Taloushallintoala

Maailman paras ensimmäinen työpaikka!

Taloushallintoala tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia mm. tilitoimistoissa ja alan konsulttiyrityksissä sekä erilaisten yritysten talousosastoilla. Työpaikan koko voi vaihdella yhden ja yli viidenkymmenen henkilön välillä aina kansainvälisiin konserneihin asti, joten työympäristöissä on runsaasti vaihtoehtoja. Töitä alalla myös riittää. Niin kauan kuin on yrityksiä, tarvitaan myös taloushallinnon osaajia!

Tehtävien kirjo taloushallinnon alalla on laaja. Taloushallintoala sähköistyy kovaa vauhtia, ja automatisaatio mahdollistaa palkanlaskijalle, kirjanpitäjälle ja tilintarkastajalle toimimisen rutiinitöiden lisäksi talouden asiantuntijana. Taloushallinnon töissä korostuvatkin sosiaaliset taidot ja keskustelut asiakkaiden kanssa.

Taloushallinnossa on mahdollisuus tutustua yrityksen liiketoimintaan syvällisesti analysoimalla numeroita. Kiinnostus numeroita kohtaan on siis tärkeää, mutta alan töissä painottuvat myös asiakaspalvelutaidot, kyky omaksua erilaisia sovelluksia ja järjestelmiä, liiketoiminnan tunteminen, myynti- ja markkinointiosaaminen, tiimityötaidot, kielitaito ja innostunut asenne.

Taloushallinnon osaaminen on polku myös yrittäjyyteen ja yritysten johtotehtäviin, sillä johtajalta odotetaan liiketoiminnan ja yrityksen talouden analysoimisen hallintaa. Taloushallintoalalta löytyykin nuorelle paras ensimmäinen työpaikka, koska talousosaaminen avaa ovia moniin erilaisiin suuntiin.

Kirjanpitäjän työssä kehittyy ja oppii uutta jatkuvasti

”Työtehtäviini kirjanpitäjänä kuuluu yritysten kirjanpito, tilinpäätökset ja veroilmoitukset”, kertoo tilitoimistossa työskentelevä Kirsi Oikkonen. ”Kirjanpitäjän perustyö on hyvin itsenäistä, mutta ongelmatilanteissa aina löytyy joku, jolta voi kysyä apua. Nykyään kun taloushallinto sähköistyy, työtehtävissä korostuu asiantuntijana toimiminen. Tietojen tallentamisen sijaan keskitytään enemmän tulkitsemaan lukuja ja sitä, mitä ne yrityksen taloudellisesta tilasta kertovat.

Kirjanpitäjänä toimin asiantuntijana yrityksille eri lakien ja säädösten tulkinnassa ja neuvon, kuinka asiat kannattaisi toteuttaa kirjanpidon ja verotuksen näkökulmasta.”

”Taloushallintoalalla tarvitaan organisointikykyä ja paineensietokykyä, koska pääosin työskennellään yksin ja vastataan omista töistä ja asiakkaista. Kirjanpitäjänä saa myös oppia jatkuvasti uutta ja päivittää omia tietojaan.”

”Työssäni on parasta se, kun vastaan tulee uusi asia tai ongelmakohta, ja sen saa ratkaistua. Jokaisen ratkaistun asian myötä oma ammattitaito kasvaa. Myös positiivinen palaute asiakkaalta on aina kiva asia!”

Kirsi Oikkonen, TietoAkseli Group

Palkanlaskijan työ on monipuolista ja opettavaista

”Palkanlaskijan tyypillinen työpäivä sisältää palkanlaskennan lisäksi sähköpostien lukua ja niihin vastailua, kun asiakkailta tulee kysymyksiä liittyen palkanlaskentaan, työehtosopimuksiin ja lakeihin”, kertoo Eeva-Liisa Laitinen. Laitinen työskentelee palkanlaskennan palvelupäällikkönä tilitoimistossa. ”Halusin tälle alalle, koska koen että tässä on sopivassa suhteessa itsenäistä työtä ja yhteistyötä kirjanpitäjien, muiden työkavereiden ja asiakkaiden kanssa. Tässä työssä on oltava erittäin tarkka ja huolellinen, ja pystyttävä organisoimaan omat työt kiireen keskellä sekä pidettävä kiinni aikatauluista. Lisäksi pitää olla intoa oppia uutta ja kehittää itseään.”

”Yleensä ei tiedetä, että palkanlaskenta on aika monipuolista”, Laitinen huomauttaa. ”Itse palkanlaskennan lisäksi työhön sisältyy neuvontaa ja erilaisten lakien ja työehtosopimusten tulkintaa. Alalle kannattaa hakeutua juuri monipuolisuuden takia.”

Eeva-Liisa Laitinen, iCount Partners Oy

Taloushallinnon tutkinto taskussa töitä riittää

Taloushallintoalalla tarvitaan talouden ja erilaisten lakien osaamista. Taloushallinnon opintoja voi suorittaa sekä ammattiopisto- että AMK- ja korkeakoulutasolla. Lisäksi tarjolla on aikuisopetusta, erityisammattitutkintoja sekä oppisopimus- ja näyttötutkintomahdollisuuksia.

Liiketalouden toisen asteen perustutkinnon eli merkonomin tutkinnon voi suorittaa ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammattikorkeakoulujen liiketalouden opinnoissa on mahdollista suuntautua esimerkiksi talousasiantuntijaksi. Tällöin tutkintonimike on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (AMK). Yliopiston kauppatieteellisessä tiedekunnassa alan opinnot ovat mahdollisia esimerkiksi laskentatoimen suuntautumisvaihtoehdolla.

Esimerkkejä taloushallintoalan ammateista:

 • Controller
 • Kirjanpitäjä
 • KLT-asiantuntija
 • Palkanlaskija
 • Palkkahallinnon ammattilainen
 • PHT-palkkahallinnon asiantuntija
 • Pääkirjanpitäjä
 • Talouspäällikkö
 • Taloushallinnon assistentti
 • Taloushallinnon tiimiesimies
 • Tilitoimistoyrittäjä
 • Verokonsultti
 • Talousjohtaja

Lisätietoja osoitteista:
www.taloushallintoliitto.fi