Yrittäjyys lukioissa

Miten pääset yrittäjyyskasvatuksessa alkuun? Muista, että et ole yksin!

Yrittäjyyskasvatus onnistuu parhaiten, kun sitä tehdään yhdessä. Onko teidän lukiossa yrittäjyyskasvatus otettu koko yhteisön asiaksi?

Yrittäjyyskasvatus näkyy entistä vahvemmin lukion uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Lukiokoulutuksen odotetaan nyt kehittävän myös lukiolaisten työelämävalmiuksia ja yrittäjämäistä asennetta.

– Tutkimusten mukaan myös lukiolaiset kaipaavat opintoihinsa lisää työelämälähtöisyyttä, joten lukioilla on nyt erinomainen mahdollisuus kehittää koulutusta ja omaa toimintakulttuuriaan yrittäjämäisempään suuntaan, kertoo suomen merkittävimmän yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäverkoston, YES-verkoston toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

Lehtonen muistuttaa, että yrittäjyyskasvatusta ei saa jättää yksittäisten opettajien tai opojen harteille, vaan kyse on koko yhteisön toimintakulttuurin kehittämisestä.

– Näennäisesti yrittäjyyskasvatus on jo lyönyt läpi lukiokoulutuksessa, onhan se nyt vahvasti opetussuunnitelmassa. Mutta LOPSin tavoitteet jäävät helposti toteutumatta, jos yrittäjyyskasvatus on suunnittelematonta ja siltä puuttuu johdon tuki. Onnistunut yrittäjyyskasvatus edellyttää kokonaisvaltaista toimintakulttuurin uudistumista ja tämä muutostyö edellyttää johtamista. Pidetään siis huolta, että opettajilla on valmiudet, osaaminen ja tarpeeksi tukea, Lehtonen sanoo. YES-verkosto tukee oppilaitoksia yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa tarjoamalla tukea ja verkostoja yrittäjyyskasvatukseen. Tutustu alta YES-verkoston vinkkeihin, joiden avulla pääset alkuun yrittäjyyskasvatuksessa.

 • YES-verkosto on julkaissut lukioiden opetussuunnitelmatyön tueksi maksuttoman Uuden osaamisen lukio -käsikirjan. Käsikirja on suunnattu rehtoreille opettajille ja opinto-ohjaajille, ja sen avulla on helppo lähteä kehittämään lukion toimintakulttuuria sekä poimia omaan työhön käytännön toteutusmalleja. yesverkosto.fi/materiaalit/uuden-osaamisen-lukio-kasikirja
 • Lukioille ja koulutuksenjärjestäjille suunnattu maksuton YES LOPS -valmennus auttaa paikallisen opetussuunnitelman laatimisessa. Valmennuksessa tarkastellaan opetussuunnitelmaa yrittäjyys- ja työelämäosaamisen sekä yrittäjämäisen toimintakulttuurin rakentamisen näkökulmasta ja sen avulla järjestät paikallisen opetussuunnitelmatyön sujuvasti, osallistavasti ja eri toimijoiden yhteistyötä hyödyntäen. yesverkosto.fi/yes-valmennukset
 • Lisää malleja, materiaaleja ja oppimateriaalia yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen löydät osoitteesta yesverkosto.fi/materiaalit.

 

 

