Lukiolaiset: Ylioppilaskirjoituksista ei pidä luopua

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen esitti keskiviikkona 28.9.2022 ylioppilaskirjoituksista luopumista. Lukiolaisten Liitto vastustaa esitystä jyrkästi. Honkosen mukaan ylioppilaskirjoituksista luopuminen helpottaisi nuorten pahoinvointia ja parantaisi lukion yleissivistävyyttä.

Ylioppilaskirjoitusten poistaminen ei Lukiolaisten Liiton mielestä ole hyvä ratkaisu ministerin kuvaaman ongelman ratkaisemiseen. Ylioppilaskirjoitukset ovat reilu ja ennen kaikkea tasapuolinen ja yhdenvertainen tapa mitata lukiosta valmistuvien osaamista. Ylppäreitä on vuosien varrella kehitetty vahvasti siihen suuntaan, että ne eivät mittaisi ulkoa opetellun nippelitiedon osaamista, vaan kokelaan kykyä ymmärtää laajoja kokonaisuuksia.

“Ministeri Honkosen ehdotus ei ratkaise mitään, vaan siirtää osaamisen testaamisvastuun ylioppilastutkintolautakunnalta korkeakouluille. Tämän myötä kaikki paine siirtyisikin pääsykokeisiin, joihin on huomattavasti haastavampaa valmistautua kuin nykyisiin ylioppilaskokeisiin. Lukio on opiskelijalle maksuton, mutta kirjoitusten poistaminen suosisi heitä, joilla on varaa maksullisiin pääsykoevalmennuskursseihin”, jyrähtää Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Lukas Virtala.

Lukiolaisten Liiton mielestä nuorten mielenterveyskriisiin tulee puuttua muilla keinoilla, kuin toimivasta järjestelmästä luopumalla. Tärkeitä keinoja ovat esimerkiksi koko koulutuspolun riittävä resursointi ja opinto-ohjaukseen sekä oppimisen tukeen panostaminen. Hyvinvoinnin tueksi tarvitaan sekä ennaltaehkäiseviä että korjaavia palveluita. Jotta palvelut voivat olla laadukkaita, tulee henkilökunnalla olla tarpeeksi aikaa jokaiselle nuorelle.

Korkeakoulujen opiskelijavalinnassa käytetään nykyisellään lukuisia eri valintaväyliä, joista suurimmat ovat todistusvalinta ja pääsykoevalinta. Lukiolaisten Liiton mielestä nykyisessä valintajärjestelmässä on paljon hyviä puolia, mutta yliopistojen todistusvalinnan pisteytystyökalu on tällaisenaan epäonnistunut: matemaattiset aineet ovat laajan kurssimääränsä vuoksi ylikorostuneet. Lukiolaisten tavoitteena on, että eri oppiaineet pisteytettäisiin reilusti huomioiden haettavalla opiskelualalla vaadittavat taidot.

“Niin ylioppilaskirjoituksista kuin korkeakoulujen opiskelijavalinnoista liikkuu paljon virheellistä tietoa. Virheellistä tietoa jakamalla media ja julkiseen keskusteluun osallistuvat ihmiset vain kasvattavat turhaan lukiolaisten paineita. Viestini nuorille on: opiskele itseäsi kiinnostavimpia aiheita. Silloin opiskelu on motivoivampaa ja mukavampaa, ja todennäköisesti pärjäät kirjoituksissakin paremmin. Jokaisella on mahdollisuus kokeilla, yrittää uudelleen ja haahuilla, eikä yksi tutkinto määritä ketään ihmisenä”, päättää Virtala.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Lukas Virtala, 050 377 9700, lukas.virtala@lukio.fi