1. Viikkokysymyksen vastaukset

Vaikuttaminen

Joka viikko ennen SLL:n liittokokousta liittohallitusehdokkailla on mahdollisuus vastata viikkokysymykseen, jotka koskevat Lukiolaisten Liiton kehittämistä. Ensimmäinen viikkokysymys kuului näin:

Suomen Lukiolaisten Liitto haluaa lukiolaisten etujärjestönä edistää lukiolaisliikkeen vaikuttavuutta ja sen kasvua.

Luonnollisesti tämän saavuttamiseksi Suomen Lukiolaisten Liitonkin tulee kasvaa.

SLL voi kasvaa muun muassa näillä kolmella tavalla:

1. Kasvattamalla liiton edunvalvonnallista vaikuttavuutta
2. Kasvattamalla liiton jäsenmäärää
3. Kasvattamalla liitossa aktiivisesti toimivien lukiolaisten määrää

Kaikki nämä ovat välttämättömiä liiton kokonaisvaltaista kasvua ajatellen. Sinun tulee valita näistä kolmesta tavoitteesta yksi ja kertoa meille, kuinka edistäisit sen toteutumista ensi vuoden aikana liiton johdossa.

Plussakysymyksenä kysymme toteemieläintäsi.

 

Puheenjohtajaehdokkaat


Elli Luukkainen, 1. tavoite

Edunvalvonnallisen vaikuttavuutemme kasvattaminen lähtee siitä, että kuulemme yksittäistä lukiolaista. Meidän tulee ensi vuonna näkyä lukiolaisille valtakunnallisen tason vaikuttajana ja paikallisen tason ongelmanratkaisijana, mutta myös tahona, joka lähestyy kaikkia lukiolaisia kysymällä heidän mielipidettään ja vointiaan muulloinkin kuin hädän hetkellä. Näin meillä on ajankohtaista tietoa aseenamme edunvalvontaa tehdessä ja asemamme lukiolaisuuden asiantuntijana vahvistuu. Näymme näin myös lukiolaisille enemmän ja kirkastamme kuvaa siitä, että ajamme kaikkien lukiolaisten asiaa.

Vaikuttavuuden säilyttämisessä ja kasvattamisessa tärkeää on vaalia, vahvistaa ja luoda uusia suhteita niin sidosryhmiin kuin päättäjiin. Kun viestimme ulospäin edunvalvonnallisia kärkiämme, on viestin oltava vakavasti otettava ja faktoihin perustuva. Kun taas viestimme edunvalvonnastamme lukiolaisille, täytyy lähestymistavan olla erilainen. Koska nostamme esiin lukiolaisia koskevia asioita, on lukiolaisten ymmärrettävä asiat joita ajamme ja heille täytyy viestiä ympäri vuoden eri mahdollisuuksista vaikuttaa asioihin itse. Valttimme on se, että meillä on takanamme loistava joukko aktiivisia lukiolaisia, mutta sen rinnalle tarvitsemme lisää tutkimustoimintaa ja selvitystyötä niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla!

+ Toteemieläimeni on kissa! Ne ovat oman tiensä kulkijoita, joita ei höynäytetä noin vain. En voi sanoa olevani sielunmaailmaltani täysin kuin kissa, mutta kunnioitan niitä suuresti ja koen jotain suurta yhteyttä kisuleihin.

 

Markus Nieminen, 1. tavoite

Ensi vuoden kehityskohteet SLL:n edunvalvonnassa löytyvät osallistamisesta, tutkimustoiminnasta sekä edunvalvonnan työnjaosta. Vuonna 2016 jokaiselle edunvalvonnasta kiinnostuneelle tulee löytyä mahdollisuus osallistua siihen. Tämä tapahtuu elvyttämällä hyvä keskustelu, jota SLL EV-group:ssa aikoinaan käytiin sekä osallistamalla aktiiveja ja liittohallitusta edustustehtäviin.

2016 liitto tuottaa tutkimuksen ja suunnittelee tutkimustoimintaansa pitkällä aikavälillä. Kyky tuottaa itse tietoa on asiantuntevan järjestön merkki ja lisää SLL:n vaikuttavuutta.

