Energiateollisuus

Energia-alalla pelastat maailman ilmastonmuutokselta

Energia-ala on monipuolinen, se työllistää Suomessa suoraan noin 15 000 henkilöä ja välillisesti vielä enemmän. Alan toiminnot kattavat koko maan, joten myös työtehtäviä on tarjolla maanlaajuisesti – nyt ja tulevaisuudessa. Alan yritykset tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja.

Ilmastonmuutos ratkaistaan energia-alalla. Uusien ilmastoja ympäristöystävällisten teknologioiden kehittäminen ja innovointi haastavat vanhaa energiaosaamista ja työtehtäviä muokataan uuteen liiketoimintaan sopiviksi. Ala vastaa 40%:sta suomalaisen teollisuuden investoinneista, vuosittain siis yli 2 miljardista eurosta.

Kilpailukykyinen palkka, yhteiskunnallisesti merkittävät työtehtävät ja erinomaiset työllisyysnäkymät energiamurroksen ytimessä tarjoavat mielenkiintoisia uramahdollisuuksia.

Monipuolisuus opinnoissa on tutkinnosta riippumatta tärkeää. Palvelu- ja myyntiosaaminen, kansainvälisyys, projektityötaidot, digiosaaminen ja muutosketteryys ovat valttikortteja energia-alalla.

 

Mitä opiskella?

Energia-ala työllistää monipuolisesti eri koulutustaustaisia osaajia: insinöörejä, diplomi-insinöörejä, kauppatieteilijöitä, tradenomeja, oikeustieteilijöitä, ICT-osaajia.

Ammattikorkeakouluissa voit suorittaa alalle soveltuvan energia-, sähkö- tai LVI-tekniikan, liiketalouden tai tietojenkäsittelyn tutkinnon.

Diplomi-insinööriksi valmistunut voi työskennellä energiaalalla esimerkiksi energiayhtiössä ympäristö-, tutkimus- tai tuotantotehtävissä.

Kauppatieteiden maistereille puolestaan on tarvetta esimerkiksi taloushallinnon, markkinoinnin ja henkilöstöhallinnon tehtävissä.

 

Esittelyssä alan nuoret osaajat:

 

Jaana Leväinen, energiainsinööri, Oulun Energia Jaana Leväinen on valmistunut keväällä 2020 Savonia ammattikorkeakoulusta energiatekniikan insinööriksi ja työskentelee Oulun Energialla energiainsinöörinä.

Hän vietti ennen opintoja pari välivuotta, koska hän ei ollut tietoinen energia-alan moninaisuudesta. ”Lyhyen matematiikan kirjoittaneena matemaattiset aineet vaativat paljon motivaatiota ja harjoittelua, mutta niiden avulla kaikesta selviää. Matemaattiset asiat ovat loppujen lopuksi loogisia ja selkeitä ”, hän kertoo opinnoistaan. Hän toivookin, että yhä useampi lukiolainen löytäisi vastuullisen alan rajattomat mahdollisuudet.

Jaana pääsi heti ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä oman alan töihin kaukolämmön kunnossapitopuolelle. Sen jälkeen hän on työskennellyt kaukolämmön suunnittelutehtävissä ja kaukolämmön teknisten palveluiden harjoittelijana. Opinnäytetyön hän teki maalämmöstä nykyiselle työnantajalleen Oulun Energialle.

”Alassa parasta on monipuolisuus. Tässä myös näkee teknologian kehittymisen läheltä: miten uudet ideat syntyvät ja jalostuvat. Koko ajan tulee uutta ja kilpailu alalla vie kaikkia eteenpäin. Kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteet luovat sopivasti painetta, kuka ehtii ensin kehittää uusista teknologioista kannattavaa liiketoimintaa”, hän analysoi.

 

Taneli Leiskamo, asiantuntija, Fingrid Oyj Taneli Leiskamo on valmistunut Aalto-yliopistosta sähkötekniikan diplomi-insinööriksi, opiskeltuaan ensin energiatekniikan kandiohjelmassa.

”Ei kannata ajatella, että polku olisi lyöty lukkoon opiskelupaikan valinnan myötä, vaan sitä voi muuttaa ja suuntautumista miettiä myös opintojen tai työelämän aikana ”, hän kannustaa. Tähän mennessä hän on ehtinyt työskennellä voimalaitoksilla, kaukolämmössä ja aurinkosähkön parissa ja pian tulee täyteen kolme vuotta sähkönsiirron parissa kantaverkkoyhtiö Fingridillä siirtoverkkoon ja sähköjärjestelmään liittyvissä tehtävissä.

Hän opiskeli lukiossa laajasti luonnontieteellis-matemaattisia aineita, mutta päätös lääkiksen, kauppatieteellisen ja tekniikan väliltä syntyi vasta abivuonna. ”Ajattelin tuolloin, että energia on tulevaisuuden ala, jolla riittää jatkossakin mielenkiintoisia tehtäviä”, hän muistelee.

Leiskamon mielestä alassa yhdistyvät hienosti ihmiset, talous, teknologia ja ympäristö. ”Yhdistelmä liiketoimintaa, ympäristö-asioita ja ihmisten kanssa toimimista tekee tästä palkitsevaa ja merkityksellistä. Lisäksi, työmotivaatiota ei tarvitse hakea, kun saa olla mukana varmistamassa että ihmiset ja yritykset saavat esimerkiksi sähköt ja lämmöt joka päivä”, hän summaa.

Energia-alalla saa tehdä töitä tekniikan osaajien ja luonnontieteilijöiden kanssa, mutta mukaan pääsee myös muilla taustoilla. ”Jos on kiinnostunut energia-asioista, muttei tekniikasta, niin silti voi olla töissä täällä”, hän kannustaa.

 

 

Esimerkkejä energiateollisuuden ammateista:
● Tuulivoimainsinööri
● Energiatehokkuusneuvoja
● Reaktorifyysikko
● Älyverkkoasiantuntija
● Ympäristöjohtaja
● Sähköpörssimeklari
● Kaukolämmön käyttöpäällikkö
● Henkilöstöjohtaja
● Verkostosuunnittelija
● Markkinointipäällikkö
● Sopimusoikeuden asiantuntija
● Data-analyytikko

 

Lisätietoja osoitteista:
www.energiamaailma.fi