Opiskelijakunnille

Lukiolaisuus rakentuu lukiolaisyhteisöstä ja yhteistyöstä lukiolaisten kesken. Lukiolain mukaan jokaisessa lukiossa toimii opiskelijakunta. Tältä sivulta löydätkin siis vinkkejä, tukimateriaaleja ja tietoa koulutuksista lukion opiskelijakuntatoimintaan!

Opiskelijakunnille-2

Opiskelijakuntatoiminta tarjoaa tärkeän väylän opiskelijoille vaikuttaa omaehtoisesti heitä itseään koskeviin asioihin. Opiskelijakunta valitsee vuosittain keskuudestaan hallituksen, joka edustaa koko opiskelijakuntaa. Opiskelijakunnan hallitus ja lukion henkilökunta tekevät yhteistyötä opiskelijoiden kuulemiseksi ja edustuksellisen demokratian toteutumiseksi lukiossa. Suomen Lukiolaisten Liitto on koonnut Osallisuuden hyvät käytänteet -suosituksen lukiossa toteutettavista osallistavista ja demokraattisista menetelmistä.

Opiskelijoita on suotavaa kuulla esimerkiksi seuraavissa asioissa: 

  • Lukuvuoden suunnittelu, kuten työ- ja loma-ajat, kurssitarjottimen sisältö ja tuntikiertokaavio
  • Paikallisen opetussuunnitelman valmistelu, kuten opetuksen käytännön järjestelyt sekä opiskelijahuollon ja ohjaustyön suunnitelmat
  • Järjestyssäännöt 
  • Koeviikkojen järjestelyt 
  • Kurssien suunnittelu, kuten opetusmenetelmät ja arviointi 
  • Yhteisten tilojen käyttö ja varustus

TUKI OPISKELIJAKUNNILLE

Koulutukset

Water-opiskelijakuntafestivaalit on viikonlopun mittainen koulutustapahtuma, johon ihan jokainen lukiolainen on tervetullut. Waterit keräävät vuosittain lähes 800 lukiolaista yhteen kouluttautumaan ja pitämään hauskaa. Viikonloppu tarjoaa paitsi mahdollisuuden verkostoitua ja ideoida uutta, myös konkreettisia työkaluja esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen, johtamiseen ja viestintään sekä ideoita demokratian ja yhteisöllisyyden rakentamiseen lukiossa. Jos oman lukioyhteisön kehittäminen kiinnostaa, kannattaa ehdottomasti lähteä Watereille! Keväällä Waterit järjestetään 9.–10.4. Oulussa ja 23.–24.4. Lahdessa. Ilmoittautuminen päättyy maaliskuussa.

Jano-opiskelijakuntakoulutukset ovat Lukiolaisten järjestämiä koulutuksia opiskelijakuntien hallituksille. Koulutus on maksuton ja sen sisältö räätälöidään juuri kyseiselle lukiolle sopivaksi. Koulutuspäivän aikana pureudutaan opiskelijakunnan kehittämiskohteisiin ja mahdollisiin ongelmiin sekä ideoidaan yhdessä tulevaa. Tilaa koulutus opiskelijakunnan hallitukselle.

Opiskelijakuntatoiminnan opas

Opas opiskelijakunnille tarjoaa ohjeita opiskelijoiden vaikuttamiseen, hallitustoiminnan organisointiin, tapahtumien järjestämiseen, taloudenhoitoon ja varainhankintaan sekä tietoa opiskelijakunnan tehtävistä ja kehittämisestä.  Oppaasta löydät hyödylliset malliasiakirjat kokouspöytäkirjoista tilinpäätöksiin. Tutustu opiskelijakuntatoiminnan oppaaseen.

Pääsääntöisesti opiskelijakunnat ovat rekisteröimättömiä yhteisöjä. Mikäli opiskelijakunta haluaa rekisteröityä yhdistykseksi saadakseen oikeushenkilön aseman, Suomen Lukiolaisten Liitto on koonnut selkeät ja kattavat ohjeet yhdistykseksi rekisteröitymiseen sekä opiskelijakunnan rekisteröityneen kannatusyhdistyksen mallisäännöt. Rekisteröityneen yhdistyksen toimintaa sääntelee mm. yhdistyslaki.

Tuu mukaan

Parhaan hyödyn ja huvin lukioelämästä saat irti liittymällä Lukiolaisten jäseneksi: rahanarvoiset edut taskussasi, valtavasti mahdollisuuksia harrastaa ja lukiolaisten ääni vahvana päätöksenteossa!