Ohjaavien opettajien koulutukset

Mikä ohjaavien opettajien koulutus?

Jokainen hyvin toimiva opiskelijakunta tarvitsee tuekseen osaavan ohjaavan opettajan. Tässä verkkokoulutuksessa opettajat saavat näkökulmia ja eväitä ohjaavan opettajan roolissa toimimiseen ja opiskelijakuntatoiminnan tukemiseen. Opettajat oppivat opiskelijakuntatoiminnan peruselementeistä sekä osallisuuden ja demokratian rakentamisesta lukiossa. Vuorovaikutteisessa koulutuksessa opettajat pääsevät vaihtamaan kokemuksia ja saavat vinkkejä muilta ohjaavilta opettajilta.

Koulutus järjestetään kahdesti vuodessa, helmikuussa ja syyskuussa. Verkkokoulutuksen kesto on noin 4 tuntia.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu lukioiden opiskelijakuntia ohjaaville opettajille. Koulutus tarjoaa hyödyllistä tietoa ennen kaikkea tehtävässään aloittavalle ohjaavalle opettajalle, mutta myös kokeneempi opettaja voi ammentaa koulutuksesta motivaatiota työhönsä.

Hinnat

Koulutus on maksuton.

Kävijäkokemuksia

Koulutukseen osallistujat ovat antaneet kiitosta koulutuksen keskustelevuudesta ja inspiroivista sisällöistä.

Yhteyshenkilö

Opiskelijatoiminnan asiantuntija ja opiskelijakunnista vastaava varapuheenjohtaja. Yhteystiedot löydät täältä.