Lukiolaisbarometri paljastaa synkkiä lukuja lukiolaisten jaksamisesta

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Historian toinen Lukiolaisbarometri on julkaistu perjantaina 26.8.2022. Lukiolaisbarometri tuottaa seurantatietoa lukiossa opiskelevien koulutuksesta, opintoihin hakeutumisesta, hyvinvoinnista ja tulevaisuudennäkymistä.

Lukiolaisten arvio omasta oppimisestaan, opiskeluinnosta ja sosiaalista tilanteista on muuttunut entistä kriittisemmäksi. Noin kolmasosa opiskelijoista kokee tarvitsevansa enemmän tukea opiskeluun. Jopa 62 prosenttia lukiolaisista kokee, että opiskelu on henkisesti raskasta, siinä missä vuoden 2019 Lukiolaisbarometrissa näin koki 40 prosenttia vastaajista. Suuri joukko lukiolaisista (38 %) pitää opintojen ja muun elämän yhdistämistä vaikeana ja vain noin 16 prosenttia kokee opiskeluintoa aamuisin.

Lukiolaisten kokemukset sosiaalisista tilanteista pandemia-ajan jälkeen ovat huolestuttavia. Jopa 31 prosenttia vastaajista kokee vaikeuksia läheisten ystävyyssuhteiden solmimisessa ja 28 prosenttia pitää ylipäätään opiskelutovereihin ja yleensä ihmisiin kontaktien luomista todella vaikeana. Surullisen moni (16 %) kokee, ettei heillä ole ympärillään tarpeeksi ihmisiä, joihin voi tukeutua, kun on huolia tai ongelmia.

Opintojensa hidastumiseen lukiolaiset pitävät suurimpina syinä omaa opiskelumotivaatiotaan, uupumusta, opintoihin liittyvää työmäärää sekä koronapandemiaan liittyvää etäopetusta ja muita poikkeusjärjestelyjä. Lukiolaisten tyytyväisyys opetukseen on kuitenkin kasvanut: valtaosa lukiolaisista (85 %) kokee, että opetus lukioissa on pääosin hyvää, ja opiskelijat pitävät opintosuoritusten arviointia oikeudenmukaisena.

“Nyt on erityisen tärkeää tukea nuorten jaksamista ja oppimista eri tavoin lukioarjessa. Opiskelijat tarvitsevat yksilöllistä tukea heti haasteiden ilmetessä, mutta ylityöllistetyllä henkilökunnalla ei välttämättä ole aikaa tähän. Lukioihin tarvitaan siis lisää opoja, erityisopettajia ja opiskeluhuollon ammattilaisia”, kommentoi Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Lukas Virtala.

Lukiolaisbarometri tarjoaa myös arvokasta tietoa siitä, miten ensimmäisen vuoden lukio-opiskelijat ovat kokeneet historiallisen oppivelvollisuusuudistuksen. 45 prosenttia ensimmäisen vuoden opiskelijoista kokee, että oppimateriaalien tai välineiden maksuttomuus on vaikuttanut heidän päätökseensä hakeutua lukioon. Tulokset antavat osviittaa siitä, että uudistus on edistänyt koulutuksellista tasa-arvoa: maksuttomuus on vaikuttanut päätökseen hakeutua lukioon erityisesti niillä opiskelijoilla, joiden kumpikaan vanhemmista ei ole korkeakoulutettu, vähintään toinen vanhemmista on työttömänä tai joiden äidinkieli ei ole suomi. 

“On tärkeää, että oppivelvollisuusuudistuksen vaikutuksia ja kustannuksia seurataan pitkäjänteisesti. Lukiolaiset arvostavat saamaansa opetusta – pidetään huoli siitä, että laadukas lukiokoulutus säilyy myös tuleville sukupolville”, Virtala kiteyttää.

Lukiolaisbarometrin tulokset ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.lukiolaisbarometri.fi.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Lukas Virtala, 050 377 9700, lukas.virtala@lukio.fi

Lukiolaisbarometri on lukio-opiskelijoille suunnattu kysely opinnoista, arjesta ja tulevaisuudesta. Lukiolaisbarometrin tiedonkeruu toteutettiin Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen kanssa Suomessa toimivien lukioiden kautta verkkokyselynä 1.12.2021–31.1.2022. Kyselyyn vastasi 6 469 lukiolaista yhteensä 63 oppilaitoksesta. Tutkimusta rahoittaa Suomen Lukiolaisten Liitto opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksen turvin. Ensimmäinen Lukiolaisbarometri julkaistiin vuonna 2019.

Suomen Lukiolaisten Liitto on lukiolaisten oma valtakunnallinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvonta-, palvelu- ja harrastusjärjestö. Vuonna 1985 perustettu Lukiolaiset on 50 000 jäsenen voimin yhtä kuin lukiolaiset lukiolaisten asialla.