Viikkokysymykset

Tällä sivulla on ehdokkaiden Suomen Lukiolaisten Liiton hallitukseen ja puheenjohtajistoon vastaukset vaalien alla viikottain esitettäviin viikkokysymyksiin. Viikkokysymysten vastausten avulla voi tutustua ehdokkaisiin ja heidän ajatuksiinsa liiton kehittämisestä ja tulevaisuudesta.

Kysymykset esitetään ehdokkaille viikoittain maanantaina, ja vastaukset tulee toimittaa viimeistään keskiviikon aikana. Vastaukset julkaistaan viimeistään perjantaisin.

Lukiolaisten Liiton johto valitaan XXXVI liittokokouksessa Mikkelissä 6.–8.11.2020 vaaleilla, joissa äänestävät 300 lukiolaista ympäri Suomen edustaen Suomen Lukiolaisten Liiton 50 000 jäsentä.

Itse ehdokkaisiin voi tutustua täällä.

Viides viikkokysymys

Viides ja viimeinen viikkokysymys kuului seuraavasti:

Mitkä asiat ovat pielessä Suomen Lukiolaisten Liitossa?

Nimeä yksi tai useampi ongelma ja sille/jokaiselle KONKREETTINEN ratkaisu, jonka uskot vilpittömästi olevan toteutettavissa ensi vuonna.

Vastaa enintään 1000 merkillä. Välilyöntejä ja rivinvaihtoja ei lasketa merkkimäärään. Vastausaikaa on keskiviikkoon 4.11. klo 23:59 asti.

Ehdokkaiden vastaukset on listattu aakkosjärjestyksessä etunimen mukaan.

Ehdokkaat puheenjohtajistoon

Emilia Uljas

Ongelma: Piirien edunvalvontatiimien potentiaali jää piiloon

Ratkaisu: 

Edunvalvontatiimien kannalta kriittistä on ev-vastaaville annettava koulutus. Helpoin tapa kouluttaa ev-vastaavia tiimitoimintaan on vertaistukiryhmän kautta. Koulutettaviin juttuihin kuuluu esimerkiksi johtajuus, tiimin kokoustaminen ja se, millaisiin asioihin tiimiä voi ja kannattaa osallistaa. Kuntavaaleissa ensi vuonna edunvalvontatiimien toiminta on kriittistä, jotta kaikki vastuu ei jää ev-vastaavien harteille. 

Ongelma: Meidän toiminta on kohtuuttoman uuvuttavaa

Ratkaisu: 

Tarkastellaan niitä rakenteita liitossa, jotka johtavat hommien kasaantumiseen. Muutetaan toimintakulttuuria sellaiseksi, että jokainen tietää, ettei liiton pitäisi olla kenenkään ykkösprioriteetti. Esimerkiksi jäsenhankintavastaavan ei tarvitse laittaa koulukäyntien järjestämistä tai edunvalvontavastaavam kuntavaalikampanjaa koulun tai mielenterveyden edelle. Tärkeää on koulutuksissa painottaa itsensä johtamista ja delegoimista. 

 

Fanny Talonpoika

Ongelma 1:

Lukiolaisten tapahtumat on suunnattu vain tietynlaisille Lukiolaisille

Ratkaisu:

Huomioidaan tapahtumatarjonnan uudistusta tehdessä myös ne lukiolaiset, joiden mielenkiinnon kohteet ja tarpeet eivät tällä hetkellä täyty tapahtumatarjonnassa. 

Ongelma 2: 

Piirien tuki. Piirit eivät saa tällä hetkellä aina tarpeeksi tukea toimintansa tueksi. 

Ratkaisu:

On tärkeää kouluttaa liittohallituslaisia piirihallituksen toiminnasta, jotta piirikummit osaavat entistä paremmin vastata piirin toimijoita mietityttäviin ongelmiin. Samalla on tärkeää korostaa piirikummeuden tärkeyttä. On myös tärkeää jakaa aktiivisesti piiritoiminnan opasta ja hyödyntää sitä toiminnassa. 

Ongelma 3:

Viestintä. Yleisesti viestintä on ok tasolla, mutta usein sisäisessä viestinnässä tapahtuu katkoja tai viestintä on syystä tai toisesta hidasta. Usein viestintä jää myös vajaaksi ja voi olla epäselvää mitä oikeasti esimerkiksi liiton johto työstää parhaillaan. 

Ratkaisu:

Tehostetaan sisäistä viestintää ja koitetaan luoda jokin iso yhteinen alusta (esim. telegrammin aktivointi), jotta kaikki toimijat pysyvät mukana siinä mitä Lukiolaisissa tapahtuu. 

 

Hugo Paananen

Maailmassa ainoa varma asia on muutos ja sitä liitossamme pelätään.

Liittomme on todella monen eri muutoksen edessä niin esimerkiksi opiskelijakortin, tapahtumatarjonnan uudistuksen kuin Improbaturinkin kanssa. Joidenkin asioiden muuttamista on viivästyttänyt korona, toisten taas pelko ja ajatus siitä, että vanhassa pysyminen on vain helpompaa ja turvallisempaa. Haluaako liittomme todella mennä aina helpon ja turvallisen mukaan? Miksi ensireaktiomme muutokseen on aina ‘’ei kiitos’’ eikä ‘’kokeillaan vain’’? 

Asian korjaaminen vaatii meiltä kulttuurin ja asenteiden muutosta sekä sitä, että faktoihin nojaavat perustelut erilaisten muutostarpeiden takaa tulevat ahkerammin esiin. Meidän tulee ymmärtää se, että erehtyminen ja mokaaminen ei kaada maailmaa eikä liittoamme. Se tekee meistä vahvemman ja varteenotettavamman järjestön ja takaa sen, että pysymme aina tuoreena ja maailman muutoksiin vastaavana järjestönä.

 

Mikko Jaskari

 1. Toimijoiden uupuminen. Vaalityö on raskasta, ja etänä se voi kuormittaa vielä enemmän. Tämän vuoksi liiton puheenjohtajana ottaisin yhteyttä jokaiseen puheenjohtajistoon ja ev-vastaavaan yhdessä ev-vertaistukiryhmän vetäjän kanssa.
 2. Kilpailu piirien välillä. Terve kilpailu on hyvästä ja kannustaa tekemään asioita, mutta pahimmillaan se aiheuttaa pahaa mieltä ja kuormittaa toimijoita entisestään. Keino yhteistyöhön piirien välillä olisi esim. koulukäyntien toteuttaminen yhdessä.
 3. Elitismikuva. Olen monta kertaa saanut kuulla siitä, miten SLL on vain hienostuneiden pikkupoliitikkojen ryhmä. Loistava keino on valita puheenjohtaja, joka rikkoo tämän myytin. Kuka olisikaan parempi valinta kuin henkilö, joka tulee pienestä lukiosta ja joka pystyy tuomaan lukiolaisten uupumuksen esiin omakohtaisilla kokemuksilla.
 4. Ei-niin-reilut vaalit. Olen saanut kuulla epäilyjä siitä, miten voisin puheenjohtaa liittoa ilman liha-kokemusta. Vastaus siihen löytyy kamppissivuilta. Myös tukitiimistä poiskäännyttäminen on ikävää, ja siinä voidaan kehittyä puhumalla reiluista vaaleista ympärivuotisesti sekä ehdokkaille vielä tarkemmin.

Saku Kontturi

Paikallinen edunvalvonta

Tällä hetkellä paikallisesti ei tehdä tarpeeksi vaikuttamistyötä. Paikallinen edunvalvonta painottuu suureksi osaksi erinäisiin kouluissa tapahtuviin edunvalvonta-tapauksiin. Edunvalvonta pitää saada paikallisesti perustavasti sille tasolle, että lukiolaisten ääni kuuluu myös kuntapolitiikassa jatkuvasti vuodesta toiseen. Tuleva vuosi 2021 onkin tähän täydellinen kuntavaalien valossa. Lisäksi paikallisen edunvalvonnan parantaminen on tällä hetkellä kärkihankkeena edunvalvonnan toimintasuunnitelmassa. 

Paikallisen edunvalvonnan kehitykseen parhaana työkaluna koen paremmat ohjeet ja tarkemmat koulutuksen vaikuttamiseen liittyen. Koulutetaan edunvalvontavastaavia edunvalvonta viestinnässä. Luodaan hyvä tiivis paketti edunvalvontavastaaville päättäjätapaamisista etäyhteyksillä. Etäyhteydet kunnallispäättäjä tapaamisissa on erittäin hyvä resurssi myös korona-pandemian jälkeen. Varsinkin isommissa piireissä on usein vaikeaa yrittää pitää hyviä yhteyksiä päättäjiin koko alueen kattavasti.

 

Teemu Kauppinen

Piirien päättäjätapaamiset kohdistuu usein kansanedustajiin, vaikka eduskunnassa päätetään harvemmin Lukiolaisille relevanteista asioista kuin paikallisella tasolla. Tapaamisia pitäisi kohdistaa enemmän kuntiin, koska lukiokoulutuksen ja tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä päätetään kunnissa.

Yhteistyö muiden vaikuttavien tahojen kanssa on hukattu potentiaali piireissä. Yhteistyön avulla kannanotot voivat ollat voimakkaampia. Piiri voisi myös lainata sidosryhmältä asiantuntemusta haastavassa tapauksessa, esim. kuntavaikuttamisessa paikallinen nuorisovaltuusto on hyvä yhteistyökumppani!

Uupumusta tapahtuu tietyissä vastuualueissa aina tiettynä aikana, esim. edunvalvontavastaavilla vaalien alla ja jäsenhankintavastaavilla syksyn koulukäyntien aikana. Ensi kuntavaaleissa ei tule loputtomasti tavata ehdokkaita, koska sen vuoksi ei ole järkeä uhmata jaksamistaan.

 

Tua Halen

 1. Vastuulukiotoiminta

– Vastuulukioiden tapaamiskampanja alkuvuodesta

– Toiminnan hajauttaminen useammalle ihmiselle

– Piiritoimikunnan kouluttaminen

 1. Jatkuvuus

– Q&A -setti Watereille piirihallitustyöskentelystä

– Uusien tapahtumakonseptien kerääminen piireille

– Viestintä osallistujille tapahtumien jälkeen

 1. Puheenjohtajisto näkyvämmäksi

– Toimijailtamat, joissa puheenjohtajisto tuo esiin oman työpöytänsä asioita ja on läsnä toimijoille

– Puheenjohtajan ja palvelusektorin varapuheenjohtajan aktiivisempi osallistaminen piirtoimikunnan toimintaan

 1. Hyvinvointi

– Fiilisrinkien lisääminen osavuositoimintakertomukseen

– Kiittämisen ja palkitsemisen lisääminen, esimerkiksi tapahtumilla

– Hyvinvointikyselyt koko toimijakentälle kolmesti vuodessa

– Kuulumisten kysely aktiivisesti ympäri vuoden

 1. Liittohallituksen läpinäkyvyys

– Liittohallituksen oman Instagramin luonti

– Kokoustiedotteiden julkaiseminen myös esim. Telegramissa ja Whatsappissa

– Kokousasioista tiedottaminen jo ennen kokouksia ja sitä kautta toimijakentän mielipiteiden kartoittaminen

Ehdokkaat liittohallitukseen

Antti Puska

Toimijoiden väsyminen.

Lukiolaisten aktiivitoiminnassa oleminen on ajoittain hirvittävän raskasta. Välillä tuntuu, ettei voi tehdä mitään, ja taas välillä tehtävää on aivan liikaa. Vastuutehtävä voi aiheuttaa väsymistä ja turhautumista erityisesti silloin, kun ei tiedä mitä pitäisi tehdä ja apua ei vaikuta heruvan juuri keltään. 

Vastuualueelliset eivät mielestäni saa nyt riittävää koulutusta vastuuseensa nähden. Vastuualueiden vertaistukiryhmät ovat avainasemassa ongelman korjaamisessa, sillä niiden sisäisesti voitaisiin järjestää koulutuksia mahdollisesti alueesta vastaavan puheenjohtajiston jäsenen avustamana. Mielestäni Talvipäivillä saatava koulutus ei ole riittävä pestin alkaessa. Koulutukset tulisi järjestää mieluiten etänä, jotta myös ne, jotka eivät päässeet Talvipäiville, pääsisivät paikalle. Mielenkiintoinen lisä koulutuksiin olisi, jos niihin saataisiin ulkopuolinen vieras, esimerkiksi viestinnän ammattilainen tulisi keskustelemaan viestinnästä viestintävastaavien kanssa.

 

Eevi Kirsilä

Liiton yksi isoimmista ongelmista on se, että isot työmäärät kaatuvat usein yhden ihmisen hartioille. Isot työmäärät usein koituvat jaksamisen ja hyvinvoinnin taakaksi, eikä liiton toiminta saisi sitä aiheuttaa. 

