2. Viikkokysymyksen vastaukset

Vaikuttaminen

Joka viikko ennen SLL:n liittokokousta liittohallitusehdokkailla on mahdollisuus vastata viikkokysymykseen, jotka koskevat Lukiolaisten Liiton kehittämistä.

Toisessa viikkokysymyksessä ehdokkaat ottavat kantaa kuvitteelliseen tilanteeseen. Kysymykseen ei ole oikeaa eikä väärää ratkaisua, joten vastauksen perusteluilla on iso rooli.

Koulutusluihuiset ry on starttaamassa nuorten kiusaamista ehkäisevää kampanjaa ja lähestyy Suomen Lukiolaisten Liittoa yhteistyöpyynnön merkeissä. Tarkoituksena on nostaa esiin hyviä menetelmiä kiusaamisen ehkäisyyn nuorten omin sanoin. Kampanja itsessään vaikuttaa todella lupaavalta ja sille on luvattu runsas rahoitus nuorten syrjäytymistä ehkäisevältä säätiöltä.

Varjopuolena on kuitenkin se, että Koulutusluihuiset ovat profiloituneet erilaisuuden vastustajiksi ja saaneet erittäin huonon maineen. Kampanjaan osallistuminen tietäisi riskiä myös Suomen Lukiolaisten Liiton maineelle. Nuoriso- ja opiskelijajärjestöistä vasta pieni osa on päättänyt osallistua kampanjaan. Miten SLL:n liittohallituksen pitäisi sinun mielestäsi toimia tässä tilanteessa?
Tämän viikon bonuskysymyksessä testataan tulevan liittohallituksen kykyä viihdyttää lukiolaisia, eli saatte kertoa yhden (1) hyvän vitsin.

Puheenjohtajaehdokkaat


Markus Nieminen

Kampanja Koulutusluihusten kanssa riippuu kampanjan ja yhteistyön luonteesta. Näkyvyyden tarjoaminen itse kampanjalle esim. liiton somessa ei ole ongelma, mutta laajempi yhteistyö koulutusluihusten kanssa vaatii enemmän pohdintaa. Päätöksen tulisi tehdä liittohallitus, joka kysyisi mielipidettä myös PTMK:ta. Huolena yhteistyössä on, miten se vaikuttaa SLL:n (tai minkä tahansa muun järjestön) tärkeimpään pääomaan: maineeseen.

Tällä hetkellä SLL on hyvämaineinen järjestö, joka näkyy esimerkiksi siinä että liitto saa paljon tilaisuuksia vaikuttaa, tai siinä, että jokainen aktiivi voi sanoa ylpeänä toimivansa SLL:ssa. Mainetta ei voi uhrata, joten jos yhteistyö saattaisi lyödä yhtäsuuruusmerkit liiton ja koulutusluihusten ajatusmaailman välille, ei yhteistyöhön pidä lähteä.

Jos liitto lähtee yhteistyöhön, se voisi tapahtua pop-up jaoksen tai piirien kautta. Erityisesti jos kampanja vaatisi jonkinlaisia toimia piireiltä ja aktiivikentältä, on aivan olennaisen tärkeää että aktiivit pääsevät myös suunnittelemaan kampanjaa. Se antaa parhaan lopputuloksen ja myös parhaan oikeutuksen yhteistyölle.

+ Mikä erottaa presidentin ja kuninkaan? Presidentti saa vain kuusi vuotta kerrallaan kun taas kuningas joutuu viettämään linnassa koko ikänsä.

 

Elli Luukkainen

Koulutusluihuiset ry on SLL:lle suhteellisen tuntematon taho, eikä aikaisempaa yhteistyötä ole. Suvaitsemattoman järjestön leiman ja huonon maineen takia paikallaan olisi kunnon keskustelu järjestön johdon kanssa järjestön profiloitumisesta, kampanjasta ja siitä, onko Koulutusluihuiset tämän myötä muuttamassa linjaansa meidän kannaltamme parempaan, erilaisuutta hyväksyvään, suuntaan.

