Liittokokouksen asiakirjat

Kaikki esitysoikeutetut kokousedustajat voivat tehdä muutosesityksiä asiakirjoihin. Muutosesitykset on jätettävä kirjallisena ennalta sovittuun paikkaan puhtaaksikirjoittamista ja toimikunnan käsittelyä varten viimeistään perjantaina 5.11.2021 kello 18.30. (Muutosesityslinkki päivittyy tähän lähempänä liittokokousta).

Voit miettiä muutosesityksesi valmiiksi jo ennen kokousta. Myös toimikuntaan osallistuvat voivat tehdä muutoesityksiä jo ennakkoon.

Asiakirjoja käsitellään toimikunnissa perjantai-iltana. Piirihallitukset päättävät piirien varsinaiset toimikuntaedustajat, mutta toimikuntia voivat mennä seuraamaan kaikki halukkaat kokousedustajat.

Alta löydät kutsun vuoden 2021 liittokokoukseen, sekä asiakirjat vuodelle 2021, jotka liittohallitus ja piiritoimikunta ovat valmistelleet ja liittohallitus on hyväksynyt esitettäväksi 6.–8.11.2020 järjestettävälle liittokokoukselle.

Liittokokous XXXVII kokouskutsu

Kutsu Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokoukseen XXXVII Helsingissä 5.-7.11.2021

Lataa
Liittokokouspumaska 2020

Pumaska pitää sisällään mm. liittokokouksen esityslistan, aikataulun, yleiset ohjeet ja menettelytapajärjestyksen, sekä kaikki liittokokouksessa käsiteltävät asiakirjat.

Lataa
LIITE 1 Liittokokouskutsu 2020
Lataa
LIITE 2A Menettelytapajärjestys
Lataa
LIITE 2B Tarkempi ohjeistus vaaleihin
Lataa
LIITE 3 Toimintakertomus 2019
Lataa
LIITE 4A Tilinpäätös 2019
Lataa
LIITE 4B Tase-erittely 2019
Lataa
LIITE 5 Tilintarkastuskertomus 2019
Lataa
LIITE 6 Toiminnantarkastuskertomus 2019
Lataa
LIITE 7 Osavuositoimintakertomus 2020
Lataa
LIITE 8 Liiton säännöt
Lataa
LIITE 9 Strategia 2021–2025
Lataa
LIITE 10 Toimintasuunnitelma 2021
Lataa
LIITE 11 Tavoiteohjelma 2021
Lataa
LIITE 12 Talousarvio 2021
Lataa
LIITE 13 Julkilausuma
Lataa
Toimikunnissa käsitellyt muutosesitykset
Lataa