Vinkkejä työelämään

Kaipaatko vinkkejä työelämään?

Löydät tältä sivulta useiden yhteistyökumppaneidemme parhaimmat vinkit työelämää varten. Vinkkien aiheina on niin työelämän oikeudet kuin velvollisuudet, kuten myös työskentelytavat ja hyvinvointiin liittyvät tekijät.

Katse tulevaisuuteen

Monien mahdollisuuksien maailma voi samanaikaisesti olla sekä houkutteleva että haastava. Tulevaisuuden valintojaan tekevälle nuorelle abikevät ylioppilaskirjoituksineen ja jatko-opintopaikan valintoineen voi olla erityisen kuormittava ja koetteleva. Lääkis, oikis vai kauppis? Vai olisiko sittenkin muita mielenkiintoisia aloja, joista työllistyy innostaviin työ – tehtäviin? Hakeudunko ammattikorkeakouluun vai valitsenko yliopisto-opinnot? Millaista olisi opiskella bioteknologiaa tai yhteiskuntapolitiikkaa, millaisia erilaisia uramahdollisuuksia voisi rakentua monitieteisten opintojen myötä? Tällaisiin mieltä tulevaisuuttasi rakentaviin pohdintoihin voit löytää vastauksia kurkistamalla korkeakouluun jo lukio-opintojesi aikana.

Lukiouudistuksen keskeisenä tavoitteena on ollut tukea lukiolaisten hyvinvointia. On tärkeää, että saat oikea-aikaista ja riittävää ohjausta sekä lukio-opintoihisi että tulevaisuuttasi koskevien valintojen tueksi. Tämän vuoksi mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ohjaukseen on lisätty. Korkeakoulututus – tumisen tarkoituksena on madaltaa kynnystä jatko-opintoihin siirtymiseen. Korkeakoulututustumisten kautta saat tietoa ja kokemuksia eri aloista, niiden opiskelusta ja siitä, millaisia työtehtäviä ala mahdollistaa. Tavoitteena on auttaa sinua löytämään oma mielenkiinnon kohteesi sekä jatko-opiskeluala, ja siten vähentää jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää stressiä.

Lukiot ja korkeakoulut tekevät monenlaista yhteistyötä. Voit jatkossakin osallistua tuttuihin abi-päiviin, kampusvierailuihin ja muihin korkeakoulujen järjestämiin koulutusaloja esitteleviin tilaisuuksiin. Tämän lisäksi korkeakoulut järjestävät enenevissä määrin juuri lukiolaisille suunnattuja opintojaksoja tai orientoivia opintokokonaisuuksia, joissa pääset tutustumaan eri aloihin ja niiden opiskeluun. Yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien turvaamiseksi valtaosiltaan tämä opintotarjonta on ajasta ja paikasta riippumatonta, joten voit poimia sinua kiinnostavia kokonaisuuksia koko korkeakoulusektorin tarjonnasta. Opinto-ohjaajan tukea kannattaa hyödyntää myös oman korkeakoulututustumisen suuntaa – misessa. Lisäksi osa lukioista ja korkeakouluista toteuttavat pitkäkestoisia yhteistyöprojekteja ja –hankkeita, joihin sinulla on mahdollisuus osallistua.

Joillekin lukiolaisille oma tulevaisuuden suunta on selkeä ja tavoite jatko-opintopaikasta ja työurasta kirkas. Tällöin voit halutessasi ottaa ensimmäiset askeleet korkeakouluo – pintoihin jo lukioaikana. Joillekin aloille voit varmistaa jopa jatko-opintopaikkasi opiskelemalla korkeakoulun opiskelija – valintakriteereissään määrittelemän opintokokonaisuuden. Lukiolaisen arki on usein kiireinen ja täysi. Voit ajatella, että korkeakoulututustuminen on vain ylimääräinen taakka ja sen aika on vasta myöhemmin. Korkeakoulututustumisen tavoitteena ei kuitenkaan ole entisestään kuormittaa sinua vaan antaa tukea tulevaisuuden kannalta merkityksellisten päätösten tekemisen perustaksi. Siksi toivonkin, että suuntaisit katseesi yli meneillään olevia opintojaksoja ja tulevia ylioppilastutkinnon kokeita ja ainakin raottaisit ovea korkeakouluun. Tutustuminen antaa sinulle varmuutta tulevaisuutesi suunnalle ja valinnoille.

Vain osa lukiolaisista jatkaa tutkintotavoitteisia opintojaan heti ylioppilaaksi valmistuttuaan. Korkeakoulujen opiskelija-valintauudistuksen myötä myös niin sanotun avoimen korkeakoulun väylää on vahvistettu. Voitkin hyödyntää avoimen korkeakoulun tarjontaa, ja opiskella korkeakouluopintoja myös välivuonna. Jos sinulla on kokemuksia korkeakouluopinnoista jo lukioajaltasi korkeakoulututustumisten kautta, on varmasti luontevaa opiskella myös avoimessa korkeakoulussa. Sinulla on myös oikeus saada ohjausta jatko-opintoihin hakeutumiseen omasta lukiostasi, jos ovi jatko-opintoihin ei aukea heti ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen.

Maailma on mahdollisuuksia täynnä. Unelmoi isosti ja tee rohkeita tulevaisuuden suunnitelmia. Ole utelias, ja hyödynnä kaikki tuki ja mahdollisuudet, joita tarvitset oman tulevaisuutesi rakentamiseksi. Älä kuitenkaan unohda nautti lukioajasta, joka on itsessään arvokasta ja merkityksellistä, ehkä elämän parasta aikaa.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen ja opettajankoulutuksen vastuualueen johtaja Tiina Silander.