Kampanjassa on järjestäjätahon maineesta huolimatta kyse kiusaamiseen puuttumisesta, joka on tärkeä asia. On totta, että järjestön maine on luultavasti syntynyt syystä ja aikaisempien toimien seurauksena. Juuri siksi, että nimenomaan toiminta määrittelee järjestön, mitä ilmeisimmin kyseinen kampanja olisi merkki suunnan muutoksesta. Jos järjestön kanssa käyty keskustelu antaa ymmärtää jotakin muuta, niin tilanne on eri. Jos emme voi luottaa järjestön tarkoitusperien olevan täysin hyviä, emme voi osallistua kampanjaan. Osallistumatta jättämisellä emme myöskään jarruta hyvällä asialla olevaa kampanjaa merkittävästi, jos ollenkaan.

Tilanteen hämmentävyys vaatii asiaan pureutumista. Päätöstä tehdessä liittohallituksen tulee käydä keskustelua, harkita asiaa monelta kantilta ja ottaa selvää kampanjasta sekä sen järjestäjätahosta kunnes kasassa on tiedot, joiden nojalla asiasta voidaan päättää hyvillä mielin.

+ Kaks miestä käveli kadulla. Ei se toinen mikkään rakennusmies ollu.

 

Varapuheenjohtajaehdokkaat


Auli Piiparinen

Pöllöpostia Koulutusluihuisilta, kuuleeko Lukiolaisten liitto?

Kuulolla ollaan, ja kiusaamista vastustava tavoiteohjelma ohjenuoranaan liittohallitus toteaa, että olisi SLL:n tavoitteiden mukaista olla mukana tässä työssä. Koska Koulutusluihuiset tunnetaan kuitenkin enemmän erilaisuuden vastustajina kuin sen puolesta puhujina, on liittohallituksen hyvä kysyä myös aktiivikentän mielipidettä mukaan lähtemisestä esim. kyselyn avulla SLL-aktiivit – facebook-ryhmässä. Myös piiritoimikunnan kanta olisi hyvä kysyä erikseen, samalla selvittäen piirien ideat kampanjaan.

Päätöstä tehdessään liittohallituksen on huomioitava myös kampanjan hyödyt sekä aktiivikentällemme että lukiolaisille: mahdollisuudet kampanjan ideointi pop up -jaokseen sekä avoimeen keskusteluun kiusaamisesta!

Vaikkei mukana vielä ole montaa koulutus- ja opiskelijajärjestöä, liittohallitus tiedostaa, että SLL:n kampanjointi houkuttelee mukaan muita. Lisäksi toimintasuunnitelman sanoin haluamme olla sosiaalipoliittinen edelläkävijä ja keskustelun herättäjä.

Lukiolaisten on kuitenkin tiedostettava Koulutusluihuisten mahdollinen huiputus: jos ilmenee ettei kampanja puhtaasti ajakaan kiusaamisen ehkäisemistä, on SLL:n puheenjohtajiston oltava valmiina loihtimaan Suojelius järjestömme ylle ja vakuutettava ettemme tienneet Luihuisten salakavalista ajatuksista.

+ How many Muggles does it take to screw in a lightbulb?
– One. It is the only thing they are good for.

 

Viivi Nuuttila

Koska kampanja on itsessään kiinnostava, on selkeä syy harkita mukaan menemistä ja idean kehittämistä vaikka Koulutusluihuiset ry:n tausta onkin ikävä. Kiusaamisen ehkäisy ja lopettaminen on kuitenkin SLL:lle ja lukiolaisille tärkeä tavoite.
Pelisäännöt on silti alusta lähtien selvitettävä Koulutusluihuisten kanssa – mikäli kampanjaan lähdetään, täytyy yhteisten tavoitteiden todella olla yhteiset. Meidän on tärkeä korostaa Koulutusluihuisille, että lukiolaisten ihanteellisessa kouluympäristössä annetaan tilaa kaikille ja hyväksytään erilaisuus, joten haluamme samaa kampanjalta. Mikäli Koulutusluihuiset allekirjoittavat ajatukset ja lähtevät aktiivisesti kampanjan suunnittelun alusta asti suuntaamaan näitä ajatuksia kohti, on tuskin maineellisestikaan suurempaa syytä huoleen.