Piirien pitäisi ruveta käyttämään vuosikelloja aktiivisemmin. Kun tulevat tapahtumat ovat ennustettavissa, niin apua on paljon helpompi pyytää. Toinen ratkaisu on, että ketään ei pitäisi jättää yksin vastuualueensa kanssa, vaan koko piirihallituksen ja toimijoiden pitäisi tehdä kaikki yhdessä. Kun yhtä hommaa työstää enemmän kuin yksi ihminen, niin 1. sitä on kivempi tehdä ja 2. tämä homma ei kuormita yhtä ihmistä liikaa.

Kun puheenjohtajistot ymmärtävät yhteispelin merkityksen, niin piirikummin ja puheenjohtajiston tehtävä on pyrkiä kannustamaan kaikkia toimijoita auttamaan toisiaan vuoden ajan, sillä yhteistyössä on voimaa, ja yhdessä tekeminen ryhmäyttää kaikkia toimijoita!

 

Ella Siltanen

Vertaistukiryhmien toiminta on epätasaista. Jotkin ryhmät toimivat ja ovat todella aktiivisia, kun taas jotkin vertaistukiryhmät eivät tapaa ollenkaan tapahtumien ulkopuolella. Vertaistukiryhmien toimintaa tulee yhtenäistää, jotta jokaisella ryhmällä on esimerkiksi säännöllisin väliajoin tapaamisia. Tarvitaan selkeä, yhteinen runko ryhmien toiminnalle ja tavoitteille. Näin voimme panostaa myös toimijoidemme hyvinvointiin, kun tukea voi hakea omasta vertaistukiryhmästä. 

Toiminnan tulee olla rutiininomaista. Liittohallituslaisilla on jo paljon vastuuta, joten osa vetovastuusta voitaisiin myös siirtää ryhmälle. Kiertävä vertaisjohtaminen voisi estää toimijoiden kuormituksen. Vertaistukiryhmästä valittaisiin aina yksi, joka on vastuussa seuraavan tapaamisen ajankohdan sopimisesta, sekä mahdollisesti pienestä ohjelmasta (pelailuilta, fiilisrinki tms).

 

Emmiina Kuisma

Liitossa ongelma on heikko sisäinen viestintä. Tiedonvälitys katkeaa helposti näin isossa järjestössä. Tähän tulisi luoda uusi konsepti, jonka avulla jokainen järjestössä toimiva tietää, mitä liitossa tapahtuu. Tänä vuonna esimerkiksi osa kampanjoista ei ole päätynyt piirien puheenjohtajiston tietoon, kun taas osa piirihallituslaisista oli tietoisia näistä. Tämä vaikeuttaa piirien toimintaa, jos tärkeät viestit jäävät matkalle. Konkreettisena keinona näen, että piirikummin kuuluisi pitää huolta siitä, että tieto liikkuu kaikille piirihallituslaisille sekä aktiivisille toimijoille.

Toinen ongelma on osallistamisen puute sekä vastuun epätasainen jakautuminen. Nämä ongelmat kulkevat käsi kädessä. Liitossamme vastuu jakautuu pääosin vastuupestillisille eikä toimijoita osallisteta mukaan. Tämä aiheuttaa uupumusta vastuuhenkilöille. Näihin ongelmiin ratkaisu on toimijoiden laajempi osallistaminen. Toimijoiden saama koulutus itseä kiinnostaviin aiheisiin vähentää piirihallituslaisten väsymistä, sillä silloin heillä on mahdollisuus osallistaa ja delegoida tehtäviään.

 

Helmi Pykäläinen

Lukiolaisten toiminnan on oltava monipuolisempaa. Toiminta ei tällä hetkellä tavoita kuin pienen osan lukiolaisista. Toiminnan monipuolisuuden kehittäminen lisää mahdollisuuksia tavoittaa tällä hetkellä toiminnan ulkopuolella olevia lukiolaisia. Ensi vuonna toteutettavan koulutus- ja tapahtumatarjonnan uudistuksen tarkoituksena on laajentaa tapahtumatarjontaa. Uudistusta tehtäessä on huomioitava ja varauduttava nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Tapahtumat eivät saa olla ainoastaan koulutustapahtumia, vaan rentojen lukiolaisuuteen liittyvien tapahtumien kautta tavoitamme uusia toimijoita.

Vastuulukiotoiminnassa on paljon käyttämätöntä potentiaalia, joten toimintatapoja on kehitettävä. Vastuulukiotoiminta mahdollistaa vuorovaikutuksen ja ajankohtaisen tiedon kulkemisen Lukiolaisten ja jokaisen opiskelijakunnan välillä. Toimiva vastuulukiotoiminta edellyttää uusien toimintatapojen- ja mallien luomista sekä toimijoiden jatkuvaa kouluttamista. Toimintatapojen ja konkreettisten tavoitteiden asettaminen helpottaa työskentelyä tukien toimijoiden hyvinvointia ja jaksamista. 

 

Kia Tarvainen

Lukiolaisten koulutus- ja tapahtumatarjonta

SLL:n koulutus- ja tapahtumatarjonta on pitkään pohjannut samoille tapahtumille, eikä niillä saada tavoitettua kaikkia potentiaalisia lukiolaisia. Koen, että 2021 saadaan vietyä koulutus- ja tapahtumatarjonnan uudistusta eteenpäin taas usean askeleen verran.

 1. 2021 Järjestösektorin toimintasuunnitelman luonnoksessa 1. kärkihanke on koulutus- ja tapahtumatarjonnan uudistus. Jos liittokokous tämän hyväksyy, liittohallitus 2021 tulee varmuudella keskittymään siihen. Etenkin uuden tapahtuman brändääminen esim. kaikkien lukiolaisten harrastetapahtumaksi mahdollistaa uusien lukiolaisten tavoittamisen.
 2. 2020 on opettanut kaikkia etäilystä. Vaikka kokonaisvaltainen etäily onkin kuluttavaa, voidaan etäyhteyksillä kehittää liiton toimintaa. Mm. kevään Koulutuskeskiviikko-konseptin soveltaminen virkistää liiton tarjontaa 2021.
 3. Paikallisille Watereille saatiin tänä vuonna laadittua hyvä pohja. Koen, että paikallisilla Watereilla on paremmat mahdollisuudet vastata opiskelijakuntien toiveisiin, kun koulutuksia voidaan tarpeen mukaan mukauttaa paikallisesti.

 

Lukas Virtala

Ongelmia olisi monia, mutta suurin osa ei ole ratkaistavissa ensi vuonna. Mitkään suuret toimintamallien muutokset eivät ole vain vuoden projekteja, vaan vaativat pidemmän aikaa toteutuakseen. Yksi ongelma, joka on kuitenkin täysin ratkaistavissa lyhyessä ajassa, on etätapahtumien kiinnostavuus.

Etäwaterit jouduttiin perumaan tältä vuodelta, osittain maksullisuuden, mutta ennen kaikkea etäaspektin vuoksi. Osallistujat eivät yksinkertaisesti jaksa istua kahta päivää tietokoneen äärellä osallistuen erilaisiin työpajoihin.

Mielestäni keväällä järjestetty koulutuskeskiviikko-konsepti oli hieno ja sitä pitäisi kehittää entisestään. Jokainen voisi etukäteen miettiä, mitkä setit juuri heitä kiinnostaa ja sen mukaan tulla seuraamaan niitä, eikä kukaan tylsistyisi.

Toinen asia, jota pitäisi hyödyntää etäseminaareissa, on mielenkiintoiset puhujat. Johdin tänä vuonna piiritoimikunnan tapahtuman Pulman järjestämistä, jossa oli puhujana Suomen kevään 2020 paras ylioppilas kertomassa ylppäreihin valmistautumisesta. Palautteen mukaan setti oli todella mielenkiintoinen ja paransi yleistä mielikuvaa muusta tapahtumasta.

Mette-Mirella Foudila

Hyvinvoinnin kehittäminen

Kun kuulin tästä kysymyksestä, mieleeni tuli muutamakin vaihtoehto, mitä pystyttäisiin konkreettisti parantamaan ensi vuonna. Lukiolaisten osallistaminen, Toiminnan laajentaminen paremmin koskemaan koko suomea ja Vertaistukiryhmien toiminnan kehittäminen vastaamaan niiden todellista tarvetta.

Kaikkia mainittuja asioita kehitetää hvyinvoinnin yhteydessä. Hyvinvointi on laaja asia, joka nostetaan vähän väliä keskusteluun. Sen korjaamiseksi pitää ottaa huomioon asioita monelta osa-alueelta. Tämän hetken korona ja sen tuovat uudet haasteet tietenkään auta asiaa, mutta hyvinvoinnin parantamiselle voidaan tehdä suuria asioita jo ensi vuonna.

Miten me voimme parantaa hyvinvointia? kaikkien toimijoita kuunteleminen on tärkeää niin heidän arvojen kuin ideoidenkin. Pitää antaa kaikille halukkaille mahdollisuus olla tekemässä jotakin toimintaa, ettei suurin työ kasaudu vain yhden henkilön harteille. Yhteishengen nostaminen entistä korkeammalle ensi vuonna, että on henkilöitä jolle voi mennä purkaa sydäntä. Niin piirihallituksen kuin liittohallituksen jäsenten tulee olla helposti lähestyttäviä.

 

Nadia Kleine Staarman

Piirihallituksessa toimiessani olen huomannut tiettyjen vastuualueiden edustajien ylikuormittuvan tiettyinä ajanjaksoina kautensa aikana, ja toisten jäävän vaille tekemistä. Usein jäsenhankintavastaavat uupuvat koulukäyntien myötä, ja edunvalvontavastaavat mm. vaalien alla. Työskentelyn tulisi olla tasapuolisesti mielekästä ja palkitsevaa.

Konkreettisia ratkaisuja ongelmaan olisi esimerkiksi vertaistukiryhmien kehitys entistä ensisijaisemmaksi tukiverkoksi. Myös liittohallituslaisten lähestymisen kynnystä erityisesti kiireisempinä aikoina tulisi madaltaa, niin että avunsaanti ei rajoitu pelkästään oman piirihallituksen sisälle. Koen työnteosta palkitsemisen myös oleelliseksi; kukaan ei tahdo tehdä niska limassa töitä saamatta itse siitä muuta irti, kuin stressiä. 

 

Niko Kivinen

Jatkuvuus. Jatkuvuus ei ole ollut merkittävä ongelma pitkään aikaan. Kuitenkin jo viime vuonna, joillain piireillä oli haasteita saada täysiä piirihallituksia, mutta tämä vuosi on nostanut jatkuvuuden yhdeksi suurimmista haasteita järjestömme tulevaisuudelle.

Peli jatkuvuuden suhteen ei kuitenkaan missään nimessä ole menetetty. Ensi vuonna voidaan tehdä runsaasti töitä jatkuvuuden eteen niin piiri- kuin liittotasolla. Liittotasolla meidän tulee nostaa entistä vahvemmin esiin piiritoimintaa ja vahvistaa piiritason näkyvyyttä liiton viestintäkanavissa, kuten sosiaalisen median kanavissa. Syksyllä ennen piirikokouksia liiton sosiaalisessa mediassa voidaan esitellä piirien vastuutehtäviä ja panostaa siihen että mahdollisimman moni lukiolainen tietää mitä piireissä pääsee todella tekemään. Näin voimme varmistaa että yhä useampi lukiolainen voi kiinnostua piiritoiminnasta.

Jatkuvuuden takaamiseksi tulee tehdä töitä myös piiritasolla, esimerkiksi panostamalla vastuulukiotoimintaan. Jatkuvuus on kuitenkin yhteinen haaste, jonka ratkaisemisessa tarvitaan kaikkia toimijoita niin piiri- kuin liittotasolla.

 

Roosa Rajala

Toimijoiden jaksaminen

Konkreettinen tapa välttää toimijoille kertyvää taakkaa, on priorisointi. Aktiiveille työtaakkaa ei välttämättä kerry niin paljoa, sillä velvollisuuksia luottamustehtävissä työskentelystä ei ole. Heille taas työtä kertyy enemmän ja jos luottamustehtävissä työskentelevät eivät jaksa, saattaa tämä aiheuttaa työkyvyttömyyttä ja ahdistuneisuutta. Priorisointi olisi tässä tärkeää laittamalla työt tärkeysjärjestykseen ja delegoida työskentelyä muille niin, ettei muutkaan kuormitu. 

