Toisen asteen opiskelijajärjestöt vaativat riittäviä tukitoimia ja osallisuuden toteutumista poikkeusolojen jälkeen

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Opiskelijajärjestöjen kyselyiden mukaan selvä enemmistö toisen asteen opiskelijoista on kokenut kevään etäopetuksen erittäin kuormittavana. Epävarma tilanne on ollut omiaan lisäämään stressiä, mutta myös etäopetus itsessään on ollut opiskelumuotona osalle raskas: lukiossa edellytetyn itsenäisen opiskelun määrä on koettu liian suureksi ja puolestaan ammatillisessa koulutuksessa teoreettisen opiskelun korostuminen on koettu osin raskaaksi.

Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa olennainen osa ovat opiskeluhuollon palvelut, joiden laadukas toteutuminen vaatii riittäviä resursseja. Opiskelijoilla tulee lisäksi olla tieto palveluista ja siitä, miten niiden piiriin voi hakeutua – myös etänä.

”Kyselyn mukaan lähes 60 % lukiolaisista koki etäopetuksen ja itsenäisen opiskelun henkisesti raskaaksi. Luku on todella korkea, ja riittämättömät tukipalvelut ovat olleet haasteena jo ennen koronaa. Vaadimme riittävien opiskeluhuollon palveluiden tarjoamista niin mahdollisen etäopetuksen jatkuessa kuin normaalioloissakin”, linjaavat Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Adina Nivukoski sekä Finlands Svenska Skolungdomsförbundin puheenjohtaja Emilie Jäntti.

Poikkeusolot ovat vaikeuttaneet opiskelua, työharjoitteluja ja näyttöjen suorittamista ammatillisessa koulutuksessa. Myös työelämään pääsy valmistumisen jälkeen on vaikeutunut. Kesäkuussa hyväksytty lakimuutos näyttöjen joustavoittamisesta helpottaa osaltaan näyttöjen toteuttamista ja on tervetullut. Samalla oppilaitoksissa tulee miettiä keinoja, joilla näytöt voidaan arvioida laadukkaasti myös tilanteissa, joissa työelämän edustajia on vaikea saada oppilaitokseen suorittamaan arviointia.

”Jopa 42 % ammattiin opiskelevien harjoitteluista keskeytyi keväällä poikkeusolojen vuoksi. Syksyyn on odotettavissa sumaa harjoitteluiden ja näyttöjen osalta, ja ne on voitava toteuttaa jouhevasti opetuksen laatu varmistaen. Kaikilla opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus opintojensa edistämiseen, eikä ketään saa jättää odotustilaan”, kertaavat Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKUn puheenjohtaja Iivari Korkala sekä Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKIn vt. puheenjohtaja Jutta Vihonen.

Lukuvuosi käynnistyy epävarmoissa tunnelmissa, ja päätöksiä etäopetukseen siirtymisestä voidaan joutua tekemään nopeallakin aikataululla. Epävarmuuden sietämistä helpottaa, kun opiskelijoita pidetään ajan tasalla ja mukana keskusteluissa tilanteen kehittymisestä. Nyt punnitaan toimintakulttuurin avoimuus. Mikäli etäopetukseen siirrytään jälleen, tulee muistaa opiskelijoiden osallisuudesta huolehtiminen myös etäyhteyksien päästä.

Lisätietoja:

Suomen Lukiolaisten Liitto: puheenjohtaja Adina Nivukoski, 050 377 9700, adina.nivukoski@lukio.fi
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI: vt. puheenjohtaja Jutta Vihonen, 044 7530 581, jutta.vihonen@sakkiry.fi
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU: puheenjohtaja Iivari Korkala, 044 9776 356, iivari.korkala@osku.info
Finlands Svenska Skolungdomsförbund: puheenjohtaja Emilie Jäntti, 050 301 2456, emilie.jantti@skolungdom.fi

 

Opiskelijakyselyiden tulokset:

SAKKIn ja OSKUn kysely ammatillisen koulutuksen opiskelijoille 21.4.

FSS enkätundersökning (högstadiet, gymnasiet, yrkesläröanstalt) 21.7.

Lukiolaisten Liiton kysely lukiolaisille 27.4.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointi poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden vaikutuksista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen 17.6.