Mikäli erilaisuuden hyväksyminen on Koulutusluihuiset ry:lle edelleen liian suuri kynnys, on meidän valitettavasti kieltäydyttävä houkuttelevasta tarjouksesta tavoitteidemme vastaisena.

+ Tiku ja Taku istuivat oksalla. Taku raapi tikulla takapuoltaan.

 

Matin Moradi

Kampanjan pohjalla toimiva ajatus ja itse päämäärä ovat hyviä, sillä kiusaaminen on usein merkittävä ongelma monissa kouluympäristöissä. Tässä kohtaa on kuitenkin tärkeä miettiä myös kampanjan lanseeraajan arvoja. Mielestäni liittohallituksen tulee tarkoin harkita kampanjaan lähtemistä. Vaikkakin kampanja on lupaava ja sille on alustavasti luvattu rahoitusta, luo taustalla toimiva yhteistyötaho (Koulutusluihuset ry) ristiriitoja käsiteltäviin teemoihin nähden. Suomen Lukiolaisten Liitto ry ei todellakaan halua profiloitua erilaisuuden vastustajaksi, tätä ajatusta tukemassa on esimerkiksi viime syksynä pyörinyt #kutsumua-kampanja. Voisimme miettiä oman, uuden kampanjan lanseeraamista saman teeman ympärille. Olemme näyttäneet kykenevämme samankaltaisiin, laajaa suosiota ja mediahuomiota saaviin kampanjoihin jo ihan vain aktiivikenttää alkuun hyödyntäen. Emme lähtisi suoraan yhteistyöhön Koulutusluihuset ry:n kanssa, vaan mahdollisesti ottaisimme ensin mukaan heidän kampanjansan ulkopuolelle jääneet nuoriso- ja opiskelijajärjestöt. Käytössä olisi siis potentiaalisesti laaja kohdeyleisö ja yhteistyöhaluinen tekijäkaarti sekä enemmän resursseja kuin vain Liiton omassa kampanjassa. Myöskin aktiivisesti käsiteltäviä teemoja positiivisesti ajava lähtökohtamme voisi olla rahoittajille mielekkäämpi vaihtoehto Koulutusluihusten sijaan. Perusteellinen taustatyö (rahoitusperusteet, aikaisemmat kampanjat yms.), laaja aktiivikenttien hyödyntäminen (muidenkin mukana olevien järjestöjen) sekä oikeanlainen profiloituminen ovat mahdollisesti

+ Mummo oli tavaratalon hississä. Sinne tuli hyväntuoksuinen rouva.
Mummo nuuhkaisi kuuluvasti johon rouva totesi: “Dior, 70€”
Hissiin tuli toinenkin hyväntuoktuinen rouva. Jälleen mummo nuuhkaisi kuuluvasti johon rouva totesi: “Chanel, 85€”
Mummo jäi pois hissistä ja samalla pieraisi ja huikkasi: “mämmi, 2,50€”

Emilia Joensuu

Kampanja itsessään vaikuttaa todella lupaavalta ja sille on luvattu runsas rahoitus nuorten syrjäytymistä ehkäisevältä säätiöltä. Se mitä muut nuoriso – ja opiskelijajärjestöt ovat tehneet taikka se kuinka moni heistä tässä tapauksessa on jo lähtenyt mukaan ei ole sama mitä Suomen Lukiolaisten Liiton pitäisi tehdä. Esikuvana toiminen tärkeää. Riskejä kuuluu ottaa, koska aina ei tiedä seurauksia vaikka kuinka punnitsisi vaihtoehtoja.