 

Saska Kolehmainen

Yksi Lukiolaisten tärkeimmistä parannuskohteista on mielestäni Piireille tarjottu materiaali. Tehokkaan toiminnan toteuttamiseksi Piirit tarvitsevat Liitolta vahvaa tukea ja avustusta. Esimerkiksi jäsenhankintavastaavat tarvitsevat saatavilleen Liitolta sellaista dataa, joka helpottaa jäsenhankintatoimintaa aidosti. Vaikka nykyistä jäsenhankintataulukkoa on jo paranneltu, olisi vieläkin nykyistä tarkempi statistiikka tarpeellista, jotta jäsenhankintaa voitaisiin toteuttaa järjestelmällisemmin. Jäsenhankintadataa tulee ensi vuonna päivittää nykyistä useammin, jotta toimijat voivat saada ajankohtaisen katsauksen siitä, kuinka heidän toimenpiteensä vaikuttavat heidän alueensa jäsenhankinnalliseen tilanteeseen. Viestinnän osalta olisi tärkeää, että Liitto tarjoaisi entistä enemmän monipuolista pohjamateriaalia, jota piiritoimijoiden on helppoa muokata omiin tarpeisiinsa sopivaksi. Erityisesti esimerkiksi tulevan kuntavaalikampanjan yhteydessä on tärkeää, että Liitto tarjoaa riittävät materiaalit Piirien viestinnän tueksi vaikkapa valmiiden some-mainospohjien avulla. 

 

Siiri Papinniemi

Näihin asioihin haluaisin erityisesti ensivuonna keskittyä.

Liittohallituksen toiminta pitäisi saada läpinäkyvämmäksi. Olisi mahtavaa, jos tiedettäisiin edes suurpiirteisesti milloin liittohallituksella on kokouksia ja mitä niissä käsitellään. Mun unelma olisi se, että liittohallituksella olisi edes yksi kokous vuodessa, jonne jokainen olisi tervetullut. 

Mä toivoisin, että tulevaisuudessa meidän kaikki tapahtumat eivät koskettaisi pelkästään niitä, joita kiinnostaa yhteiskunta ja järjestötoiminta. Haluaisin, että Lukiolaisten liitossa olisi tapahtumia jokaiselle. Katsoisin mahdollisuutena perinteisten koulutustapahtumien rinnalle erilaiset hauskanpitoon keskittyvät konseptit. Enkä malttaisi päästä suunnittelemaan niitä!

 Mitään asioita ei voi tehdä ilman voimavaroja. Mun mielipide on se, että liittotoiminta on usein turhan raskasta ja vaatii liikaa opintojen ohessa. Olisi tärkeää, että liiton toiminta innostaa loppuun asti. Lähtisin kouluttamaan toimioita delegoimiseen ja siihen mitä tehdä, jos ei jaksa. Hyvinvointikyselyt ja niiden pointteihin tarttuminen olisivat myös avain ongelmien tunnistamiseen jatkossa. 

 

Tatu Hirvonen

Elitismi: valitaan toimijoita erilaisista taustoista, tietysti pätevyyden ja innokkuuden mukaan, muttei anneta esim. asuinpaikan tai puoluepoliittisten suuntauksien vaikuttaa vaaleissa. (tästä tullut aktiiveiltakin kommenttia)

Toiminnan normien keventäminen: ei vedetä ihan satasella kaikkea, otetaan esim. tapahtumiin rennompaa meisinkiä ja järjestetään leppoisempaa toimintaa. Myös piirien välisestä kilpailusta voitaisiin muotoilla ystävällisempää pohjaa, ettei hakata toisia maahan vaan parannetaan molemmin puolin toisiemme toimintaa. 

AKA Autetaan muita piirejä.

OPKH:t vielä enemmän mukaan: tuodaan liittoa esille toimistonkin puolesta, esim. kirjeitä tai muuta viestintää. Piireiltä ei aina kaikki onnistu, niin voisi tähän olla jotain pohjaa keskusliitolta. Tai sitten piireille voitaisiin toimittaa julisteita, mainoksia, Improbatureita, tai edes jotain joita levitellä lukioihin koulukäynneillä.

Maine: hoidetaan lukiolaisille mitä ne tarvitsee, poliitikkojen mielipiteistä viis.

Neljäs viikkokysymys

Neljäs viikkokysymys kuului näin:

Liittohallitustyö on yksi liiton sisään sekä ulospäin näkyvimmistä rooleista ja siihen luonnollisena osana kuuluu kritiikin vastaanottaminen. Miten sinä liittohallituksen jäsenenä käsittelet kritiikkiä? Miten sinä osaat suodattaa kritiikkiä siten, että jaksat eikä mene ns. tunteisiin, mutta samalla niin, että otat kritiikin vastaan parantaen toimintaasi? Anna esimerkki. Vastaa korkeintaan 500 merkillä 28.10. klo 23:59 mennessä.

Ehdokkaiden vastaukset on listattu aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan.

Ehdokkaat puheenjohtajistoon

Tua Halen

Kritiikkiä saadessani huomioin aina sen, että rakentavan palautteen antajat eivät halua loukata, vaan he haluavat, että kehityn kohti parasta versiota itsestäni. Tällöin pystyn suhtautumaan kritiikkiin innostuneesti ja muuttamaan toimintaani sen perusteella.

Lisäksi tarjoan kanavia kritiikille esimerkiksi lomakkeilla (tänä vuonna esim. piirikummeilusta), jolloin kritiikki ei purkaudu väärissä paikoissa. Pyrin myös keräämään palautetta jatkuvasti, jolloin kritiikin patoutumia ei pääse syntymään.

 

Mikko Jaskari

Kritiikin vastaanottamisessa olen todella hyvä: osaan suodattaa ns. asiallisen kritiikin. Kaikessa oma mentaliteettini on se, että asiat riitelevät eivätkä ihmiset. Tämän vuoksi en esimerkiksi ota nokkiini, jos joku sanoo pahasti tekemisistäni. Sen sijaan otan palautteen avoimesti vastaan, ja mikäli itse kykenen vaikuttamaan kritisoituun asiaan, muutan toimintaani sen pohjalta Pystyn myös myöntämään omat virheeni silloin, kun niitä teen. Muutenkin olen rauhallinen persoona, joka helpottaa asiaa.

 

Teemu Kauppinen

Toivon kritiikkiä. Kerään sitä itsenäisesti ja pidän huolen, että sen voi tehdä anonyymisti. Sen avulla saan mahdollisimman aitoa ja rehellistä palautetta.

Käsittelen kritiikin niin, että pohdiskelen ja peilaan omaa toimintaani. Tahdon ymmärtää saamani kritiikin. Tavoitteeni on se, että samaistun siihen ja onnistun parantamaan toimintaani oma-aloitteisesti.

Uskon myös, että kritiikkiä tulee antaa liitossa enemmän ja säännöllisemmin. Kritiikin ei ole hyvä tulla kaikki kerralla.

 

Saku Kontturi

Oon tosi hyvä vastaanottamaan kritiikkiä. Pidän erityisesti siitä kun kritiikki annetaan turhia mutkia kiertelemättä suoraan! Kun saan kritiikkiä jostain tekemästäni, tiedän ettei sitä tarkoiteta pahalla! Palaute on paras tapa oppia ja kehittää itseään paremmaksi! 

Jos kuitenkin saan kritiikkiä jostain omasta mielestäni turhasta syystä koen parhaaksi tavaksi sen käsittelyyn jollekin ulkopuoliselle henkilölle puhumisen. He osaavat antaa objektiivisen näkökulman asiaan!

Hugo Paananen

Suhtautumiseni kritiikkiin on vahvasti riippuvaista siitä, kuinka itseeni menevää se on. Voin nostaa käteni sen merkiksi, etten välttämättä ole vielä paras kritiikin vastaanottamisessa, mutta olen pyrkinyt aktiivisesti parantamaan tässä asiassa. Esimerkkinä tästä se, että kirjaan kritiikit aina ylös kirjallisena, jotta voin ajan kanssa miettiä niitä ja mahdollisia parannuksia toiminnassani. Kysyn myös aina tarkentavia kysymyksiä, jotta saan mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan kritiikistä.

 

Fanny Talonpoika

Kun mä saan kritiikkiä, mä usein kuuntelen mitä toisella on sanottavana, mutta harvemmin heti vastaan, koska mä haluan ehtiä prosessoimaan mikä on paras lähetymistapa, jotta asia ei “mene tunteisiin” tai aiheuta turhaa eripuraa.

Hyvä esimerkki: Puheenjohdin “x” kokousta. Sain tauolla tosi rajun kritiikin siitä, miten olin ottanut ittelleni puheenvuoroja. Mä kuuntelin kritiikin ja muutin mun toimintatapaa. Vaikka meillä oli asiasta eri näkemys, päästiin yhteisymmärrykseen ilman tappelua.

 

Emilia Uljas

Kritiikin vastaanottamisessa tärkeää on muistaa, että hyvä kritiikki kohdistuu toimintaan eikä toimijaan. Itse ajattelen kritiikin parannusehdotuksena: silloin se ei mene tunteisiin ja toimintaa on helppoa parantaa. 

Olen liittohallitusvuoden aikana kerännyt palautetta mm. kummipiiriltäni sekä liittohallitukselta ja ylivoimaisesti suurin osa kritiikistä on ystävällistä ja helppoa vastaanottaa. Tietenkin aina tulee vastaan tilanteita, joissa saa aiheetonta kritiikkiä – sen kanssa oppii elämään. 

Ehdokkaat liittohallitukseen

Mette-Mirella Foudila

Nuorisovaltuustossa ja kesätöissä olen tottunut kritiikkiin. Siinä tärkeintä on huomioida aiheellisuus. Arvostan toisten kritiikkiä sillä usein siitä voi oppia paljon uutta.

 Pyrin keskittymään itse asiaan, enkä niinkään kritiikin sävyyn, näin vältytään henkilökohtaisuuksilta. Silloin kritiikistä saa hyödyn ja ajatus säilyy positiivisena. Yhteinen keskustelu kritiikistä on myös tärkeää. 

Olen aika itsekriittinen ihminen ja huomioin virheeni, joskus olenkin itse itselleni pahin kritiikin antaja. 

 

Tatu Hirvonen

Kritiikki: poimin pääpiirteet ja sisällytän ne toimintaani. Tunnistaa yleensä siitä, että siinä on parannusehdotuksia ja ajatusta takana.

Puhtaasti haukut: lol ei kiinnosta, ei ole välittämisen arvoista.

Esim. Nukuin pommiin Likossa. 

Kritiikki: ”Äijät oikeesti, on sanottu että ollaan ajoissa” 

 Okei, ensi kerralla aikaisemmin nukkumaan. Tämä selvä.

Puhtaasti haukut: ”ei vaivaudu tulla äänestää”

 Muuten hyvä mutta eipä ollutkaan. Inhimillinen virhe joka itseäkin ärsytti jälkeenpäin, turhaa tiuskimista.

 

Nea Järvi

Olen itse henkilökohtaisesti hyvin palautetta ja kritiikkiä kaipaava ihminen. 

Mielestäni kritiikin vastaanottaminen rakentavasti vaatii hyvää objektiivista itsetuntemusta.

Kritiikin ”mennessä tunteisiin” tulee myös miettiä kritiikinantajan tarkoitusta ja omaa toimintaa objektiivisesti sekä kysyä esim. Lisätietoja kritiikinantajalta. 

Jos kritiikki on annettu esim. Muodossa, joka tuntuu loukkaavalta, kerään kritiikin pointit käsitellen niitä, enkä kritiikin alkuperäistä muotoa tai antajaa.

 

Susa Kilpiä

En koe kritiikkiä uhkana, vaan mahdollisuutena kehittyä ja nähdä asioita uusista näkökulmista. Pyrinkin aina kritiikkiä saadessani tarkastelemaan tilannetta sekä objektiivisesti että kritiikin antajan näkökulmasta. Kritiikin haluan huomioida toiminnassani aina, sillä koen sen ruokkivan avointa ilmapiiriä. On myös hyvä muistaa, että kritiikin antaja harvoin pyrkii loukkaamaan. Vaikka näkemykset toimijoiden välillä eroavat, on päämäärä Lukiolaisilla aina sama — yhteisömme paras.

 

Eevi Kirsilä

Kirjoitan kritiikin itselleni aina muistiin. Kirjoittamalla kritiikin ylös tiedostan missä asioissa minun pitäisi kehittyä. Ajattelen kritiikin positiivisena, sillä silloin minulla on vielä asioita, missä kehittyä. Esimerkiksi olen vuosi sitten laittanut jonkin saamani kritiikin muistiin. Tänään pystyn olemaan ylpeä itsestäni, kun huomaan pystyneeni kehittymään sen kritiikin ansiosta.

Liittohallituksen jäsenenä käsittelisin kritiikkiä samalla tavalla, sillä liittoa ei muuteta parempaan suuntaan ellei kritiikistä oteta opiksi ja kehitytä sen avulla.

 

Niko Kivinen

Saadessani kritiikkiä, kuuntelen palautteenantajaa todella tarkasti. Haluan ymmärtää mikä, on se asia, johon palautteenantaja haluaa muutosta. Mennyttä ei voi muuttaa, mutta haluan aina kehittää tulevaa toimintaa. Tätä varten kriittinen palaute on tärkeää.

Ollessani opiskelijakunnan johdossa, lukiossamme uudistettiin abigaalaa. Tämä herätti paljon tunteita ja sain kritiikkiä osakseni. Kuuntelin kritiikin, vein ajatuksia eteenpäin ja pääsimme kaikkia tyydyttävään, alkuperäistä parempaan malliin.

