Yhteiskannanotto: Heikennykset mielenterveyspalveluihin uhkaavat sateenkaarinuoria

Lausunnot & kannanotot Vaikuttaminen

Mielenterveyspalveluista leikkaaminen uhkaa sysätä yhä useamman sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvan lapsen ja nuoren yhteiskuntamme ulkopuolelle.

Sateenkaarilasten ja -nuorten erot mielenterveydessä ovat hälyttävät verrattuna enemmistöön kuuluviin lapsiin ja nuoriin. Kouluterveyskyselyjen (2019 ja 2021) mukaan masennusoireet ja huoli omasta mielialasta ovat huomattavasti yleisempiä sateenkaarinuorilla kuin muilla nuorilla. Sateenkaarinuoria, jotka kokevat terveytensä keskinkertaiseksi tai huonoksi, on cis-heteronuoriin verrattuna kaksinkertainen määrä. Tilastojen mukaan oireilu on lisääntynyt muutamassa vuodessa. Tuloksista käy myös ilmi, että sateenkaarinuoret jäävät muita nuoria useammin ilman tukea ja apua haasteisiinsa.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluminen ei aiheuta masennusta tai muita mielenterveyden ongelmia, vaan mielenterveyden ongelmat johtuvat yhteiskunnan ahtaista normeista, syrjinnästä ja väkivallasta. Sateenkaarinuorten mielenterveyttä heikentävät vihapuhe, ennakkoluulot ja normit, henkinen ja hengellinen väkivalta ja se, ettei moninaisia lapsiamme arvosteta, hyväksytä ja kohdata kunnioittavasti palveluissa tai perheessään.

On elintärkeää, että mielenterveysammattilaisilla on tarvittava osaaminen kohdata sensitiivisesti ja yhdenvertaisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia lapsia ja nuoria. Valitettavasti peruskoulutukseen ei aina kuulu tieto sateenkaari-ihmisistä tai sateenkaarinuorten tukemisesta.

Sosiaali- ja terveysoikeuksien osalta Suomea on patistettu muun muassa tehostamaan työtä translasten ja -nuorten itsemurhien ehkäisemiseksi. Lisäksi esimerkiksi YK:n lapsen oikeuksien komitea suosittaa Suomea edistämään mielenterveyspalveluiden kykyä vastata sateenkaarilasten ja -nuorten tarpeisiin.

Mielenterveyspalveluiden saavutettavuuden ja laadun parantaminen on välttämätöntä, jotta jokaisella nuorella olisi yhtäläinen mahdollisuus hyvään mielenterveyteen. Lisäksi henkilöstön kouluttaminen ja sateenkaarinuorten mielenterveyttä tukevaa vertaistoimintaa tarjoavien järjestöjen tukeminen vaativat lisää resursseja.

Sateenkaarinuorten mielenterveyttä edistävät esimerkiksi yhdenvertaisuuden lisääntyminen, sateenkaarevan moninaisuuden näkyminen ja sateenkaarisensitiivinen kasvuympäristö kotona ja koulussa. Kun lapsi tai nuori saa ympäristöltään tukea ja tulee nähdyksi omana itsenään, vahvistaa se hänen mielenterveyttään ja auttaa rakentamaan omasta identiteetistä myönteisen ja arvokkaan asian.

Hyvä mielenterveys on osa sateenkaarinuorten oikeuksia. Kun tarjoamme lapsillemme ja nuorillemme tarvittavaa tukea ja ymmärrystä, mahdollistamme heidän kasvunsa ja osallisuutensa yhteiskuntaan. Sateenkaarinuorten mielenterveyden tukeminen on eettinen velvollisuus, ja se on myös sijoitus tulevaisuuteen.

Allekirjoittajat:

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY)
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Keskustaopiskelijat ry
Lastensuojelun Keskusliitto
Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY)
Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry
Nyyti ry
Opiskelijoiden Liikuntaliitto
Pelastakaa Lapset ry
Seta
Sosialidemokraattiset Nuoret ry.
Suomen Lukiolaisten Liitto
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry
Suomen Psykologiliitto ry
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto
Svensk Ungdom/ RKP-nuoret
Vasemmistonuoret
Vasemmisto-opiskelijat
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto

Lisätietoja Suomen Lukiolaisten Liiton puolesta antaa:
puheenjohtaja Ella Siltanen, 050 377 9700, ella.siltanen@lukio.fi