Viisi askelta yrittäjyyskasvatuksen aloittamiseen

 1. Pohtikaa yhdessä koko lukion kesken, mitä yrittäjämäinen asenne tarkoittaa meidän lukiossa. Miten se näkyy opetuksessa, toimintakulttuurissa, oppimisympäristössä ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa? Miten opiskelijat osallistetaan? Arvioikaa, mitä asioita jo nyt tehdään ja mitä voitaisiin kehittää. Jokainen opettaja voi myös pohtia, mitä yrittäjämäisyys tarkoittaa omassa oppiaineessa.
 2. Asettakaa tavoitteet. Mihin tähtäämme pitkällä aikavälillä, entä tulevana lukuvuotena? Suunnitelkaa lukuvuoden toiminnot yhdessä opetushenkilöstön ja lukiolaisten kanssa ja ottakaa yhteistyötahot mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Hyödyntäkää jaettua johtajuutta ja tiimityöskentelyä. Pitäkää huolta, että opetushenkilöstöllä on tarvittava osaaminen lukion kehittämiseen ja opetuksen monipuolistamiseen.
 3. Tutustu olemassa oleviin materiaaleihin. Yrittäjyyskasvatukseen on olemassa paljon valmista materiaalia sekä oppimateriaaliksi että yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen.
 4. Opettajien ja opojen ei tarvitse itse osata kaikkea, joten kootkaa lukiolle oma yrittäjyyskasvatusverkosto. Laajentakaa oppimisympäristöjä koulun ulkopuolelle, suunnitelkaa ja toteuttakaa koulun tapahtumia yhteistyökumppanien kanssa ja osallistakaa myös lukiolaiset. Rakentakaa verkostoja muihin oppilaitoksiin, työelämään ja kolmannen sektorin toimijoihin ja muistakaa hyödyntää jo olemassa olevat kontaktit. Tukea ja neuvoja antaa YES-aluetoimijaverkosto: yesverkosto.fi.
 5. Kokeilkaa rohkeasti. Tehkää pieniä kokeiluja ja ottakaa parhaat käytänteet käyttöön. Kehittäkää yhdessä avointa, rohkeaa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria, jossa hyödynnetään monipuolisia oppimismenetelmiä. Muistakaa, että yrittäjämäiseen asenteeseen kuuluu myös epäonnistumiset ja niiden kautta oppiminen. Opettajana tee yhteistyötä muiden opettajien kanssa ja hyödynnä tiimiopettajuutta.

 

YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen muistuttaa, että yrittäjyyskasvatus on kaikkien vastuulla.

Teksti: YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen

Vuosi yrittäjänä -ohjelma saa nuoret ylittämään itsensä

Nuori Yrittäjyys ry (NY) tarjoaa innostavia ja käytännönläheisiä ohjelmia työelämävalmiuksien, oman talouden hallinnan sekä yrittäjyysasenteen opetuksen tueksi esiopetuksesta korkea-asteelle. Kaikki ohjelmat perustuvat ilmiöpohjaisuuteen ja tekemällä oppimiseen kannustaen opittujen taitojen soveltamiseen laaja-alaisesti koulussa ja vapaa-ajalla. Ohjelmat tukevat opetussuunnitelmien tavoitteita kaikilla kouluasteilla. Kaikki ohjelmat, niiden materiaalit ja opettajakoulutukset ovat maksuttomia.

 

NY-yritys Bugman´s Best Etelä-Tapiolan lukiosta edustamassa Uskalla Yrittää 2018 -finaalin messuilla.

 

Lukioon suunnattuja ohjelmia ovat muun muassa Vuosi yrittäjänä ja Oma talous haltuun -ohjelmat. Molemmat niistä ovat osoittaneet paikkansa lukion opetuksessa, sillä oman yrityksen pyörittämistä sekä taloudenhallinnan opettelua ei pääse lukioikäisenä vielä kovinkaan monessa muussa paikassa harjoittelemaan. NY:n ohjelmat antavat paitsi valmiuksia työelämään ja yrittäjyyteen, ne myös kehittävät nuorten innovointi- ja ryhmätyötaitoja.

 

Suositun vuosi yrittäjänä -ohjelman käyttöönottoon tukea opettajille

Oppiainerajat ylittävä Vuosi yrittäjänä -ohjelma on kenties tunnetuin NY-ohjelma. Pitkäkestoinen ohjelma tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työelämätaitojen syventämiseen sekä yrittäjämäisen asenteen kehittämiseen. Vuosi yrittäjänä -ohjelma on saavuttanut suuren suosion nuorten keskuudessa.

Ohjelma tarjoaa lukion opettajalle avaimet käteen -ratkaisun yrittäjyyden opettamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajan ei tarvitse olla itse yrittäjyyden konkari, vaan hän saa tukea materiaalin käyttöönotossa ja ohjelmien toteuttamisessa. Vuosittain järjestetään satoja ohjelmakoulutuksia, joissa opettajat voivat myös verkostoitua muiden yrittäjyyskasvatusta edistävien kollegojen kanssa. Lisäksi NY:llä on laaja alueverkosto paikallisine asiantuntijoineen, joita löytyy jo 10 eri paikkakunnalta Suomesta. Tukea voi siis löytyä ihan kulman takaa!

