Liittokokous

Liittokokous on Suomen Lukiolaisten Liiton tärkein tapahtuma, johon kokoontuu vuosittain noin 300 lukiolaista ympäri Suomen päättämään liiton tärkeimmistä asioista. Liittokokouksen päätöksillä ei ole ainoastaan ollut vaikutuksia liiton toimintaan vaan myös todistetusti Suomen koulutuspoliittiseen linjaan. 

Liittokokous on yhtä kuin kovaa vääntöä, tiukkoja vaalitenttejä, jännittäviä äänestyksiä, uusia ihmisiä, huikea iltaohjelma ja viikonloppu täynnä lämmintä tunnelmaa. Tätä kokousta et tule unohtamaan ihan heti!

Suomen Lukiolaisten Liiton XXXVIII liittokokous järjestetään Kajaanissa
4.–6.11.2022. Liittokokouksessa lukiolaiset valitsevat keskuudestaan Lukiolaisten puheenjohtajiston ja liittohallituksen johtamaan liittoa seuraavaksi vuodeksi.

Seuraa liittokokousta twitterissä ja instagramissa, osallistu keskusteluun tunnisteilla #likoSLL #lukiolaiset. Kokouksen etäseuraaminen on myös mahdollista livestreamin kautta – tervetuloa mukaan!

Sivun pääkuva: Aleksi Korpi Photography

Lisätietoja liittokokouksesta saat oman piirisi liittokokousvastaavalta (yhteystiedot ilmoittautumissivulla) tai järjestöasiantuntija Adam Zeidanilta sähköpostitse (adam.zeidan@lukio.fi).

Ehdokkaat puheenjohtajistoon ja liittohallitukseen löydät täältä. 

Ehdokkaiden vastaukset viikkokysymyksiin löydät täältä.

Liittokokouksen asiakirjat löydät täältä. 

Liittokokouksen virallinen kutsu löytyy täältä.

Tämän ohjeen avulla voit jättää aloitteita liittokokoukselle! Huomaathan, että aloitteiden jättämisen deadline on 7.10.2022.

Liittokokouksessa pyritään siihen, että jokaisella on mahdollisimman turvallinen olo. Lue siitä lisää osoitteesta bit.ly/lukiolaisetturvassa

Jos koet tai havaitset vaalien alla tai liittokokouksessa häirintää, kiusaamista tai syrjintää, ota yhteyttä liittokokouksen yhdenvertaisuustarkkailijoihin: bit.ly/epakohta2022

Muut kokouksen tärkeät linkit:

Puheenvuoropyynnöt – bit.ly/puheenvuoro22

Muutosesitykset – bit.ly/muutosesitys22

Vaaleihin ehdolle ilmoittautuminen – bit.ly/vaalit2022

Ohje toimikuntiin – bit.ly/toimikuntaohje

Reilut vaalit Lukiolaisilla

Suomen Lukiolaisten Liiton vaaleissa noudatetaan reilujen vaalien periaatteita. Periaatteet pohjautuvat liiton yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja vakiintuneisiin käytänteisiin. Reilujen vaalien tarkoitus on taata jokaiselle toimijalle yhdenvertaiset mahdollisuudet ja turvallinen ympäristö asettua ehdolle sekä taata demokratian toteutuminen vaaleissa. Reilujen vaalien periaatteita noudattamalla pyritään valitsemaan luottamustehtäviin motivoituneimmat sekä osaavimmat henkilöt.

1. Reiluihin vaaleihin ei kuulu syrjintä, uhkailu, nöyryyttäminen, alkoholi, painostaminen, koskemattomuuden rikkominen, juorujen levittäminen tai minkäänlainen ryhmäkuri tai järjestäytyminen.

2. Reiluihin vaaleihin kuuluu kannustaminen, kehuminen, haastaminen, tutustuminen uusiin ihmisiin ja fresh yhteishenki. Jokainen pääsee oppimaan uutta ja kouluttautumaan hakemaansa tehtävään liittyen.

3. Reiluissa vaaleissa järjestäjätaho (puheenjohtajisto ja kokouksen tekninen sihteeristö) on täysin puolueeton.

4. Reiluissa vaaleissa luottamustehtävissä olevat eivät ota kantaa omaan asemaansa hakevien ehdokkaiden vaaleihin.

5. Reiluissa vaaleissa luottamustehtävissä olevat eivät hyödynnä omaan pestiin perustuvaa auktoriteettiasemaa.

6. Reiluissa vaaleissa järjestäjätaho tarjoaa ehdokkaille yhdenvertaiset näkyvyyden paikat liiton viestinnässä.

7. Reiluissa vaaleissa kampanjointi aloitetaan järjestäjätahon tarjoaman ehdokkaiden koulutustapahtuman jälkeen.

8. Reiluissa vaaleissa kenenkään ehdolle asettumista ei rajoita taloudellinen tilanne, alkuperä, kansalaisuus, äidinkieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, sukupuoli tai sukupuolen ilmaisutapa, seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy.

Liittohallitus on hyväksynyt reilujen vaalien periaatteet kokouksessaan 28.8.2022 

Kaipaatko lisätietoja ehdolle asettumisesta? Ota yhteyttä Lukiolaisten puheenjohtajistoon sähköpostitse puheenjohtajisto@lukio.fi tai Instagramissa @liittohallitus-tilin kautta.

Yhteyshenkilöt liittokokouksessa

Käytännön asioiden yhteyshenkilö

Adam Zeidan, 040 720 4355 (liittokokouksen järjestäminen ja eteneminen)

Yhdenvertaisuustarkkailijat

Tiia Penttinen, Ville Koivisto ja Iiris Hynönen (mahdollisissa häirintä- tai yhdenvertaisuusongelmatapauksissa voit olla yhteydessä liittokokouksen yhdenvertaisuustarkkailijoihin suoraan, tai anonyymin lomakkeen kautta: bit.ly/epakohta2022)

Median yhteyshenkilö

Netta Huuskonen, 050 552 0096 (viestintä, livestream, valokuvaus)

akava

Lukiolaisten liittokokousta tukee yhteistyökumppani Akava