 

Nadia Kleine Staarman

Rehellisesti aloitan mitä todennäköisimmin käsittelyprosessini pienellä paniikilla; kritiikki on aina ollut minulle kuin hirviö sänkyni alla. Lopulta kuitenkin päädyn aina tarkastelemaan asiaa järjen kautta ja sen suuruisena kuin asia todellisuudessa on. Kritiikki ei ole hyökkäys minua kohtaan henkilökohtaisesti ja tiedostan sen. Tavoittelen aina itseni parhaan version löytämistä, ja se onnistuu ainoastaan kritiikin kautta!

 

Saska Kolehmainen

Lähtökohtaisesti arvostan saamaani kritiikkiä paljon. Kritiikki on nimittäin olennaista oman toiminnan kehittämisessä ja parantamisessa. Vaikka henkilökohtaisuuksiin menevä kritiikki voikin välillä hieman kismittää, koen omaavani hyvät taidot kritiikin käsittelyyn ja sen hyödyntämiseen. Saadessani kritiikkiä pyrin aina tarkastelemaan omaa toimintaani kritiikin antajan näkökulmasta. Niin varmistan, että oikeasti ymmärrän kritiikin syyn ja pystyn pyrkimään kohti kehitystä.

 

Emmiina Kuisma

Piirin varapuheenjohtajuus on opettanut minua kuuntelemaan ja vastaanottamaan kritiikkiä. Olen esimerkiksi muokannut opetustyyliäni erilaiseksi, jotta jokainen saisi ohjeistani helpommin kiinni. Käsittelen kritiikkä jakamalla sen kahteen, joko työskentelyyn tai henkilökemioihin kohdistuvaan kritiikkiin. Näin voin keskittyä siihen kritiikkiin, joka koskee suoraan toimintatapojani ja sen myötä voin kehittää itseäni.

 

Väinö Nurminen

Kritiikkiin tulee suhtautua voimavarana. Saadessaan kritiikkiä tietää tekevänsä asioita, joita kohtaan muillakin on intohimoa. Hyvä lähtökohta on olettaa ihmisillä olevan hyvä pyrkimys. Liittohallituslaisena en edusta ensisijaisesti itseäni vaan kaikkia Lukiolaisia. Jäsenistöllä siis on täysi oikeus, peräti velvollisuus antaa palautetta liittohallituksen toiminnasta ympäri vuoden.

Välillä kritiikki on kovaakin. Ärsytykseen tepsii silloin vanha kunnon ”Palaan asiaan!” ja seikkailu lähimetsässä!🌲

 

Siiri Papinniemi

Kritiikkiä voi olla välillä vaikea vastaanottaa. Kuitenkin taitona kritiikin vastaanottaminen on todella tärkeä, sillä se kehittää toimintaa eteenpäin. Itse aina kritiikkiä saadessani ensimmäinen askel on kritiikin sisällön erottaminen siitä, kuka sitä on antanut. Kritiikkiä ei saa verrata kasvoihin sen takana, vaan ainoastaan sisällöllä on merkitystä – pohdin mihin kritiikki kohdistuu ja mietin sen totuusperiä. Sen jälkeen pyrin omaksumaan pointteja ja peilaamaan sitä omaan toimintaani.

 

Antti Puska

Usein nopeasti tunteen vallassa tuotettu kritiikki saattaa vaikuttaa ikävästi erittäin epäasialliselta tai sekavalta, mutta se voi sisältää erittäin tärkeitä näkökulmia. Pyrin tulkitsemaan kaiken kritiikin lähtökohtaisesti hyväntahtoisena, vaikkei se siltä heti vaikuttaisikaan. 

Mikäli tapahtumalla joku uskaltautuisi poistumaan mukavuusalueeltaan kertomalla minulle henkilökohtaisesti, vaikka päätyen käyttämään asiatonta kieltä, kokemastaan aiheuttamastani ongelmasta, tahtoisin ymmärtää häntä.

 

Roosa Rajala

Olen herkkä ihminen ja tiedostan sen. Joskus kritiikki voi tuntua pahalta, mutta olen oppinut ottamaan kritiikkiä vastaan positiivisestikin. Huomioin kritiikin aina, kun joku antaa minulle sellaista. Yleisesti osaan ottaa vastaan ihan hyvin. 

Esimerkkitilanne: Olen työskentelyssä ilmaissut itseni väärin ja joku huomaa sen. Hän tulee kysymään asiasta tarkemmin ja sanoo että ei ymmärtänyt pointtiani. Mietin asian läpi ja korjaan virheeni. Otan kritiikin vastaan rakentavasti ja huomioin tämän jatkossa.

 

Kia Tarvainen

Minulla on kritiikin vastaanottamiselle oma prosessi, joka menee kutakuinkin näin: Kritiikin saamisen jälkeen tekisi helposti mieli loukkaantua sanoista, mutta muistutan itselleni, että ”tämä oli kritiikkiä, ei hyökkäys sinua kohtaan” ja painan saamani palautteen mieleeni. Tämän jälkeen pyrin käsittelemään itse rauhassa omat tunteeni samalla erottamalla ne itse asiasisällöstä. Kun oma potentiaalinen paha mieli on käsitelty, keskityn kritiikin sisältämään asiaan ja parannan omaa toimintaani.

 

Lukas Virtala

Kolmen sisaruksen kanssa kasvaneena on alkanut tottumaan jatkuvaan haukkumiseen ja mollaamiseen. Vuosien aikana olen onnistunut kehittämään niin sanotun valikoivan kuulon, jonka ansiosta osaan nopeasti erottaa aiheellisen sekä rakentavan palautteen raivonomaisesta vihapuheesta.

Kritiikki täytyy osata käyttää hyödyksi. Ilman mitään parannettavaa, ei kukaan pysty kehittymään. Ja parannettavaa on aina, se pitää vain osata tulkita toisen antamasta palautteesta.

 

Roosa Ylinampa

Käsittelen luonnostaan kritiikkiä objektiivisesti ja minulla menee harvoin asiat tunteisiin. Muistan aina, että asiat riitelevät, eivät ihmiset. Esimerkiksi jos liittohallituksen puheenjohtaja antaisi minulle palautetta tehtävästä, jonka olen hoitanut huonosti yrittäisin jollain tavalla korjata virheeni. Olen opetellut myöntämään virheeni suoraan, sillä se nopeuttaa kaikkien työskentelyä. Toimijoilta tulevan kritiikin ottaisin hyvin vakavasti tarttuen epäkohtiin heti.

 

Kolmas viikkokysymys

Kolmannen viikkokysymyksen ohjeistus oli seuraava:

”Kolmas viikkokysymys on tehtävä. Laadi napakka diaesitys aiheesta ”Etäajan potentiaali Lukiolaisissa”. Esittele vastauksessasi jokin uusi mahdollisuus, jonka etäaikana toimiminen on avannut tai avaa liiton toiminnalle. Voit tyylitellä diasi miten haluat, ja visuaalinen ilme on vapaa. Saat itse myös päättää, mihin aiheeseen esityksessäsi keskityt, joten valitse viisaasti. Palauta diaesitys viimeistään keskiviikkona 21.10.2020 klo 23:59 sähköpostitse osoitteeseen emmi.soderholm@lukio.fi. Tiedoston tulee olla PDF-muodossa.”

Ehdokkaiden vastaukset on listattu käänteisessä aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan.

Ehdokkaat puheenjohtajistoon

Emilia Uljas

Katso diaesitys tästä.

Fanny Talonpoika

Katso diaesitys tästä.

Hugo Paananen

Katso diaesitys tästä.

Saku Kontturi

Katso diaesitys tästä.

Teemu Kauppinen

Katso diaesitys tästä.

Mikko Jaskari

Katso diaesitys tästä.

Tua Halen

Katso diaesitys tästä.

Ehdokkaat liittohallitukseen

Lukas Virtala

Katso diaesitys tästä.

Kia Tarvainen

Katso diaesitys tästä.

Roosa Rajala

Katso diaesitys tästä.

Helmi Pykäläinen

Katso diaesitys tästä.

Antti Puska

Katso diaesitys tästä.

Siiri Papinniemi

Katso diaesitys tästä.

Väinö Nurminen

Katso diaesitys tästä.

Emmiina Kuisma

Katso diaesitys tästä.

Saska Kolehmainen

Katso diaesitys tästä.

Niko Kivinen

Katso diaesitys tästä.

Eevi Kirsilä

Katso diaesitys tästä.

Nea Järvi

Katso diaesitys tästä.

Mette-Mirella Foudila

Katso diaesitys tästä.

Toinen viikkokysymys

Kysymys – ystäväni ehdokas!

Viikkokysymys on ystäväkirja! Jokaisen vastauksen suurin sallittu merkkimäärä on 300 merkkiä välilyönnit mukaan luettuna. Rivinvaihtoja ei saa käyttää vastauksissa. Pidä vastaukset kuitenkin muutenkin tiiviinä, jotta ne varmasti mahtuvat herkän kirjamme sivuille. Ehdokkaiden vastaukset ovat listattuna käänteisessä aakkosjärjestyksessä etunimen mukaan.

Ehdokkaat ovat myös piirtäneet itsestään ystäväkirjaan kuvan.

Ystäväkirjan kysymykset ovat:

 1. Lempinimesi
 2. Kenet haluaisit tavata?
 3. Mikä on paras lautapeli?
 4. Miksi lähdit SLL:n toimintaan mukaan?
 5. Mikä on paras juttu, jonka olet oppinut SLL:n toiminnassa?
 6. Mitä ruokaa laittaisit Tinder-treffeillä?
 7. Missä näet itsesi viiden vuoden päästä, jos unelmasi toteutuvat?
 8. Mihin tosi-tv-sarjaan hakisit mukaan? Perustele.
 9. Mikä on elämän mottosi tai lempilainauksesi?

Ehdokkaat puheenjohtajistoon

Tua Halen

Tua Halen (ehdolla järjestösektorin varapuheenjohtajaksi)

 1. Tuitui, Tuikeri, Tuanoi, Tuittuli, Tuuba02, Käyrätorvi
 2. Emma Watsonin, koska oon ihaillu häntä tosi pienestä saakka ja haluisin kuulla Emman mielipiteitä erilaisiin asioihin.
 3. Ehdottomasti Trivial Pursuit, mieluiten joukkuepelinä niin et pääsee pelaamaan yhessä toisen kanssa ja yhdistelemään omia tietoja toisen kanssa. Historiakyssärit best!
 4. Halusin päästä kouluttautumaan OPKH-pestiin, joten lähin Watereille. Sen jälkeen ystävien kannustamana innostuin hakemaan piirihallitukseen, koska halusin vaikuttaa Lukiolaisten asioihin ja olla osana järjestöä, jossa mun oli ja on edelleen äärettömän hyvä olla.
 5. Esiintymistaidot. Ennen Lukiolaisia en osannut esiintyä ollenkaan ja kaikki esiintymistilaneet jännitti aivan älyttömästi. Täällä oon oppinut ottamaan rennosti ja esiintymään luontevasti ja vakuuttavasti, minkä nään ihan tosi tärkeenä taitona.
 6. Tehtäis yhessä sushia! Ja jälkkäriks joulutorttuja, joita voidaan syödä samalla ku katotaan jotain ällösöpöä joululeffaa <3
 7. Lopettelemassa kauppatieteiden opintoja, ehkä jo työelämässä sellasessa paikassa, jossa saan tehdä erilaisten ihmisten kanssa töitä ja vaikuttaa tulevaisuuteen. Vapaa-ajalla nään kavereita, urheilen ja matkustan mahdollisimman paljon. Oon terve ja onnellinen.
 8. Amazing Race! Oon pienestä asti kattonut sitä ja aina unelmoinu siitä et pääsis ite joskus kisaan mukaan. Uskon, että se ois korvaamaton kokemus ja sitä kautta oppis maailmasta ja itestään paljon uutta.
 9. Sinä riität.
Teemu Kauppinen

Teemu Kauppinen (ehdolla puheenjohtajaksi)

 1. TK
 2. Banksyn. Ois siistii tietää, millanen on ihminen (tai ihmiset), joka on vaikuttanu taiteellaan maailmaan ja pystyny salaamaan identiteettinsä!
 3. Muuttuva labyrintti!!
 4. Tutustuin pariin silloiseen aktiiviin, jotka suosittelivat toimintaa. Aluksi luulin, että lukion toisella en pääsisi enää tiiviisti mukaan, mutta jo ensimmäisellä tapahtumallani huomasin, että tämä paikka on minuakin varten!
 5. Olen oppinut omat vahvuuteni ja oppinut, ettei tarvitse olla kaikessa vahva, jos ympärillä on hyvä tiimi, johon luottaa.
 6. Klassinen pasta bolognese. Kastikkeeseen tumma soijarouhe, reilusti valkosipulia (miinus siitä, että molempien suut haisee), tomaattimurskaa, tomaattia (vähän tuoreutta), hieman ruokakermaa ja maustetaan reilulla oreganolla ja suolalla
 7. Toivon mukaan yliopistossa!! Ja haluaisin edelleen olla yhteiskunnallisessa menossa mukana.
 8. Ruotsinlaivalla 24h. Ohjelmaa pyöritettiin 2008-2012 ja se kuvattiin risteilylaivan työntekijöiden näkökulmasta. Jos ohjelmaa tehtäisiin asiakkaan näkökulmasta, hakisin heti mukaan!
 9. Tekemätöntä ei saa tekemättömäksi.
Saku Kontturi