Kiusaamistyö on aina erityisen tärkeää. Kiusaamista on vaikea poistaa kokonaan, mutta ihan jokainen pienikin sen eteen tehty asia on arvokas. Haluaisin, että liittohallitus lähtisi juttelemaan Koulutusluihusten kanssa, jotta saataisiin selville taustat heidän erilaisuuden vastustamisesta. Jos keskustelujen tuloksena todetaan juorut perättömiksi niin olisi mahtavaa jos SLL olisi mukana näyttämässä sitä, että Koulutusluihuset ovat osaavia sekä asiantuntevia. Päinvastaisessa tilanteessa haluaisin liittohallituksen olevan Koulutusluihusten tukena parantamassa heidän mainettaan, mutta mahdollisesti jättää osallistuminen välistä. Jos avoimesti Koulutusluihuset ovat erilaisuuden vastustajia niin heräähän tässä kysymys, miksi he lähtevät tekemään kamppanjaa? Mikä heidän tavoitteensa silloin on?

Toivoisin liittohallituksen myös unohtavan asiaa miettiessä oman tupansa. Puolueellisuus pitää unohtaa välillä ja ajatella kaikkien etua. Oman tuvan ulkopuolelta myös.

+ Tatu Koivisto: “Kerro vitsi.”
Emilia Joensuu: “Sipilän koulutuslupaus.”

 

Liittohallitusehdokkaat


Niko Ylä-Poikelus

Kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisemisen on oltava jokaisen nuoriso- ja opiskelijajärjestön tavoite. Lukiolaisten Liiton arvojen ja periaatteiden joukkoon onkin keskeisenä listattu yhdenvertaisuus.

Koulutusluihuisten kanssa yhteistyöhön ryhtyminen on vaikea kysymys. On helppoa tyrmätä yhteistyö, kun jokin asia kumppanissa ei miellytä. Toimivaa yhteistyötä voi silti tehdä myös erimielisten kesken. Mikäli järjestökenttä laajalti olisi mukana, yksittäisen yhdistyksen näkyvyys olisi pieni. Silloin SLL voisi olla mukana yhdessä taistelemassa yleisesti tärkeänä pidetyn asian puolesta.

Mielestäni SLL voisikin lähteä kampanjaan edellyttäen, että mukana olevat järjestöt itsessään jätettäisiin taka-alalle. Yhdistysten ei tule käyttää kiusaamista markkinointitemppuna! Kampanjan sisällöstä tulisi silti sopia huolellisesti etukäteen. Jos Koulutusluihuisten valinnat olisivat tasoa ”Älä ole erilainen, niin sinua ei kiusata”, ei kampanjaan missään nimessä saa ryhtyä. Valmis rahoitus ei ole itseisarvo lähteä mukaan.

Lähtökohtaisesti SLL:n ja lukiolaisten pitäisi olla oma-aloitteisia kiusaamisen ehkäisemisessä. Olemme monelle koulutietään aloittavalle esikuvia, ja voimme käytöksellämme vaikuttaa paljon. Jos lukiolaiset ovat joukolla ja pitkäjänteisesti kiusaamista vastaan, teemme palveluksen kaikille – myös sisaruksillemme ja tuleville lapsillemme.

+ Kysymys ruotsalaisessa ylioppilaskokeessa: Miksi vesi on ihmisille tärkeää?
Hyvän vastauksen piirteet: Jos ei olisi vettä, emme voisi oppia uimaan ja hukkuisimme kaikki.

