Jäsenyyden ehdot

Suomen Lukiolaisten Liiton opiskelijakuntajäseneksi voi liittyä oikeushenkilö, joka toimii lukiokoulutuksen järjestäjänä tai lukiolain pykälään 33 perustuvana opiskelijaryhmän edunvalvojana. Opiskelijakuntajäsen on oikeutettu Liiton tarjoamiin opiskelijakuntaetuihin ja -palveluihin. Opiskelijakuntajäsenyys ei oikeuta henkilöjäsenyyden tuomiin etuihin.

Opiskelijakuntajäsen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava siitä yhdistyslain 13 § mukaisesti. Näin meneteltyään opiskelijakuntajäsen on vapaa jäsenyydestään kuluvan kalenterivuoden lopusta lukien.

Opiskelijakuntajäsen suorittaa liitolle kalenterivuosittain (1.1.–31.12.) liittohallituksen määräämän opiskelijakuntajäsenmaksun. Jos yhteisöjäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan toukokuun loppuun mennessä, voi liittohallitus katsoa sen eronneeksi Liitosta.

Opiskelijakuntajäsenellä on oikeus suorittaa opiskelijakuntajäsenmaksun maksamisen yhteydessä etukäteen myös enintään kahden seuraavan jäsenkauden opiskelijakuntajäsenmaksu. Suoritettaessa opiskelijakuntajäsenmaksun etukäteen maksetaan jäsenmaksu voimassa olevan suuruisena.

Opiskelijakuntajäsenellä ei ole jäsenyyden päättyessä oikeutta saada jäsenmaksua takaisin sellaisilta jäsenkausilta, joilla opiskelijakuntajäsen ei ole ollut jäsenenä.