Mentorointihanke

Mentorointihankkeen ansiosta lukiolaiset pääsevät tutustumaan eri aloille ja asiantuntijaorganisaatioihin. Tavoitteena on kannustaa lukiolaisia löytämään kiinnostava ala ja opiskelemaan lukion jälkeen korkeakouluun. 

Hanke puuttuu koulutuksen ja työelämän epäkohtiin, kuten koulutuksen periytyvyyteen ja sukupuolisegregaatioon. Hankkeen kuluvalla kaudella keskitytään tukemaan lukiolaisten pystyvyys- ja tulevaisuususkoa.

Koulutuksen on tutkimuksissa todistettu ehkäisevän syrjäytymistä ja parantavan työllistymismahdollisuuksia, mikä tekee nuorten mahdollisuuksien parantamisesta ensisijaisen tärkeää.

Alojen sukupuolittunut eriytyminen on Suomessa voimakasta muuhun Eurooppaan nähden. Alojen eriytyminen sukupuolen tai jonkin muun ominaisuuden, kuten maahanmuuttotaustan mukaan on yhteiskunnallinen ongelma, sillä eriytyminen kaventaa yksilöiden valinnanmahdollisuuksia, jäykistää työmarkkinoita ja heikentää yhteiskunnan osaamispotentiaalia.

Suomessa haasteena on myös maantieteellinen eriytyminen: maaseudulta ja kylistä ei lähdetä korkeakouluihin.

Mentorointiohjelma tiivistetysti

Mentorointihankkeen puitteissa toteutamme mentorointiohjelmaa, joka kohderymänä on erityisesti korkeakouluttamattomasta taustasta tulevat lukiolaiset. Lukiolaiset pääsevät tutustumaan monipuolisesti eri asiantuntijaorganisaatioihin, osallistumaan työelämä- ja tulevaisuustaitoja vahvistavaan oheisohjelmaan sekä työskentelemään yhdessä heille valitun mentorin kanssa.

Mentorointiohjelman kesto on noin puoli vuotta ja se on osallistujille täysin maksuton. Näin mahdollistamme osallistumisen kaikkialta Suomesta ja riippumatta lukiolaisen taloudellisista mahdollisuuksista. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Iloisia nuoria tietokoneen ääressä koulun käytävällä.

Tulokset

Lukiolaisten mentorointiohjelman tuloksena lukiolaiset saivat tietoa eri aloista ja rohkeutta hakea omasta taustastaan riippumatta itseä kiinnostavalle alalle.

Palautteen mukaan mentorointiohjelman aktorit kertoivat erityisesti kartuttaneensa merkittävästi tulevaisuususkoa sekä luottamusta omaan osaamiseen ja pärjäämiseen, päässeensä yli sosiaalisiin tilanteisiin liittyvästä jännityksestä, oppineensa ihmisten erilaisista taustoista sekä heidän kohtaamisestaan.

Tulevaisuuden suunnitelmat saivat uusia sävyjä ja selkeytyivät. Nuoret saivat uskallusta hakea jatko-opinnoissa vaativampiin paikkoihin, sillä mentorointiohjelma teki aktorien mukaan työelämästä vähemmän pelottavan ja etäisen paikan.

 

Tuu mukaan hankkeeseen!

Kiinnostaako yhteistyö tai onko sinulla kysymyksiä? Haluaisitko meidät vierailemaan yritykseesi tai onko sinulla mielessä mahdollisuuksia nuorille? Lähetä sähköpostia osoitteeseen sera.savolainen@lukio.fi tai täytä lomake alla olevasta linkistä, niin olemme sinuun yhteydessä!

Quote up

Mentorointiohjelma antoi mahdollisuuksia, joita en olisi mistään muualta saanut. - Ensimmäisen kierroksen osallistuja

Quote 2