 

Mikaela Ranto

Mielestäni kannattaisi katsoa vähän aikaa, lähteekö kuinka moni merkittävä järjestö kampanjaan mukaan. Jos kampanja ei saa järjestöjen keskuudessa suosiota, ei olisi mielestäni järkevää lähteä mukaan. Voisi miettiä mahdollisuutta jonkun oman kampanjan järjestämiseen, joka kuitenkin tukisi Koulutusluihuiset ry:n kampanjaa kiusaamisen ehkäisemiseksi, mutta ei olisi samanlainen kuin se. Toisaalta olisi myös hyvä miettä, kumpi on tärkeämpää: liiton edunvalvontatyö vai liiton maineen säilyttäminen? Olisi myös tärkeää selvittää, syrjiikö kampanja jo itsessään erilaisuutta. Punnitsisin siis kampanjan hyviä ja huonoja puolia sekä selvittäisin siitä enemmän tietoa. Kampanjaan osallistuminen voisi leimata Suomen Lukiolaisten Liiton myös erilaisuutta vastustavaksi, mikä huonontaisi merkittävästi mainettamme lukiolaisten silmissä. Tämä taas vaikuttaisi moneen muuhun asiaan, kuten esimerkiksi jäsenmäärään.

+ Mitä ero on kissalla ja puhelimella? Molemmat alkaa p-kirjaimella paitsi kissa. Hah.

 

Roope Olli

Kampanja vaikuttaa lupaavalta, joten siihen mukaan lähtemistä tulisi ehdottomasti harkita. Vaikka Koulutusluihuiset ovat profiloituneet erilaisuuden vastustajiksi, se ei ole poissasulkeva tekijä kiusaamista ehkäisevän kampanjaan liittyvässä yhteistyössä. Päätöksessä tulee ottaa vahvasti huomioon, onko koulutusluihuiset profiloitunut erilaisuutta vastustaviksi yksittäisten toimijoiden takia, vai koko järjestönä.

Runsas rahoitus luo vankkaa pohjaa kampanjalle. Liittohallituksen tulisi pohtia yhdessä muiden järjestävien tahojen kanssa kampanjan sisältöä ennen ryhtymistä yhteistyöhön. Myös toimintasuunnitelmaa ja tavoiteohjelmaa on hyvä katsoa. Tässä vaiheessa olennaista on myös “vastuun ja julkisuuden jakaminen”, eli onko kampanja kaikkien osallistujien yhteinen, vai ainoastaan tukema.

Vaikka SLL ottaisi riskin tekiessään yhteistyötä Koulutusluihuisten kanssa, olisi yhteistyö hyvä ja mallia antava esimerkki muille opiskelijajärjestöille. Ihannetapauksessa kampanjaan liittyisi useampia opiskelija- ja nuorisojärjestöjä, jolloin näkyvyys kasvaisi ja yksittäisen tekijän vaikutus pienenisi . SLL:n avulla Koulutusluihuisten negatiivinen julkisuuskuva voisi parantua.

+ Elektroni, protoni ja neutroni menivät ravintolaan. Vain protoni pääsi sisään. Miksi?
Koska neutronilla ei ollut varausta ja elektroni oli pilvessä.

 

Aleksi Ojanperä

Vaikka nuorten kiusaamisen ehkäiseminen onkin tärkeä asia, niin liittohallitus päättää hylätä yhteistyöpyynnön. Omasta mielestäni on ristiriitaista olla mukana ehkäisemässä nuorten kiusaamista järjestön kanssa joka kuitenkin vastustaa erilaisuutta. Kampanja ei tulisi olemaan uskottava jos yksi kampanjan järjestävistä tahoista vastustaa erilaisuutta.

Liittohallituksella on nyt kaksi vaihtoehtoa: Toinen vaihtoehdoista on unohtaa kokonaan kiusaamista ehkäisevä kampanja. Toinen vaihtoehto on taas tehdä oma kiusaamisen vastainen kampanja muiden järjestöjen kanssa. Koska nuorten kiusaamisen ehkäisy on kuitenkin tärkeä asia, niin liittohallituksen kannattaa järjestää oma kiusaamisen vastainen kampanja muiden järjestöjen kanssa.

Kannattavinta olisi omasta mielestäni järjestää kiusaamisen vastainen kampanja yhteistyössä muiden toisen asteen opiskelijajärjestöjen kanssa, ja miksi ei myös kolmannen asteen opiskelijajärjestöjen kanssa. Mahdollisuudet ovat rajattomat. Opiskelijajärjestöjen kanssa olisi erityisen hyvä nostaa esille koulukiusaaminen, jota kuitenkin esiintyy monessa suomalaisessa oppilaitoksessa enemmän tai vähemmän.