 

Teksti:
Tiina Silander
Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen ja opettajankoulutuksen vastuualueen johtaja

Duunikoutsi – työelämävalmentaja kännykässäsi

Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin Duunikoutsi-sovellus sisältää kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää työelämästä: Opit tunnistamaan omia vahvuuksiasi ja sanoittamaan osaamistasi, saat arvokkaita vinkkejä työnhakuun aina hakemuksen ja CV:n tekemisestä haastatteluun. Opit myös työelämän pelisäännöistä ja pääset tutustumaan inspiroiviin uratarinoihin. Lisäksi voit luoda sovelluksen avulla osaamispohjaisen CV:n, joka auttaa eteenpäin työnhaussa.

 

Duunikoutsi – taskukokoinen työelämätaitojen valmentaja

Duunikotsi auttaa sinua: 

 • TET-jaksolle ja ensimmäisten työpaikkojen hakemisessa
 • Työelämätaitojen kartuttamisessa
 • Työhakemuksen ja CV:n tekemisessä
 • Omien vahvuuksien tunnistamisessa
 • Tuoreen työelämätiedon saamisessa
 • Itsetuntemuksen kehittämisessä
 • Urasuunnittelussa
 • Oman polun löytämisessä

 

Maksuton Duunikoutsi-sovellus löytyy osoitteesta www.duunikoutsi.fi. Sovellus on ladattavissa myös Google Play -kaupasta ja App Storesta. Voit tehdä haasteita oman tavoitteesi mukaisesti kolmesta eri osiosta sen mukaan oletko hakemassa TET-jaksolle, kesätöihin tai harkkaan (kesätyöt, osa-aikatyöt ja työharjoittelut) vai työpaikkaa. Sovelluksesta on olemassa seuraavat kieliversiot: Suomi (ja selkosuomi), englanti, ruotsi, somali, arabia, venäjä.

Tekemällä haasteita, lukemalla sovelluksen tarjoamia vinkkejä sekä katsomalla videoita opit tunnistamaan vahvuuksiasi ja taitojasi sekä sanoittamaan niitä. Opit myös monia työelämässä hyödyttäviä taitoja kuten sosiaalisia taitoja, yhteistyötaitoja, päätöksentekokykyä, palveluorientoituneisuutta, joustavuutta, luovuutta, ongelmanratkaisukykyä ja ennen kaikkea työnhakua.

Lataa osaamispohjainen CV sovelluksesta

Osaamispohjainen CV on vaihtoehto perinteiselle CV:lle ja sen käyttö työnhakumarkkinoilla on yleistymässä. Osaamispohjainen CV on erinomainen vaihtoehto, jos esimerkiksi työkokemusta on vasta vähän tai toisaalta jos sitä on ehtinyt kertyä laajastikin. Sovellus muodostaa sinulle omilla tiedoillasi täytetyn CV:n, johon on tallentunut tietoja osaamisestasi suorittamiesi haasteiden ja osaamisprofiiliin täydentämiesi tietojen perusteella. Voit vaihtaa CV:n väriä, profiilikuvaasi sekä CV:n asettelua. Voit ladata CV:n joko pdf-muodossa tai lähettää sen linkkinä suoraan työnantajalle.


Chatbot ohjaa ja auttaa

Sovelluksen chatbot eli ”Robokoutsi” ohjaa etenemään sovelluksessa ja tarjoaa lisätietoa työelämästä. Robokoutsi on
apunasi, jos et tiedä miten sovelluksessa kannattaa edetä tai mikäli haluat tehdä sovelluksesta vain satunnaisia haasteita. Lisäksi Robokoutsilta saa vastauksia yleisiin työelämään liittyviin teemoihin liittyen, esim. Työaika, palkka, alan valinta, osaaminen, vahvuudet, työnhaku, työhakemus, CV, työsopimus, perehdytys, lomat, työn loppuminen, sairastuminen, verkosto, tauot, työtodistus jne.


Sovelluksesta

Duunikoutsi-sovelluksen on kehittänyt Nuorten yrittäjyys ja talous NYT yhdessä EK:n, SAK:n ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Sovelluksen ensimmäinen versio julkaistiin toukokuussa 2019. Duunikoutsi palkittiin keväällä 2020 vuoden parhaana digitaalisena oppimisratkaisuna eOppimiskeskuksen järjestämässä eEemeli-kilpailussa.

Käytä sovellusta osoitteessa www.duunikoutsi.fi tai lataa maksuton sovellus Google Play-kaupasta tai App Storesta.

Teksti:
NYT

Elämästä selviää myös ilman valmista käsikirjoitusta

Epävakaassa maailmantilanteessa tulevaisuus voi näyttää ahdistavalta. Ilmastonmuutos, globaali pandemia ja lähestyvä talouskriisi voivat helposti horjuttaa uskoa omaan tulevaisuuteen, etenkin jos omat suunnitelmat ovat vielä epäselviä. Mistä löytää voimia koulutusvalintojen, uran- ja oman elämän suunnitteluun, kun maailma tuntuu luhistuvan ympäriltä? Kuinka varmistua siitä, että tekee oman tulevan uran kannalta oikeita valintoja? Voiko koskaan olla varma siitä, että pärjää työelämässä?