Saku Kontturi (ehdolla puheenjohtajaksi)

 1. SaQ, Sakkeus, Sakke
 2. Sauli Niiinistön
 3. Trivial Pursuit
 4. Lukiolaisten toimintaan tutustuin ensimmäisen kerran piirkokouksessa 2018. En silloin tullut valituksi piirihallitukseen, mutta lähdin silti aktiivisesti toimimaan liitossa Lukiolaisten uskomattoman hienon yhteisön ja oikeiden vaikuttamismahdollisuuksien takia, mitä olen liiton kautta saanut.
 5. Paras juttu mitä olen liiton toiminnassa oppinut on ehdottomasti tieto ja taito vaikuttamisen saralla. Ennen liiton toimintaan lähtöäni en tiennyt miten edes voisin yrittää saada muutosta aikaan, mutta nykyään se tulee jo ihan luonnostaan.
 6. Pasta Carbonara
 7. Jos kaikki unelmani toteutuisivat näen itseni 5 vuoden päästä kansanedustajana. Vielä lukion alussa olin aivan varma, että minusta tulee lääkäri, mutta viimeisen parin vuoden aikana vaikuttamistyö on imaissut minut täysin politiikan maailmaan!
 8. MasterChef! Koska oon Kokkaus pro (kysy mitä vaan)
 9. “Asialliset hommat suoritetaan, muuten ollaan kuin Ellun kanat.” -Vilho Koskela
Mikko Jaskari

Mikko Jaskari (ehdolla puheenjohtajaksi)

 1. Miksu, Miketsi, ylijohtaja
 2. Elon Musk, sillä hän on innoittava esimerkki siitä, miten elämässä voi saavuttaa suuria asioita vakavastakin koulukiusaamisesta huolimatta. Haluaisin myös tietää, mistä hän huomasi internetin potentiaalin aikaisessa vaiheessa.
 3. Monopoly, sillä siinä oppii rahankäyttöä sekä sijoittamista ilman sen suurempia riskejä. Toki riskinä on suututtaa pelitoverit, mutta siinä oppii myös rauhoittamaan ja lepyttämään muita!
 4. Hommasin aluksi opiskelijakortin vain isoveljen pakotuksesta, mutta lopulta Improbaturissa mainostettu liittokokous vaikutti niin siistiltä, että halusin sinne. Ja asiaa helpotti se, että liittokokous järjestettiin Seinäjoella. Lopulta liitto vei mennessään ja tässä ollaan nyt.
 5. Paras juttu on vakuuttava ja vaikuttava esiintyminen. Koulutusten ansiosta löysin itsestäni sen kuka olen, ja nyt osaan tuoda sen vakuuttavasti esiin. Sen myötä olen oppinut ja saavuttanut myös monia muita asioita!
 6. Suvussa on perinteenä ollut syöttää miniä-/vävykokelaalle piimävelliä. Ensitreffeillä kuitenkin laittaisin pääruoaksi karjalanpaistia ja perunamuusia, kylkeen puolukkahilloa ja kesäistä kaalisalaattia. Jälkiruoaksi vaniljajäätelöä todella suklaisella sydämen surujen kakulla. Niin ja kahvia myös!
 7. Luultavasti istuisin eduskunnassa, vaikuttaen erityisesti sivistysvaliokunnassa nuorten koulutusasioihin. Toinen siisti unelma olisi olla presidenttinä, sillä Suomessa istuvien presidenttien ikä on ollut melko korkea.
 8. Maajussille morsian. Vaikkei kotini ison tontin lisäksi muita tiluksia olekaan, niin sopisi se tällääselle reherille isännälle. Ps. Kauhava on Suomen neljänneksi suurin kunta maataloustuilla mitattuna.
 9. “Jokaasella on omat vaikeutensa, mutta kun yrittää, niin kyllä sitä pärjää.” -mumma
Hugo Paananen

Hugo Paananen (ehdolla palvelusektorin varapuheenjohtajaksi)

 1. Huge, Hugelius, Huuso
 2. Justin Bieberin, seuraahan hän mua jo Twitterissä.
 3. Scrabble ehdottomasti.
 4. Jenna Miettinen väänsi niin kauan, että suostuin lähtemään Hämeenlinnan Watereille 2017. Kiitos Jenna että jaksoit!
 5. Johtamis- ja ihmissuhdetaidot.
 6. Bravuuriani eli kanaa ja uunikasviksia. Jälkkäriksi Ben & Jerrysin Cookie Dough-jäätelöä.
 7. Olen jossain mielekkäässä työpaikassa, jossa pääsen hyödyntämään johtamistaitojani ja minulla on ainakin kolme kissaa. 
 8. Temppareihin sinkkuna, koska ilmainen reissu on aina ilmainen reissu ja meininki olisi ainakin kohdillaan.
 9. Kerran se vain kirpaisee!
Fanny Talonpoika

Fanny Talonpoika (ehdolla järjestösektorin varapuheenjohtajaksi)

 1. Fanni, Fantti, Fantzu, Fannuli… Mitä näitä nyt on. 
 2. Joko Michael Jacksonin, Marilyn Monroen tai Mona Lisan!
 3. Cards against humanity tai Cluedo🤩
 4. Ensin pakotettuna, mutta rakastuin siihen yhteishenkeen ja visioon joka Lukiolaisilla on. Aiemmin muissakin järjestöissä toimineena huomasin että tää on se paikka, jossa mä haluan olla❤️
 5. Mä oon oppinut arvostamaan itseäni, omia mielipiteitäni sekä oppinut arvostamaan myös muiden mielipiteitä ihan uudella tavalla. 
 6. Uunifetapastaa!!🤤
 7. Näen itseni työllistymässä unelma-alalleni, asumassa ihanassa kodissa chinchillani kanssa, ihanien ystävieni ympäröimänä ja tietenkin edelleen vaikuttamassa aktiivisesti, jotta maailma olisi edes hitusen parempi paikka meille kaikille. 
 8. Big Brother! (oon myös hakenut kerran…) BB koska mun mielestä on mielenkiintosta nähdä, kuinka tosi erilaiset ihmiset hitsautuu BB-talossa yhteen ja ois siistiä päästä kokemaan se! Ois myös musta siistiä olla hetki kokonaan eristyksissä kaikesta muusta maailmasta. 
 9. Ei ehkä motto, mutta sitaatti josta pidän: ”Ainoa asia, jota meidän on syytä pelätä, on pelko itse.” -Franklin D. Roosevelt. Mä en halua pelätä, jos sille ei ole kunnon syytä ja tää lause muistuttaa mua aina olemaan rohkea❤️
Emilia Uljas

Emilia Uljas (ehdolla puheenjohtajaksi)

 1. Eme
 2. Prinsessa Diana. Diana oli aikansa seuratuimpia ja vaikutusvaltaisimpia naisia, jolla oli rohkeutta kyseenalaistaa brittihovin asemaa ja vallankäyttöä. Oikea, alkuperäinen boss lady. 
 3. Menolippu! Se ei ole välttämättä kovin tunnettu, mutta tykkään siitä taktikoinnista. 
 4. Kaveri kannusti tulemaan Helsingin piirin edunvalvontatiimin kokoukseen – saavuin paikalle ja minulle tuli heti tervetullut olo. Seuraavaksi löysin itseni Watereilta ja viimeistään siinä vaiheessa olin myyty. 
 5. Ehdottomasti omasta jaksamisesta huolehtiminen. Kun on paljon hommaa, pitää priorisoida – olen oppinut kuuntelemaan kehoani ja en ota enää kontolleni asioita, joita en jaksa tehdä.
 6. Kanaa tomaattikermakastikkeessa. Mielettömän hyvää, reseptiä saa tulla kysymään. 
 7. Jos kaikki unelmani toteutuvat, olen Englannissa, luultavasti Lontoossa, opiskelemassa politiikkaa ja taloutta. Omistan kissan ja asunnon, joka on tarpeeksi suuri kissalle. Mun ympärillä on rakkaita ihmisiä ja olen onnellinen. 
 8. Jos Stadi vs. Lande lasketaan tosi-tv-sarjaksi niin silloin varmaan se – osallistuin sen uusimpaan kauteen muutaman kaverin kanssa. Jos sitä ei lasketa, niin mikä muukaan kuin Tempparit. Olishan se nyt kokemus josta kertoa jälkipolville. 
 9. Elämä on rajallinen. Siksi pitää pelastaa maailma nyt eikä huomenna ja muistaa nauttia matkalla. –Tarja Halonen

Ehdokkaat liittohallitukseen

Väinö Nurminen

Väinö Nurminen

 1. Voi kuule näitähän löytyy: Väiski, Väne, Jäde, Vane, Vanillajäde… Mut kaikista rakkain on ehkä Aapeli. Tietäjät tietää. 🤫
 2. Elon Musk. Seinäjoki on avaruuden pääkaupunki 🌌, mutta Elon Musk on avaruuden kuningas 🚀🤴. Tällä hetkellä on huutava pula visionääreistä. Nyt ei pidä vaipua synkkyyteen ja alakuloon, vaan suunnata rohkeasti katse tulevaisuuteen. 🛰️ Mitä jännittäviä seikkailuja se mahtaakaan kätkeä? 🤖👽
 3. Lautagamesit ei oo itelle kaikista vahvimpia, mutta Ylilauta (Überboard). Basically sulla on valittavanas kolme joukkuetta: Röllit, Moderaattorit ja Tavikset. Moderaattorin roolissa sä paukutat röllejä banaanivasaralla (Banhammer), kunnes kaikki röllit on deportattu banaanisaarille. Se on aika hasua
 4. Mun sisko houkutteli mut mukaan liiton toimintaan. Liittohenki (Slällärgeist) sai mut jäämään.🔮👻 Liitto on erinomainen paikka kasvaa poliittisena vaikuttajana. Ei ole sattumaa, että usealla opetusministereillä on liittotaustaa. Yleisjärjestönä liitto antaa vahvan pohjan suunnata minne vain! 🧭🗺️
 5. Tärkein asia, mitä politiikassa voi oppia on yhdessä tekemisen taika. Meidän liitossa kaikki on samalla viivalla ja jäsenistö poliittisesti kaikenkirjavaa. Kaikilla meillä on kuitenkin yhteiset päämäärät. Riitelemällä saavuttaa tuskin mitään, mutta yhteistyö on voimavara. SLL 💛 SAKKI 💜 OSKU 💙 FSS
 6. Mun mielestä ruoka ei ole treffien pihvi. Tärkeintä on tutustua toiseen. Onpa musta tullut nopeasti kliseitä laukova setämies, herranjestas sentään 😱! Varmaan jotain semihelppoa ja pientä, kun kuitenkin pääruoka ois jäätelöä Netflixin ääressä. Tässä vielä emojifikaatio asiasta: 🍨+🥄 + 📺  = 🔮✨🦄
 7. Vuonna 2023 käydään seuraavat eduskuntavaalit. Vuonna 2025 elämme yhteiskunnassa, jossa tulevaisuus näyttää valoisalta, nuorilla on töitä ja varaa unelmoida.🍀🌈💰 Mulla on pieni ja kotoisa asunto hyvien kulkuyhteyksien päässä. Siellä mä sitten asustelen tyttöystävän ja kahden miukumaukun kanssa :3
 8. The Truman Show’hun järjestäjäpuolelle. Olisi kiva katsoa kuinka pitkään show’n päähenkilöllä kestää tajuta, että kaikki onkin käsikirjoitettua alusta loppuun🤭. Tai TVOF, koska oon aina lowkey halunnut laulajaksi. 👨‍🎤 Toni Wirtanenkin on kyl kova, mut Michael Monroe pitäis saada takaisin! 🤘
 9. “Rohkeus on sitä, ettei vain ylitä vihollisiaan vaan myös oman mukavuusalueensa” – Demokritos
Susa Kilpiä