SLL voi järjestää tarvittaessa myös yksin kiusaamisen vastaisen kampanjan. #kutsumua-kampanja vuosi sitten oli hyvä esimerkki siitä, että SLL pystyy järjestämään kampanjoita myös yksin tärkeiden asioiden puolesta.

+ – Miksi porilainen saa Hesburgerissa asioidessaan aina light-colan sitä pyytämättä?
– Myyjän kysyttyä porilaisen juomasta, porilainen on vastannut aina “Lait cola”

 

Henri Miettinen

Liittohallitus haluaa ehdottomasti mukaan lupaavalta vaikuttavaan kiusaamista ehkäisevään kampanjaan, koska kiusaamista vastaan tulee tehdä kaikki mahdollinen. Kuitenkin Koulutusluihuiset ry:n maineen takia liittohallitus ei lähde kampanjaan mukaan varauksettomasti, vaan ensin ottaa yhteyttä muihin toisen asteen opiskelijajärjestöihin. Jos muutkin järjestöt haluavat osallistua tai saadaan osallistumaan kampanjaan, niin silloin myös mekin osallistumme.

Jos muut järjestöt eivät innostu kampanjasta, niin silloin mekään emme osallistu. Nimittäin jos Koulutusluihuisten maine on niin huono, että enemmistö järjestöistä karttaa hyvääkään yhteistyötä, niin tuskin kampanjastakaan tulisi toimivaa – rahoituksen koosta riipumatta.

+ Mikä on itseironisinta, mitä voi tehdä?
-Silittää omat vaatteensa

 

Viljami Miekkavaara

Liittohallituksen pitäisi tietysti ensiksi miettiä asiaa monelta kannalta. Vaikka kiusaamisen ehkäisy on tärkeää työtä, kannattaako yhden kampanjan takia kuitenkaan vaarantaa hyvää mainettamme? Olisi myös hyvä kyseenalaistaa kampanjaa siinä mielessä, kun erilaisuuden vastustaminen on usein lähde koulukiusaamiselle, niin miten uskottava koko kampanja ylipäänsä olisi, jos vaikka julkisuudessa tällainen yhteys tuotaisiin esille.

Vaikuttaa liian ristiriitaiselta ja ylipäätään enemmän negatiiviselta kuin positiiviselta yhteistyöltä, joten mielestäni liittohallituksen pitäisi suhtautua tähän hyvin kriittisesti, eikä SLL:n tulisi lähteä mukaan kampanjaan, joka saattaa julkisuudessa kohdata aika ristiriitaisen vastaanoton.

SLL on järjestänyt itsekin onnistuneita kampanjoita sosiaalisessa mediassa, mm. yhden kiusaamisen vastaisen kampanjan sosiaalisissa medioissa joka oli hyvin onnistunut. Jos Koulutusluihuisilla ei olisi niin kyseenalaista mainetta, kampanja olisi itsessään erittäin loistava ja siihen kannattaisi mielestäni lähteä mukaan. Kun pystymme järjestämään myös itse loistavia ja nuorten ääntä kuuluviin tuovia kampanjoita, ei siksikään ole järkevää lähteä tällaiseen yhteistyöhön mukaan. Toki yhteistyötä voidaan tehdä ja usein se kannattaakin, mutta ei mielestäni noin negatiivisessa valossa olevan yhdistyksen kanssa.

Vitsi: Mikä on maailman suurin riisi? – Pariisi.

