Vaalivaikuttaminen opiskelijakunnissa

Hei opiskelijakuntatoimija! Täältä löydät materiaaleja ja ohjeita opiskelijakunnan osallistumiseen vaalivaikuttamisessa.

Tulevat eduskuntavaalit ovat tärkeä vaikuttamisen paikka meille kaikille. Haluamme auttaa kaikkia löytämään itselleen sopivan tavan vaikuttaa ja osallistua keskusteluun. Suuri osa lukiolaisista ei vielä voi äänestää, mutta silti on tärkeää saada ihan jokaisen ääni kuuluviin tulevissa vaaleissa. Puolueet ovat aktiivisimmillaan juuri nyt, joten vaikuttamisen paikkanne on tullut. Keskustelkaa ehdokkaiden kanssa, ottakaa osaa kampanjaan, järjestäkää tapahtuma lukiossanne tai ideoikaa jotain aivan uutta.

Pääset tutustumaan Suomen Lukiolaisten Liiton vaalitavoitteisiin täältä.

Vaalipaneelin järjestäminen on yksi näkyvä tapa osallistua eduskuntavaalivaikuttamiseen. Me Suomen Lukiolaisten Liitossa olemme valmistelleet yksityiskohtaisen ohjeistuksen vaalipaneelin järjestämisen eri vaiheista. Ohjeistuksesta löytyy tietoa aina ehdokkaiden kontaktoinnista tilajärjestelyihin ja kysymysten esittämiseen. Löydät ohjeen täältä http://bit.ly/paneeliohje.

Voitte ilmoittaa järjestämästänne paneelista tällä lomakkella. Tiedot lisätään sen jälkeen sivuille tulevaan kalenteriin, josta näkee missä lukioissa milloinkin paneeleja järjestetään.

Alueenne piirijärjestö tulee järjestämään toimintaa kaikille alueen lukiolaisille. Lukiolaiset tapaavat myös suuren osan kaikista ehdokkaista, johon tarvitaan jokainen kiinnostunut mukaan. Tarkempia tietoja saatte seuraamalla piirijärjestönne viestintää somessa tai ottamalla yhteyttä piirinne puheenjohtajaan. Lisätietoja osoitteesta lukio.fi/paikallinen-toiminta/ .

Opiskelijakunnallenne on postitettu vaaleihin liittyviä julisteita, esitteitä ja tarroja. Laittakaa vaalitavoitteita sisältävä juliste seinälle kaikkien opiskelijoiden nähtäväksi ja hyödyntäkää esitteitä ja tarroja vaikuttamistyössä. Tyhjää tilaa sisältävää julistetta voitte hyödyntää oman vaalitempauksen, esimerkiksi vaalipaneelin, mainostamiseen. Esitteet on tarkoitus jakaa eduskuntavaaliehdokkaille paneelin tai muun tempauksen yhteydessä. Tarroja saa ja kannattaa jakaa kaikille halukkaille.