Pahimpina ahdistuksen hetkinä voi auttaa tieto siitä, ettei ole huoliensa kanssa yksin. Monet opiskelijat pohtivat samoja kysymyksiä. Toiset saattavat löytää ratkaisut muita nopeammin, mutta siitäkään ei kannata ahdistua. Omaa tulevaisuuttaan saa pohtia ja miettiä rauhassa, vaikka ympäristö loisikin painetta nopeisiin päätöksiin.

Jos opiskelijatovereiden suunnitelmien kuunteleminen lisää paineita oman suunnan löytymisestä, niin on hyvä tiedostaa, että tarinat varmoista urasuunnitelmista eivät kerro koko totuutta. Tälläkin hetkellä suuren opiskelijajoukon suunnitelmat ovat kaikkea muuta kuin selkeitä. Moni saattaa tuntea perusteetonta häpeää siitä, että omat suunnitelmat ovat vielä täysin levällään, vaikka samoja ajatuksia saattavat miettiä lukuisat muutkin. Jos uskoo kaikkien muiden olevan kovin varmoja omista uratavoitteistaan, saattaa ajautua murehtimaan entistä enemmän omien suunnitelmien keskeneräisyyttä.

Koska oman tulevaisuuden suunnittelun aloittamista edellytetään lukioissa yhä vain aikaisemmin, ei liene kovin yllättävää, että valmiita vastauksia on vaikea löytää. Kun opiskelija saa tuskin lukionsa pääoven avatuksi, konkretisoituvat jo ensimmäiset merkittävät valinnat odottamaan ratkaisuja: tulisiko valita pitkä vai lyhyt matematiikka? Montako kurssia tulisi opiskella kemiaa ja fysiikkaa? Entäpä muut valinnaiset aineet?

Kun valintoja ja urasuunnitelmia on mietittävä jo ensimmäisestä päivästä lähtien, lähestyvä Opintopolun täyttäminen alkaa vähitellen muistuttaa korkeimman oikeuden istuntoa. Huoli siitä, ettei ole puntaroinut kaikkia vaihtoehtoja riittävän tarkasti, saattaa voimistaa epävarmuutta omasta soveltuvuudesta valitulle alalle tai johtaa pahimmillaan täydelliseen neuvottomuuteen ja täydelliseen kyvyttömyyteen tehdä valintoja. Kaikki hyvin yleisiä tuntemuksia valintojaan pohtiville lukiolaisille.

Lohdullista on kuitenkin tiedostaa, että koulutuspaikan valitseminen ei vaadi ehdotonta varmuutta omien päätösten oikeellisuudesta. On selvää, että oman elämän suunnittelu voi tuntua hurjalta ja myös pelottavalta, mutta ensimmäisen askeleen ottamisesta ei kannata tehdä itselleen kohtuuttoman haastavaa.

Lukiossa tehdyt valinnat eivät määritä kurssia koko loppuelämälle. Se on hyvä muistaa, jos huomaa kiitävänsä lukion läpi kuin hevoskilpailussa.

Oman elämän ei myöskään tarvitse edetä suoraviivaisesti tietyssä järjestyksessä. Mikäli sattuisi jäämään kokonaan ilman opiskelupaikkaa ja opiskelijatoverit pääsisivät opiskelemaan, eivät omat aikuisuuspisteet silti painu miinukselle. Elämä ei myöskään kiidä ohitse, vaikka opiskelupaikan hakeminen kestäisikin kauemmin kuin oli etukäteen suunnitellut. Välivuotta tai jopa useampaa ei kannata ajatella murheellisena sakkolenkkinä, vaan arvokkaana aikalisänä ja tilaisuutena kehittää itselle tärkeitä taitoja. Samalla voi käyttää aikaa myös oman ammatillisen identiteettinsä vahvistamiseen.

Motivoituneen ja päättäväisen opiskelijan mielessä välivuosi ei ole katastrofi vaan mahdollisuus. Mutta huolia saattaa syntyä myös aivan muista asioista. Mikäli ammatilliset tavoitteet ovat selkeinä mielessä, oma soveltuvuus valitulle alalle voi alkaa arveluttaa. Epävarmuus omista taidoista ja osaamisesta voi kasvaa niin suureksi, että saattaakin jopa päätyä hakemaan täysin toiselle alalle kuin oli alun perin suunnitellut.

Lähes jokainen asiantuntija ja ammattilainen on kohdannut joskus uransa aikana epävarmuutta omasta soveltuvuudestaan valitsemalleen alalle. Työelämänsä aloittaneiden kertomukset omien kykyjensä ja taitojensa jatkuvasta kyseenalaistamisesta ovat vielä yleisempiä. Tälle erityisesti korkeakoulutettujen keskuudessa esiintyvälle ilmiölle on varsin kuvaava nimikin, huijarisyndrooma.

Huijarisyndroomasta kärsivän usko omiin taitoihin on syystä tai toisesta väheksyvä ja aliarvioiva. Hyvin tyypillistä on myös uskomus siitä, että kaikki muut olisivat valmiimpia, taitavampia ja lahjakkaampia. Pahimmillaan huijarisyndroomasta kärsivä ei epäonnistumisen pelon vuoksi uskalla pyrkiä täyteen potentiaaliinsa.

Huijarisyndrooman yleisyydestä voi muuten päätellä, että suuri osa työpaikoista vaikuttaa olevan täynnä omaa työpanostaan ja suoriutumistaan häpeäviä epävarmoja työntekijöitä, jotka paljastumisen pelossaan uurtavat kuumeisesti ja yrittävät yltää samalle tasolle työpaikan muiden superyksilöiden kanssa, jotka paradoksaalisesti ajattelevat täysin samoin. Vaikka työelämä on kieltämättä muuttunut haastavammaksi ja kilpailu työpaikoista on kiristynyt, pärjää työelämässä kuitenkin yhä myös ilman poikkeuksellista lahjakkuutta ja loistavia arvosanoja.

