Liittokokous

Liittokokous on Suomen Lukiolaisten Liiton tärkein tapahtuma, johon kokoontuu vuosittain noin 250 lukiolaista ympäri Suomen päättämään liiton tärkeimmistä asioista. Liittokokouksen päätöksillä ei ole ainoastaan ollut vaikutuksia liiton toimintaan vaan myös todistetusti Suomen koulutuspoliittiseen linjaan. 

Liittokokous on yhtä kuin kovaa vääntöä, tiukkoja vaalitenttejä, jännittäviä äänestyksiä, uusia ihmisiä, huikea iltaohjelma ja viikonloppu täynnä lämmintä tunnelmaa. Tätä kokousta et tule unohtamaan ihan heti!

Suomen Lukiolaisten Liiton XL liittokokous järjestetään 8.–10. marraskuuta 2024. 
Liittokokouksessa lukiolaiset valitsevat keskuudestaan Lukiolaisten puheenjohtajiston ja liittohallituksen johtamaan liittoa seuraavaksi vuodeksi.

Seuraa liittokokousta X:ssä ja Instagramissa, osallistu keskusteluun tunnisteilla #likoSLL ja #lukiolaiset. Kokouksen etäseuraaminen on myös mahdollista livestreamin kautta – tervetuloa mukaan!

Sivun pääkuva: Jami Ivanoff

Lisätietoja liittokokouksesta saat oman piirisi liittokokousvastaavalta (yhteystiedot ilmoittautumissivulla) tai järjestöasiantuntija Sanni Salmenojalta sähköpostitse (sanni.salmenoja@lukio.fi).

HUOM! Kaikki liittokokouksen linkit ja asiakirjat päivitetään Lukiolaisten Liiton XL Liittokokouksen lähestyessä syksyllä 2024.

Ehdokkaat puheenjohtajistoon ja liittohallitukseen löydät täältä.

Ehdokkaiden vastaukset viikkokysymyksiin löydät täältä. 

Liittokokouksen asiakirjat löydät täältä

Liittokokouksen virallinen kutsu löytyy täältä.

Liittokokouksessa pyritään siihen, että jokaisella on mahdollisimman turvallinen olo, joten noudatamme turvallisemman tilan periaatteita. Lue siitä lisää osoitteessa lukio.fi/yhdenvertaisuus

Jos koet tai havaitset vaalien alla tai liittokokouksessa häirintää, kiusaamista tai syrjintää, ota yhteyttä liittokokouksen yhdenvertaisuustarkkailijoihin: bit.ly/epakohta2023

Muut kokouksen tärkeät linkit:

Puheenvuoropyynnöt (bit.ly/pvp23)

Muutosesitykset (bit.ly/muutosesitys23)

Vaaleihin ehdolle ilmoittautuminen (bit.ly/sllvaalit23)

Ohje toimikuntiin (linkki ohjeisiin täällä)

Reilut vaalit Lukiolaisilla

Suomen Lukiolaisten Liiton vaaleissa noudatetaan reilujen vaalien periaatteita. Periaatteet pohjautuvat liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan sekä vakiintuneisiin käytänteisiin. Reilujen vaalien tarkoitus on taata jokaiselle lukiolaistoimijalle yhdenvertaiset mahdollisuudet ja turvallinen ympäristö asettua ehdolle sekä taata demokratian toteutuminen vaaleissa. Reilujen vaalien periaatteita noudattamalla pyritään valitsemaan luottamustehtäviin motivoituneimmat ja osaavimmat henkilöt.

1. Reiluihin vaaleihin ei kuulu syrjintä, uhkailu, nöyryyttäminen, alkoholi, painostaminen, koskemattomuuden rikkominen, juorujen levittäminen, epäasiallinen käytös tai minkäänlainen ryhmäkuri tai järjestäytyminen.

2. Reiluihin vaaleihin kuuluu kannustaminen, kehuminen, haastaminen, keskusteleminen, tutustuminen uusiin ihmisiin ja hyvä yhteishenki. Jokainen pääsee oppimaan uutta ja kouluttautumaan hakemaansa tehtävään liittyen.

3. Reiluissa vaaleissa järjestäjätaho (puheenjohtajisto ja kokouksen tekninen sihteeristö) on täysin puolueeton.

4. Reiluissa vaaleissa luottamustehtävissä olevat eivät ota kantaa omaan asemaansa hakevien ehdokkaiden vaaleihin.

5. Reiluissa vaaleissa luottamustehtävissä olevat eivät hyödynnä omaan pestiin perustuvaa auktoriteettiasemaa.

6. Reiluissa vaaleissa järjestäjätaho tarjoaa ehdokkaille yhdenvertaiset näkyvyyden paikat liiton viestinnässä.

7. Reiluissa vaaleissa kampanjointi aloitetaan järjestäjätahon tarjoaman ehdokkaiden koulutustapahtuman jälkeen.

8. Reiluissa vaaleissa kenenkään ehdolle asettumista ei rajoita taloudellinen tilanne, alkuperä, kansalaisuus, äidinkieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, sukupuoli tai sukupuolen ilmaisutapa, seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy.

Liittohallitus hyväksyy reilujen vaalien periaatteet kokouksessaan.

Kaipaatko lisätietoja ehdolle asettumisesta? Ota yhteyttä Lukiolaisten puheenjohtajistoon sähköpostitse puheenjohtajisto@lukio.fi tai Instagramissa @liittohallitus-tilin kautta.

Yhteyshenkilöt liittokokouksessa

Käytännön asioiden yhteyshenkilö

Sanni Salmenoja, 050 542 2956 (liittokokouksen järjestelyt ja eteneminen)

Median yhteyshenkilö

Netta Huuskonen, 050 552 0096 (viestintä, livestream, valokuvaus, media)

akava

Lukiolaisten liittokokousta tukee yhteistyökumppani Akava