 

Kaisla Luukkainen

Suomen lukiolaisten liiton ei tulisi lähteä mukaan kampanjaan, sillä se toisi liitolle ehdottomasti vain huonoa mainetta, vaikka monet muut isot nimet osallistuisivat kamppikseen. Sen sijaan SLL:n täytyisi keksiä oma vastaisku tällaiselle kampanjalle, sillä me emme halua seistä erilaisuutta vastustavan ryhmän takana. Liittohallituksen tulisikin siis ideoida esimerkiksi oma SOME-kampanja mikä korostaisi erilaisuuden hyväksymistä, ja samalla ehkäisisi kiusaamista. Tämä kampanja tulisi ottaa vain liiton omiin nimiin, sillä se toisi #kutsumua tavoin oikeanlaista julkisuutta, sekä kasvattaisi hyvää mainetta. Liitto voisi kerätä kampanjaa varten usean erilaisen ihmisen tarinan haastattelun muodossa ja julkaista ne some-kanavissaan. Kampanjaa voisi markkinoida myös peruskouluihin, esimerkiksi sillä tavoin, että jokaista erilaista tarinaa käytäisiin luokissa läpi ja lapset ja nuoret pääsisivät avoimesti keskustelemaan erilaisuudesta sekä sen tuomista haasteista yhteiskunnassa. Kampanja saattaisi myös innoittaa nuoria kertomaan omasta erilaisuudestaan, häpeämättä sitä.  Myös Koulutusluihusten kantaa tulisi kyseenalaistaa samalla kun kieltäydymme heidän tarjouksesta.

+ Mikä on kirkasta ja haisee pahalta?
– kossu

 

Venla Kinnunen

Onnistuessaan kampanja profiloisi Lukiolaisten liittoa kiusaamisen vastaisena järjestönä, joka on erittäin hyväksi maineelle. Mainetta miettiessä tulee kuitenkin myös punnita riskit. Jos Koulutusluihuiset ovat hankkineet itselleen huonon maineen toistuvasti selvillä ylilyönneillä, se voisi pitkälti olla perusteena kampanjasta kieltäytymiseen. Jos he haluavat kuitenkin aidosti parantaa mainettaan kampanjan avulla, voisi SLL olla mukana tukemassa tätä.

Vasta harva järjestö on lähtenyt kampanjaan mukaan, joten liittohallituksen olisi hyvä punnita tilannetta myös sen kannalta, miten muut järjestöt käyttäytyvät asian kanssa. Tärkeiden sidosryhmien, kuten muiden opiskelijajärjestöjen, kanssa SLL:n on hyvä näyttäytyä yhtenä rintamana. Kampanjan yhdessä tekeminen muiden kanssa antaisi myös loistavan mahdollisuuden parantaa SLL:n suhteita muihin järjestöihin entisestään.

En näe kampanjaan osallistumista riskinä, jos se tehdään aidosti yhdessä ja niin, että se ei palvele pelkästään Koulutusluihuisten, vaan myös muiden mukana olevien etuja. Esimerkiksi yhteinen video ulostulona voisi toimia hyvin ja varmistaisi sen, etteivät Koulutusluihuiset ala sooloilemaan. Kampanjan perusidea ei voi olla huono, jos se on rahoitusta onnistunut saamaan. SLL voisikin olla mukana varmistamassa, että rahat käytetään hyvään tarkoitukseen.

+ Mun vitsi liittyy yhteen julkisuuden henkilöön. Käytin luovuuttani ja keksin tän ihan itse.

Miksi Antti Tuisku sai potkut eläintarhasta?
-Hän päästi pedon irti.

 

Matleena Inget

Liittohallituksen tulee saada lisätietoa kampanjasta ja selvittää syyt Koulutusluihuset ry:n maineelle. Voisimme ehdottaa, että kampanja korostaisi erilaisuutta ainutlaatuisena ja hyvänä juttuna. SLL:llä on tällä hetkellä myönteinen ja uskottava maine, jota tulee vaalia ja siksi mukaan lähtemistä harkita tarkkaan.

Kampanjaan osallistumisesta voisi keskustella myös muiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Lisäksi liittohallituksen tulisi ottaa huomioon muiden liitossa toimivien mielipide asiasta. Kampanjalla on mahdollisuudet saada laajaa medianäkyvyyttä sekä hyödyttää lukiolaisia ja nuoria ylipäätäänkin.

