Asiakirjat

Tältä sivulta löydät Suomen Lukiolaisten Liiton voimassa olevat asiakirjat. Seuraavan vuoden toiminnansuunnittelu käynnistyy jo kesällä ja syksyllä ennen liittokokousta ilmestyy myös julkiseksi seuraavalle vuodelle liittohallituksen ehdotukset asiakirjoista. Nämä löydät aina osoitteesta lukio.fi/liittokokous.

SÄÄNNÖT

Koko Lukiolaisten toiminnan pohja perustuu säännöille. Ne kertovat esimerkiksi, millainen jäsenten rooli on liitossa ja mikä on yhdistyksen tarkoitus. Säännöt on päivitetty viimeksi liittokokouksessa 2022.

Lataa
TOIMINTASUUNNITELMA 2024

Toimintasuunnitelma sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen siitä, mitä tavoitteita ja toimenpiteitä Lukiolaisilla on minäkin vuonna. Toimintasuunnitelma hyväksytään joka vuosi liittokokouksessa.

Lataa
TAVOITEOHJELMA 2024

Tavoiteohjelma on Lukiolaisten päivittäisen edunvalvonnan tärkein ohjaava asiakirja, joka kertoo, mitä mieltä lukiolaiset ovat monesta koulutus-, sosiaali- ja nuorisopoliittisesta aiheesta. Tavoiteohjelma päivittyy vuosittain liittokokouksessa – näin se on aina ajan hermolla.

Lataa
PERIAATEOHJELMA 2022–2025

Periaateohjelma on asiakirja, johon toimintamme pohjaa ja johon voimme nojautua ottaessamme lukiolaisten äänellä kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Periaateohjelma pohjautuu lukiolaisille tehtyyn kyselyyn. Periaateohjelma päivitetään liittokokouksessa neljän vuoden välein, seuraavan kerran vuonna 2025.

Lataa
STRATEGIA 2021–2025

Strategia ohjaa Lukiolaisten pitkän aikavälin kehitystä määrittelemällä vision yhdistyksen tulevaisuudesta. Strategia päivitetään liittokokouksessa viiden vuoden välein, seuraavan kerran vuonna 2025.

Lataa
TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2023–2025

Suunnitelma varmistaa, että jokaista Lukiolaisten toimijaa kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on voimassa kolme vuotta kerrallaan, ja seuraavan kerran se päivitetään vuonna 2025.

Lataa
KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNNITELMA 2022–2024

Suunnitelma luo puitteet kestävän kehityksen toteutumiselle kaikessa Lukiolaisten toiminnassa aina keskustoimistolta paikallistasolle asti. Suunnitelma on voimassa kolme vuotta kerrallaan ja se päivitetään seuraavan kerran vuonna 2024.

Lataa