Yhdenvertaisuus Lukiolaisissa

Suomen Lukiolaisten Liiton toiminnan, tapahtumien ja tilojen tulee olla häirinnästä, kiusaamisesta ja syrjinnästä vapaita. Kaikessa Lukiolaisten toiminnassa näkyy intersektionaalinen feminismi, johon pohjautuen ketään ei tule syrjiä sukupuolen, etnisen alkuperän, toimintakyvyn, seksuaalisen suuntautumisen, sosioekonomisen taustan tai muun ominaisuuden perusteella.

Turvallisemman tilan periaatteet

Tiedätkö mistä puhutaan? Tunne käsitteet:

Häirintä on loukkaavaa, painostavaa tai alistavaa käytöstä toista ihmistä kohtaan.

Seksuaalinen häirintä on sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta.

Kiusaaminen on väkivaltaa. Se on haukkumista, ilkeitä puheita, yksin jättämistä tai eristämistä ryhmästä, tönimistä ja lyömistä. Kiusaamisteot vahingoittavat tai loukkaavat toista. Erimielisyydet ja niistä johtuvat riidat eivät ole kiusaamista, ellei niissä ole mukana epäasiallisia tekoja toista kohtaan tai toiselle haitallista tai vahingoittavaa vallankäyttöä.

Syrjintää on se, kun ihmistä kohdellaan huonommin kuin toisia jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella.

Olet valta-asemassa, kun toimit esimerkiksi puheenjohtajana tai tapahtuman järjestäjänä: tällöin olet auktoriteettiasemassa, jossa sinua katsotaan ylöspäin. Myös ikä, ryhmänvetäjän rooli ja työtehtävät voivat luoda valta-asetelmia.

Suomen Lukiolaisten Liiton kaikessa toiminnassa ja tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Avoimen vuorovaikutuksen, oppimisen ja kohtaamisen tavoitteet toteutuvat paremmin silloin, kun jokainen tulee kohdatuksi omana itsenään, eikä kenenkään tarvitse pelätä syrjintää, kiusaamista tai häirintää.

Turvallisempi tila on jokaisen oikeus ja sen luominen on jokaisen vastuulla. Siksi pyydämme kaikkia toimintaamme ja tapahtumiimme osallistuvia sitoutumaan seuraaviin periaatteisiin.

 

Lukiolaisten Liitossa me luomme turvallisempaa tilaa seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Kasa iloisia lukiolaisia

TUNNISTAMME TEKEMÄMME OLETUKSET

Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta. Pyri siihen, ettet oleta esimerkiksi toisten sukupuolta, taustaa tai mielipiteitä. Kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja tiedosta ihmisten olevan erilaisia yksilöitä.

 • Muista, että erilaiset mielipiteet, poliittiset kannat, uskonnot ja vakaumukset ovat meille rikkaus.
 • Vältä syrjivää kieltä puheessa, myös vitseissä.
 • Vältä käyttämästä sukupuolittavia termejä.
 • Kun käytät lyhenteitä, muistathan avata ne, ethän oleta kaikkien tietävän niiden merkityksiä.

ANNAMME JA TEEMME TILAA TOISILLE

Tunnista, millaisessa roolissa ja asemassa olet eri tilanteissa. Kunnioita muiden puheenvuoroja, älä puhu muiden päälle tai kommentoi muiden ajatuksia ja sanomisia epäasiallisesti.

 • Huomioi muut yksilöinä, ja ota kaikki mukaan mahdollisuuksien mukaan. 
 • Edistämme demokratiaa ja osallisuutta ymmärtämällä, että saatamme olla valta-asemassa suhteessa muihin ihmisiin.
 • Liiallisen uteliaisuuden hillitseminen on tilan antamista. Anna toisen tehdä valinta siitä, mitä asioita hän haluaa jakaa kellekin.
 • Kunnioita jokaisen koskemattomuutta. Muista, että jokaisella on oikeus vetää omat rajansa. Ethän kyseenalaista toisen kokemusta tilanteesta.