 

Yrittäjyyskokemus huipentuu Uskalla yrittää -kilpailuun

Vuosi yrittäjänä -ohjelma sisältää myös kilpailuja, joiden tarkoituksena on luoda innostusta ja haastaa nuoria ylittämään itsensä. Nuoret pääsevät ensin osallistumaan oman alueensa Uskalla Yrittää -semifinaaliin, joka on Vuosi yrittäjänä -ohjelman ympärille rakentunut yrittäjyyskilpailu. Semifinaalista on mahdollisuus päästä jatkoon finaaliin, joka on Vuosi yrittäjänä -ohjelman SM-kilpailu. Finaali kokoaa parhaat NY-yritykset ympäri Suomen kilpailemaan Suomen mestaruudesta ja EM-kisapaikoista sekä muutamien muiden palkintokategorioiden voitosta. Uskalla Yrittää -konsepti on Suomen merkittävin yrittäjyyskilpailu nuorille.

Joko teidän koulussanne on kokeiltu Vuosi Yrittäjänä -ohjelmaa? Mukaan voi lähteä koska tahansa! Keskustele ensin rehtorisi kanssa, jos haluat Vuosi yrittäjänä -ohjelman ohjaavaksi opettajaksi, ja ole sitten yhteydessä meihin. Ohjelman pitää olla lukion kurssitarjottimella.

Lisätietoa saat osoitteesta: www.vuosiyrittajana.fi/opettaja/lukio

 

Viime vuonna toisen asteen Uskalla Yrittää -kilpailun finaalissa voiton napannut Jalo NY Ylöjärven lukiosta.

 

Nuori Yrittäjyys ry (NY)

 • NY on voittoa tavoittelematon yhdistys ja yrittäjyys- kasvatuksen kärkijärjestö Suomessa.
 • Tarjoamme lasten ja nuorten yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa tukevia ohjelmia, jotka toteutetaan kouluissa osana opetusta.
 • Tällä hetkellä maksuttomat ohjelmamme tavoittavat 35 % Suomen kouluista ja oppilaitoksista. Kunnianhimoinen tavoitteemme on, että vuoteen 2025 mennessä kaikissa Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa on mahdollista olla mukana Nuori Yrittäjyys -ohjelmissa oppimassa yrittäjyyttä, talous- ja työelämätaitoja.
 • Kumppanimme ovat NY:n toiminnan mahdollistajia, ja teemme heidän kanssaan paljon erilaista yhteistyötä.

 

Vuosi Yrittäjänä -ohjelma

 • Ohjelmassa perustetaan oikealla rahalla toimiva NY-yritys.
 • Oman harjoitusyrityksen perustamisen lisäksi nuoret pääsevät opettelemaan yrittäjämäisiä taitoja, kuten aloitteellisuutta, omatoimisuutta ja luovuutta. Näiden taitojen harjoittelusta on hyötyä nuorelle tulevaisuudessa.
 • Ohjelma sisältää opettajalle valmiit materiaalit opetusta varten. Opettajalle tarjotaan tukea ohjelman käyttöön Nuori Yrittäjyys ry:n asiantuntijoiden toimesta.
 • Ohjelmasta on räätälöidyt versiot yläkouluille, toisen asteen oppilaitoksille ja korkeakouluille.

 

Opettajilla positiivisia kokemuksia Nuori yrittäjyys -ohjelmien käytöstä lukioissa

Porin lyseon koulun opettajalle Heikki Honkaselle NY-ohjelmat ovat tulleet vuosien aikana hyvinkin tutuiksi. Hän on vetänyt oppilailleen sekä Vuosi yrittäjänä että Oma talous haltuun -ohjelmia.

”Vuosi yrittäjänä -ohjelma on käsittääkseni kansainvälisin Suomessa toimiva yrittäjyyskasvatuksen konsepti. NY Oma talous haltuun on matalalla kynnyksellä käyttöön otettava toimiva opintokokonaisuus. Samoin Vuosi yrittäjänä on todella oiva konsepti yrittäjyyskasvatuksen käytännön yritystoiminnan harjoittamiseen”, Honkanen kertoo.

Kun ohjelmat olivat Honkaselle vielä vieraita, hänen suhtautumisensa niihin oli hieman varautunut. Tutustuttuaan ohjelmiin hän tuli toisiin aatoksiin:

”2000-luvun alussa tuli nuorena opettajana jopa hieman vierastettua silloin uutena lanseerattua Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa, mutta päästyäni siihen ’sisälle’ huomasin nopeasti, että ohjelma on erinomainen tapa sekä perus- että toisella asteella johdattaa nuoret omien kykyjensä ja taitojensa mukaisesti kokeilemaan yrittäjyyttä. Kynnys ei ole siinäkään korkealla, tärkeintä on yrittäminen ja yhdessä tekeminen!” Honkanen selittää innostuneesti.

