Lyhenteitä ja sanastoa

Sanakirja

EV Edunvalvonta

Impro Improbatur-lehti

Järko Järjestäytymiskokous

KK Koulukäynti

KKK Koulukävijäkoulutus

Kopo Koulutuspolitiikka

KV Kansainvälinen

Liha Liittohallitus

Liko Liittokokous

Likoko Liittokokousvastaavien koulutus

MaVi Markkinointi- ja viestintä

Nupo Nuorisopolitiikka

OPK Opiskelijakunta

Otoke Osavuositoimintakertomus

Piha Piirihallitus

Piko Piirikokous

PTMK Piiritoimikunta

Pöty Pöytäkirja

Sopo Sosiaalipolitiikka

SPOT Suomen peruskoulujen oppilaskuntien tukihanke

Tahvo Tavoiteohjelma

Toimari Toimihenkilö (liiton työntekijät)

Tosu Toimintasuunnitelma

YOOK Yläkoulujen ohjaavien opettajien koulutus

Puuttuuko joku? Huikkaa liiton järjestösuunnittelijalle tai varapuheenjohtajalle niin korjataan tilanne!