Toimistolla EV-asiantuntijoiden sekä puheenjohtajan työnkuvaa on selkiytettävä, jotta liiton kolme edunvalvonnan tekijää voisivat pärjätä esimerkiksi opettajien etujärjestölle, jossa pelkän koulutuspolitiikan parissa työskentelee 17 ihmistä. Ensi vuonna puheenjohtajan työ jakautuu suunnitteluun sekä liiton näkyvyydestä huolehtimiseen. Suunnittelu tarkoittaa osaltaan samaa mitä asiantuntijat tekevät: lakiesitysten lukemista, lausuntojen tekoa ja ajatusten pallottelua. Tämän lisäksi puheenjohtajan tulee huolehtia liiton näkyvyydestä yhteiskunnassa esimerkiksi tekemällä kirjoituksia lehtiin.

+ Jotta löysin sisäisen toteemieläimeni, jouduin tekemään matkan. Tein sen maikkarin nettitestiin ja tulokseksi sain ilveksen. Tykkään Poika ja ilves -elokuvasta, joten se on ihan hyvä.

 

Varapuheenjohtajaehdokkaat


Emilia Joensuu, 3. tavoite

Piirien toiminnasta pitäisi saada avoimempaa. Se ei saisi vaikuttaa ulkopuoliselle jengiltä ihmisiä jolla on yhteinen Instagram. Piirien tulisi kasvattaa sosiaalisen median seuraaja määriä esimerkiksi, Facebookin maksullisella markkinoinnilla, houkuttelevilla päivityksillä sekä seuraamalla lukiolaisia piirin Instgram-tilillä.

Opiskelijakunnan hallituksia, niiden ohjaavia opettajia, rehtoreita, eikä muutakaan koulun henkilökuntaa kuten yhteiskuntatiedon opettajia saa unohtaa. He ovat loistava väline siihen, että saadaan sana kiertämään uudesta tapahtumasta.

Haluaisin päästä piirien kanssa pohtimaan sitä mitkä tapahtumat ovat juuri heidän alueellaan niitä houkuttelevampia. Onko se saunailta se paras vaihtoehto, tai se möggiviikonloppu? Piirit voisivat tehdä alueensa lukiolaisille kyselyn, jossa lukiolaiset saisivat vastata esimerkiksi ro-tuokion aikana koulussa mikä on just se juttu mitä haluisit päästä tekemään.

Pitkin vuotta alueen lukioilla näkyminen on tärkeää. Vaikkei piirillä olisi rahaa taikka aikaa pitää sitä pikaliittymispistettä lukiolla, miksei kyseisen lukion opiskelijakunnan hallitus tätä voisi tehdä? Mitä enemmän näytään lukioilla sitä tutummaksi Suomen Lukiolaisten Liitto tulee lukiolaisille.

+ Googlasin ja tein MTV3:n toteemieläin testin ja tässä tulos, Toteemieläimesi on susi! Sosiaalinen ja älykäs susi opettaa uskollisuutta. Luonteva johtaja suojelee heikompiaan ja arvostaa yhteisöllisyyttä. Sudessa yhdistyvät vahvuus ja herkkyys.

 

Matin Moradi, 2. tavoite

Tärkeää jäsenhankinnan tehostamisen kannalta on opiskelijakuntien osallistaminen ja hyvien suhteiden luominen kouluihin. Luomalla paikallisia ja valtakunnallisia jäsenhankintakampanjoita saamme sekä osallistettua opiskelijakuntia, että tehostettua jäsenhankintaamme. Aikaisemmista vuosista poiketen, liiton kuuluisi laittaa enemmän fokusta opiskelijakortin markkinoimiseen lukioiden henkilökunnille.

Markkinoimalla liittoamme ja opiskelijapalveluitamme henkilökunnille, pystymme luomaan paremmat ja vakaammat suhteet lukioihin ja näin ollen varmistamme viestintämme hyvän saavutettavuuden. Liiton jäsenhankinta työtä tulisi tehdä ympärivuotisesti, eikä painottaa pelkästään syksylle. Jäsenprosentteja tulee valvoa jatkuvasti, jotta voimme aina keskittää voimavaramme oikein.

+ Toteemieläimeni on Hirvi. Hirvi tuntee oman arvonsa. Se on viisas ja vakaa. Se kuvastaa vahvuutta, mutta myös lempeäyttä.

 

Viivi Nuuttila, 2. tavoite

Jäseneksi liittyy todennäköisimmin silloin, kun jäsenyys myydään hyvin ja kun jäsenyydestä koetaan saavan hyötyä. Ideaalitilannetta kohti mennessä täytyy panosta pistää moneen suuntaan.

