Kutsu Suomen Lukiolaisten Liiton XXXVII liittokokoukseen

Järjestön tiedotteet Uutiset

Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n liittokokous järjestetään syksyllä Sokos Hotel Presidentin auditoriossa (Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki) 5.–7.11.2021. Kokousedustajille on varattu majoittumismahdollisuus Scandic Simonkentässä (Simonkatu 9, 00100 Helsinki). Ilmoittautuminen liittokokoukseen tapahtuu Sokos Hotel Presidentissä perjantaina kello 9.00–10.45 ja itse liittokokous avataan kello 11.00.

Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, Liiton periaateohjelma ja kestävän kehityksen suunnitelma, sekä valitaan Lukiolaisten puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja liittohallitus vuodelle 2022.

Liittokokous on edustuksellinen liittokokous. Äänioikeus on ainoastaan piiri- ja jäsenjärjestöjen nimeämillä liittokokousedustajilla. Liittokokousedustajien tulee olla Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n henkilöjäseniä, jotka ovat maksaneet lukuvuoden 2021–2022 jäsenmaksun. Henkilöjäsenten, jotka haluavat osallistua kokoukseen piiri- tai jäsenjärjestönsä äänivaltaisina edustajina, tulee ottaa yhteyttä oman piiri- tai jäsenjärjestön puheenjohtajaan. Piirien yhteystiedot löydät osoitteesta lukio.fi/piirit

Piiri- ja jäsenjärjestöillä on oikeus lähettää liittokokoukseen yhteensä 300 kokousedustajaa. Kustakin piiri- ja jäsenjärjestöstä valittavien kokousedustajien lukumäärä saadaan kertomalla luku 300 piiri- tai jäsenjärjestöön kuuluvien jäsenten lukumäärällä ja jakamalla näin saatu luku kaikkien piiri- ja jäsenjärjestöjen jäsenten yhteisellä lukumäärällä. Lisäksi kullakin piiri- tai jäsenjärjestöllä on oikeus nimetä yhteensä 150 varaedustajaa samassa suhteessa kuin kokousedustajia. Laskennassa käytettävät jäsenmäärät tarkistetaan jäsenrekisterin 6.10.2021 tilanteen mukaan. Liittohallitus ilmoittaa liittokokousedustajien lopulliset lukumäärät kirjallisesti piiri- ja jäsenjärjestöille 13.10.2021 mennessä sekä antaa samassa yhteydessä yksityiskohtaiset ohjeet kokousjärjestelyistä.

Jokaisella Lukiolaisten henkilöjäsenellä on liittokokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Lisäksi heillä on kokouksessa esitysoikeus ja oikeus asettua ehdokkaaksi vaaleissa. Liittokokouksessa on Lukiolaisten Liiton liittohallituksen päätöksen mukaan myös mahdollisuus etäosallistumiselle. Etäosallistuminen mahdollistetaan viimeistään 18.10.2021 ilmoittautuneelle liiton jäsenille. Liittokokouksessa ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä Lukiolaisten jäsenkortti sekä todistettava henkilöllisyytensä.

Liittokokousaloitteet on toimitettava sähköpostitse Lukiolaisten järjestösuunnittelijalle (sanni.salmenoja@lukio.fi) viimeistään 11.10.2021. Liittokokousaloitteen ohjeistus löytyy sivulta lukio.fi/liittokokous.

Liittokokous on päihteetön. Tupakointi on sallittu sille osoitetuilla alueilla. Lisäksi liittokokous on maksuton. Maksullinen hotellimajoitus on mahdollista varata Lukiolaisten kautta 18.10.2021 mennessä.
Lisätietoa kokouksesta ja majoituksesta antaa liiton järjestösuunnittelija Sanni Salmenoja
sanni.salmenoja@lukio.fi tai +358 46 923 3003.

Tervetuloa liittokokoukseen!
Helsingissä 9.6.2021
Liittohallitus

Saman kutsun löydät PDF-tiedostona osoitteesta lukio.fi/liittokokouksen-asiakirjat