Teknologiateollisuus

Tervetuloa teknologia-alalle rakentamaan parempaa tulevaisuutta

Suomalainen teknologiateollisuus on maailman huippuluokkaa. Teknologiayrityksissä suunnitellaan ja tuotetaan kestäviä ratkaisuja, jotka helpottavat arkeamme, säästävät ympäristöä – ja joskus jopa ihmishenkiä. Uudella teknologialla voimme luoda hyvinvointia ihmisille ja yhteiskunnalle. Teknologiayrityksissä tarvitaan tietenkin teknologiaosaajia, mutta myös esimerkiksi kauppatai yhteiskuntatieteiden osaamista.

 

 

Teknologiateollisuuden yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja tuovat Suomeen tuloja, joilla ylläpidetään hyvinvointiyhteiskuntaa. Suomessa lähes 320 000 ihmistä työskentelee teknologiateollisuuden yrityksissä, ja heistä yli puolella on ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto.

Teknologiateollisuuden päätoimialat ovat elektroniikkaja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu- ja konsultointi sekä tietotekniikka. Näiden toimialojen sisälle mahtuu paljon erilaisia yrityksiä ja työtehtäviä.

Yhteistä teknologiayrityksille on se, että niissä luodaan ratkaisuja yhä toimivampaan ja kestävämpään arkeen. Niissä tehdään maailmanmarkkinoille korkeatasoisia tuotteita, joilla ratkaistaan tulevaisuuden globaaleja haasteita, esimerkiksi energiaa säästämällä, ilmastonmuutosta torjumalla ja terveydenhuollon diagnostiikkaa parantamalla.

 

Teknologiaosaamista tarvitaan kaikkialla

Suomalaiset teknologiayritykset tarvitsevat yhä monipuolisempaa osaamista rakentamaan tulevaisuuden ratkaisuja. Parhaat ratkaisut syntyvät eri alojen osaamista yhdistävissä tiimeissä. Teknologiaosaamisen lisäksi onkin tärkeää, että osaa tehdä töitä erilaisten ja eritaustaisten ihmisten kanssa. Matemaattisten aineiden, luonnontieteiden ja teknologian osaajia tarvitaan tulevaisuudessa lähes jokaisella alalla. Tarve osaamiselle kasvaa, koska teknologiat ovat työkaluja, jotka mahdollistavat uusia ratkaisuja. Teknologiaosaamista tarvitaan esimerkiksi seuraavilta aloilta: tietoturva, pilviteknologia, robotiikka ja tekoäly.

Lukiosta voit jatkaa opintoja ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Yleisiä tekniikan koulutusaloja ovat esimerkiksi tietojenkäsittely, kone- ja energiatekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka ja rakennusja yhdyskuntatekniikka. Näitä voi opiskella monessa eri korkeakoulussa ympäri Suomen.

 

Monenlaisia polkuja teknologia-alan töihin

Vaikka et opiskelisikaan tekniikkaa, voit silti työskennellä teknologiateollisuuden yrityksissä. On selvää, että yrityksissä on kysyntää esimerkiksi muotoiluosaamiselle. Teknologiayrityksissä on töissä paljon osaajia myös muun muassa kauppatieteiden, hallinto- ja taloustieteiden, viestinnän, matemaattisluonnontieteiden sekä bio- ja ympäristötieteiden koulutusaloilta.

Millaisia sitten ovat teknologia-alan työt? Monenlaisia. Teknologiayrityksissä pääset rakentamaan kestävää tulevaisuutta esimerkiksi tutkimuksen ja tuotekehityksen, myynnin ja markkinoinnin tai viestinnän ja tuotannon eri tehtävissä.

 

Millaisella taustalla ja millaisiin hommiin – teknologiayritysten nuoret osaajat kertovat

MyTech.fi-sivustolta löytyy yli sadan nuoren teknologia-alan osaajan tarina videoina ja teksteinä. Mitä he tekevät työssään ja millaisilla opinnoilla he ovat niihin päässeet? Kannattaa käydä tutustumassa! Sivustolla voi myös hakea tarinoita itseään kiinnostavilla hakusanoilla sekä tutustua teknologia-alan yrityksiin.

 

Teknologia-alan osaajaksi on monia teitä

Nämä ja monta muuta nuoren osaajan opinto- ja uratarinaa löydät osoitteesta mytech.fi.

 

Hamilkar Bergroth, DI Katu- ja kunnallistekniikan suunnittelija, sillantarkastaja, A-Insinöörit

Tie- ja liikennetekniikan diplomi-insinööri Hamilkar Bergroth suunnittelee A-Insinööreillä valtateitä, katuja ja katutunneleita.

Hamilkaria motivoi erityisesti se, kun näkee oman työnsä jäljen ja pääsee vaikuttamaan omaan ja muiden elinympäristöön. “Luova ongelmanratkaisu, esimerkiksi uuden väylän tai sillan sijainnin miettiminen, innostaa. Tarvitsen siinä myös matematiikan ja geometrian osaamistani ja pyöräilyharrastuksenikin auttaa.”