Susa Kilpiä

 1. Zuzu, Susku, Sus
 2. Isäni isän, sillä en valitettavasti koskaan päässyt häntä tapaamaan. On monia asioita, joista haluaisin hänen kanssaan keskustella.
 3. Trivial Pursuit on ikisuosikkini, mutta suostun pelaamaan vain lasten versiota.
 4. Lähdin mukaan liiton toimintaan, sillä se tarjosi sinä hetkenä elämääni kaiken mitä kaipasin.
 5. Liiton toiminnassa olen oppinut arvostamaan omia näkemyksiäni ja tuomaan omat mielipiteeni esille itsevarmemmin ja rohkeammin.
 6. En laittaisi ruokaa Tinder-treffeillä.
 7. Henkilökohtaisessa elämässäni pidän ajatukseni mieluiten nykyhetkessä!
 8. Haluaisin esiintyä vierailijana Antiikkia, antiikkia -sarjassa, sillä se oli lapsena yksi suosikeistani. Muistan pitäneeni erityisesti sarjassa esiintyneestä Wenzel Hagelstamista!
 9. If the world were clear, art would not exist. – Albert Camus
Siiri Papinniemi

Siiri Papinniemi

 1. Sipa, Sipsu, Sirpa, Sipuli
 2. Rihannan… ihan vaan koska Rihanna.
 3. Me pelataan sisarusten kanssa tosi usein sellaista ”Entä, jos olisit…?”-korttipeliä.
 4. Into muuttaa maailmaa on aina ollut mun sisällä. Halusin olla mukana jossain suuressa ja mahtavassa ja sitä SLL todellakin oli, kun siitä ensi kertaa kuulin. Suuresti osana oli myös ne ihanat ystävät, joita mulla oli jo valmiiksi mukana liiton toiminnassa. Kiitos teille!
 5. Oon rohkaistunut hurjasti tuomaan omia ajatuksiani julki. Aiemmin kaipasin aina tukijoukon, jonkun joka sanoo et joo tää on tosi hyvä. Liitossa ilmapiiri on ollut niin kannustava ja tiesin, että vaikka muut ei samaa mieltä olisi, he kuitenkin ymmärtävät ja oppivat myös minun näkemyksistäni.
 6. Tortillaa ehdottomasti. Täytteitä tulisi olla vaikka minkämoisia, jotta Tinder-deitille löytyy omaan makuun sopivaa. Juomaksi Pepsi Maxia !
 7. Viiden vuoden päästä olen 23-vuotias. Asuisin lempipaikassani maailmassa: Tampereella. Opiskelisin korkeakoulussa kivaa alaa. Haluaisin tehdä musiikkia tai teatteria, jotain taidejuttuja. Olisin edelleen mukana vaikuttamistyössä. Oma koira on myös unelma, muttei ehkä vielä siinäkohtaa elämää. 
 8. No alkajaisiksi kaikki tosi-tv on 5/5. Hakisin AuPairit ohjelmaan, sillä lapset ovat mielestäni maailman ihanimpia. Lisäksi olisi siistiä päästä asumaan ulkomailla.
 9. Kyllä pimeää kestää ja kaikkeen tottuu. Tämä lause, koska Milla Rumin kappale ”mä olen se tyttö” sen ympärillä on aivan todella mahtava. Lisäksi tuo helpottaa, silloin kun on surullinen olo, mutta siinä on aistittavissa myös toivoa. Aina ei mene eikä kuulukaan mennä hyvin. 
Saska Kolehmainen

Saska Kolehmainen

 1. Töölön Ketterä
 2. Suurena Euroviisufanina haluaisin ehdottomasti tavata Verka Serduchkan. Vaikka hän tuli kilpailussa vain toiselle sijalle, minuun hän teki pysyvän vaikutuksen vuoden 2007 euroviisukappaleellaan. Uskon, että meillä riittäisi runsaasti keskusteltavaa maailman tärkeimmästä kilpailusta!
 3. Pakko vastata tähän klassikkopeli Afrikan Tähti!
 4. Ensimmäinen tapahtumani oli Liittokokous, jossa vaikutuin toiminnasta silmänräpäyksessä. Tunnelma likossa oli jotain, mitä en ollut koskaan aikaisemmin kokenut. Avoin ja yhteisöllinen ilmapiiri veti minut heti mukaansa!
 5. Ehkä kaikista tärkein asia, jonka olen oppinut, on luottamuustehtävään liittyvä vastuuntunto. Toisaalta Liitossa olen myös mm. oppinut arvostamaan asiakirjoja ja niiden suunnittelua suunnattomasti. 
 6. Rehellisesti sanottuna kokkaustaitoni eivät riitä treffikumppanin säväyttämiseen. Sen sijaan kääntyisin todennäköisesti lähipizzerian tarjontaan.
 7. Viiden vuoden päästä toivon, että olen sellaisessa paikassa, jossa pystyn toteuttamaan itseäni luovasti, mutta myös samalla vaikuttamaan positiivisesti muiden ihmisten arkeen. Ehkä tärkeintä on se, että minulla on jaksamista siihen, minkä viiden vuoden päästä koen itselleni kaikkein tärkeimmäksi.
 8. Hakisin mukaan Amazing Race -ohjelmaan. Sarjassa kiehtoo minua erityisesti kilpailuhenkisyys ja seikkailu. Kokisin olevani elementissäni tehtävien parissa ja bonuksena pääsisi matkustamaan ympäri maailmaa!
 9. ”Tee työsi ilolla ja velvollisuutesi kunnialla”
Roosa Ylinampa

Roosa Ylinampa

 1. Rosbe
 2. Fyysikko Marie Curien
 3. Piirrä ja arvaa!
 4. Olin tylsistynyt ja janosin uusia jännittäviä elämyksiä. Halusin myös saada uusia ystäviä ja päästä reissaamaan, joten käytyäni ekalla tapahtumalla olin ihan koukussa <3. 
 5. Ihmisiin tutustumisen taidon! Huomasin että uusiin tyyppeihin tutustuminen on mukavaa ja mulle aika helppoakin.
 6. Meitsin soppakattiloille ei Tinder-seuralaiset pääse. Ei sillä, että osaisin muutenkaan ruokaa laittaa XD.
 7. Hmm, opiskelemassa yliopistossa isossa kaupungissa. Olen päässyt viimein kokeilemaan teatterin ja tanssin harrastamista. Tunnen tekeväni jotain merkityksellistä ja  pääsen toteuttamaan itseäni.
 8. Amazing Race voisi olla jännittävä kokemus! Reissaaminen ja mielenkiintoiset tehtävät houkuttelevat.
 9. Elämän tarkoitus on päästä kotiin. -Eeva Kilpi
Roosa Rajala

Roosa Rajala

 1. roosapulla, roosuli, roosis, romppa
 2. Tällä hetkellä haluaisin tavata kaikki liittokaverit, joita ei oo nähny pitkään aikaan <3 toivottavasti nähdään pian 🥺
 3. Ehdottomasti trivial pursuit
 4. Lähdin alunperin syyspäiville 2019 kun meidän piirin silloinen puheenjohtaja sano, että kantsii ehdottomasti lähtii messiin!! Siitä innostuin sitten lähtemään muillekin taphtumille ja tässä sitä ollaan! Enkä kadu hetkeäkään! 💕
 5. Oman itteni arvostaminen ja uskaltaminen hypätä tuntemattomaan! 
 6. Mun bravuuri on varmaan pestopasta, mutta oon nyt haaveillu pari päivää uunifetatomaattipastasta, joten todennäköisesti laittaisin tätä. Tietty myös gluteenittomana, että muut pääsee oletuksistaan gluteenittoman ruuan mausta pois! 
 7. Jos mun unelmat toteutuis, niin olisin varmaan jossain ulkomailla opiskelemassa tai valmistunut seksuaalikasvattaja 🤷🏼‍♀️
 8. En oikein kato mitään tosi-tv-sarjoja, mutta jos joku pitäis valita, niin hakisin too hot to handleen koska se oli niiiin hyvä! 
 9. ”Katso taaksesi ja kiitä. Katso eteesi ja luota. Katso ympärillesi ja rakasta”
Niko Kivinen

Niko Kivinen

 1. Nikeltsu
 2. Dalai Lama
 3. Monopoli
 4. Löysin SLL:stä yhteisön, josta löysin ystäviä, ja kanavan vaikuttaa asioihin, jotka kiinnostavat minua.
 5. Yhtä asiaa on vaikeaa nostaa. Hauskanpidon ja tekemisen yhdistäminen on kuitenkin jotain sellaista mitä olen oppinut erityisesti SLL:n toiminnan kautta, ja pidän sitä todella korkeassa arvossa
 6. Sienirisotto
 7. Opiskelemassa poliittista tutkimusta tai taloustiedettä yliopistossa, jossain päin Eurooppaa, sekä tekemässä työtä koulutuksen hyväksi paikallisen toimijan kanssa. 
 8. MasterChef Suomi. Pääsisin esittelemään mun ruoanlaittotaitoja ja oppimaan uutta. Kun pääsisin takaisin, voisin kokata vielä parempaa ruokaa Tinder-treffeillä.
 9. Ikinä ei ole liian myöhäistä aloittaa.
Nea Järvi

Nea Järvi

 1. Nebs, Neukku
 2. Agatha Christie. Haluaisin kuulla hänen psykologisia näkemyksiään ihmisluonteesta sekä hahmojen, juoniratkaisujen sekä lukijoiden kannalta.  
 3. Monopoly, päättelyä ja suunnittelua vaativa peli, jossa mukana leikkimielisyyttä 😉 Vaikeissakin tilanteissa ratkaisujen hakemista. 
 4. Lähdin SLL:n toimintaan uteliaisuudesta. Halusin tutustua uuteen ja haastaa itseäni. 
 5. Rohkeutta. Oon oppinut haastamaan itseäni, luottamaan mahdollisuuksiin ja koettelemaan omia rajoja. Oon oppinut rohkeutta mokailla ja oppia niistä.
 6. En laittaisi ruokaa tinder-treffeillä. Oon kaaos keittiössä…
 7. Opiskelemassa alaa, jota rakastan. Haluan nähdä itseni vieläkin uteliaana ja haastamassa itseäni. Haluan nähdä itseni silloinkin vaikuttajana ja kiinnostuneena ympärillä pyörivistä asioista.
 8. Selviytyjät! Pääsisin testaamaan kykyjäni ja hakemaan uusia kokemuksia. 
 9. ”Kohtele muita niin kuin haluat itseäsi kohdeltavan” tai Haloo Helsingin – Tuntematon: ”Seuraava sekuntimme on korvaamaton” 
Nadia Kleine Staarman

Nadia Kleine Staarman

 1. Dominadia
 2. Beyoncén🥴😔 queen
 3. Riski
 4. Kuulemma täältä sai paljo kavereita (huhut oli oikeessa:3)
 5. Ihan kaikkea ei tarvi tehä ite vaan asioita voi myös😳😳🥴😬… delegoida 
 6. Varmaan jotain hollantilaista!
 7. Toivottavasti onnellisena ja minulle läheisten ihmisten ympäröimänä
 8. Hakisin Rupaul’s Drag Raceen. Rinnakkaisulottuvuudessa oisin salee drag queen. Mulla on jo drag nimi keksittynä ja kaikkee :3
 9. Asioilla on tapana järjestyä
Mette-Mirella Foudila

Mette-Mirella Foudila

 1. Mette, Metu, Metuska, Aamutuuli 
 2. Pidän todella paljon lukemisesta. Olisi todella hienoa päästä tapaamaan  lempikirjailijoitani ja keskustelemaan heidän kirjoistaan. Muutamia mainitakseni Jojo Moyes, Holly Bourne ja J.K Rowling.
 3. Muuttuva lapyrintti ja Concept, Muuttuva lapyrintti oli lapsuuden lempi lautapeli ja Concept on taas nykyään se paras. 
 4. Tein päätökseni kesällä kouliksen viimeisenä ilmottautumispäivänä ja sitä en ole katunut. Minut otettiin niin avosylin vastaan, että ilmottauduin syyspäiville kesken kouliksen. Tiesin, että haluan nähdä näitä ihmisiä lisää ja olla mukana kehittämässä liitoa. Siinä samalla haluan kehittää itseäni.
 5. Kaikki liiton perinteisiin tutustuminen oli ehdottomasti yksi kouliksen kohokohdista. Kuitenkin tärkeimpänä pidän sitä, että olen oppinut uusia asioita itsestäni. Olen alkanut uskoa itseeni enemmän ja saanut uudenlaisia näkemyksiä. Olen myös oppinut kuuluvani kunnolla porukkaan. 
 6. Kanaruukkua, johon tulee kerman sijasta smetana ja chili-paprika tuorejuusto kastike. Sen kanssa luultavasti uuniperunoita ja jonkinlainen salaatti. Jos vieras olisi kasvissyöjä luultavasti tekisin munakoisolasagnetta. Siihen itse ihastuin jo pari vuotta sitten.
 7. Haluaisin, että ympärilläni olisi minulle läheisiä ihmisiä. Mielelläni opiskelisin Tampereella ja olisin löytänyt oikeasti sen alan, mitä haluaisin tulevaisuudessa tehdä. Viidestä menneestä vuodesta yhden olisin vietänyt vaihdossa ulkomailla ja olisin aloittanut uudelleen vanhoja harrastuksiani. 
 8. Pidän niin paljon ruuanalaitosta ja leivonnasta, että jonkinlainen kokki ohjelma olisi tässä mielessä todella hauska kokemus. Toinen vaihtoehto voisi olla, jokin visalu. Olen huomannut omaavani ihan hyvän yleistietämyksen, että sitä olisi myös hauska mennä joskus testaamaan. 
 9. ” We do not need magic to transform our world. We carry all of the power we need inside ourselves already.” – J.K Rowling 
Lukas Virtala