Ideana kampanja loisi mielestäni hyvää jatkumoa jo aloitetulle kiusaamisen vastaiselle työlle. #Kutsumua nosti SLL:n varmasti jokaisen huulille. Lisäksi viime kevään Tulevaisuusvaalit-kampanjassa yksi päätavoitteistamme oli oppilas- ja opiskelija-asiavaltuutetun viran perustaminen kiusaamisen ehkäisemiseksi. Olemme tunnistaneet kiusaamisen ajankohtaisuuden aiemminkin, joten miksi emme myös jatkossa tekisi töitä sen poistamiseksi.

+ Mitä Elastinen sanoi kiinalaisessa ravintolassa? “Anna se soija”

 

Pietu Heiskanen

Liittohallituksen pitäisi tällaisessa tilanteessa käydä keskustelua Koulututusluihuiset ry:n julkaisemista kannanotoista yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja otettava selvää hankkeeseen jo mukaan lähteneistä nuoriso- ja opiskelijajärjestöistä ja heidän perusteluistaan.
Erilaisuutta vastustavan yhdistyksen kanssa toimiminen voi olla arveluttavaa, koska taustalla jylläävät yhdistyksen rajut kannanotot. Julkisuuskuva vaikuttaa ja se on pidettävä mielessä, koska media on tunnetusti tukeva osa nykypäivää.
Yleisesti kaikessa toiminnassa meidän on huolehdittava siitä, että emme luokittele yhdistyksiä ja järjestöjä paremmuusjärjestykseen henkilökohtaisten mielipiteiden perusteella. Asiat täytyy pitää asioina ja jokaista tilannetta on punnittava erikseen.
Suomen Lukiolaisten Liiton ei pitäisi lähteä hankkeeseen mukaan ennen kuin Koulutusluihuiset ry tekee selvän pesäeron kannaottojen ja hankkeen välille. Kiusaamiseen on kuitenkin hankkeesta huolimatta puututtava ja meidän pitää olla aktiivisesti edistämässä kiusaamisen vastaista työtä.
+
IMG_1681 (1)

Sami Hasunen

Tapa jolla kampanjaa tultaisiin toteuttamaan, nousee tilanteessa isoon arvoon. Mikäli kampanja nähdään omana kokonaisuutenaan, eikä nimenomaan tietyn järjestön ajamana, on tilanteen luonne hyvin erilainen, kuin tilanteessa jossa muut järjestöt tukevat kampanjaa toteuttavaa organisaatiota. Jos hankkeen kärkenä on juuri kampanja itse, jota toteuttavat ja markkinoivat nuorisojärjestöt omilla tahoillaan ei ratkaisevanlaatuista ongelmaa synny. Mikäli markkinointia toteutetaan yhdessä, korostuu kysymys yhteistyön luonteesta entisestään. Kiusaamisen vastaista kampanjaa SLL voi (ja sen tuleekin) tukea. Mitä tiiviimmin kampanja on sidoksissa tiettyyn organisaatioon, sen vahvemmin yhteistyö viestii ko. yhdistyksen tukemisesta. Eli mikäli nuorisojärjestöt toteuttavat tahoillaan kampanjaa lähtekäämme mukaan. Mikäli taasen meidän pitäisi antaa tukemme kyseenalaiselle yhdistykselle heidän työssään, on vastaus valitettavasti ei. Oikeanlainenkaan viesti ei saavuta hyviä tuloksia väärän kanavan kautta.  Malleja voimme osamaksua ja tavoista lähteä mukaan kannattaa aina neuvotella. Kiusaamisen vastainen työ on aina arvokasta ja toivottavaa olisi, että myös me lukiolaisten liitossa voimme tehdä osamme, ettei kenenkään tarvitse pelätä koulussa. Meillä on tähän mahdollisuudet, käytetään niitä.

+
KUHAVITSI