Lukiolaiset: Kela pakottaa velkaantumaan

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen
Lukiolaisilla ei ole varmuutta tulevasta opiskelupaikasta sen jälkeisestä työstä puhumattakaan. Kela ei siis saa pakottaa heitä nostamaan opintolainaa, vaatii Suomen Lukiolaisten Liitto.

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) vaatii Kelaa noudattamaan sosiaali- ja terveysministeriön soveltamisohjetta toimeentulotukea myönnettäessä. Sosiaali- ja terveysministeriö on vuonna 2013 suosittanut, ettei opintolainan nostamista tulisi edellyttää nuorilta, jotka opiskelevat sellaisessa koulutuksessa, joka antaa valmiuksia jatko-opintoihin, mutta ei paranna opiskelijan työmarkkinavalmiuksia tai valmista ammattiin, kuten lukiokoulutus.

Vuoden alussa tapahtunut toimeentulotukien siirto Kelaan yhtenäistää tuen myöntämiseen liittyviä käytäntöjä, mutta lukiolaiset hämmästelevät ratkaisua, jossa aiemmat sosiaali- ja terveysministeriön soveltamisohjeet ohitetaan.

“Aiemmin yleissivistävässä koulutuksessa olevilta lukiolaisilta ei ole edellytetty opintolainan nostamista, saadakseen viimesijaista toimeentulotukea. Lukio-opiskelijoilla ei ole lainkaan varmuutta tulevasta opiskelupaikasta sen jälkeisestä työstä puhumattakaan”, toteaa Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Pietu Heiskanen.

Lukiolaisten Liitto muistuttaa, että päätoimisia opintoja ei ole tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Toiselta asteelta siirtyvä velkataakka voi hidastaa opiskelua korkea-asteella, kun vaikea taloudellinen tilanne ja opintojen aikainen työssäkäynti kuormittavat opiskelijaa, jolloin myös riski opintojen keskeytymisestä kasvaa. Tämä taas pidentää valmistumisaikoja eikä vastaa yhteiseen tavoitteeseen työurien pidentämisestä.

“Vasta täysi-ikäistyneiden nuorten velkaantumisesta muodostuu heille itselleen jo lähtökohtaisestikin suuri riski. Tilastojen mukaan nuoret toisen asteen opiskelijat ovat selvästi yliedustettuina opintolainan takaisinmaksun kanssa vaikeuksiin joutuneiden joukossa. Opintolaina on sopimaton sosiaaliturvan muoto nuorille vasta aikuistumassa oleville lukiolaisille”, muistuttaa Heiskanen.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Pietu Heiskanen, pietu.heiskanen@lukio.fi, 050 439 4498