Kutsu Suomen Lukiolaisten Liiton XXXVIII liittokokoukseen Kajaaniin!

Järjestön tiedotteet Uutiset

Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n liittokokous järjestetään syksyllä Kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsän auditoriossa (Kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsä, Koskikatu 2–4, 87200 Kajaani) 4.–6.11.2022. Kokousedustajille on varattu majoittumismahdollisuus Scandic Kajanuksessa (Koskikatu 3, 87200 Kajaani). Ilmoittautuminen liittokokoukseen tapahtuu Kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsässä perjantaina kello 9.00–10.45 ja itse liittokokous avataan kello 11.00.

Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, sääntömuutokset, liiton yhdenvertaisuussuunnitelma sekä valitaan Lukiolaisten puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja liittohallitus vuodelle 2023.

Liittokokous on edustuksellinen liittokokous. Äänioikeus on ainoastaan piiri- ja jäsenjärjestöjen nimeämillä liittokokousedustajilla. Liittokokousedustajien tulee olla Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n henkilöjäseniä, jotka ovat maksaneet lukuvuoden 2022–2023 jäsenmaksun.

Henkilöjäsenet, jotka haluavat osallistua kokoukseen piiri- tai jäsenjärjestönsä äänivaltaisina edustajina, voivat ottaa yhteyttä oman piiri- tai jäsenjärjestönsä puheenjohtajaan. Piirien yhteystiedot löydät osoitteesta lukio.fi/piirit.

Piiri- ja jäsenjärjestöillä on oikeus lähettää liittokokoukseen yhteensä 300 kokousedustajaa. Kustakin piiri- ja jäsenjärjestöstä valittavien kokousedustajien lukumäärä saadaan kertomalla luku 300 piiri- tai jäsenjärjestöön kuuluvien jäsenten lukumäärällä ja jakamalla näin saatu luku kaikkien piiri- ja jäsenjärjestöjen jäsenten yhteisellä lukumäärällä. Lisäksi kullakin piiri- tai jäsenjärjestöllä on oikeus nimetä yhteensä 150 varaedustajaa samassa suhteessa kuin kokousedustajia. Laskennassa käytettävät jäsenmäärät tarkistetaan jäsenrekisterin 5.10.2022 tilanteen mukaan. Liittohallitus ilmoittaa piiri- ja jäsenjärjestöille kirjalllisesti liittokokousedustajien lukumäärät 12.10.2022 mennessä sekä antaa yksityiskohtaiset ohjeet kokousjärjestelyistä.

Jokaisella Lukiolaisten henkilöjäsenellä on liittokokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Lisäksi heillä on kokouksessa esitysoikeus ja oikeus asettua ehdokkaaksi vaaleissa. Liittokokouksessa ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä Lukiolaisten jäsenkortti sekä todistettava henkilöllisyytensä.

Liittokokousaloitteet on toimitettava sähköpostitse Lukiolaisten järjestöasiantuntijalle viimeistään 7.10.2022. Liittokokousaloitteen ohjeistus löytyy sivulta lukio.fi/liittokokous.

Liittokokous on päihteetön. Tupakointi on sallittu sille osoitetuilla alueilla. Lisäksi liittokokous on maksuton. Maksullinen hotellimajoitus on mahdollista varata Lukiolaisten kautta 17.10.2022 kello 23.59 mennessä. Lisätietoa kokouksesta ja majoituksesta antaa liiton järjestöasiantuntija Adam Zeidan (adam.zeidan@lukio.fi tai 040 720 4355).

Tervetuloa liittokokoukseen!

Helsingissä 4.7.2022
Liittohallitus