Lukiolaiset: Tulevaisuusinvestointeja ei saa unohtaa

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Hallituksen budjettiriihi käydään ensi viikolla. Neuvottelujen pohjana olevassa valtiovarainministeriön budjettiesityksessä ei ole mukana hallitusohjelman niin kutsuttuja tulevaisuusinvestointeja, koska ne on tarkoitus sovittaa yhteen EU-elpymispaketin kanssa. Hallitusohjelmassa päätetty 20 miljoonan euron lukion laatu- ja saavutettavuusohjelma on yksi tällainen investointi. Lukiolaisten Liitto peräänkuuluttaa harkintaa siinä, voidaanko kaikkia tulevaisuusinvestointeja siirtää käsiteltäväksi EU-elpymissuunnitelman yhteydessä.

“Lukion kehittäminen uhkaa jäädä polkemaan paikoilleen, kun pelkäämme, että se jää koronaelvytykseen suoremmin liittyvien ison mittaluokan toimien jalkoihin. Tätä epävarmuutta ei lukiokentälle kaivata etenkään nyt, kun arki on muutenkin hyvin ennakoimatonta”, Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Adina Nivukoski toteaa.

Elpymispaketin kautta kohdennettavien määrärahojen suunnitellusta käytöstä on ollut toistaiseksi hyvin vähän tietoa. Elpymissuunnitelman valmistelu on jo käynnissä, ja siitä on tarkoitus antaa selonteko eduskunnalle lokakuussa.

“Meille on tärkeintä, että hallitus pitää kiinni päätöksestään vahvistaa lukiokoulutuksen laatua ja saavutettavuutta. Mikäli katsotaan, että tämä kokonaisuus istuu luontevasti elpymispaketin osaksi, hyvä niin. Muussa tapauksessa päätös on tehtävä jo budjettiriihessä“, Nivukoski vaatii.

Laatuun ja saavutettavuuteen panostaminen on erityisen tärkeää juuri nyt, jotta voidaan varautua esimerkiksi ikäluokkien pienenemisen sekä oppivelvollisuuden laajentamisen tuomiin uusiin haasteisiin. Lisäksi laadukas yleissivistävä koulutus on avainasemassa, jotta yhteiskunta voi tulevaisuudessakin nojata korkeatasoiseen osaamiseen. 

 

Lisätietoja

Puheenjohtaja Adina Nivukoski, 050 377 9700, adina.nivukoski@lukio.fi