Monia saattaa ahdistaa tieto, että valmistuneet ja työelämässä useita vuosia työskennelleet kärsivät yhä epävarmuuden tunteesta. Tietoon kannattaa kuitenkin suhtautua myönteisesti, sillä kokeneempien ja pidemmälle kouluttautuneiden satunnaiset epävarmuuden hetket kertovat paitsi inhimillisyydestä myös siitä, että ammatillisen itseluottamuksen rakentuminen vie aikaa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa alat hyväksymään oman osaamisesi riittämisen ja uskot omiin taitoihisi, sitä lievemmin tulet kärsimään mahdollisesta iskevästä huijarisyndrooman oireista.

Usko omaan osaamiseen vahvistuu parhaiten kokemuksen kautta. Vaikka oman alan työtehtäviä ei pääsisikään heti kokeilemaan, voi silti halutessaan aloittaa oman ammatti-identiteettinsä vahvistamisen muilla tavoin. Vapaaehtoisjärjestöt, yhdistykset ja ammattiliitot ovat erinomaisia ympäristöjä päästä tutustumaan työelämään ja aloittaa omaa verkostoitumista. Ammattiliittojen opiskelijajärjestöt tarjoavat esimerkiksi monia mielekkäitä keinoja päästä vaikuttamaan ja tutustumaan omaan ammattiyhteisöön jo opiskeluaikana.

Apua oman tulevaisuutesi suunnitteluun saat myös Akavan virtuaaliavustajilta. Uraguru on Akavan ja Akavan jäsenliittojen chattibotti, joka auttaa työelämään liittyvissä tavallisimmissa kysymyksissä. Kannattaa käydä kokeilemassa, voisiko Uraguru auttaa sinuakin.

 

 

Uragurun löydät osoitteesta

https://akava.fi/tietoa-tyosta/nuorille/uraguru/

 

Teksti:
Ville Nousiainen
Kirjoittaja on työskennellyt Akavan korkeakouluharjoittelijana.

 

Kurkkaa myös Akavan videotervehdys:

Työelämään.fi

Mitä seuraavaksi?

Käytkö töissä koulun ohessa? Kesätyöt kiikarissa?

Työelämään.fi-sivulta löydät ohjeita työnhakuun ja työelämän pelisäännöt tiiviissä paketissa.

 

Työura

Työnhaku, osaaminen liitosta turvaa työurallesi. Elämä on muutakin kuin työtä.

 

Työsuhde

Millaisia työsuhteita on olemassa? Mitä huomioida työsuhteen alkaessa, sen aikana ja päättyessä?

 

Teksti:
STTK

Lisätietoja:
www.työelämään.fi

Työelämä odottaa? Ota vinkit talteen!

Etsi kiinnostava työpaikka

 • Ole aktiivinen ja ota yhteyttä sinua kiinnostaviin työpaikkoihin. Joskus työpaikka voi löytyä, vaikka paikkoja ei olisi auki. Työnhausta kannattaa kertoa myös läheisille ja ystäville, sillä heiltäkin voi saada vinkkejä hyvistä työpaikoista.
 • On tärkeää tietää, mihin haet. Tutustu työpaikan tietoihin esimerkiksi heidän nettisivuillaan.

 

Panosta hakemukseen

 • Persoonallinen työhakemus ja CV eli ansioluettelo erottuu, mutta varo ylilyöntejä. Pyydä palautetta työhakemuksestasi tutulta henkilöltä ennen sen lähettämistä.
 • Kirjoita hakemukseen, mitä sinä voit työntekijänä tarjota työpaikalle.
 • Kerro hakemuksessa, mitä osaat ja ole ylpeä taidoistasi.
 • Työkokemuksen lisäksi tai sen puuttuessa voit merkitä ansioluetteloon myös harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankkimasi kokemuksen.
 • Pyydä suosittelijoiksi esimerkiksi entisiä esihenkilöitä tai harrastuksen ohjaajia.
 • Jos ilmoituksessa pyydetään vapaamuotoista hakemusta, niin se voi olla myös esimerkiksi video tai Power Point-esitys.

 

Valmistaudu haastatteluun

 • Mieti etukäteen, että mitä sinulta saatetaan kysyä. Pohdi myös vastauksia kysymyksiin.
 • Työnantaja saattaa haastattelun lopuksi kysyä, että onko sinulla jotain kysyttävää. Valmistaudu kysymään häneltä jotain sellaista, jolla osoitat kiinnostuksesi työpaikkaa kohtaan.
 • Muista kohteliaat käytöstavat sekä siisti ulkoasu.
 • Muista, että kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Tällaisia ovat esimerkiksi perhetilanteeseen tai poliittiseen vakaumukseen liittyvät kysymykset.