 

Hamilkarin polku:

👉  Lapsena ”joukkoliikennenörtti”, matkusti eri välineillä ja bongasi aikatauluja

👉  Lukiossa luonnontiedelinja, kemian tekniikka kiinnosti – abivuonna löytyikin oma juttu opintoihin

👉  Aalto-yliopistoon yhdyskunta- ja ympäristötekniikan ohjelmaan, pääaineeksi tie- ja liikennetekniikka

👉  Sivuaineeksi georakentaminen, vapaaehtoisina opintoina puheviestintää ja kaavoitusta Innolla mukana ainejärjestöissä ja ylioppilaskunnassa

👉  Kesätyönä työharjoittelu tiekunnossapidossa, opintojen ohella työnjohtoharjoittelijana

👉  A-Insinööreille suunnitteluharjoittelijaksi, tie-, katu- ja aluetekniikan yksikkö

👉  Diplomityö A-Insinööreille, valmistui ja aloitti katu- ja kunnallistekniikan suunnittelijana

 

Elina Kuisma, DI, Anturisuunnittelija, Murata Electronics

Murata suunnittelee ja valmistaa kiihtyvyys-, kulmanopeus ja paineantureita autoteollisuuteen, lääketieteellisiin sovelluksiin ja instrumentteihin – eli erittäin vaativiin olosuhteisiin.

Suunnittelijalla pitää olla vahva näkemys designin toimivuudesta ja riittävä ymmärrys myös lopputuotteesta. ”Teen työtäni huippuosaajien kanssa ja pääsen ratkomaan ennestään tuntemattomia ongelmia. Opin jatkuvasti ja pääsen kehittämään uutta. Samalla saan jakaa myös omaa osaamistani!”

 

Elinan polku:

👉 Lukiossa matematiikan ja fysiikan kesäkoulussa Venäjällä: tutustumassa avaruuslentojen komentokeskukseen ja kosmonauttiin

👉 Mitä opiskelemaan yliopistoon, matikkaa ja fysiikkaa vai tekniikkaa?

👉 Ei tutkijaksi ”isona”! Aalto-yliopistoon lukion papereilla – Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma, pääaine elektroniikka ja mittaustekniikka

👉 Teekkarina kesätöissä Muratalla tuotannossa ja tuotekehityslaboratoriossa myös opiskelujen ohessa harjoittelijana

👉 Vaihdossa sivuaineopintoja Saksassa Karlsruhen teknillisessä yliopistossa – mikrosysteemitekniikka ja mikroelektroniikkasuunnittelu

👉 VTT:lle (Teknologian tutkimuskeskus) tutkimusharjoittelijaksi ja diplomityön tekeminen

👉 Valmistuminen DI:ksi ja Muratalle testaussuunnittelijaksi

👉 Eteneminen Muratalla anturisuunnittelijaksi

 

Sonja Airikka, KTM Digiviestijä, Kemppi

Sonja Airikkaa kiehtoo kansainvälisyys, eri kulttuurit ja englannin kieli. Hän on hitsausteknologiayritys Kempillä tiimissä, joka vastaa globaalista markkinointiviestinnästä.

Sonjan tehtävänä on tuottaa sisältöjä digitaalisen viestinnän eri kanaviin älykkäistä hitsausratkaisuista, joilla mahdollistetaan turvallisen ympäristön rakentaminen ympäri maailmaa. Sonjan työ tuo ihmiset Kempin tarinan äärelle. Kemppiläisten työn tarkoituksena on mahdollistaa turvallisen ympäristön rakentaminen ympäri maailmaa. ”Kun kyse on kansainvälisestä markkinoinnista, pääsen tarinoillani kertomaan suomalaisesta teknologiaosaamisesta ja sen menestymisestä maailmalla!”

 

Sonjan polku:

👉 ”Kielisuihkuluokalta” englanninkieliseen IB-lukioon (International Baccalaureate Diploma Program)

👉 Kesätöissä varastoapulaisena, laboratorioapulaisena ja laboratorioassistenttina

👉 Saimaan Ammattikorkeakouluun opiskelemaan kansainvälisen kaupan tradenomiksi

👉 Opiskeluaikana erilaisia myyjän tehtäviä kaupoissa

👉 Maisteriopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa – M.Sc. Economics and Business Administration (kauppatieteiden maisteri), pääaineena International Marketing management

👉  Vaihto-opiskelijana Ranskassa, SKEMA Business School, International Marketing ja Business Development

👉 Kesätöissä ja opintojen ohella myynnin ja logistiikan töitä assistentin sijaisena

👉 Opintojen jälkeen Kempille digiviestijäksi

 

Lisätietoja osoitteista:
www.mytech.fi