Lukiolaiset: Eduskuntavaalit 2023 – käännekohta nuorten mielenterveyskriisissä?

Eduskuntavaalit Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen

Eduskuntavaalikampanjoissaan monet puolueet ja ehdokkaat ovat kertoneet tavoitteistaan nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. Vaalien jälkeisissä hallitusohjelmaneuvotteluissa mitataan neuvottelevien puolueiden aito tahtotila – onko nuorten puolustaminen vain kauniita sanoja, vai myös prioriteetti neuvotteluissa?

“Nuorten hyvinvointi on tilassa, jossa juhlapuheet eivät enää lohduta. Joka neljäs nuori kärsii mielenterveyden häiriöistä. Lukiolaisista lähes kaksi kolmasosaa kokee kuormitusta opinnoissaan ja huolta mielialastaan – näin ei voi jatkua”, kommentoi Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Ella Siltanen.

Akuutissa mielenterveyskriisissä tarvitaan pikaisesti korjaavia toimia: opiskeluhuollon henkilöstölle täydennyskoulutusta mielenterveyden edistämisestä, panostuksia mielenterveyshäiriöiden oikea-aikaiseen havaitsemiseen ja hoitoon sekä joustavampia opiskelumahdollisuuksia. Lakisääteiset terveystarkastukset tulee toteuttaa, ja opiskeluhuollon avun piiriin on päästävä määräajassa. Mielenterveyshäiriöiden hoidosta on tehtävä saavutettavampaa: alle 29-vuotiaiden tulee päästä kuntoutuspsykoterapiaan maksutta. Emme voi jättää nuoria heitteille, vaan ratkaisuja tarvitaan nyt.

Pitkäaikainen pahoinvointikehitys katkaistaan määrätietoisilla politiikkatoimilla. Se tarkoittaa myös ongelmien ennaltaehkäisyä: päättäjien tulee etsiä mielenterveyden oireilun juurisyitä ja tehdä aitoja, nuorten hyvinvointia tukevia muutoksia yhteiskuntaan.

Nuorten hyvinvointia voidaan tukea ja ongelmia ennaltaehkäistä monin tavoin. Yksinkertaisinta on panostaa niihin palveluihin, jotka jo nyt ovat läsnä nuorten arjessa. Vahvistamalla koulutuksen rahoitusta taataan nuorille rauhallinen oppimisympäristö ja enemmän turvallisia aikuisia nuorten tueksi. Lukiolaisten Liitto esittää, että tulevalla vaalikaudella laaditaan poikkihallinnollinen toimenpideohjelma nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden vahvistamiseen.

“Eduskuntavaalit voivat olla käännekohta nuorten hyvinvoinnille, jos puolueilla ja kansalla on riittävästi tahtoa muutokselle. Nuorten tilanne ei parannu sormia napsauttamalla, mutta päättäväisyydellä, nuorten kuulemisella ja resurssien kohdentamisella nuoriin voidaan päästä vaikuttaviin tuloksiin“, päättää Siltanen.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Ella Siltanen, 050 377 9700, ella.siltanen@lukio.fi

Lukiolaisten eduskuntavaalitavoitteisiin voit tutustua tarkemmin täällä. Lukiolaisten puolella olevat ehdokkaat löydät täältä. Vinkkaa sivusta ehdokkaalle – otamme sivulla olevan lomakkeen kautta ilmoittautumisia vastaan 30.3.2023 asti.