 

Sovi työsuhteesta kirjallisesti

 • Tee aina kirjallinen työsopimus. Muista, että sinulla on oikeus tutustua sopimukseen rauhassa. Jos sopimuksessa on mielestäsi jotain epäselvää, ei sitä ole pakko allekirjoittaa heti. Ennen allekirjoittamista voit kysyä neuvoa esimerkiksi vanhemmiltasi, tutulta aikuiselta tai ammattiliitostasi.
 • Työsopimuksessa on luettava: milloin työ alkaa, koeaika ja sen pituus, työsuhteen kesto, missä työtä tehdään, työtehtävät, palkan määrä ja maksupäivä, työaika, vuosiloman määräytyminen, irtisanomisaika ja mitä työehtosopimusta noudatetaan.
 • Tilaa verokortti osoitteesta vero.fi ja toimita se työnantajallesi jo ennen työsuhteen alkua.
 • Selvitä, mikä on alasi ammattiliitto ja onko työpaikallasi luottamusmiestä, työsuojeluvaltuutettua tai muuta henkilöstön edustajaa. Ammattiliittosi, työpaikkasi luottamusmies tai muu henkilöstön edustaja ovat tukenasi, jos sinulle tulee työpaikalla ongelmatilanteita.

 

Palkkaa tehdystä työstä

 • Ellet tiedä, millaista palkkaa sinulle kuuluisi työstä maksaa, voit kysyä neuvoa ammattiliitostasi. Työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa ei saa alittaa, mutta ylittää kyllä.
 • Muista tarkistaa, että jokaisessa palkkalaskelmassa on kaikki kohdallaan: palkkasumma, mahdolliset ylityö- ja viikonloppulisät, veroprosentti sekä työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. Ole yhteydessä työpaikkasi luottamusmieheen tai muuhun henkilöstön edustajaan, jos et ole laskelmista aivan varma.
 • Ylitöistä ja pyhäpäivistä kuuluu maksaa erilliset korvaukset. Ylitöihin ei ole pakko suostua, mutta joustava kannattaa olla.
 • Töissä ollessa sinulle kertyy vuosilomaa. Sinulla saattaa olla oikeus saada myös lomarahaa.
 • Sinulla on aina oikeus saada tekemästäsi työstä työtodistus.

 

Teksti:
Akava, STTK & SAK

Lainsäädäntö asettaa ainoastaan minimit – työehtosopimuksella saat enemmän

Työehtoja Suomessa säätelevät:

 1. Lait
 2. Työehtosopimukset (TES)
 3. Paikalliset sopimukset sekä henkilökohtaiset sopimukset suoraan työnantajan ja työntekijän välillä

Työelämän pelisääntöjen pohjana on työlainsäädäntö. Sitä täydennetään työehtosopimuksilla, joissa asioista on sovittu paremmin ja tarkemmin kuin laissa. Paikallisilla sopimuksilla voidaan tehdä työpaikkakohtaisia tarkennuksia sen mukaan, miten lainsäädäntö tai työehtosopimukset antavat myöden. Esimerkiksi seuraavia asioita on sovittu vain työehtosopimuksissa: alan minimipalkka, palkankorotukset, ilta- ja yötyölisä, palvelusvuosilisä, työajan lyhennys, lomaraha, palkallinen vapaa lapsen sairastuessa, palkallinen äitiysvapaa ja isyysvapaa sekä vuokratyövoiman käytön pelisäännöt.

Työlainsäädännöstä päättää eduskunta. Alakohtaisista työehtosopimuksista neuvottelevat ammattiliitot ja työnantajaliitot. Paikallisia sopimuksia työnantajan kanssa voi tehdä työntekijöiden valitsema luottamusmies tai luottamusvaltuutettu. Työntekijä voi lisäksi tehdä henkilökohtaisia sopimuksia suoraan työnantajan kanssa.

 

Työehtosopimuksia on olemassa kahdenlaisia: yleissitovia ja normaalisitovia

Yleissitovuus:

Alalla työskentelevistä yli puolet kuuluu ammattiliittoon, jolloin kaikki alan työnantajat joutuvat noudattamaan alan työehtosopimusta, vaikka eivät itse kuuluisi työnantajaliittoon. Heidän on noudatettava työehtosopimusta työehtojen miniminä, vaikka yrityksen työntekijät eivät kuuluisi ammattiliittoon.

Normaalisitovuus:

Normaalisitova työehtosopimus voidaan tehdä, jos yleissitovuutta ei ole. Normaalisitovuus asettaa työehtojen minimit sellaisille työnantajille, jotka ovat järjestäytyneet työnantajaliittoon tai se voidaan sopia pelkästään yrityskohtaiseksi. Mikäli alalla ei ole yleissitovuutta tai edes työpaikkatasoisesti normaalisitovuutta, minimiehdot määrittää lainsäädäntö.

 

Miksi liittyä ammattiliittoon?

 • Ammattiliiton jäsenenä olet oikeutettu aina luottamusmiehen ja ammattiliiton palveluihin, joista saat esimerkiksi neuvoa mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi
 • Jäsenenä voit käyttää maksutta ammattiliittojen ura- ja koulutuspalveluita missä tahansa työurasi vaiheessa
 • Erittäin vaikeissa tilanteissa liiton jäsenenä saat myös oikeusapua ilman omavastuita. Mikäli asiaa mennään liiton tuella ratkomaan oikeuteen asti, ammattiliitto maksaa kaikki siitä syntyneet kulut
 • Ammattiliiton jäsenyys hyödyttää myös muita, sillä samalla annat tukesi yleissitovuudelle ja työehtosopimusjärjestelmälle, jotta muillakin olisi yhtäläiset vähimmäistyöehdot
 • Ammattiliiton jäsenenä saat myös rahanarvoisia etuja esi-merkiksi vakuutuksista, kotimaisista lomakohteista ja muista palveluista. Tarkasta ajankohtaiset edut ammattiliit tosi nettisivuilta
 • Ammattiliitot järjestävät tapahtumia ja vierailuja mielenkiintoisiin kohteisiin
 • Kuulumalla ammattiliittoon olet mukana tukemassa solidaarisuustyötä kotimaassa ja ulkomailla
 • Mikäli liityt töissä ollessasi esimerkiksi ammattiliittojen työttömyyskassoihin, olet oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan mahdollisen työttömyyden kohdatessa.

