Lukiolaiset: Ylioppilaskirjoitusten siirtäminen uhka lukiolaisten oikeusturvalle

Järjestön tiedotteet Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Ylioppilastutkintolautakunta on yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa päättänyt aikaistaa kevään 2020 reaaliaineiden koepäivät niin, että reaaliaineiden kokeet kirjoitetaan jo toisella tutkintoviikolla eli tiistaina 17.3. ja torstaina 19.3. Suomen Lukiolaisten Liitto on pettynyt, että liittoa ei kuultu päätöksen valmistelussa lainkaan.

Lukiolaisten Liitto pitää tilannetta erittäin valitettavana ja huolestuttavana lukiolaisten oikeusturvan kannalta. Olosuhteiden valossa päätös nähdään ymmärrettävänä opiskelijoiden ja heidän läheistensä terveyden turvaamiseksi, mutta liitto on huolissaan päätöksen vaikutuksista lukiolaisten mahdollisuuksiin valmistautua ylioppilaskirjoituksiin. 

“Tilanne on todella valitettava ja haastava lukiolaisten jaksamisen kannalta. Samaistumme abiturienttien huoliin äkillisestä muutoksesta. Lukiolaiset kokevat jo muutenkin todella paljon stressiä ja uupumista, koska ylioppilaskirjoitukset ovat koko lukioajan tärkein hetki. Myös koronavirustilanne itsessään on herättänyt laajasti huolta suomalaisten terveydestä ja lisännyt lukiolaistenkin paineita”, kommentoi puheenjohtaja Adina Nivukoski.

Lukiolaisten Liitto on erityisen huolestunut siitä, että ensi viikolla kirjoitukset järjestetään viitenä peräkkäisenä päivänä. Tämä tarkoittaa sitä, että osalla kokelaista saattaa tulla kuusi tuntia koeosallistumista jokaisena arkipäivänä, eikä palautumiseen jää riittävästi aikaa. Tämä myös vähentää lukuaikaa kyseisiin kokeisiin ja sekoittaa lukiolaisten lukuaikataulut. 

Lukiolaisten Liitto vaatii, että päätöksen vaikutukset lukiolaisten oikeusturvaan selvitetään mahdollisimman pian. Lisäksi Lukiolaisten Liitto edellyttää, että siirretyt ylioppilaskokeet voi uusia syksyllä maksuttomasti. 

Tarkemmat tiedot uusista koeaikatauluista opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa

Lisätiedot

puheenjohtaja Adina Nivukoski, 050 377 9700, adina.nivukoski@lukio.fi