Lukas Virtala

 1. Luuke, Luke, Lukezizi, Iso-L
 2. Salama McQueenin, lapsuuden (lue: nykyhetken) idoli olisi huikeaa tavata!
 3. Loopin’ Louie. Vaikka pelin aloittaisi kuinka rennosti, muutaman kierroksen jälkeen kaikki ovat pää punaisena huutamassa ja hakkaamassa peliä täysillä.
 4. Ensikosketus toimintaan oli Lappeenrannan Waterit syksyllä 2018. Silloin mut mukaan veti kiinnostus isompienkin asioiden kuin oman koulun sisäisten juttujen duunaamisesta.
 5. Avarakatseisuus ja uusien näkökulmien löytäminen ovat olleet asioita, joita en oikeastaan omannut aikaisemmin.
 6. Kokkaavana miehenä vaihtoehtoja olisi monia. Valitsen kuitenkin bravuurini, eli kevyesti, mutta rikkaasti marinoitua gallus gallusta herkästi suolatulla sekä täsmällisen lämpöisessä vedessä keitetyllä jasminriisipedillä, vieressään mehukkuutta tirskuva, tarkasti kuorittu porkkana.
 7. Viisi vuotta on suhteellisen lyhyt aika, joten toivoisin olevani haluamassani yliopistossa opiskelemassa. Tavoitteena olisi myöskin pitää ihmissuhteet kukoistavina ja olla yleisesti onnellinen.
 8. Voi olla, että olen jo jossakin epähuomiossa esiintynyt, mutta Amazing Race tai Haluatko miljönääriksi ovat pikkupojasta asti kiehtoneet.
 9. Elämän motto: ”Never stop the madness”, lempilainaus: ”Ruoka on aina hyvää, paitsi jos se on pahaa ruokaa.”
Kia Tarvainen

Kia Tarvainen

 1. Kirppu, Kibs, Kiiuli
 2. Michelle Obama
 3. Rahaa kuin roskaa, shakki
 4. Ihan aluksi isosisko vinkkasi toiminnasta, mutta lopullinen päätös lähteä mukaan toimintaan oli yhdistelmä omaa uteliaisuutta ja kuultuja hyviä tarinoita. Toiminta oli heti niin koukuttavaa ja porukka todella mukavaa, että oli pakko päästä syvemmin mukaan.
 5. Paras juttu, jonka oon SLL:ssä oppinut on ehdottomasti se, että on täysin ok, jos aina ei jaksa ja on täysin ok, jos aina ei osaa. Oon luonteeltani aika suorittajahenkinen, jolloin välillä nää asiat on ollu tosi hakusessa. 
 6. Tehtäisiin yhdessä tinder-deitin kanssa pastaa ja tomaattikastiketta, molemmat valmistettaisiin alusta alkaen itse.
 7. Oon viiden vuoden päästä 23. (hui) Jos unelmat toteutuvat, oon silloin mun oikeustieteen opintojen loppupuolella, matkustelen ympäri maailmaa ja Suomea. Sunnuntait on useimmiten täynnä lepoa, ystäviä ja pitkiä brunsseja. Elämä tuntuu kummallisen ihanalta ja tosi oikealta.
 8. Hakisin Amazing Raceen. Siten pääsisin näkemään maailmaa ja tutustumaan uusiin kulttuureihin. Toinen vaihtoehto voisi olla Selviytyjät, siellä pääsisin viemään itseni totisesti mukavuuusalueen ulkopuolelle. Samalla saisi kokea jotain, mitä ei varmasti muuten olisi kokemassa.
 9. Seek discomfort
Helmi Pykäläinen

Helmi Pykäläinen

 1. Helmu, Hemli ja kaikki mahdolliset eri käännökset mitä nyt Helmistä muutaman kirjaimen muutoksella saa aikaa. Pienenä mua kutsuttiin Pirpanaksi.
 2. Muumien Mörön
 3. Sanaselityspeli Alias
 4. Mielenkiinto, uudet kokemukset sekä halu vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin saivat mut lähtemään mukaan SLL:n toimintaa. Erityisen vaikutuksen muhun teki syksyllä 2018 Lukiolaisten vaikuttamistyö, kevään lähestyvät eduskuntavaalit sekä lämmin ja avoin ilmapiiri.
 5. Ehdottomasti paras juttu mitä oon saanut oppia SLL:n toiminnassa on rohkeus yrittää uusia asioita. Lukiolaiset on antanut mulle paikan ja mahdollisuuksia kehittää itseäni sekä omaa osaamistani kannustavassa ympäristössä.
 6. Mua ei kannata koskaan päästää yksin keittiöön. Joko se ruoka tehtäisiin yhdessä tai lopulta varmaan tilattaisiin jostain kuitenkin jotain valmista… 
 7. Toivon todella, että oon löytänyt itselleni mieluisan opiskelupaikan. Toivottavasti osaan myös hoitaa mun huonekasveja paremmin. Olisi tosi kiva, ettei mun tarvitse joka kerta kotiin saapuessa miettiä sitä, mikä kasveista löytyy tällä kertaa kuolleena.
 8. Hakisin mukaan tosi-tv-sarjaan nimeltä Ota rahat ja juokse. Mun mielestä olisi niin jännittävää yrittää piilottaa yhden tunnin aikana 10 000 euroa sisältävä salkku. Ohjelman kuvaukset kestäisivät myös korkeintaan 2 vuorokautta, mikä voisi olla vielä ihan siedettävää.
 9. Täällä on paljon sellaista mitä ei voi ymmärtää. Muumimamma sanoi itsekseen. – Mutta miksi kaiken oikeastaan pitäisi olla juuri niin kuin on tottunut? (Muumimamma, kirjassa Vaarallinen juhannus)
Emmiina Kuisma

Emmiina Kuisma

 1. Emmu, Emmukka02, Emu
 2. Haluaisin tavata Maria Veitolan, koska hän on todella määrätietoinen nainen ja yksi esikuvistani. Uskon, että voisimme keskustella elämän syvällisistä ajatuksista.
 3. Parhaita lautapelejä ovat ne pelit, joissa voidaan testata kestääkö ystävyyssuhteet, kuten Alias.
 4. Kaveri huijasi mukaan Watereille ja sen jälkeen ei ollutkaan enää paluuta SLL:stä.
 5. Paras oppimani asia on oman elämän priorisointi sekä kalenterin käyttäminen.
 6. Laittaisin deittiseurani kanssa wokkia ja jos hän vielä ruokailun ja sotkeutuneen naaman jälkeen haluaa uusille treffeille, on kyseessä ihminen, johon voisin tutustua paremmin.
 7. Näen itseni yliopistossa opiskelemassa psykologiaa tai logopediaa sekä olen ammattitanssija.
 8. Hakisin Ota rahat ja juokse -ohjelmaan. Pääsisin siellä testaamaan omaa älykkyyttäni sekä yhteistyötaitojani paineen alla. Tämän lisäksi hyvällä tuurilla voisin voittaa 10 000€.
 9. Kaikki on mahdollista, jos vaan jaksaa työskennellä tarpeeksi sen eteen.
Eevi Kirsilä

Eevi Kirsilä

 1. En oikeastaan omista lempinimeä mutta muutamii ehdotuksii on Elmu, Eetu ja IVEE.
 2. Sinut. <3
 3. Menolippu.
 4. Toimintaan lähdin mukaan aluksi täysin uteliaisuudesta, ja ekan tapahtuman jälkeen hullaannuin tähän toimintaan kokonaan. Minun arki tarvitsi jotain uudistusta, ja liitto antoi sen uudistuksen arkeeni.
 5. Aikataulutus on paras taito jonka olen oppinut liiton toiminnassa. Hyvä aikataulutus on pohja myös jaksamiselle, koska aina pitää myös muistaa varata aikaa levolle.
 6. Ruuaksi laittaisin lempiruokaani, eli tortilloja. Jälkiruuaksi tarjoaisin mutakakkua ja vaniljajäätelöä. :3
 7. Viiden vuoden päästä olen opiskelemassa jotain mistä oikeasti pidän. Asun isommassa kaupungissa, ja omistan vähintään kaksi kissaa.
 8. Itse menisin selviytyjiin, koska omistan vahvan voitontahdon ja sen vuoksi haluaisin päästä testaamaan omaa kykyä kilpailla selviytyjissä.
 9. “Toivotaan parasta ja pelätään pahinta.”
Antti Puska

Antti Puska

 1. Ana.
 2. Esa Saarisen.
 3. Trivial Pursuit.
 4. Lähdin alkujaan mukaan toimintaan täysin itsealoitteisesti ihan vain kokeilemaan, millainen järjestö Lukiolaiset on. Mitään erityistä tavoitetta ei alun perin ollut, mutta toiminnassa pysymiseen vaikutti hyvä yhteishenki, mikä innosti syventymään toimintaan.
 5. Olen oppinut esiintymään luontevammin ja tuomaan omat asiani paremmin esiiin.
 6. Poronkäristystä tai kukkakaalilasagnea.
 7. Näen itseni viiden vuoden päästä tekemässä yhä opiskelijajärjestöhommia ja opiskelemassa Aalto-yliopistossa. Toivoisin, että viiden vuoden kuluttua olisin sellaisessa tilanteessa, että voisin tehdä enemmän asioita, jotka tekevät minut onnelliseksi.
 8. Masterchef, sillä pidän ruoanlaitosta ja olen erittäin kilpailuhenkinen, joten niiden yhdistäminen olisi helppoa.
 9. En ole puolesta enkä vastaan, pikemminkin päinvastoin.  –Paavo Väyrynen

Ensimmäinen viikkokysymys

Kysymys – periaateohjelma

Ensi vuonna uudistetaan liiton periaateohjelmaa. Mikä arvo sieltä mielestäsi puuttuu? Valitse yksi uusi arvo, jonka haluaisit lisätä Lukiolaisten periaateohjelmaan ja perustele näkemyksesi korkeintaan 500 merkillä. Vastauksesi otsikkona toimii valitsemasi arvo. Otsikko lasketaan mukaan merkkimäärään. Välilyöntejä ja rivinvaihtoja ei lasketa mukaan merkkimäärään.
Vastaukset ensimmäiseen viikkokysymykseen ovat alla. Ehdokkaiden vastaukset ovat listattuna etunimen mukaan aakkosjärjestyksessä.

Ehdokkaat puheenjohtajistoon

EMILIA ULJAS
Terveys

Jos Lukiolaisten periaateohjelmasta jokin arvo puuttuu, on se terveys. Kaiken liiton toiminnan tulisi olla terveyttä edistävää – tällä hetkellä niin ei ole. Liika suorittaminen on ennemminkin sääntö kuin poikkeus: toimijat uupuvat työmäärän alla. Osa jopa lähtee toiminnasta liian rasituksen takia. Tähän on tultava muutos. Myös valtakunnallisesti Suomen lukiolaiset kärsivät koulu-uupumuksesta enemmän kuin koskaan. Viime vuosina nuorten mielenterveyspalvelut ovatkin olleet tärkeimpiä edunvalvontakärkiämme.

FANNY TALONPOIKA
Luotettavuus

Luotettavuus on arvo, joka pitäisi lisätä liiton asiakirjoihin. Etenkin kun ensi vuonna päivitetään periaateohjelma.

Luotettavuus on tärkeää järjestössä, koska toimijoiden täytyy kyetä luottamaan eri toimielinten tekemiin päätöksiin. 

On myös tärkeää, että kaikki toimijat (etenkin liiton johto) toimivat luottamuksen arvoisesti. Vuoden lopussa ollaan kuitenkin aina vastuussa teoista liittokokoukselle. 

Itselleni tämä tarkoittaa erityisesti toimintasuunnitelman ja muiden toimintaa ohjaavien asiakirjojen seuraamista ja niiden toteuttamista.

HUGO PAANANEN
Vastuu

Lukiolaisten arvona vastuu on todella kokonaisvaltainen. Lukiolaisilla on vastuu niin muista ihmisistä kuin omista teoista, oli kyseessä sitten terveen toimintakulttuurin ylläpito, osallisuus tai kestävän kehityksen ja turvallisemman tilan periaatteiden noudattaminen. Kun kaikki kantavat vastuunsa, on järjestön kehitys taattu.

MIKKO JASKARI
Hyvinvointi

Hyvinvointi on kaiken kivijalka. Hyvinvointi jaetaan kolmeen: terveyteen, materiaaliseen hyvinvointiin sekä elämänlaatuun.