 

Teksti:
Akava, STTK & SAK

Kesäduunari-info palvelee maksutta kesäisin

Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, Akavan ja STTK:n maksuttomaan Kesäduunari-neuvontaan nuori, nuoren läheinen tai työnantaja voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä työsuhteeseen askarruttavista asioista. Neuvonta on auki touko-elokuussa ja neuvojaan voi olla yhteydessä soittamalla numeroon 0800 179 279 tai laittamalla viestiä Whatsappilla kautta numeroon 040 747 1571. Neuvontaa saadakseen ei tarvitse olla ammattiliiton jäsen.

 

 

Teksti:
Akava, STTK & SAK

Lisätietoja:
www.kesaduunari.fi

Testaa taitosi netissä

Mikä on bruttopalkka? Maksetaanko kesäloman ajalta palkkaa? Mitä tarkoittaa vuorotyö?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löydät vastaukset Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n työelämäpelistä!

Työelämäpelin kysymykset käsittelevät muun muassa työaikaa ja palkkaa, työsopimusta ja työsuojelua. Kysymyksiä on yhteensä 180 ja ne jakautuvat vaikeustasoille 1–10 vastaajan oman tietotason mukaan.

 

Työelämäpeli on myös lukiolaiselle helppo tapa testata omaa tietotaitoaan työelämään liittyvien asioiden parissa ja samalla hyvä keino oppia myös paljon uutta tietoa.

Tiesitkö, että alan minimipalkka ei määräydy lainsäädännöstä vaan työehtosopimuksista? Tai että määräaikaista työsopimusta ei voi yksipuolisesti irtisanoa toisin kuin vakituista sopimusta?

Tutustu peliin, niin tiedät lisää!

Käy osoitteessa tyoelamapeli.fi ja testaa tietosi.

Teksti:
SAK
Palvelun tarjoaa Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK. SAK:lla on 17 jäsenliittoa, joilla on yhteensä noin 900 000 jäsentä. SAK:laisten ammattiliittojen jäsenet työskentelevät muun muassa palvelualoilla, tehtaissa, julkisella sektorilla ja yhdistyksissä, teatterissa, satamissa ja julkisen liikenteen palveluksessa sekä postityöntekijöinä.

Lisätietoja:
www.tyoelamapeli.fi

Vinkit välivuoteen

Kaikille ovet jatko-opintoihin eivät aukea heti lukion jälkeen. Välivuosi tarjoaa monelle mahdollisuuden pohtia omia tulevaisuudensuunnitelmiaan.

Välivuosi voi tulla eteen yllättäen tai suunniteltuna. Pääsykokeissa heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen ei ole aina helppo menestyä – ja osa haluaa käydä korottamassa ylioppilaskirjoitusten arvosanoja seuraavana syksynä tai keväänä. Toisaalta osa päättää jo lukion aikana, että oman jaksamisen kannalta välivuosi tulee tarpeeseen.

 

 

Miksi aiot pitää välivuoden? (396 vastaajaa, lähteenä Lukiolaisbarometri 2019)

 • Miettiä tulevaisuudensuunnitelmiani 70 %
 • Työskennellä Suomessa 65 %
 • Opiskella pääsykokeisiin 45 %
 • Matkustaa huvin vuoksi, esim. interrail 44 %
 • Työskennellä ulkomailla esim. au pairina 23 %
 • Tehdä vapaaehtoistyötä 10 %
 • Opiskella kansanopistossa tai vastaavassa 4 %
 • En osaa sanoa 5 %
 • Jotain muuta, mitä? 10 %

 

Teksti:
Toni Ahva

Jos välivuosi on edessä, etkä tiedä mitä tehdä, tästä muutama vinkki!

1. Jälkiohjauksesta apua jatko-opintojen suunnitteluun
Lukiolain uudistamisen yhteydessä lakiin päivitettiin lukiolaisille oikeus saada opinto-ohjausta myös ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen, jos hän jää ilman opiskelupaikkaa. Jos siis tarvitset apua tai ohjausta, voit olla edelleen yhteydessä lukioosi.

 

2. Ohjaamossa yksi ovi, mutta monta palvelua
Ohjaamo on paikka, josta saa apua työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Useat Ohjaamot eri puolilla Suomea tarjoavat tietoa ja ohjausta nopeasti – ja juuri sinun tarpeidesi mukaan. Ohjaamot tarjoavat palvelua maksuttomasti, ja voit mennä Ohjaamoon aina sen aukioloaikojen puitteissa. Lisätietoja osoitteesta ohjaamo.fi

 

3. Tututstu eri aloihin Kun koulu loppuu.fi-sivustolla
Kunkoululoppuu.fi -sivusto antaa tietoa lukion jälkeisistä opiskelupaikoista, kesätöistä ja työelämästä. Sieltä löytyy erilaisista aloista paljon tietoa ja materiaalia, joiden avulla voit pohtia itsellesi sopivaa polkua.

 

4. Ylioppilaskokeiden uusimisesta voi olla hyötyä korkeakouluvalinnassa
Korkeakoulujen todistusvalinnassa katsotaan ylioppilaskokeiden arvosanoja. Siksi kannattaa pohtia, voisiko jonkin arvosanasi korottaminen lisätä mahdollisuuksia päästä haluamaasi korkeakoulupaikkaan. Kannattaa tsekata hyvissä ajoin, milloin ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin päättyy.

