Liittokokouksen asiakirjat

Kaikki esitysoikeutetut kokousedustajat voivat tehdä muutosesityksiä asiakirjoihin. Muutosesitykset on jätettävä kirjallisena muutosesityslomakkeella (bit.ly/muutosesitys22) viimeistään perjantaina 4.11.2022 klo 18.00 mennessä puhtaaksi kirjoittamista ja toimikunnan käsittelyä varten. 

Voit miettiä muutosesityksesi valmiiksi jo ennen kokousta. Myös toimikuntaan osallistuvat voivat tehdä muutosesityksiä jo ennakkoon.

Asiakirjoja käsitellään toimikunnissa perjantai-iltana. Piiri- ja jäsenjärjestöt päättävät varsinaiset ja varalla olevat toimikuntaedustajat, mutta toimikuntia voivat mennä seuraamaan kaikki halukkaat kokousedustajat.

Alta löydät kutsun vuoden 2022 liittokokoukseen, Pumaskan sekä asiakirjaluonnokset vuodelle 2023. Kokouksen liitteet päivittyvät kokoukseen asti.

PUMASKA 2022

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXVIII Pumaska. Pumaska sisältää kaikki liittokokouksen asiakirjat ja ohjeistukset.

Lataa
Liittokokouslaudatur 2022

Liittokokoukseen tuotettu huumoripitoinen oheislehti. Laudatur-lehdessä mm. puheenjohtajiston kirjoituksia, ohjeita kokouskäyttäytymiseen sekä ehdokkaiden esittelyjä.

Lataa
LIITE 1 Liittokokous XXXVIII kokouskutsu

Kutsu Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokoukseen XXXVIII Kajaanissa 4.–6.11.2022.

Lataa
Liittokokouksen yleiset ohjeet 2022

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXVIII yleiset ohjeet.

Lataa
Kokouksen aikataulu

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXVIII aikataulu.

Lataa
LIITE 2A Menettelytapajärjestys

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXVIII liite 2A, menettelytapajärjestys.

Lataa
LIITE 2B Tarkempi ohjeistus vaaleihin

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXVIII liite 2B, siirtoäänivaalitapa.

Lataa
LIITE 3 Esityslista

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXVIII liite 3, kokouksen esityslista.

Lataa
LIITE 4 Toimintakertomus 2021

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXVIII liite 4, toimintakertomus 2021.

Lataa
LIITE 5A Tilinpäätös 2021

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXVIII liite 5A, tilinpäätös 2021.

Lataa
LIITE 5B Tase-erittely 2021

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXVIII liite 5B, tase-erittely 2021.

Lataa
LIITE 6 Tilintarkastuskertomus 2021

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXVIII liite 6, tilintarkastuskertomus.

Lataa
LIITE 7 Toiminnantarkastuskertomus

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXVIII liite 7, toiminnantarkastuskertomus 2021.

Lataa
LIITE 8 Osavuositoimintakertomus 1.1.–30.9.2022

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXVIII liite 8, osavuositoimintakertomus ajalta 1.1.–30.9.2022.

Lataa
LIITE 9 Sääntömuutokset liittokokouksessa 2022

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXVIII liite 9, sääntömuutokset.

Lataa
LIITE 10 Lukiolaisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2023–2025

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXVIII liite 10, Lukiolaisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2023–2025.

Lataa
LIITE 11 Toimintasuunnitelma 2023

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXVIII liite 11, toimintasuunnitelma 2023.

Lataa
LIITE 12 Talousarvio 2023

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXVIII liite 12, talousarvio 2023.

Lataa
LIITE 13 Tavoiteohjelma 2023

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXVIII liite 13, tavoiteohjelma 2023.

Lataa
LIITE 14 Liittokokouksen julkilausuma 2022

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXVIII liite 14, liittokokouksen julkilausuma 2022.

Lataa
Vastaukset vuoden 2021 liittokokouksen ponsiesityksiin

Liittohallituksen vastaukset vuoden 2021 ponsiesityksiin, esityslistan kohta 8.

Lataa
Toimikuntien käsittelemät muutosesitykset, liittohallituksen käsittelemä

Toimikuntien ja yksittäisten kokousedustajien tekemät muutosesitykset liittokokousasiakirjoihin sekä liittohallituksen kannat niihin.

Lataa