Asiakirjat

Suomen Lukiolaisten Liiton toimintaa ohjaavista dokumenteista tärkeimpiä ovat yhdistyksen säännöt, tavoiteohjelma, toimintasuunnitelma, strategia, Arvot ja periaatteet -asiakirja sekä yhdenvertaisuussuunnitelma.

Säännöt

Säännöt muodostavat koko Suomen Lukiolaisten Liiton toiminnan pohjan määrittelemällä esimerkiksi, millainen jäsenten rooli on liitossa, miten liittokokous kuuluu järjestää ja mikä on yhdistyksen tarkoitus.

Tavoiteohjelma

Tavoiteohjelma on Lukiolaisten päivittäisen edunvalvonnan tärkein ohjaava asiakirja, joka kertoo, mitä mieltä lukiolaiset ovat muun muassa kielten opetuksesta, opinto-ohjauksesta ja äänestysikärajoista sekä monesta muusta lukiolaisia koskettavasta koulutus-, sosiaali- ja nuorisopoliittisesta aiheesta.

Tavoiteohjelma tarkentuu ja päivittyy joka vuosi SLL:n liittokokouksen käsittelyssä. Näin varmistetaan, että liitto pysyy ajan hermolla ja toimii edunvalvonnassaan lukiolaisten itse määrittelemien tavoitteiden mukaisesti.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen siitä, mitä tavoitteita ja toimenpiteitä Lukiolaisilla on minäkin vuonna. Toimintasuunnitelma hyväksytään joka vuosi SLL:n liittokokouksessa.

Strategia

Strategia ohjaa Suomen Lukiolaisten Liiton pitkän aikavälin kehitystä määrittelemällä vision yhdistyksen tulevaisuudesta. Strategia päivittyy liittokokouksen hyväksynnällä neljän vuoden välein. Nykyinen strategia on voimassa vuosina 2016–2020.

Periaateohjelma

Kokosimme Lukiolaisten arvot ja periaatteet asiakirjaksi perustuen Suomen Lukiolaisten liiton vuonna 2017 tekemään kyselyyn, johon vastasi noin 3000 lukiolaista ympäri Suomen. Lukiolaisilla tulee olla asiakirja, johon toimintamme pohjaa, ja mihin voimme nojautua ottaessamme lukiolaisten äänellä kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että jokaista SLL:n toimijaa lukiolaisesta työntekijään kohdellaan liitossa tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti ja jokainen tuntee olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi liiton toiminnassa. Yhdenvertaisuussuunnitelma on voimassa kolme vuotta kerrallaan. Asiakirja päivitetään seuraavan kerran liittokokouksessa 2019.