 

 

5. Valmistaudu pääsykokeisiin
Ylioppilaskirjoitusten tulosten lisäksi korkeakouluvalinnassa voi menestyä onnistumalla pääsykokeessa. Välivuosi tarjoaa monelle hyvän hetken valmistautua pitkäjänteisesti haluamaansa pääsykokeeseen.

 

6. Avoin korkeakoulu mahdollistaa opiskelun
Vaikka sinulla ei olisi korkeakoulupaikkaa, voit silti opiskella haluamaasi alaa avoimessa korkeakoulussa. Opintoja on tarjolla paljon, ja monet niistä on suoritettavissa verkkokursseina ajasta ja paikasta riippumatta. Avoimen opinnot ovat lähtökohtaisesti maksullisia, ja ne voidaan myöhemmin hyväksilukea korkeakoulututkintoosi. Avoimen väylän kautta voit joillakin aloilla myös päästä korkeakouluun!

 

7. Ulkomaille opiskelemaan, töihin tai vapaaehtoistehtäviin
Voit löytää oman juttusi myös ulkomailta. Korkeakoulupaikkoja löytyy paljon ympäri maailman, ja hakuaikataulut ovat monesti erilaisia kuin kotimaassa. Mikäli et löydä opiskelupaikkaa, voit myös löytää kiinnostavan alan työkokemuksen ja vapaaehtoistehtävien kautta.

 

8. Työttömyysturvasta ja TE-toimistoista apua työelämään
Jos olet hakenut kevään yhteishaussa vähintään kahta opiskelupaikkaa, etkä ole onnistunut saamaan paikkaa, sinulla on mahdollisuus hakea työttömyysetuuksia. Tällöin sinun tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi. TE-toimistot tarjoavat neuvontaa ja ohjausta työnhakuun ja esimerkiksi työkokeilujen pariin. TE-toimisto auttaa työllistymään, mutta myös huolehtii siitä, että haet työtä lain edellyttämällä tavalla.

Työelämän passit ja kortit

Passit ja kortit ovat niin sanottuja työelämän osaamistestejä, joiden avulla voit osoittaa osaamisesi esimerkiksi uusille työnantajille hakiessasi töitä. Ajoittain kortit ja passit voivat olla myös edellytyksiä työn saannille, sillä useat korteista ovat lakisääteisiä, ja ne antavat sinulle luvan toimia ammatissa.

Tavallisesti passin tai kortin suorittamista varten sinun tulee osallistua aihetta käsittelevään koulutukseen, jonka päätteeksi on varsinainen testi. Vaikka kortit ja passit eivät välttämättä ole edellytys työn saamiseen, on uuden oppimisesta aina hyötyä. Voit koulutusten avulla osoittaa aktiivisuutta työnantajille, tai löytää uusia mielenkiinnon kohteita ja selvittää, millaiset urapolut sinua voisivat houkutella tulevaisuudessa.

Tarjotaanko lukiossasi näiden suorittamismahdollisuutta? Valitettavan usein nämä testit ovat maksullisia, mutta voit aina ehdottaa lukiollesi näiden työelämän koulutusmahdollisuuksien tarjoamista sinulle ja muille opiskelijoille. Joissain lukioissa näitä on otettu mukaan opintotarjontaan. Tarkista oman lukiosi tilanne opinto-ohjaajalta. Mikäli lukiosi kautta näitä ei ole mahdollista vielä suorittaa, kannattaa opiskelijakunnan hallituksen vaikuttaa asiaan ja keskustella asiasta rehtorin kanssa. Voisiko lukio ottaa näitä mukaan opintotarjontaansa – ja siten lisätä lukionne vetovoimaa?

 

Tässä esittelyssä on 6 yleisintä työelämän passia ja korttia:

 

Hygieniapassi

Hygieniapassin suoritettuasi voit työskennellä työskennellä tehtävissä, joissa käsittelet pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, kuten esimerkiksi maitoa, lihaa ja kalaa. Työpaikkoja, jotka edellyttävät hygieniapassia, ovat esimerkiksi kahvilat ja ravintolat, suurkeittiöt, erilaiset kioskit ja elintarvikkeita valmistavat tehtaat. Koulutuksen aikaan tutustutaan kaikkeen mikrobiologian perustiedoista lainsäädäntöön ja hygieniaan. Hygieniapassi on voimassa toistaiseksi.

 

Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskorttiin käytävä koulutus antaa sinulle perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Koulutuksen tavoitteena on herättää osallistujissa kiinnostusta ja motivaatiota omaan työturvallisuusosaamiseen ja vähentää työtapaturmia, vaaratilanteita ja haitallista kuormittumista. Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta.

 

Tulityökortti

Tehdäksesi töitä esimerkiksi kipinöintiä aiheuttavan kaasu- ja kaarihitsauksen, poltto- ja kaarileikkauksen, laikkaleikkauksen tai metallien hionnan parissa tarvitset tulityökortin. Hyvänä muistisääntönä voidaan pitää ajatusta, että jos työ voi aiheuttaa palovaaran ympäristössä tai syttymisen, tarvitaan työn tekemiseen tulityökoulutus. Koulutuksen aikana käsitellään mm. tulitöihin liittyviä vastuita ja velvollisuuksia sekä turvatoimia ja harjoitellaan suojaus- ja alkusammutuksia. Tulityökortti on voimassa viisi vuotta.

