Opiskelijakunnille

Lukiolaisuus rakentuu lukiolaisyhteisöstä ja yhteistyöstä lukiolaisten kesken. Lukiolain mukaan jokaisessa lukiossa toimii opiskelijakunta. Tältä sivulta löydätkin vinkkejä, materiaaleja ja tietoa koulutuksista lukion opiskelijakuntatoimintaan!

Opiskelijakunnille-2

Opiskelijoiden osallisuus lukiossa

Opiskelijakuntatoiminta tarjoaa tärkeän väylän opiskelijoille vaikuttaa omaehtoisesti heitä itseään koskeviin asioihin. Opiskelijakunta valitsee vuosittain keskuudestaan hallituksen, joka edustaa koko opiskelijakuntaa. Opiskelijakunnan hallitus ja lukion henkilökunta tekevät yhteistyötä opiskelijoiden kuulemiseksi ja edustuksellisen demokratian toteutumiseksi lukiossa. Lukiolaisten Liitto on koonnut Osallisuuden hyvät käytänteet -suosituksen lukiossa toteutettavista osallistavista ja demokraattisista menetelmistä.

Opiskelijoita on suotavaa kuulla esimerkiksi seuraavissa asioissa: 

  • Lukuvuoden suunnittelu, kuten työ- ja loma-ajat, opintojaksotarjottimen sisältö ja tuntikiertokaavio
  • Paikallisen opetussuunnitelman valmistelu, kuten opetuksen käytännön järjestelyt sekä opiskelijahuollon ja ohjaustyön suunnitelmat
  • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu
  • Järjestyssäännöt 
  • Koeviikkojen järjestelyt 
  • Opintojaksojen suunnittelu, kuten opetusmenetelmät ja arviointi 
  • Yhteisten tilojen käyttö ja varustus

TUKI OPISKELIJAKUNNILLE

Tästä osiosta löydät tietoa Lukiolaisten Liiton tapahtumista ja koulutuksista lukioiden opiskelijakunnille.

Koulutukset

Water-opiskelijakuntafestivaalit on viikonlopun mittainen koulutustapahtuma, johon ihan jokainen lukiolainen on tervetullut. Waterit keräävät vuosittain lähes 800 lukiolaista yhteen kouluttautumaan ja pitämään hauskaa. Viikonloppu tarjoaa paitsi mahdollisuuden verkostoitua ja ideoida uutta, myös konkreettisia työkaluja esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen, johtamiseen ja viestintään sekä ideoita demokratian ja yhteisöllisyyden rakentamiseen lukiossa. Jos oman lukioyhteisön kehittäminen kiinnostaa, kannattaa ehdottomasti lähteä Watereille! Syksyllä 2024 Waterit järjestetään 12.–13.10. Tampereella. Ilmoittautuminen tapahtumiin alkaa alkusyksyllä ja päättyy paikkojen täyttyessä. Tapahtumakalenteriin pääset tästä.

Jano-opiskelijakuntakoulutukset ovat Lukiolaisten järjestämiä koulutuksia opiskelijakuntien hallituksille. Koulutus on maksuton ja sen sisältö räätälöidään juuri kyseiselle lukiolle sopivaksi. Koulutuspäivän aikana pureudutaan opiskelijakunnan kehittämiskohteisiin ja mahdollisiin ongelmiin sekä ideoidaan yhdessä tulevaa. Tilaa koulutus opiskelijakunnan hallitukselle tästä.

Lukiolaisten kuvituskuva
Ryhmä lukiolaisia leikkimässä ja nauramassa puistossa kesäpäivänä.

Oppaat ja materiaalit

Opas opiskelijakunnille tarjoaa ohjeita opiskelijoiden vaikuttamiseen, hallitustoiminnan organisointiin, tapahtumien järjestämiseen, taloudenhoitoon ja varainhankintaan sekä tietoa opiskelijakunnan tehtävistä ja kehittämisestä.  Oppaasta löydät hyödylliset malliasiakirjat kokouspöytäkirjoista tilinpäätöksiin. Tutustu opiskelijakuntatoiminnan oppaaseen.

Pääsääntöisesti opiskelijakunnat ovat rekisteröimättömiä yhteisöjä. Mikäli opiskelijakunta haluaa rekisteröityä yhdistykseksi saadakseen oikeushenkilön aseman, Suomen Lukiolaisten Liitto on koonnut selkeät ja kattavat ohjeet yhdistykseksi rekisteröitymiseen sekä opiskelijakunnan rekisteröityneen kannatusyhdistyksen mallisäännöt. Rekisteröityneen yhdistyksen toimintaa sääntelee mm. yhdistyslaki.

Opiskelijakuntajäsenyys – tukea koko lukioyhteisölle

Mikä opiskelijakuntajäsenyys?

Suomen Lukiolaisten Liittoon voi kuulua nykyään myös lukioiden opiskelijakunnat. Opiskelijakuntajäsenyydestä hyötyy koko lukio: tukea, etuja ja palveluja on tarjolla niin yksittäisille opiskelijoille, tutoreille, opiskelijakunnan hallituksen jäsenille kuin henkilökunnallekin.

Iloisia nuoria tietokoneen ääressä koulun käytävällä.

Tuu mukaan

Jäsenopiskelijakuntana koko lukiosi saa parhaimman avun ja hyödyn opiskelijakunta- ja tutortoimintaan sekä palveluja niiden kehittämiseksi. Lue lisää opiskelijakuntajäsenyyden tarjoamista eduista ja palveluista.