Opiskelijakuntatoiminnan opas

Opiskelijakuntatoiminnan opas on tarkoitettu perustyökaluksi opiskelijakuntatoimijalle. Oppaasta löydät ohjeet opiskelijoiden vaikuttamiseen, hallitustoiminnan organisointiin, tapahtumien järjestämiseen, taloudenhoitoon ja varainhankintaan sekä tietoa opiskelijakunnan tehtävistä ja kehittämisestä. Jokainen opiskelijakunta on omanlaisensa, ja tämä opas antaa puitteet – te voitte muokata käytännöt omaan lukioonne sopiviksi.

Opiskelijakunta muodostuu kaikista lukion opiskelijoista. Opiskelijakunnan hallitus taas on lukiolaisten valitsema toimielin, joka edustaa kaikkia koulun opiskelijoita, järjestää tapahtumia, valvoo, että lukiolaisten mielipiteet huomioidaan sekä luo lukioon yhteishenkeä. Tietenkin ottamalla kaikki muut mukaan! Kaikki ovat yhtä tärkeitä, kaikilla on oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa.

Toimimalla opiskelijakunnassa voit toteuttaa itseäsi, saada ystäviä ja unohtumattomia kokemuksia, vaikuttaa ja viihdyttää sekä kokea onnistumisia ja arvostusta hyvin tehdystä työstä – mahdollisuuksia on rajattomasti!

Opiskelijakunta on lukion sydän ja hallitus opiskelijakunnan dream team. Onko se sitä sinun lukiossasi? Ota opiskelijatoiminnasta kaikki irti ja tee lukiosta sellainen kuin haluat!