Lukiolaiset: Nuorta ei saa lokeroida

Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) vaatii opetuksessa huomioitavan nykyistä vahvemmin yhdenvertaisuuden ja sukupuolten moninaisuuden. Lukioaika on nuorten identiteetin rakentumisessa keskeistä aikaa ja nuoria kohtaavilla aikuisilla, opettajilla ja työnantajilla on suuri merkitys yhdenvertaisuuden edistämisessä. SLL vaatii opettajien koulutuksen ja oppimateriaalien huomioivan nykyistä paremmin sukupuolisensitiivisyys ja opiskelijoiden moninaisuuden.

– Edelleen mediassa ja oppimateriaaleissa esitetyt sukupuolet ja sukupuolen ilmaisut ovat hyvin cis-normatiivisia. Emme voi enää liittää sukupuoliin sellaisia oletuksia, joissa tytöt haluavat automaattisesti hoivata tai pojat urheilla, muistuttaa puheenjohtaja Pietu Heiskanen.

Sukupuolinormien ahtaus esimerkiksi pukeutumisessa tai harrastamisessa voi jättää näkymättömiin erityisesti heidät, jotka eivät tunnista olevansa kumpaakaan sukupuolta. Oikeus olla omanlaisensa ja normeista luopuminen tekee tilaa jokaiselle nuorelle ja vahvistaa itsetuntoa.

– Nuoren identiteetin muotoutuessa, on kasvattajilla erityinen vastuu huomioida sukupuolten moninaisuus. Nuorisotutkimusseuran “Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa?” – tutkimuksen mukaan 40 % transnuorista ja 48 % seksuaalivähemmistöihin kuuluvista oli pelännyt tuntevansa itsensä ulkopuoliseksi urheilutilanteissa, sanoo SLL:n sosiaalipoliittisen jaoksen puheenjohtaja Aino Anttila.

Suomen Lukiolaisten Liitto osallistuu lauantaina heinäkuun 1. päivä Helsingin Pride-kulkueeseen yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden puolesta.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Pietu Heiskanen
pietu.heiskanen@lukio.fi
050 439 4498

 

Sosiaalipoliittisen jaoksen puheenjohtaja Aino Anttila
aino.anttila@lukio.fi
050 913 4308