PUUTUMME EPÄASIALLISEEN KÄYTÖKSEEN

Jos näet tai kuulet häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, puutu siihen, jos koet sen turvalliseksi. Voit myös ilmoittaa siitä häirintäyhdyshenkilölle. Puuttumalla toimit myös esimerkkinä toisille.

 • Kerro häirintäyhdyshenkilöille. Yhteydenotto on luottamuksellinen. Lomake ja lisätietoa löytyy osoitteesta bit.ly/hähy24.
 • Puuttuessasi häirintätilanteeseen, toimi jokaista osapuolta kuunnellen ja kunnioittaen.
 • Voit myös ilmoittaa tilanteesta, johon on jo puututtu.

KUUNTELEMME JA OPIMME TOISILTAMME

Ota jokainen vastaantuleva ihminen, asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä. Ole avoin sinulle annetulle palautteelle ja pyri muokkaamaan toimintaasi sen perusteella.

 • Huomioi, että jokainen oppii omalla tavallaan ja jokaiselle tulee antaa tila osallistua sen mukaisesti. Ymmärrä, että muut eivät välttämättä tiedä yhtä paljon kuin sinä. Anna toisille mahdollisuus oppia.
 • Muista inhimillisyys: erehtyminen ja kysyminen on sallittua. Kaikkea ei tarvitse tietää ja osata valmiiksi.
 • Erehdyksen tehtyäsi kannattaa ottaa aikaa reflektoimiselle, pyytää anteeksi ja antaa myös itsellesi anteeksi. Halutessasi voit jutella erehdyksestäsi turvallisesti häirintäyhdyshenkilöiden kanssa.

Häirintäyhdyshenkilötoiminta

Miten häirintäyhdyshenkilötoiminta toimii Lukiolaisten Liitossa?

Lukiolaisten Liitossa toimii pysyviä häirintäyhdyshenkilöitä, joihin voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä kaikesta häirinnästä, jota kohtaa Lukiolaisten Liiton toiminnassa.

Muista, että toiminta voi olla häirintää, vaikkei tekijä tarkoittaisi sitä. Häirintää voi tapahtua suoraan kasvokkain, sosiaalisessa mediassa tai se voi ilmetä myös puheena porukassa tai huhujen levittämisenä. Häirintä ja ahdistelu ovat syrjinnän muotoja tasa-arvolain mukaan, joista seksuaalinen häirintä on rikos.

Keitä ovat häirintäyhdyshenkilöt?

Lukiolaisten Liiton häirintäyhdyshenkilöitä ovat 

 • Hilma Hinkkanen, liittohallituksen jäsen
 • Anni Takari, liittohallituksen jäsen
 • Iiris Hynönen, sosiaalipolitiikan ja osallisuuden asiantuntija

Miten häirintäyhdyshenkilöihin saa yhteyden?

Häirintäyhdyshenkilöihin saat yhteyden osoitteesta bit.ly/hähy24. Häirintäyhdyshenkilöt eivät näe lomakkeesta lähettäjää, ellet ilmoita yhteystietojasi itse.

Mistä muualta apua?

Kasa lukiolaisia ulkona halailemassa

Mistä muualta saat apua?

Häirintää kohdatessa mieli saattaa järkkyä ja tällöin on hyvä kääntyä ammattiavun puoleen.

 • Sekasin-chat on tukilinja, jossa voi keskustella luottamuksellisesti ja anonyymisti mieltä painavista asioista.
 • Opiskeluterveydenhuolto auttaa mieltä askarruttavissa tilanteissa, kysy lisää omasta oppilaitoksestasi.
 • Chillaa-appista saa apua ahdistukseen, stressiin ja epävarmuuteen.
 • Nuorten kriisipiste tarjoaa matalan kynnyksen keskusteluapua kasvokkain ja etäyhteyksin.