Terveys on elämää ilman sairauksia tai suurempia rajoitteita.

Materiaalinen hyvinvointi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että on varaa ostaa ruokaa vuokran lisäksi.

Lukiolaisten tulee turvata toimijoiden hyvä elämänlaatu. Mutta on suuri vaara siitä, että palaa loppuun. Yksittäisen toimijan loppuunpalaminen sysää hänen vastuutaan toiselle, ja aiheuttaa pahimmillaan pahan oravanpyörän, jossa hommat eivät tule hoidetuiksi.

SAKU KONTTURI
Hyvinvointi

Lukiolaisten periaateohjelmaan täytyy sisältää hyvinvoinnin arvo. Jokaisen fyysinen sekä henkinen hyvinvointi on erittäin tärkeää eikä sitä saa pitää itsestäänselvyytenä. Ihmisten hyvinvointi on tärkeää toimivan yhteiskunnan kannalta. 

Erityisesti mielenterveys ja mielen hyvinvointi on tärkeää olla periaateohjelmassa, sillä erityisesti nuorilla on usein haasteita mielenterveyden hyvinvoinnin kanssa. Lukiolaisten periaateohjelmassa täytyy siis olla tähän liittyvä arvo!

TEEMU KAUPPINEN
Saavutettavuus

Lukiolaisissa saavutettavuus on huomioitu viestinnässä ja tapahtumilla. Teemme niin, jotta jokainen lukiolainen voisi osallistua toimintaamme esteettömästi.

On aika vaatia samaa koko yhteiskunnalta:

Nuorten pääsy päihde- ja mielenterveyspalveluihin on oltava matalakynnyksinen.

Valtion tarjoamissa tukipalveluissa on oltava selkeät ohjeet tuen hakemiseen.

Kaupunkiympäristön tulee olla esteetön.

Äänestyspaikkojen tulee sijaita koulujen lähellä ja päättäjien tulee puhua ymmärrettävästi, jotta nuorille olisi helpompaa osallistua yhteiskuntaan.

TUA HALEN
Välittäminen

Periaateohjelma kuvaa hyvin Lukiolaisten toimintaa, mutta jättää aukon sille, millainen Lukiolaiset on yhteisönä.

Lukiolaisissa me välitämme toisistamme, tästä liitosta, yhteisestä tulevaisuudestamme ja lukiolaisille tärkeistä asioista. Välittämällä takaamme toimijoiden motivaation, huolehdimme jaksamisesta ja teemme aidolla palolla töitä kohti parempaa huomista. Me arvostamme ja kuuntelemme toisiamme, eli välitämme.

Välittäminen tekee meistä sen ainutlaatuisen yhteisön, jona Lukiolaiset tunnetaan. Se on arvo, jota meidän tulee vaalia.

Ehdokkaat liittohallitukseen

ANTTI PUSKA

Rohkeus

Lukiolaisille rohkeus tarkoittaa tahtoa puolustaa yhdessä hyväksyttyjä arvoja, rehellisyyttä, aloitteellisuutta, avoimuutta ja kaikkea, millä pystytään edistämään Lukiolaisten tavoitteita. Lukiolaisten tulee olla rohkea keskustelunavaaja Lukiolaisia koskevissa asioissa ja ohjata yleistä keskustelua selkeästi esitettyihin tavoitteisiin.

Erityistä rohkeutta Lukiolaisille on kyky keskustella yhdessä tärkeistä tavoitteista, ja myöntää ollessaan väärässä. Rohkea ilmapiiri tukee sekä sisäistä että ulkoista yhteistyötä piireissä ja liitossa.

EEVI KIRSILÄ

Jaksaminen

Lukiokoulutus on monille lukiolaisille erittäin raskas, jonka vuoksi jaksaminen on välttämätön arvo lukiolaisten hyvinvoinnin takaamiseksi. 

Lukiokoulutuksesta pitäisi saada yhdenvertainen kaikille, jotta jokainen jaksaisi tehdä parhaansa ja saisi mahdollisuuden menestyä lukio-opinnoissa ilman jaksamisen riskeeraamista. 

Myös liiton toiminta lukion ohella on osalle toimijoista erittäin raskasta, jolloin jaksaminen ei välttämättä riitä kaikkeen. Sen vuoksi myös liiton toiminnasta pitää saada sellaista, että se ei kuormita toimijoiden jaksamista.

EMMIINA KUISMA

Mukautumiskyky

Muuttuvassa maailmassa sekä erityisesti pandemian aikana on todella tärkeää, että meillä on kyky mukautua eli liittomme pystyy muuttamaan toimintatapojaan maailman muuttuessa. On tärkeää, että havainnoimme yhteiskuntaa sekä olemme valmiina muokkaamaan toimintatapojamme nopeasti tarpeen tullen. Mukautumiskyky arvona takaa osaltaan kestävää kehitystä, mutta myös varmuutta lukiolaisten elämään sekä liitomme toimintaan. Lukiolaisten Liitto on järjestö, joka on moderni sekä toimii ajan hermolla. Mukautumiskyky olisi tarpeellinen arvo liitollemme.

HELMI PYKÄLÄINEN

Yhteistyö

Lukiolaiset toimivat yhdessä. Toimivan ja kokonaisvaltaisen yhteistyön turvaamiseksi tarvitsemme monipuolisia toimintatapoja. Erilaiset ajatukset ja kunnioittava keskustelu mahdollistavat parhaiden ratkaisujen muodostumisen yhteisen työn tuloksena.

Lukiolaiset ovat vaikuttavin lukiolaisuuden asiantuntija yhteiskunnallisessa keskustelussa. Aktiivinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa vahvistaa mahdollisuuksiamme toimia lukiolaisten etujen puolustajana myös tulevaisuudessakin.

KIA TARVAINEN

Yhteisöllisyys

Suuri osa toimijoista kokee yhteisöllisyyden olevan tärkeä osa liiton toimintakulttuuria. Jokainen lukiolainen on tervetullut toimintaan ja sitä kautta Lukiolaisiin.

Voimassaolevasta periaateohjelmasta puuttuu kuitenkin toimintakulttuurin laatua kuvaava arvo. SLL:lle ominaista yhteisöllisyyttä on vaalittu vuosien aikana mm. tapahtumien ilmapiiristä huolehtimisella. Tulevaisuudessakin yhteisöllisyys on asia, jonka tulee olla olennainen osa liittoa.

Lisäyksellä periaateohjelmasta saadaan todellisesti asiakirja, johon toimintamme pohjaa.

LUKAS VIRTALA

Rohkeus

Nuorilta löytyy usein tuoreita, erilaisia sekä poikkeuksellisia ideoita ja näkökulmia. Mielestäni olisi siis tärkeää, että näitä näkemyksiä uskallettaisiin myös toteuttaa rohkeammin Lukiolaisten Liitossa.

Samoja vanhoja kaavoja toistettaessa homma saattaa kyllä toimia, mutta ei edetä. Sen sijaan meidän tulisi edistää ja kehittää uusia toimintamalleja entisestään. Parhaassa tapauksessa ollessamme pioneereja asiassa tai toisessa, Lukiolaisten arvostus valtamediassa vain kasvaisi.

METTE-MIRELLA FOUDILA

Näkemyksellisyys

Elämässä painotetaan suuria suunnitelmia, ja visioita tulevaisuudesta. Tästä syystä välillä pelkäämme kertoa omia mielipiteitä. Luulemme niiden olevan huonoja. Pienet ideat vievät meidän liittoa eteenpäin ja suuria ajatuksia pystymme muovaamaan yhdessä. Niitä ei tarvitse ottaa täysin omille harteille. Liitto ei saa myöskään nähdä ajatuksia mustavalkoisina. Mikään ei ole täysin yksinkertaista. Asioilla on aina erilaisia näkökulmia. kaikki eivät katso arvoja samasta suunnasta. Tähän pitää kannustaa tarkastelemalla näkymyksiä monipuolisesti.

NIKO KIVINEN

Yhteisöllisyys

Jokainen tarvitsee yhteisön johon kuulua. Lukiolaisten järjestönä tulee antaa lukiolaiselle yhteisö ja vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta. Meidän tulee kuitenkin pitää esillä julkisessa keskustelussa myös yhteisöllisyyden merkitystä nuorten hyvinvoinnille. 

Tulevaisuudessa Lukiolaisten tarjoaman yhteisöllisyyden tunteen merkitys korostuu, kun emme enää ole ainoa opiskelijakortin tarjoava toimija. Tarjoamalla lukiolaisille yhteisön, jonka jokainen voi tuntea omakseen, voimme saavuttaa yhä suuremman joukon lukiolaisia.

ROOSA RAJALA

Rohkeus

Rohkeus on tärkeä arvo lukiolaiselle, sillä jokainen päivä vaatii tietynlaista rohkeutta. Rohkeus uskaltaa jakaa omia mielipiteitään ja rohkeus näyttää toisille mihin itse pystyy. Rohkeus nähdä hyvää huonoinakin hetkinä ja rohkeus sanoa jos jokin asia painaa mieltä. Rohkeus laittaa itsensä likoon ja poistua omalta mukavuusalueeltaan. Rohkeus on aivan älyttömän tärkeää, sillä ilman rohkeutta me emme uskaltaisi pyörittää näin valtavaa järjestöä. 

ROOSA YLINAMPA

Esteettömyys

Periaateohjelmassa on jo mainittu sosiaalinen kestävyys sekä yhtäläiset mahdollisuudet, esteettömyys arvona korostaisi vielä enemmän jäsenistön ja esim. tapahtumaosallistujien tarpeita. 

Esteettömyys kuuluu kaikkialle, niin viestintään, tapahtumiin, kuin edunvalvontaankin. Pitämällä huolta tapahtumien esteettömyydestä on todennäköisempää, että toimijoidemme kirjo kattaa oikeasti kaikki lukiolaiset. Edunvalvonnan saralla voisimme ottaa enemmän kantaa esteettömyysasioihin lukioissa ja seistä näkyvämmin vammaisten lukiolaisten puolella.  

SASKA KOLEHMAINEN

Tehokkuus

Tehokkuus arvona kattaisi alleen useita Lukiolaisten toiminnan kannalta tärkeitä aatteita. Tehokkuus voi näyttäytyä joko ulospäin tai järjestöön itseensä suuntautuvina toimenpiteinä. Ulkoisesti on tärkeää, että Lukiolaisten edunvalvonta on tehokasta ja jokaista lukiolaista kuullaan aidosti. Lisäksi jäsenille tarjottujen palveluiden täytyy olla tehokkaasti tuotettuja ja ajankohtaisia. Järjestötasolla on ensisijaisen tärkeää, että toimijoille tarjotaan eväät tehokkaan sekä taloudellisesti ja jaksamisen kannalta kestävän toiminnan toteuttamiseen.

SIIRI PAPINNIEMI

Luottamus 

Lukiolaisten tulee luottaa muuttuvassa maailmassa itseensä, toisiinsa sekä niihin oppeihin, joita lukiokoulutus heille tarjoaa.

Lukiolaiset arvostavat tarjottavaa Suomalaista lukiokoulutusta ja luottavat niihin asioihin joita heille siellä opetetaan tieteestä, yhteiskunnasta ja kulttuurista. 

Luottamus korostuu politiikassa, sillä omien ajatusten esittäminen vaatii luottamusta. Lukiolaiset luottavat myös poliittiseen päätöksentekojärjestelmään, siihen, että kaikkien äänen tullessa kuulluksi yhteiskunta toimii lukiolaisten toivomalla tavalla. 

SUSA KILPIÄ

Hyvinvointi

Hyvinvointi tuntuu minulle Lukiolaisten arvona ilmiselvältä, sillä se on vahvasti nuoria koskeva teema niin valtakunnallisesti kuin Liitossakin. Onkin järjetöntä ettei sitä löydy Lukiolaisten periaateohjelmasta.

Hyvinvoinnista, tai pikemminkin sen puutteesta, saa kuulla lukiolaisille puhuessa lähes poikkeuksetta. Usein minusta onkin tuntunut siltä, että esimerkiksi uupumus on lukiolaisten keskuudessa normi. Lukiolaisten hyvinvoinnin täytyykin jatkossa olla yhä vahvemmin arvonamme.

VÄINÖ NURMINEN

Yhteisöllisyys

Yhteen hiileen puhaltava opiskelijayhteisö on vaikuttava ja vakuuttava.

Lukiolaisten liitto on tunnettu yhteisöllisyydestään. Koronakriisi on osoittanut, että tulevaisuuden yhteiskunnan tulee tehdä juuri tästä arvosta kantava tukipilari. Lukiolaiset voi taholtaan tarjota kompassin ja kartan jokaiselle opiskelijakunnalle kouluyhteisön kehittämiseen.

Toimivassa yhteisössä valtasuhteet ovat terveitä, eikä poikkeamia, kuten kiusaamista esiinny, ja jos esiintyykin, siihen puututaan heti.