 

Vuoden NY-opettajien palkitseminen Uskalla Yrittää 2019 -finaalissa.

 

Myös Karhulan lukion opettaja Sanna Sirola kokee NY:n ohjelmat hyödyllisinä työkaluina lukion opetuksessa. Hänen mielestään yrittäjyys sitoutuu myös opettajan toimenkuvaan.

”Minusta opettajan toimi itsessään on varsin ’yrittäjämäistä’ puuhaa ja parhaimmillaan silloin, kun sitä tehdään innostuneessa yhteistyössä opiskelijoiden, kollegoiden tai sidosryhmien kanssa. Koen lukion opiskelijat yrittäjyysopinnoissa – ja muutenkin – , aika pitkälle nimenomaan innostavina yhteistyökumppaneina. NY-opinnot ovat olleet mukana Karhulan lukion yrittäjyyslinjan opinnoissa alusta asti, ja seudulla on pitkään ollut vahva NY Yrittäjyyskasvatuksen polun tuki”, Sirola kuvailee.

YES -kummit tuovat lukioille tietoa, näkemyksiä ja kokemuksia työelämästä

Työelämän yhteistyökumppanien löytäminen lukiolle on nyt helppoa – uusi kontakti voi olla vain parin klikkauksen päässä.

Uusi opetussuunnitelma velvoittaa lukioita entistä vahvempaan työelämäyhteistyöhön, mutta mistä löytää kumppaneita? Opettajan ei tarvitse olla yrittäjyyden tai tietyn alan asiantuntija, kun opetuksen avuksi etsii työelämän yhteistyökumppaneita. Yhteistyö YES Kummien eli yrittäjien ja työelämän vapaaehtoisten kanssa onkin yhä suositumpi keino tehdä oppimisesta työelämälähtöisempää.

 

Mitä YES kummit tekevät?

YES Kummit tarjoavat lukioille upean tilaisuuden antaa opiskelijoille tietoa työelämästä ja yrittäjyydestä suoraan työelämän edustajan kanssa. YES Kummit auttavat asiantuntijan roolissa lukion yrittäjyyskasvatuksessa ja toimivat esikuvana nuorille työn tekijöinä ja oman alansa ammattilaisina.

 

Voit pyytää kummia esimerkiksi:

 • kertomaan oma yrittäjätarinansa tai urapolkunsa
 • kertomaan omasta alastaan
 • neuvomaan kesätyönhaussa tai antamaan vinkkejä työhaastattelussa toimimiseen
 • kutsumaan oppilaita vierailuille omalle työpaikalle
 • osallistumaan lukion omaan projektiin tai tarjoamaan TET-paikkaa
 • yhdessä ideoimaan koulu-yritysyhteistyötä

 

Miten otan yhteyttä YES kummeihin?

YES-verkoston ylläpitämään yeskummit.fi -palveluun on rekisteröitynyt jo yli 400 yrittäjää ja työelämän asiantuntijaa, jotka haluavat toimia vapaaehtoisina koulujen työelämäyhteistyössä. Palvelussa lukioiden ja opettajien on helppo ottaa yhteyttä kummeihin ja ehdottaa yhteistyötä.

Voit etsiä kummeja esimerkiksi alueen tai tietyn hakusanan perusteella, ja kun sopiva kummi löytyy, lähettää yhteistyöpyynnön kummille suoraan palvelun kautta. YES-kummitoiminnasta ei makseta palkkioita tai korvauksia, ja kummit tekevät yhteistyötä omien aikataulujensa puitteissa.

 

 

Kummi voi löytyä läheltä tai kaukaa

Perinteisesti YES Kummeja on haettu oppilaitoksen lähialueelta, mutta uudet digitaaliset alustat ovat tuoneet myös YES-kummitoimintaan uusia mahdollisuuksia.

Jos lukiossanne on totuttu jo etäyhteyksin toteutettuun opetukseen, samoja digitaalisia työkaluja voi hyödyntää myös kummitapaamisissa. Kokeilisitko seuraavaksi yritystai kouluvierailun toteuttamista verkossa? Kun fyysinen etäisyys menettää merkityksensä, on kummien löytäminen entistä helpompaa.

Lähde rohkeasti kokeilemaan! Parhaat toimintamallit syntyvät yhdessä ideoimalla ja heittäytymällä rohkeasti uusiin tilanteisiin.

