Finanssiala

Finanssiala: muutakin kuin pikkutakkeja ja pitkää matematiikkaa

Mielikuvat finanssialasta saattavat sisältää pikkutakkeja ja talousmatematiikkaa. Vaikka niitäkin löytyy, voi finanssi-alalla työskennellä todella monenlaisissa tehtävissä! Yhtä ainoaa polkua finanssialalle ei ole. Alalle tullaan yleensä joko yliopistolta tai ammattikorkeakoulusta.

 

Mitä kaikkea finanssiala oikein on?

Finanssiala on ihmisten unelmien tekemistä todeksi. Finanssiala mahdollistaa yksilölle esimerkiksi asunnon hankinnan, yrityksen perustamisen tai sen, että vakuutus korvaa lomamatkalla sattuneen onnettomuuden. Se on siis kiinni ottamista silloin, kun ihmisen elämässä kolahtaa. Kyse on maksamisesta, lainoista, vakuutuksista, säästämisestä, sijoittamisesta ja eläkkeistä.

Finanssiala on myös yhteiskunnallisen muutoksen veturi ja talouden näkymien ennustaja. Esimerkiksi yritystoiminnan muuttuminen ilmaston kannalta kestävämmäksi edellyttää, että varoja sijoitetaan tukemaan kestävää liiketoimintaa. Finanssiyritykset ovat uusia palveluja kiivaasti kehittäviä IT-yrityksiä, joissa tarvitaan myös vahvaa osaamista ihmisten kohtaamisesta ja palvelemisesta. Vaikka ihmiset haluavat hoitaa raha-asiansa pääasiassa verkossa, tahdotaan vaikeissa päätöksissä edelleen ihmisen tukea ja neuvoja. Finanssialan asiakaspalvelutyössä ihmisten kohtaamisen taidot ovat tärkeitä – raha-asiat koetaan hyvin henkilökohtaisiksi ja niiden hoito vaatii luottamusta. Ala tarvitsee paljon luotettavia, ihmisläheisiä työntekijöitä.

 

TARINOITA FINANSSIALALTA

Yhteiskunnallinen kiinnostus johti finanssialalle 

Kuka: Faisa Kahiye, Viestintäkoordinaattori, OP Ryhmä Valtiotieteen kandidaatti Tukholman yliopistosta

Faisa Kahiye toimii OP Ryhmässä varallisuudenhoidon viestintätehtävissä. Tehtäviin kuuluvat muun muassa johdon tukeminen ulkoisessa viestinnässä, brändin rakentaminen, mediatyö ja viestinnän suunnittelu. Ulkoisen viestinnän lisäksi Faisa tekee ison talon sisäistä viestintää.

”Lähdin opiskelemaan valtiotieteitä, koska minua on aina kiinnostanut yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja politiikka. Pääaineeni on valtio-oppi, mutta olen opiskellut viestintää laajana sivuaineena. Finanssialalla pystyy syventymään pankki-, vakuutus- ja sijoitustoimintaan monesta eri näkökulmasta, mikä mahdollistaa pitkän uran ja useita eri tehtäviä alalla. Finanssialalle pääsee myös töihin erilaisilla koulutustaustoilla”, Faisa pohtii.

Finanssialalla parasta Faisan mukaan ovat kiinnostavat sekä monipuoliset työtehtävät. ”Minulla ei ole kahta samanlaista päivää, ja pystyn tekemään sellaisia tehtäviä, jotka kiinnostavat. Tämän lisäksi osaavat ja ahkerat kollegat innostavat minua, ja he ovat tarpeen tullen tukena.” Faisa kokee saaneensa tehtävissään paljon vastuuta hoitaessaan itsenäisesti liiketoiminta-alueen viestintää. ”Nykyinen tehtävä innostaa, ja minä opin jatkuvasti uutta. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on kuitenkin edelleen lähellä sydäntä, joten tulevat tehtävät voisivat ohjata siihen suuntaan.”

