Kutsu Suomen Lukiolaisten Liiton XXXIX liittokokoukseen Tampereelle!

Järjestön tiedotteet Uutiset Vaikuttaminen

Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n liittokokous järjestetään Sampolan juhlasalissa (Sammonkatu 2, Tampere) 10.–12.11.2023. Kokousedustajille on varattu majoittumismahdollisuus Scandic Tampere Koskipuistossa (Koskikatu 5, Tampere). Ilmoittautuminen liittokokoukseen tapahtuu Sampolan aulatiloissa perjantaina kello 9.00–10.45 ja itse liittokokous avataan kello 11.00.

Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja piiri- ja jäsenjärjestöjen mallisäännöt sekä valitaan Lukiolaisten puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja liittohallitus vuodelle 2024.

Liittokokous on edustuksellinen liittokokous. Äänioikeus on ainoastaan piiri- ja jäsenjärjestöjen nimeämillä liittokokousedustajilla. Liittokokousedustajien tulee olla Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n henkilöjäseniä, jotka ovat maksaneet lukuvuoden 2023–2024 jäsenmaksun.

Henkilöjäsenet, jotka haluavat osallistua kokoukseen piiri- tai jäsenjärjestönsä äänivaltaisina edustajina, voivat ottaa yhteyttä oman piiri- tai jäsenjärjestönsä puheenjohtajaan. Piirien yhteystiedot löydät osoitteesta lukio.fi/piirit.

Piiri- ja jäsenjärjestöillä on oikeus lähettää liittokokoukseen yhteensä 300 kokousedustajaa. Kustakin piiri- ja jäsenjärjestöstä valittavien kokousedustajien lukumäärä saadaan kertomalla luku 300 piiri- tai jäsenjärjestöön kuuluvien jäsenten lukumäärällä ja jakamalla näin saatu luku kaikkien piiri- ja jäsenjärjestöjen jäsenten yhteisellä lukumäärällä. Lisäksi kullakin piiri- tai jäsenjärjestöllä on oikeus nimetä yhteensä 150 varaedustajaa samassa suhteessa kuin kokousedustajia. Laskennassa käytettävät jäsenmäärät tarkistetaan jäsenrekisterin 11.10.2023 tilanteen mukaan. Liittohallitus ilmoittaa piiri- ja jäsenjärjestöille kirjallisesti liittokokousedustajien lukumäärät 18.10.2023 mennessä sekä antaa yksityiskohtaiset ohjeet kokousjärjestelyistä.

Jokaisella Lukiolaisten henkilöjäsenellä on liittokokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Lisäksi heillä on kokouksessa esitysoikeus ja oikeus asettua ehdokkaaksi vaaleissa. Liittokokouksessa ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä Lukiolaisten jäsenkortti sekä todistettava henkilöllisyytensä.

Liittokokousaloitteet on toimitettava sähköpostitse Lukiolaisten järjestöasiantuntijalle viimeistään 12.10.2023. Liittokokousaloitteen ohjeistus löytyy sivulta lukio.fi/liittokokous.

Liittokokous on päihteetön. Tupakointi on sallittu sille osoitetuilla alueilla. Lisäksi liittokokous on maksuton. Maksullinen hotellimajoitus on mahdollista varata Lukiolaisten kautta 23.10.2023 kello 23.59 mennessä. Lisätietoa kokouksesta ja majoituksesta antaa liiton järjestöasiantuntija Sanni Salmenoja (sanni.salmenoja@lukio.fi, 0505422956).

Tervetuloa liittokokoukseen!

Helsingissä 9.8.2023
Liittohallitus