Yeskummit.fi

Yrittäjyyspedagogiikka antaa valmiuksia kestävään tulevaisuuteen

Muuttuva yhteiskunta ja työelämä vaativat uudenlaisia ratkaisuja jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseksi. Siksi on tärkeää, että lukion uuden opetussuunnitelman myötä opiskelijat lisäävät työelämän ja yrittäjyyden tuntemusta sekä vahvistavat työelämä- ja yrittäjyysosaamista. Yrittäjyyspedagogiikan avulla voidaan saavuttaa useita yksilön ja yhteiskunnan kannalta tärkeitä tavoitteita. Sen avulla voidaan tasoittaa oppijoiden tietä tulevaisuuden koulutusvalintoihin, työelämään ja yrittäjyyteen sekä vahvistaa osallistumista ja kiinnittymistä yhteiskuntaan.

 

1. Yrittäjyyspedagogiikan kautta opiskelijat oppivat yrittäjämäistä ajattelutapaa sekä työelämä- ja yrittäjyystaitoja

Tilastokeskuksen mukaan viimeisen vuosikymmenen aikana uudet työpaikat ovat syntyneet pk-yrityksiin. Yhä useampi tekee työuransa yrittäjänä tai pienessä yrityksessä. Työurat rakentuvat lyhyistä työjaksoista sekä palkkatyön ja yrittäjämäisen toiminnan erilaisista yhdistelmistä. Nopeasti muuttuvassa ja globalisoituvassa maailmassa yrittäjämäiset taidot ovat tarpeen työssä kuin työssä sekä oman elämänhallinnan tukena. Tarvitaan kykyä toimia yrittäjämäisesti, eli oma-aloitteisesti, uutta oppien, mahdollisuuksiin tarttuen, vastuuta kantaen, ratkaisuhakuisesti ja epävarmuutta sietäen.

Yrittäjyyspedagogiikan toiminnalliset ja työelämälähtöiset menetelmät kehittävät yleisiä taitoja, kuten luovuutta, kriittistä ajattelua ja reflektiota, kykyä tunnistaa itselle merkityksellisiä asioita sekä uusien toimintatapojen etsimistä ja kokeilemista. Monialaisen osaamisen ja työelämätaitojen kehittyminen näkyy vahvistuneena motivaationa ja minäpystyvyytenä ja sitä kautta parempina oppimistuloksina eri oppiaineissa (Nuori Yrittäjyys ry:n suurtutkimus 2018). Kyse on uudenlaisten toimintatapojen, asenteiden ja taitojen omaksumisesta osaksi opiskelijan elämää. Kyse on sisäisestä yrittäjyydestä, jota opitaan osana kaikkea opetusta ja ohjausta. Siksi sen tulisi näkyä lukion jokaisen opettajan toiminnassa.

 

2. Yrittäjyyspedagogiikan kautta opiskelijat saavat valmiuksia yritystoimintaan sekä mahdollisuuksia hyödyntää osaamistaan merkityksellisesti

Tutkimusten mukaan nuoret näkevät yrittäjyyden kiinnostavana vaihtoehtona (esim. Nuorisobarometri 2019). Itsensä työllistäminen on kasvanut merkittävästi ja sen ennustetaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Merkille pantavaa on, että yhä useammalla uudella yrittäjällä on korkea-asteen koulutus. Yrittäjyysopinnot innostavat tutkimaan yrittäjyyttä uravaihtoehtona ja sitä, kuinka yrittäjyyden kautta voi hyödyntää osaamistaan, toteuttaa unelmiaan ja ratkoa merkityksellisiä haasteita. Yrittäjyysopinnoista saa valmiuksia yrittäjyyteen ja niillä on vaikutusta yrittäjyyden aloittamishaluun (Fayolle, Gailly & Lassas-Clerc, 2006). Tämä myönteinen kehitys on tärkeä, sillä yrittäjyydellä on keskeinen rooli talouskasvun rakentajana ja yrittäjyyden kautta luodaan uusia työpaikkoja. Yrittäjyydellä on yhteiskuntia, alueita, organisaatioita ja markkinoita uudistava ja elvyttävä voima. On tärkeä, että yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat saavat valmiuksia ulkoiseen yrittäjyyteen ja pääsevät harjoittelemaan sitä lukion aikana. Jokaiselle on jatkosuunnitelmista riippumatta, arvokasta ymmärtää yritysten toimintaa ja niiden merkitystä yhteiskunnassa.

