Lukiolaisten ulosmarssi

Hei lukiolainen, marssi kanssamme ulos oppitunnilta maksuttoman toisen asteen romuttamista vastaan!

Mitä: Lukiolaisten valtakunnallinen ulosmarssi

Miten: Ulosmarssiin osallistutaan poistumalla opetuksesta ja opetustiloista

Milloin: Torstaina 25.4.2024 kello 12.15

Ennakkotiedotteen ulosmarssista voit lukea täältä ja jälkitiedotteen täältä. Median edustajia pyydämme ottamaan yhteyttä puheenjohtajaamme August Kiattrakoolchaihin, puh. 050 377 9700.

Päivitys 26.4.2024 kello 9.15: Osallistuneita lukioita on noin 235 ja osallistujia yli 40 000.

MIKÄ ULOSMARSSI?

Miksi Lukiolaiset järjestää ulosmarssin?

Suomen hallitus tiedotti 16.4.2024 rajaavansa oppivelvollisten maksuttomat oppimateriaalit ja ylioppilaskokeet sekä koulumatkatuen sen kalenterivuoden loppuun, jonka kuluessa opiskelija täyttää 18 vuotta.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että toinen aste ei ole pian enää maksuton, vaikka yksikään maksuttoman toisen asteen piirissä oleva ikäluokka ei ole vielä edes valmistunut ylioppilaaksi.

Suomen Lukiolaisten Liiton pitkäaikainen tavoite maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta astui voimaan 1.8.2021, mutta nyt tästä ollaan jo peruuttamassa. Ulosmarssilla näytämme yhdessä vastustavamme toisen asteen maksuttomuuden romuttamista.

Hallituksen tekemä linjaus voidaan vielä estää, sillä lakiesityksiä ei ole vielä hyväksytty. Hallituksen esittämän aikataulun mukaan muutoksen olisi tarkoitus astua voimaan 1.8.2025.

Miksi tällä on merkitystä?

18 vuoden ikäraja kohtelee opiskelijoita eriarvoisesti. Lukio voi venyä esimerkiksi oppimisvaikeuksien, mielenterveysongelmien tai pitkäaikaissairauksien takia, ja osa opiskelijoista aloittaa lukion vanhempana esimerkiksi peruskoulun venymisen tai TUVA-koulutukseen osallistumisen takia. Myös lukion erityislinja tai vaihto-opiskelu voivat viivyttää lukion suorittamista.

Lukiolaisbarometrin (2022) tulokset viittaavat siihen, että maksuttomien oppimateriaalien ja välineiden tarjoaminen on edistänyt koulutuksellista tasa-arvoa: maksuttomuus vaikutti päätökseen hakeutua lukioon erityisesti niillä opiskelijoilla, joiden vanhemmista kumpikaan ei ole korkeakoulutettu, vähintään toinen vanhemmista on työtön tai joiden äidinkieli ei ole suomi. Maksuttomuuden rajaaminen osuu siis pahiten niihin nuoriin, joiden sosioekonominen asema on jo ennestään heikompi.

Toisen asteen maksuttomuuden on ollut tarkoitus varmistaa, että nuoret suorittavat tutkinnon loppuun, vaikka oppivelvollisuus loppuu 18-vuotiaana. Nyt riskinä on, että nuoret jättävät koulutuksen kesken sen kustannusten takia.

Miten lukioni voi osallistua ulosmarssiin?

Henkilö pitää megafonia
  1. Jaa tietoa ulosmarssista lukiosi opiskelijoille, esimerkiksi WhatsApp-ryhmään.
  2. Ulosmarssia varten voi halutessaan valmistella mieltäosoittavia kylttejä.
  3. Kertokaa opettajille etukäteen, miksi osoitatte mieltä ja miksi ulosmarssi järjestetään.
  4. Järjestäkää ulosmarssi torstaina 25.4. klo 12.15 ja poistukaa rauhallisesti opetuksesta. Voit osallistua ulosmarssiin, vaikka sinulla ei olisi opetusta ulosmarssin hetkellä.
  5. Kokoontukaa ennalta sovittuun paikkaan, esimerkiksi koulun aulaan tai pihalle.
  6. Ottakaa ulosmarssista kuvia ja jakakaa niitä someen, tägätkää @lukiolaiset #Maksuton2Aste #UnohditMut
  7. Voitte itse päättää, kuinka pitkään ulosmarssi kestää – voitte olla loppupäivän pois opetuksesta tai palata opetukseen esimerkiksi 15 minuutin jälkeen. Ulosmarssista voi tulla luvaton poissaolo.
  8. Jakakaa, tykätkää, kommentoikaa ja tallentakaa Suomen Lukiolaisten Liiton julkaisuja somessa (Instagram: @lukiolaiset, TikTok: @lukiolaisetofficial). Näin saamme viestillemme lisää näkyvyyttä.
  9. Voitte vahvistaa viestiä olemalla yhteydessä somessa tai sähköpostilla alueen kansanedustajiin siitä, miksi muutos olisi huono asia.
  10. Liittymällä Suomen Lukiolaisten Liiton jäseneksi osoitteessa lukio.fi/liity tuet liiton vaikuttamistyötä jatkossakin.