 

Faisa Kahiye

 

Matemaattiset kyvyt käyttöön

Kuka: Joonas Maunu, Data-analyytikko, Ilmarinen Filosofian maisteri pääaineena sovellettu matematiikka, vakuutus- ja finanssimatematiikan linja

Analyytikko Joonas Maunu kiinnostui finanssialasta lukiossa. Hänen mukaansa vakuutus- ja finanssimatematiikan linja avaa mahdollisuuden hyödyntää matemaattisia taitoja talouden alalla.

”Finanssialalla oppii jatkuvasti uutta ja voi kehittää omia taitojaan. Finanssiala on matemaatikon näkökulmasta suuri tutkimuskenttä. Ala muuttuu jatkuvasti ja uudet ilmiöt ovat sekä mielenkiintoisia että koskettavat laajasti yhteiskuntaa”, Joonas toteaa.

Joonas aloitti oman alan työt kandiksi valmistumisen aikaan. Työ tuki opiskeluja huomattavasti, sillä teoreettista osaamista pääsi soveltamaan käytännössä.

”Uuden opiskeluun on myös kannustettu aktiivisesti, olen saanut muun muassa kauppakorkeakoulussa käymieni kurssien oppikirjoja työnantajan puolesta käyttöön. Finanssialan vaatimusten vuoksi teknologiaan panostetaan ja olen saanut tehdä töitä valitsemillani työvälineillä.”

Joonas aloitti työuransa vakuutusmatemaatikon tehtävillä, jotka käsittävät laskuperusteiden tulkintaa ja niiden teknistä toteuttamista. Myöhemmin työtehtävät koostuivat pääosin ohjelmoinnista, minkä myötä hän on päässyt oppimaan uusia ohjelmointikieliä.

 

Joonas Maunu

 

Oppisopimuskoulutuksella pankkiin töihin

Kuka: Elsa Merimaa, palveluneuvoja (Help Desk), S-Pankki Laivakokki, merkonomi

Palveluneuvoja Elsa Merimaan työhön kuuluvat monipuoliset asiakaspalvelutyöt: sisäiset tukipuhelut, verkkoviestit, palautekäsittely, poikkeuspäätökset, reklamaatiot, asiakaspuhelut.

Elsa päätyi finanssialalle oppisopimuskoulutuksen kautta. Alanvaihtajalle oppisopimus tuntui elämäntilanteeseen sopivalta vaihtoehdolta ja työskentely pankissa kiinnosti. Alan laajuus ja sen sisältämät mahdollisuudet uusille urapoluille kiehtoivat. ”Asiakaspalvelijan tehtävistä olen siirtynyt opintojen jälkeen vastaamaan talon sisäisiin tukipuheluihin ja neuvomaan kollegoita. Ajoittain vastaan myös asiakkaiden puheluihin oman osaamiseni ylläpitämiseksi. Ohessa olen osallistunut moniin erilaisiin projekteihin”, Elsa kertoo.

Parasta työssä on monipuolisuus, työssä kehittyminen, mahdollisuudet edetä uralla ja kehittää osaamistaan jatko-opinnoissa. Oman kiinnostuksen kautta pääsee juuri itselle sopiviin tehtäviin ja osaamista voi kerätä talon sisällä monelta eri osa-alueelta.

Jatkossa Elsaa kiinnostavat erikoistuneempaa osaamista vaativat tehtävät. ”Asiakaspalvelutyössä pitää osata aika paljon kaikkea mahdollista ja etsittävän tiedon määrä on valtava. Jatkossa haluaisin keskittyä johonkin tiettyyn asiaan. En vielä ole päättänyt, mihin.”

 

Elsa Merimaa

 

Esimerkkejä finanssialan ammateista:

 • Salkunhoitaja
 • Työhyvinvointiasiantuntija
 • Ohjelmistokehittäjä
 • Viestintäkoordinaattori
 • Ekonomisti
 • Vastuullisuusjohtaja
 • Palveluneuvoja
 • Juristi
 • Vakuutusmyyjä
 • Sijoitusneuvoja
 • Analyytikko