Asiakirjat

SÄÄNNÖT

Koko Lukiolaisten toiminnan pohja perustuu säännöille. Ne esimerkiksi kertovat, millainen jäsenten rooli on liitossa ja mikä on yhdistyksen tarkoitus.

Lataa
TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Toimintasuunnitelma sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen siitä, mitä tavoitteita ja toimenpiteitä Lukiolaisilla on minäkin vuonna. Toimintasuunnitelma hyväksytään joka vuosi liittokokouksessa.

Lataa
TAVOITEOHJELMA 2019

Tavoiteohjelma on Lukiolaisten päivittäisen edunvalvonnan tärkein ohjaava asiakirja, joka kertoo, mitä mieltä lukiolaiset ovat monesta koulutus-, sosiaali- ja nuorisopoliittisesta aiheesta. Tavoiteohjelma päivittyy vuosittain liittokokouksessa - näin se on aina ajan hermolla.

Lataa
PERIAATEOHJELMA 2018–2021

Periaateohjelma on asiakirja, johon toimintamme pohjaa ja johon voimme nojautua ottaessamme lukiolaisten äänellä kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Periaateohjelma pohjautuu lukiolaisille v. 2017 tehtyyn kyselyyn.

Lataa
STRATEGIA 2019-2020

Strategia ohjaa Lukiolaisten pitkän aikavälin kehitystä määrittelemällä vision yhdistyksen tulevaisuudesta. Strategia päivitetään liittokokouksessa neljän vuoden välein, seuraavan kerran vuonna 2020.

Lataa
YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

Suunnitelma varmistaa, että jokaista Lukiolaisten toimijaa kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Yhdenvertaisuussuunnitelma on voimassa kolme vuotta kerrallaan, ja seuraavan kerran se päivitetään 2019.

Lataa
KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNNITELMA

Suunnitelma luo puitteet kestävän kehityksen toteutumiselle kaikessa Lukiolaisten toiminnassa aina keskustoimistolta paikallistasolle asti. Suunnitelma on voimassa kolme vuotta kerrallaan ja päivitetään seuraavan kerran 2021.

Lataa