“Olen aivan loppu” – Koronatilanne on lisännyt lukiolaisten stressiä ja työmäärää

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Suomen Lukiolaisten Liitto selvitti huhtikuussa kyselytutkimuksella, miten kevään poikkeustilanne on vaikuttanut lukiolaisiin. Kyselyllä kartoitettiin, miten etäopetukseen siirtyminen on vaikuttanut lukiolaisten opiskeluun ja jaksamiseen. Kyselyyn vastasi noin 1500 lukiolaista, vastaajia oli jokaisesta Manner-Suomen maakunnasta ja vastaukset jakautuivat tasaisesti eri vuosiluokille.

“Opettajat antavat hyvin paljon itsenäistä tehtävää tunnin tehtävien lisäksi, eikä päivässä riitä aika enää muuhun. Lisäksi tilanne pakottaa olemaan kotona, missä hyvin vaikea perhetilanne tuo paljon stressiä eikä omaa aikaa ole yhtään. Olen lähes täysin loppuunpalamisen partaalla, enkä saa apua mistään. Lisäksi se, että kaikki toiminnot tehdään samassa tilassa (rentoutuminen, nukkuminen, opiskelu), tekee lepäämisestä entistä vaikeampaa”, kommentoi kolmannen vuoden lukiolainen kyselyssä tilannettaan.

Kyselystä saatiin erityisen huolestuttavia tuloksia lukiolaisten kuormittumisesta. Jopa 60 prosenttia vastaajista kokee etäopiskelun henkisesti raskaaksi, kun taas viime keväänä toteutetun Lukiolaisbarometrin mukaan vastaava luku oli 40 prosenttia. Etäopiskelu siis selvästi rasittaa lukiolaisia enemmän kuin tavanomainen opiskelu. Kuormituksen kasvamisen lisäksi yli puolet vastaajista on ahdistunut koronatilanteesta.

“Kannamme suurta huolta lukiolaisten kuormittuneisuudesta. Erityisesti avoimissa vastauksissa ilmeni lukiolaisten huoli hyvinvoinnistaan sekä yksinäisyydestään. Olemme pysähtyneet näiden tulosten edessä ja vetoammekin nyt sen puolesta, että tukipalveluista pidetään huolta. Yksikään lukiolainen ei saa pudota kelkasta tai jäädä yksin“, painottaa Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Adina Nivukoski.

Kuormituksen kasvu on ymmärrettävää, sillä yli puolella lukiolaisista etäopetus on lisännyt viikoittaista työmäärää. Joka toinen kokee, että itsenäisesti suoritettavia tehtäviä on liian paljon, kun taas vain alle prosentti vastaajista koki tehtäviä olleen liian vähän. Lisäksi lähes puolet lukiolaisista kokee opetuksen laadun heikentyneen.

Lukiolaisten Liitto pitää tärkeänä, että hallitus sisällyttää toukokuussa julkaistavaan lisätalousarvioon määrärahoja, joilla huomioidaan koronaepidemian kielteiset vaikutukset opiskelijoihin ja nuorten hyvinvointiin. Lukiolaisten Liitto vaatii, että lisätalousarviossa lisätään resursseja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin, opinto-ohjaukseen sekä opiskeluhuoltoon. Lisäksi Lukiolaisten Liitto edellyttää, että lukioissa huomioidaan lukiolaisten merkittävästi kasvanut opiskelutaakka sekä ohjauksen ja tuen tarve.

Lue täältä lisää kyselyn tuloksista.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Adina Nivukoski, 050 377 9700, adina.nivukoski@lukio.fi