Liittokokouksen asiakirjat

Kaikki esitysoikeutetut kokousedustajat voivat tehdä muutosesityksiä asiakirjoihin. Muutosesitykset on jätettävä kirjallisena muutosesityslomakkeella viimeistään perjantaina 10.11.2023 klo 18.00 mennessä puhtaaksi kirjoittamista ja toimikunnan käsittelyä varten. 

Voit miettiä muutosesityksesi valmiiksi jo ennen kokousta ja kirjata sen muutosesityslomakkeelle osoitteessa bit.ly/muutosesitys23. Myös toimikuntaan osallistuvat voivat tehdä muutosesityksiä jo ennakkoon.

Asiakirjoja käsitellään toimikunnissa perjantai-iltana. Piiri- ja jäsenjärjestöt päättävät varsinaiset ja varalla olevat toimikuntaedustajat, mutta toimikuntia voivat mennä seuraamaan kaikki halukkaat kokousedustajat.

Alta löydät kutsun vuoden 2023 liittokokoukseen ja asiakirjaluonnokset vuodelle 2024. Kokouksen liitteet päivittyvät kokoukseen asti.

Liittokokouslaudatur 2023

Liittokokoukseen tuotettu huumoripitoinen oheislehti. Laudatur-lehdessä mm. puheenjohtajiston kirjoituksia, ohjeita kokouskäyttäytymiseen sekä ehdokkaiden esittelyjä.

Lataa
LIITE 1 Liittokokous XXXIX kokouskutsu

Kutsu Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokoukseen XXXIX Tampereella 10.–12.11.2023.

Lataa
Liittokokouksen yleiset ohjeet 2023

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXIX yleiset ohjeet.

Lataa
Kokouksen aikataulu

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXIX aikataulu.

Lataa
Maamme-laulu

Maamme-laulun sanat. Maamme on Suomen kansallislaulu. Se on Johan Ludvig Runebergin sanoittama ja Fredrik Paciuksen säveltämä.

Lataa
LIITE 2A Menettelytapajärjestys

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXIX LIITE 2A, menettelytapajärjestys.

Lataa
LIITE 2B Tarkempi ohjeistus vaaleihin

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXIX LIITE 2B, siirtoäänivaalitapa.

Lataa
LIITE 3 Esityslista

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXIX LIITE 3, kokouksen esityslista.

Lataa
LIITE 4 Yhdenvertaisuusraportti

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXIX LIITE 4, yhdenvertaisuusraportti vuodelta 2022.

Lataa
LIITE 5 Ponnet

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXIX LIITE 5, ponnet. Liittohallituksen vastaukset vuoden 2022 ponsiesityksiin.

Lataa
LIITE 6 Toimintakertomus 2022

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXIX LIITE 6, toimintakertomus 2022.

Lataa
LIITE 7 Tilinpäätös 2022

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXIX LIITE 7, tilinpäätös 2022.

Lataa
LIITE 8 Tase-erittely 2022

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXIX LIITE 8, tase-erittely 2022.

Lataa
LIITE 9 Tilintarkastuskertomus 2022

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXIX LIITE 9, tilintarkastuskertomus.

Lataa
LIITE 10 Toiminnantarkastuskertomus

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXIX LIITE 10, toiminnantarkastuskertomus 2022.

Lataa
LIITE 11 Osavuositoimintakertomus 1.1.–30.9.2023

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXIX LIITE 11, osavuositoimintakertomus ajalta 1.1.–30.9.2023.

Lataa
LIITE 12 Strategian väliarviointi

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXIX LIITE 12, lyhyt kuvaus strategian väliarvioinnista.

Lataa
LIITE 13 Piiri- ja jäsenjärjestöjen mallisäännöt

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXIX LIITE 13, piiri- ja jäsenjärjestöjen mallisäännöt.

Lataa
LIITE 14 Toimintasuunnitelma 2024

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXIX LIITE 14, toimintasuunnitelma 2024.

Lataa
LIITE 15 Talousarvio 2024

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXIX LIITE 15, talousarvio 2024.

Lataa
LIITE 16 Tavoiteohjelma 2024

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXIX LIITE 16, tavoiteohjelma 2024.

Lataa
LIITE 17 Liittokokouksen julkilausuma 2023

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksen XXXIX LIITE 17, liittokokouksen julkilausuma 2023.

Lataa
Toimikuntien käsittelemät muutosesitykset, liittohallituksen käsittelemä

Toimikuntien ja yksittäisten kokousedustajien tekemät muutosesitykset liittokokousasiakirjoihin sekä liittohallituksen kannat niihin. (1. versiossa vain toimikuntien käsittelemät muutosesitykset. Liittohallituksen käsittelemä versio on tulossa lauantaina 10.11.2023 klo 9.00.)

Lataa
Kaikki asiakirjat pakattuna

Liittokokouksen asiakirjat ZIP-tiedostona yhdessä paketissa. Lataa, avaa ja nauti.

Lataa