Usein kysytyt kysymykset

Miten opiskelijakuntajäsenyys eroaa yksilöjäsenyydestä?

Opiskelijakuntajäsenyydestä hyötyy koko lukioyhteisö erilaisten koulutusten, viestinnän, alennusten, materiaalien ja neuvonnan kautta. Opiskelijakuntajäsenyys ei oikeuta henkilöjäsenyyden myötä saatavaan opiskelijakorttiin ja sen sisältämiin etuihin.

Lue lisää opiskelijakuntajäsenyyden tarjoamista eduista ja palveluista. Voit tutustua opiskelijakuntajäsenyyden ehtoihin tästä.

Miten opiskelijakunta voi rekisteröityä yhdistykseksi?

Pääsääntöisesti lukioiden opiskelijakunnat ovat rekisteröimättömiä yhteisöjä. Mikäli opiskelijakunta haluaa rekisteröityä yhdistykseksi saadakseen oikeushenkilön aseman, Suomen Lukiolaisten Liitto on koonnut selkeät ja kattavat ohjeet yhdistykseksi rekisteröitymiseen sekä opiskelijakunnan rekisteröityneen kannatusyhdistyksen mallisäännöt. Rekisteröityneen yhdistyksen toimintaa sääntelee mm. yhdistyslaki.

Suosittelemme yhdistysmuodoksi ns. opiskelijakunnan kannatusyhdistystä. Yhdistyksen voi perustaa kolme henkilöä. Yhdistyksen puheenjohtajan tulee olla 18-vuotta täyttänyt henkilö. Opiskelijakunnan kannatusyhdistys voi toimia opiskelijakunnan taustatoimijana hoitamalla opiskelijakunnan hallinnon ja taloudenhoidon.

Yhdistyksen perustamisen vaiheet lyhyesti:

 1. Laatikaa uudelle yhdistykselle säännöt.
 2. Kirjoittakaa yhdistyksen perustamiskirja.
 3. Järjestäkää yhdistyksen perustamiskokous.
 4. Täyttäkää perustamisilmoitus yhdistysrekisteriin.
 5. Tehkää sähköinen ilmoitus yhdistyksen perustamisesta ja maksakaa käsittelymaksu Patentti- ja rekisterihallitukseen. Yhdistyksen rekisteröitymiseen tarvittavat asiakirjat:
  – Perustiedot perustajajäsenistä
  – Perustamiskirja
  – Säännöt
  – Kuitti tai kuittijäljennös maksun suorittamisesta
  – Odottakaa yhdistyksen hyväksymistä yhdistysrekisteriin.
 6. Pitäkää hauskaa!

  Opiskelijakunnan avuksi on luotu tarkat ja selkeät ohjeet opiskelijakunnan yhdistykseksi rekisteröitymiseen.