Työttömyys lukion jälkeen

Hei lukiolainen! Jokainen meistä voi joskus jäädä työttömäksi – erityisesti lukion jälkeen. Tällä sivulla voit tutustua työttömyysturvaan liittyviin perustietoihin.

Tämän sivun tekstit on laadittu yhteistyössä A-Kassan kanssa talvella 2024.

Mitä tarkoitetaan työttömyysturvalla?

Työttömyysturvalla tarkoitetaan etuuksia, joita saat silloin, kun jäät ilman töitä tai joudut lomautetuksi. 

Jos esimerkiksi opintojen jälkeen jäät ilman töitä tai sinut lomautetaan, voit työttömyyskassan jäsenenä hakea ansiopäivärahaa, jossa huomioidaan aikaisemmin saamasi palkka. Ilman kassajäsenyyttä saat Kelan maksamaa työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa, joka on kaikille saman suuruinen.

Ammattiliittojen kautta voit saada tukea työelämän muihin ongelmatilanteisiin mm. lakiapua. Liitot myös neuvottelevat työehtosopimuksista. Usean ammattiliiton jäsenmaksuun sisältyy myös kassajäsenyys, tämä kannattaa tarkistaa ammattiliitosta. 

Työttömyysturvaan liittyy paljon monimutkaista sanastoa. Kurkkaa selitykset esimerkiksi A-Kassan sanastosta. Vuonna 2024 tulee voimaan useita uudistuksia työttömyysturvaan; ajantasaiset tiedot kannattaa tarkistaa Kelan sivuilta tai Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta.

Onko opiskelupaikan hakeminen pakollista lukion jälkeen?

Jos olet alle 25-vuotias etkä ole suorittanut ammatillista tai korkeakoulututkintoa, sinun tulee hakea opiskelupaikkaa keväällä. Ylioppilastutkintoa ei katsota ammatilliseksi tutkinnoksi. Hae vähintään kahteen sellaiseen koulutukseen, joka alkaa syksyllä ja johtaa tutkintoon. Tätä vaaditaan saadaksesi työttömyysetuutta.

Jos et ole hakenut opiskelupaikkoja, et voi saada työttömyysetuutta. Lisäksi kieltäytyminen koulutuksesta, pois jääminen mahdollisista valintakokeista tai koulutuksen keskeyttäminen voivat johtaa työttömyysetuuden menettämiseen.

Alle 25-vuotiaana velvollisuus hakea opiskelupaikkoja koskee myös niitä tilanteita, joissa olisit täyttänyt ansiopäivärahan työssäoloehdon.

Lisätietoa hakeutumisvelvollisuudesta ja alle 25-vuotiaiden työttömyysturvasta löytyy mm. Työmarkkinatori-sivustolta.

Mikä on työttömyyskassa ja mitä hyötyä siitä voi olla?

Liittymällä työttömyyskassaan voit saada työttömänä ansiopäivärahaa, joka perustuu palkkatasoosi. Jos et kuulu kassaan, saat työttömänä peruspäivärahaa, jonka suuruus on noin 800 euroa kuukaudessa.

Työttömyyskassa maksaa myös muita etuuksia, kuten liikkuvuusavustusta, jota voi hakea, kun ottaa työttömänä vastaan työn kaukaa kotoa. Liikkuvuusavustus korvaa matka- ja muuttokuluja. Lisätietoa työttömyyskassan maksamista etuuksista löydät esimerkiksi A-kassa.fi-sivulta tai muiden työttömyyskassojen sivuilta.

Työttömyyskassan jäsenyys vaikuttaa myös eläkkeen kertymiseen, eli ansiopäivärahakauden ajalta kertyy eläkettä, kun taas Kelan maksamien työttömyysetuuskausien ajalta eläkettä ei kerry.

Usean ammattiliiton jäsenmaksuun sisältyy myös kassan jäsenyys. Jos siis kuulut ammattiliittoon, tämä kannattaa tarkistaa aina omasta liitosta.

Milloin työttömyyskassasta voi hakea ansiopäivärahaa?

Ansiopäivärahaa voi hakea, kun täyttää tietyt ehdot. Kassan jäsenenä on täytynyt olla tarpeeksi kauan, jotta täyttää jäsenyysehdon. Lisäksi työtä on täytynyt tehdä tarpeeksi paljon, jotta täyttää myös työssäoloehdon. Voit arvioida kassan jäsenenä saamasi ansiopäivärahan määrän esimerkiksi Työttömyyskassojen yhteisjärjestön laskurilla.

Lue lisää ansiopäivärahasta Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta.

Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos 

  • olet työtön, lomautettu, työllistyt osa-aika- tai keikkatöissä vain osittain tai yritystoimintasi on päättynyt,
  • haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto),
  • olet työttömyyskassan jäsen tai
  • olet ollut työssä tai toiminut yrittäjänä riittävän kauan kassan jäsenyysaikana. 

Vuoden 2024 elokuuhun asti riittää noin 6 kk työskentelyä. Tämän jälkeen tulee voimaan lakimuutos ja työhistoriaa tarvitaan 12 kuukautta. Lisätietoa aiheesta löydät sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Jos et ole työttömyyskassan jäsen tai ollut työssä riittävän kauan, voit hakea työttömyysturvaa Kelasta OmaKela-palvelun kautta.

Mitä teen, jos jään ilman työtä?

  1. Ilmoittaudu heti työnhakijaksi TE-toimiston verkkopalvelussa. Ilmoittautuminen on voimassa saman tien, mutta sitä ei voi tehdä takautuvasti esimerkiksi eiliselle päivälle. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain, jos ilmoittautuminen on TE-toimistossa voimassa. 
  2. Ansiopäivärahaa voit hakea työttömyyskassan verkkopalvelusta. 

Lisää ohjeita työttömyyden varalle löytyy esimerkiksi Kelan tai Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta.

Kuinka paljon työttömyyskassa maksaa päivärahaa?

Päivärahan määrä lasketaan kassan jäsenyysaikana töistä saamistasi palkoista. Voit laskea arvion ansiopäivärahan määrästä esimerkiksi Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön laskurilla.

Voiko ansiopäivärahalla opiskella?

Opiskelu ansiopäivärahalla on mahdollista, mutta vain tietyin ehdoin. Jos olet kiinnostunut opiskelusta samalla, kun saat ansiopäivärahaa, kannattaa asia tarkistaa TE-toimistosta. Lisätietoa opiskelusta työttömänä löytyy Työmarkkinatori-sivustolta.

Milloin työttömyyskassaan kannattaa liittyä?

Liittymällä työttömyyskassaan jo opintojen aikana voit kerryttää oikeuden ansiopäivärahaan ennen valmistumistasi. Voit näin saada ansiopäivärahaa, jos et työllisty heti valmistumisen jälkeen.

Työttömyyskassaan voit liittyä silloin, kun sinulla on voimassa oleva työsuhde ja saat palkkaa. Kassan jäsenyyttä kannattaa harkita silloin, kun teet töitä vähintään 18 tuntia viikossa ja olet täyttänyt 18 vuotta.

Työn ei tarvitse olla yhtäjaksoista, myös esimerkiksi kesätyöt riittävät kerryttämään ansiopäivärahan saamisen ehtoja.

Miten varusmiespalvelus tai perhevapaat vaikuttavat kassan jäsenyyteen?

Jos olet liittynyt kassaan ennen varusmiespalvelusta tai perhevapaata, jäsenyys kannattaa pitää voimassa koko ajan. Jos näiden jälkeen jäätkin ilman töitä tai opiskelupaikkaa ja olet ehtinyt kerryttää oikeuden ansiopäivärahaan, voit hakea kassasta ansiopäivärahaa.

Jos et ole ehtinyt kerryttää oikeutta ansiopäivärahaan, työssäoloehdossa ja jäsenyysehdossa huomioidaan ennen armeijaa tai perhevapaata kertyneet työt ja voit jatkaa kerryttämistä armeijan tai perhevapaan jälkeen. Jos välissä eroat kassasta, työviikkojen kerryttäminen alkaa alusta.

Voiko työttömyyskassaan liittyä, jos opiskelee samalla?

Kyllä voi, silloin kun on töissä vähintään osa-aikaisesti. Esimerkiksi kesätyö on hyvä hetki liittyä, tai kun teet tarpeeksi työtunteja opiskelun ohella.

Mikä on Avoin työttömyyskassa?

Avoin työttömyyskassa eli A-kassa on kaikille aloille avoin, eli A-kassaan voit liittyä työskentelit millä tahansa alalla. Moneen työttömyyskassaan voi liittyä ammattiliiton jäsenyyden kautta samaan hintaan, mutta A-kassassa voit olla jäsenenä myös ilman liittojäsenyyttä.

Vuonna 2024 Avoimen työttömyyskassan jäsenyys maksaa 8 euroa kuukaudessa eli 96 euroa vuodessa. Kassan jäsenmaksu tarkistetaan vuosittain ja se on vähennyskelpoinen verotuksessa.

Tutustu täältä Avoimen työttömyyskassan jäsenyyteen.