Suomen Lukiolaisten Liiton muutosneuvottelut ovat päättyneet

Järjestön tiedotteet Uutiset

Suomen Lukiolaisten Liitto on saanut päätökseen 18.3.2024 alkaneet muutosneuvottelut. Neuvottelut perustuivat toimintaympäristön muutoksiin ja taloudellisiin syihin. Niiden tavoitteena oli varmistaa liiton rahoitus ja mahdollistaa liiton toimintakyky myös tulevaisuudessa. Alkuperäinen arvio vähennystarpeesta oli enintään seitsemän henkilöä.

Suomen Lukiolaisten Liitto ei kuulu yhteistoimintalain soveltamisalan piiriin, mutta muutosneuvottelut käytiin yhteistoimintalain hengen mukaisesti ja toteuttaen yhteistoimintalain mukaista neuvotteluprosessia soveltuvin osin. Neuvottelut koskivat koko liiton toimintaa ja sen kymmentä työntekijää. Lukiolaisten Liiton johto ei ollut muutosneuvotteluissa neuvoteltujen mahdollisten toimenpiteiden kohteena.

”Prosessi on ollut raskas, eikä se vielä ole kokonaisuudessaan ohi. Totuttelemme varmasti vielä pitkään uuteen normaaliin. Haluan työnantajan edustajana kiittää työntekijöiden edustajaa ja kaikkia työntekijöitä ratkaisukeskeisesti ja hyvässä hengessä sujuneista neuvotteluista”, kertoo Lukiolaisten Liiton pääsihteeri Sara Sipilä.

Muutosneuvotteluiden lopputuloksena viiden henkilön työsuhde päättyy. Määrään sisältyy myös omaehtoisia irtisanoutumisia. Työsuhteessa jatkavat työntekijät tullaan lomauttamaan kuukaudeksi. Lisäksi liiton johto ja luottamushenkilöt ovat osallistuneet sopeutustoimiin ja ovat sitoutuneet jatkossakin tarkastelemaan talouden tasapainottamista tavoittelevia vaihtoehtoja.

”Olemme pahoillamme, että toimenpiteiden kohteiksi tulleet työntekijät joutuvat kantamaan kohtuuttoman suuren vastuun toimintaympäristön muutoksesta ja jäsenmäärän laskusta. Tuemme työntekijöitä muutoksessa tarjoamalla tukea ja koulutusta uudelleentyöllistymiseen”, sanoo Sipilä.

Sopeutustoimia tehdään myös liiton toimintaan. Muun muassa aktiivi- ja koulutustoimintaa tehostetaan koulutus- ja tapahtumatarjonnan uudistamisella ja verkkomedia Improbaturin julkaisutoiminta päätetään vuoden 2024 aikana. Henkilöstörakenne muuttuu vastaamaan uudelleenjärjesteltyä toimintaa.

”Muutosneuvotteluiden myötä olemme selkeyttäneet ydintoimintaamme. Keskitymme jatkossakin lukiolaisten etujen valvomiseen, kuten olemme viimeiset 39 vuotta keskittyneet”, toteaa Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja August Kiattrakoolchai.

 

Suomen Lukiolaisten Liitto on lukiolaisten oma valtakunnallinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvonta-, palvelu- ja harrastusjärjestö. Vuonna 1985 perustettu Lukiolaiset on yhtä kuin lukiolaiset lukiolaisten asialla.

 

Lisätietoja: 

pääsihteeri Sara Sipilä, 045 679 3107, sara.sipila@lukio.fi