Lukiolaiset: Lukioiden huolehdittava etäopetuksen laadusta

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Suomen hallitus on päättänyt, että Suomen lukioiden tilat suljetaan ja lähiopetus keskeytetään koronatilanteen hillitsemiseksi. Suomen Lukiolaisten Liitto pitää tärkeänä, että lukiolaisten sekä opettajien ja muun henkilöstön terveys ja hyvinvointi asetetaan tilanteessa etusijalle. Hallituksen linjauksen mukaan opetusta järjestetään vaihtoehtoisilla tavoilla mahdollisimman laajasti, muun muassa etäopetuksella ja itseopiskelulla.

”Ratkaisu on perusteltu, sillä se turvaa tilanteessa lukiolaisten ja heidän läheistensä terveyttä. Lukioiden on nyt tärkeää keskittyä ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseen mahdollisimman hyvin. Kun ylioppilaskirjoitusten käyttöön vapautetaan tiloja, kokelaat voivat suorittaa kokeita väljemmin, mikä ennaltaehkäisee koronaviruksen leviämistä”, sanoo Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Adina Nivukoski.

Lukiolaisten Liitto toivoo, että erityistä huomiota kiinnitetään etäopetuksen laatuun. Etäopetus ei saa tarkoittaa sitä, että lukiolaisten oikeus opetukseen ja vuorovaikutukseen opettajien kanssa heikkenee. Etenkin on varmistettava sähköisen opetuksen toimivuus ja riittävän monipuoliset opiskelutavat, eikä opintotarjontaa tai mahdollisuutta erityiseen tukeen saa vähentää.

Lukiolaisten Liitto korostaa, että myös opinto-ohjauksen saatavuus on turvattava etäopetusaikana.

”Opinto-ohjaukseen on tarvittaessa lisättävä resursseja kevään aikana, koska tilanne herättää lukiolaisissa paljon huolia omien opintojen järjestelyn suhteen. Lisäksi korkeakoulujen yhteishaku käynnistyy jo tällä viikolla”, muistuttaa Nivukoski.

Samalla Lukiolaisten Liitto muistuttaa, että etäopetuksesta riippumatta lukiolaisilla on oikeus opiskeluhuollon palveluihin. Palveluiden mahdollisista poikkeusjärjestelyistä tulee tiedottaa opiskelijoille selkeästi. Lisäksi on etsittävä ratkaisuja, joissa lukiolaisille tarjottaisiin mahdollisuutta kouluruokailuun, esimerkiksi eväsjakelun kautta.

Koronavirustilanteesta johtuen ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt aikaistaa kevään 2020 reaaliaineiden koepäiviä. Hallituksen päivitetty suositus ei tuo uusia muutoksia päätökseen. Lukiolaisten Liiton perjantain kannanotto aiheesta löytyy täältä. Liiton nettisivuille on lisäksi kerätty lukiolaisia askarruttavista kysymyksistä tietopaketti, jota päivitetään.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Adina Nivukoski, 050 377 9700, adina.nivukoski@lukio.fi
koulutuspoliittinen asiantuntija Toni Ahva, 050 440 9647, toni.ahva@lukio.fi
sosiaalipoliittinen asiantuntija Iiris Hynönen, 050 377 7729, iiris.hynonen@lukio.fi