Selvitykset

Lukiolaisten Liitto tuottaa erilaisia tutkimuksia ja julkaisuja vaikuttamistyön tueksi. Tutkimuksien ja julkaisujen tarkoituksena on auttaa kehittämään lukiokoulutusta ja lukiolaisten hyvinvointia: tutkimuksia tekemällä saadaan tietoa toiminnan tueksi, kartoitetaan sitä, mitä lukiolaisille kuuluu, ja osataan tarttua ongelmakohtiin. Lukiolaisten tekemä tutkimustyö on tarkoitettu myös päätöksentekijöiden ja muiden lukiolaisten elämässä tärkeiden tahojen hyödynnettäväksi.

Tutustu myös Lukiolaisbarometriin.

 

Rakas, kamala OPO (2017)

Lukiolaisten kokemuksia opinto-ohjauksesta.

Lataa
Edutopia 2050 (2014)

Asiantuntijakirjoituksia koulutusjärjestelmästä ja kouluista vuonna 2050.

Lataa
Kehityksen paikka (2013)

Selvitys lukiolaisten suhteesta tieto- ja viestintätekniikkaan sekä sähköisiin oppimateriaaleihin.

Lataa
Jännän äärellä (2012)

Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta.

Lataa
Tulevaisuuden tekijät (2012)

Selvitys lukiolaisten arvomaailmasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Lataa
Onnelliset opintiellä? (2012)

Lukiolaisten hyvinvointitutkimus.

Lataa
Menestyksen pelinrakentajat (2011)

Työelämästä, yrittäjyydestä ja taloudesta.

Lataa
Lukioon vai ei? (2011)

Toisen polven maahanmuuttajanuorten koulutusvalinnat.

Lataa
Lukio 2.0 (2009)

Lukiolaisten näkemyksiä lukion nykytilasta ja kehittämistarpeista.

Lataa
Lukion suunta (2009)

Opiskelijoiden mielipiteitä lukion tarkoituksesta ja kehittämistarpeista.

Lataa