Vaikuttaminen

Suomen Lukiolaisten Liiton tärkein tehtävä on puolustaa ja edistää lukiolaisten etua. Kouluttamalla lukiolaistoimijoita vaikuttamistyön saloihin, toteuttamalla kyselyitä ja teettämällä selvityksiä pidämme huolen siitä, että aito lukiolaisten ääni kuuluu voimakkaasti kaikilla päätöksenteon tasoilla.

Valtakunnallista vaikuttamistyötä johtavat Lukiolaisten puheenjohtaja sekä poliittiset asiantuntijat. Alueellisesti vaikuttavimpia toimijoita puolestaan ovat Lukiolaisten 11 piirijärjestöä. Koulutamme myös vuosittain satoja opiskelijoita vaikuttamaan omissa lukioissaan. Koulutukset, seminaarit ja erilaiset tiimit ovat esimerkkejä keinoista, joilla voi itse tulla mukaan tekemään työtä lukiolaisten hyväksi.

Lukiolaisten Liitto keskittyy edunvalvonnassaan koulutus-, sosiaali- ja nuorisopoliittisiin kysymyksiin, jotka koskettavat lukiolaisten elämää nyt ja tulevaisuudessa.

Lukiolaisten Liiton asiantuntijat ovat jokaisen lukiolaisen käytettävissä tilanteissa, joissa on syytä epäillä jotain menneen ristiin oikeuksien kanssa. Usein kysytyimmät oikeusturvakysymykset sekä asiantuntijoiden yhteystiedot löydät Lukiolaisoppaasta!

Koulutuspoliittisesti tavoitteenamme on huolehtia siitä, että opiskelu olisi mahdollisimman mielekästä ja hyödyllistä, yleissivistävää ja jatko-opintoihin valmentavaa. Keskeisiä aiheita ovat muun muassa opetussuunnitelmien sisällöt, opiskelun digitalisoituminen ja mahdollisuus käydä lukiota muuttamatta pois kotoa.

Sosiaalipolitiikassa edistämme osaltamme sitä, että jokaisella lukiolaisella olisi mahdollisimman hyvät edellytykset käydä lukiota. Terveydenhuolto, opinto-ohjaus, opiskelijan toimeentulo sekä yhdenvertaisuus lukioissa ovat esimerkkejä sosiaalipoliittisista teemoista.

Nuorisopolitiikan osalta pyrimme edistämään nuorten vaikutusmahdollisuuksia sekä rakentamaan yhteiskuntaa, jossa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus toteutuu.

MITEN PÄÄSEN MUKAAN?

Vaikuttaminen-mukaan

Lukiolaisten Liiton ajamat kannat päättää liittokokous. Vuosittain 300 lukiolaista kokoontuu keskustelemaan ja hyväksymään tavoiteohjelman, jossa määritellään tavoitteet muun muassa digitalisaatioon ja lukiolaisten toimeentuloon. Lukiolaisten valtakunnalliseen vaikuttamistyöhön voit siis vaikuttaa lähtemällä mukaan liittokokousedustajaksi. Tästä voit kysyä lisää järjestöasiantuntijalta!

Lukiolaisten alueellisilla piirijärjestöillä on omat edunvalvontatiimit, jotka tekevät vaikuttamistyötä oman alueensa lukioissa. Tiimissä pääset tekemään juuri sen kaltaista vaikuttamista kuin haluat: mukaan tapaamaan päättäjiä kansanedustajista kunnanvaltuutettuihin, kirjoittamaan kannanottoja tai vaikka järjestämään mielenosoitusta. Jos kiinnostuit, ole yhteydessä alueesi lukiolaisiin!