 

Ensiavun peruskurssi (EA1)

Ensiavun peruskurssin jälkeen omaat perustiedot ja -taidot hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa auttamiseen. Koulutuksesta saat myös tietoa terveydestä ja sen omaehtoisesta edistämisestä. Suoritettuasi hyväksytysti ensiapukurssin saat tarvittaessa Suomen Punaisen Ristin kurssitodistuksen (EA I). EA1-kurssi on voimassa kolme vuotta.

 

Palveluja kotiin -passi

Palveluja kotiin -koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa palveluosaamistasi. Palveluja kotiin -passi kertoo ammattitaidon ylläpidosta ja osoittaa samalla vastuullisuuttasi. Passi on tarkoitettu kaikille kodeissa palveluja tekeville työntekijöille. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi kotisiivous, remontit ja ikäihmisten arki- ja asiointiapu. Palveluja kotiin -passi on voimassa toistaiseksi.

 

TIEKEn tutkinnot

TIEKEn tutkinnolla mitataan kansalaisten tietoteknisiä valmiuksia. Tutkintotodistuksella osoitat tieto- ja viestintäteknisistä osaamistasi. Tutkintoja on yhteensä neljä: @-kortti, A-tutkinto, AB-tutkinto sekä TIETY – Tietotyötutkinto, jotka on suunniteltu osaamistasojen mukaan alkaen @-kortista aloittelijoille aina TIETY – Tietotyötutkintoon asti. Koulutuksissa käsitellään esimerkiksi tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa, esitysgrafiikkoja, kuvankäsittelyä ja verkkoviestintää. Läpäistyäsi kaikki moduulit saat virallisen, kolmikielisen tutkintotodistuksen. TIEKEn tutkinnot ovat voimassa toistaiseksi, mutta niiden päivittämistä suositellaan viiden vuoden välein.

 

Teksti:
Netta Huuskonen

Lukiolainen – Kiinnostaako vastuullinen työ kemianteollisuudessa?

Teknikum Groupin monipuolinen TET-ohjelma sopii polymeeriteknologiasta kiinnostuneille. Nykypäivän tuotannossa työskentelee oman alansa erikoisasiantuntijoita. Toisin kuin saatetaan ajatella, myös tuotantotyö vaatii vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta ja asiantuntemusta. Tuotantolaitoksella työelämään tutustuja saa laajan kuvan teollisuudesta, tuotannon- ja toimihenkilöiden moninaisista tehtävistä sekä vastuualueista.

 

Mikä Teknikum?

Polymeerialan teknologiatalo palvelee laaja-alaisesti vaativaa asiakaskuntaa. Koska suurin osa tuotteista menee suoraan koneenrakentajille tai infrarakentamiseen, yritys ei ole monelle kuluttajalle tuttu. Tästä huolimatta moni meistä on käyttänyt Teknikumin valmistamia tuotteita – esimerkiksi Tampereen uuden raitiotien kumiset ylikäytävät ovat tieliikenteen ahkerassa käytössä.

Teknikum Group on polymeeriteknologiakonserni, joka toimii Suomessa Pirkanmaalla, Sastamalassa, ja pääkaupunkiseudulla Keravalla. Lisäksi konserniin kuuluu tehdas Unkarissa ja myyntikonttorit Venäjällä ja Saksassa. Yrityksen missio on edistää kestävää kehitystä polymeeriteknologian alalla: kehittää ja valmistaa turvallisia ja kestäviä tuotteita ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

 

 1. Tutustuminen yritykseen ja toimialaan, turvallisuus ja turvavarusteet
 2. Tutustuminen tuotekehitykseen ja laboratorioon, avustavia tehtäviä
 3. Tutustuminen ostoon, myyntiin ja markkinointiin, avustavia tehtäviä
 4. Tutustuminen varastonhallintaan, avustavia tehtäviä
 5. Tutustuminen kunnossapitoon, avustavia tehtäviä

 

Turvallinen näköalapaikka, tehtäviä tuotannosta toimihenkilöihin

Teknikum Groupissa työskentelee noin 550 henkeä hyvin erilaisissa tehtävissä – on kemistejä, tuotannonsuunnittelijoita, tuotannontyöntekijöitä, B2B-myyjiä, ostajia, kirjanpitäjiä, assistentteja, valmistuspäälliköitä, laatuasiantuntijoita, markkinointipäällikkö, kunnospitohenkilöstöä jne. Jotta työelämään tutustuja voi saada kattavan kuvan alasta, viikon harjoittelu on jaettu päiväkohtaisiin teemoihin:

Vaihtoehtona (tai jos harjoittelu kestää kaksi viikkoa) on pienimuotoinen projekti harjoittelijan mielenkiinnon ja ajankohtaisten mahdollisuuksien perusteella.

Harjoittelun lopuksi Teknikum Groupilta saa mukaan työtodistuksen ja innostavan työelämäkokemuksen.

 

Tet-harjoittelija pääsee näkemään teollisuusletkujen valmistusta Suomen ainoassa ja Pohjoismaiden suurimmassa letkutehtaassa. Turvallisuussyistä linjalle ei pääse töihin ilman työturvallisuuskorttia, mutta viikon aikana näkee ja oppii paljon. Harri Koski palasi kotipaikkakunnalle kaksi vuotta sitten, aloitti samoihin aikoihin Teknikumilla ja on viihtynyt hyvin mukavan työilmapiirin ansiosta. Kotimaisille teollisuusletkuille on myönnetty Avainlippu-merkki. Tuotantolinjan päässä vastavalmistettu letku kierretään kiepille ja pakataan.

 

Teksti:
Teknikum