Lukiolaisbarometri

Lukiolaisbarometri on lukio-opiskelijoille suunnattu kysely opinnoista, arjesta ja tulevaisuudesta. Hankkeen toteuttavat Suomen Lukiolaisten Liitto ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Tiivistys Lukiolaisbarometristä

Viimeisin tiedonkeruu toteutettiin joulukuun 2021 ja tammikuun 2022 aikana. Lukiolaisbarometriin vastasi yhteensä 6469 lukiolaista 63 eri lukiosta. Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Lukiolaisbarometri suunnattiin tällä kertaa kaikille yleissivistävällä toisella asteella opiskeleviin, eli tietoa kerättiin myös aikuislukiolaisista ja yhdistelmätutkintoa suorittavista.

Ensimmäinen Lukiolaisbarometri toteutettiin vuonna 2019.

Lukiolaisbarometrin 2022 pääteemat ovat nykyisiin opintoihin hakeutuminen, kokemukset opiskelusta ja opetuksesta, opintojen eteneminen, oppimisen digitalisaatio, jatko-opintoihin hakeutuminen, hyvinvointi ja vapaa-aika, toimeentulo ja asuminen sekä arvot ja asenteet.

Ajankohtaisia asioita, kuten oppivelvollisuusiän pidentämisen ja lukiolain muutosten mukanaan tuomia ilmiöitä sekä koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusjärjestelyjen vaikutusta oppimiseen lähestytään sekä uusilla kysymyksillä että pyrkimyksellä vertailtavaan aikasarjatietoon.

Lue Lukiolaisten tulosnostot ja kannanotto (26.8.2022) täältä.

Lukiolaisbarometrin tulokset 2022

Tiedonkeruun tulokset julkaistaan avoimena Microsoft Power BI -raporttina. Raportissa on mahdollista tarkastella yli 300 muuttujan jakaumia 8 taustamuuttujan mukaan. Tarkastelu on mahdollista tehdä erikseen aikuislukiolaisille (ilmoittanut opiskelevansa aikuislukiossa tai on yli 24-vuotias) tai nuorten koulutuksessa opiskeleville.

Valittavissa olevat taustamuuttujat

 • Opiskeluvuosi
  • Ensimmäinen
  • Toinen
  • Kolmas
  • Neljäs tai useampi
 • Sukupuoli
  • Nainen
  • Mies
  • Muu
 • Äidinkieli
  • Suomi
  • Ruotsi
  • Muu
 • Huoltajien koulutus
  • Vähintään yhdellä huoltajista korkeakoulututkinto
  • Huoltajilla ei korkeakoulututkintoja (sis. puuttuvat tiedot)
  • Huoltajien työssäkäynti
  • Vähintään yksi huoltajista työelämän ulkopuolella (esimerkiksi työttömänä, eläkkeellä tai perhevapaalla)
  • Ei huoltajia työelämän ulkopuolella (sis. puuttuvat tiedot)
 • Lukion kuntaryhmä
  • Kaupunkimaiset kunnat
  • Taajaan asutut kunnat
  • Maaseutumaiset kunnat
 • Lukion suuralue
  • Helsinki-Uusimaa
  • Etelä-Suomi
  • Länsi-Suomi
  • Pohjois- ja Itä-Suomi
 • Lukion keskiarvoraja edellisenä syksynä (tavallinen linja)
  • –7,00
  • 7,01–7,50
  • 7,51–8,00
  • 8,01–

Raportti Lukiolaisbarometrin tuloksista on helppolukuisempi kokonäyttötilassa. Sivun katselunäkymää voit zoomata itsellesi sopivaksi raportin oikeasta alakulmasta.

Ohje raportin käyttämiseen:

 • Valitse haluamasi osio ja kysymys. Sen jälkeen valitse alareunasta “Väittämän valinta”.
 • Valitse väittämä, jota haluat tarkastella, ja klikkaa sen jälkeen alareunasta “Raporttinäkymä”. Kaikissa kysymyksissä ei ole väittämiä, joten jos niitä ei näy, voit valita suoraan raporttinäkymän.
 • Raporttinäkymä aukeaa. Voit tutkia raporttinäkymässä erilaisia taustamuuttujia.
 • Pääset katsomaan muita tuloksia klikkaamalla alareunasta “Kysymyksen valinta” tai “Väittämän valinta”.

Tiedonkeruu

Viisi lukiolaista työskentelemässä tietokoneiden äärellä.

Tiedonkeruu toteutettiin sähköisenä lomakekyselynä 1.12.2021–31.1.2022. Tutkimuskutsu toimitettiin kaikille lukiokoulutusta järjestäville oppilaitoksille. Mukaan ilmoittautuneille lähetettiin tarkemmat ohjeistukset ja lisämateriaalit. Osassa kouluista kyselyyn vastattiin oppitunnilla, osassa opiskelijat vastasivat itsenäisesti omalla ajallaan.

Vuoden 2022 tiedonkeruuseen osallistui yhteensä 63 oppilaitosta ja 6 469 lukiolaista. Ensimmäiseen, vuonna 2019 toteutettuun tiedonkeruuseen osallistui 48 oppilaitosta ja 3 062 lukiolaista. Vuoden 2022 Lukiolaisbarometrissa on mukana myös etä- ja aikuislukiolaisia sekä yhdistelmätutkintoa opiskelevia.

Kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja on kehitetty ensimmäisen tiedonkeruun jälkeen, joten tiedot eivät kaikilta osin ole vertailukelpoisia. Sikäli kun mahdollista, raportissa on esitetty myös vuoden 2019 tuloksia.

Vuoden 2022 tiedonkeruun katoanalyysin pääset tutustumaan tästä linkistä. Raportissa aineisto on painotettu vastaajien äidinkielen ja sukupuolen sekä lukion aluehallintoviraston ja kuntaryhmän mukaan, jotta vastaukset olisivat paremmin yleistettävissä kaikkiin lukiolaisiin.