 

 

Osaavia opettajia – yrittäviä ja yrittelijäitä nuoria

Suomen Yrittäjät on viimeisen viiden vuoden ajan toteuttanut maksuttomia koulutuksia opettajien ja oppilaitosten tueksi. Niihin on osallistunut jo lähes 10 000 opettajaa tai tulevaa opettajaa. Koulutukset pohjautuvat tunnistettuihin osaamistarpeisiin. Oppilaitoksissa kaivataan tietoa ja ymmärrystä työn murroksesta, menetelmäosaamista opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysosaamisen vahvistamiseen, kykyä uudistaa oppimisympäristöjä ja yrittäjyysopetusta sekä taitoa tehdä yhteistyötä yritysten kanssa.

Opettajan uudistunut osaaminen pääsee parhaiten käyttöön työyhteisössä, jossa on riittävästi kannustusta ja apua, velvoitetta ja ääneen lausuttuja tavoitteita, sekä mahdollisuuksia ja vapautta yrittäjyyspedagogiikan toteuttamiseen. Rehtorin ja kollegoiden sekä toimintakulttuurin merkitys on suuri. Siksi koulutusten tarkempi sisältö ja toteutus suunnitellaan yhdessä oppilaitoksen johdon ja kehittäjäopettajien kanssa siten, että se nivoutuu osaksi muuta kehitystyötä ja palvelee oppilaitoksen tavoitteita.

Koulutukset ovat saaneet ilahduttavan vastaanoton ja toiminnan kautta on syntynyt neljä moduulia osaamisen kehittämiseksi. Niitä voidaan pinota tai palastella, laajentaa tai kaventaa sekä toteuttaa etänä tai paikan päällä tilanteen ja tavoitteiden mukaan.

 

Luento – opitaan uutta ja innostutaan

Osallistavilla luennoilla kuullaan erilaisia yrittäjätarinoita pienistä yrityksistä kansainvälisiin menestystarinoihin. Ne lisäävät ymmärrystä työn ja yrittäjyyden murroksesta, osaamistarpeista sekä yrittäjyyden merkityksestä yhteiskunnassa. Luento voi myös olla asiantuntijakatsaus yrittäjyyspedagogiikkaan tai liiketoimintaosaamiseen.

 

Työpaja – ideoidaan ja luodaan yhdessä

Toiminnallisissa työpajoissa jaetaan yrittäjyyspedagogiikan menetelmiä ja hyviä käytänteitä yhdessä kollegoiden kanssa sekä suunnitellaan konkreettisia tekoja omaan opetukseen tehtävien ja keskustelujen kautta.

 

Harjoitustunti – tehdään ja kokeillaan käytännössä

Yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä asennetta opitaan kokeilemalla ja tekemällä. Harjoitustunnilla mennään yrittäjän luo kylään, ratkotaan yrittäjiltä saatuja aitoja kehittämishaasteita tai suunnitellaan omaan osaamiseen pohjautuvia yritysideoita. Käytännön kautta saadaan liiketoimintaosaamista ja kontakteja yrittäjyyden apuverkostoihin. Harjoitustunti voi olla myös opetuskokeilu tai vierailu kollegan luona.

 

Vuorovaikutteisesti verkossa

Verkkovalmennukset kokoavat tutkittua tietoa yrittäjyydestä Suomessa sekä vinkkejä yrittäjyyspedagogiikan toteuttamiseen, yrittäjyyteen ohjaamiseen ja yrittäjyysopetukseen. Valtakunnallinen toteutus mahdollistaa osaamisen jakamisen yli oppilaitosrajojen.

Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -projektia on rahoittanut lääkintöneuvos Sakari Alhopuro ja koulutukset toteutetaan lahjoituksen avulla. Lahjoituksen taustalla on halu lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä.

 

HYÖDYNNÄ VALMIIT MATERIAALIT

Haluatko osallistua koulutukseen tai tilata maksuttoman koulutuksen lukioosi? www.yrittajat.fi/osaaviaopettajia

Kaipaatko vinkkejä lukioiden ja yritysten yhteistyöhön? www.yrittajat.fi/yritysyhteistyo

Haluatko toteuttaa työssäsi yrittäjyyspedagogiikkaa? www.yrittajat.fi/yrittajyyspedagogiikka

Haluatko opettaa tietoa yrittäjyydestä tai antaa valmiuksia yritystoimintaa varten? www.yrittajat.fi/opettajanyrittajyysmateriaali

 

Teksti: Päivi Ojala, projektipäällikkö, Suomen Yrittäjät