Kaikki lähtee hyvästä tuotteesta. Ensi vuonna lähdemme kartoittamaan laajasti uusia yhteistyökumppaneita, jotka ovat kiinnostuneita tavoittamaan lukiolaisia. Näille tahoille mahdollistamme erilaisia väyliä tavoittaa jäsenistömme. Lisäksi piireissä täytyy lähteä luomaan paikallista etuverkostoa aktiivisemmin. Tälle tarjotaan puitteet luomalla selkeät ohjeistukset etujen hankintaan. Frankin kehittämistyö on myös avainasemassa eheän palvelukokonaisuuden luomisessa.

Jotta tuote saadaan kaupaksi, täytyy sen myynnin olla hyvää ja tavoitteellista. Toimijoita tulee jo vuoden alusta kouluttaa myyntityöhön ja ihmisten kohtaamiseen, sekä asettaa jälleen selkeät, yhteiset tavoitteet jäsenhankinnalle. Ensi vuonna jäsenhankkijoiden roolin tärkeyttä tullaan korostamaan.

Myyntiä tukee viestintä, joka on kaikilla tasoilla yhdenmukaista ja tunnistettavaa. Piirien viestinnän koulutusta kehitetään ja suunnitelmallisuuteen panostetaan. Tilaa tullaan tekemään myös paikallisemmille, kokeilevammille markkinointikeinoille ja -kampanjoille, joiden pohjalta kerätään dataa siitä, mikä saa lukiolaiset liikkeelle ja miten jäsenhankintaa kannattaa tulevaisuudessa jatkaa.

+ Toteemieläimeni on leijona. Leijonat kuvastavat minulle rohkeutta ja päättäväisyyttä, johon itsekin pyrin.

 

Auli Piiparinen, 3. tavoite

Läpi vuoden strategian tavoitteita kohti menevä järjestösektori luo puitteet kasvavalle aktiivikentälle. Järjestöpuolen varapuheenjohtajana edistäisin lukiolaisten osallistumista liiton toimintaan tukemalla piirejä mm. näillä kolmella keinolla.

1. Kiinnostuksen herättäminen. Suurin kysymys lienee potentiaalisten aktiivien mukaan saaminen, tähän toimintaan kun koukuttuu pysyvästi vasta koettuaan itse sen upeuden. Järjestösektorilla piiiritoimikunta piirien kehittäjän roolissaan tulee pohtimaan ongelmaa ja jakamaan yhdessä onnistuneet aktiivirekrytointimetodit.

2. Opiskelijakuntayhtymät – mahdollisuus vaikka mihin! Pienin askel lukiolaiselle astua muuallekin kuin pelkästään oman lukion toiminnan tontille on yhteistyö muiden lähialueen lukiolaisten kanssa. Yhdessä toteutettavat tapahtumat, joissa myös piirin edustaja on kertomassa SLL:n terveisiä ja toimintaehdotuksia lähentävät kuilua piirien ja opk:itten välillä. Pieni askel heille, mutta suuri askel koko liitolle!

3. Mahdollisuuksia osallistua, oppia uutta, kehittyä! Vuonna 2016 luodaan pohja vahvalle tiimityöskentelylle. Piireissä vastuualuiden ympärille kehitetään ryhmiä: vastaava johtaa tätä mutta koko tiimi kehittää piirin toimintaa tuolla saralla, esimerkiksi viestinnässä. Luomalla uusia paikkoja tehdä piiritason työtä saadaan ihmiset sitoutumaan toimintaan.

+ Toteemieläimeni on Marsupilami. Lapsuuden sankari, jota leikin metsässä. Kahdeksanmetrinen häntä, seikkailunhalu ja nokkeluus, yksi minulta vielä puuttuu!

 

Liittohallitusehdokkaat


Sami Hasunen, 2. tavoite

Jäsenyyden markkinoinnissa tärkeää on että kortin hyödyt tuodaan opiskelijoiden tietoon. Tällä hetkellä markkinoinnissa korostuu vahvasti Frankin ja SLLn markkinointi brändeinä, ei niinkään kortin hyödyt. Mallia voitaisiin hakea enemmän aiempina vuosina käytössä olleista mainosmateriaaleista. Myös markkinoinnin laajuus ja monipuolisuus ovat tärkeitä. Uusi grafiikka ja olemassa olevat edut mahdollistavan näyttävän, monipuolisen ja tarpeen vaatiessa myös kohdennetun mainonnan. Myös piireille on tarjottava riittävä tuki markkinointiin ja grafiikan hyödyntämiseen

Jäsenetujen kattavuus on tärkeää. Kortista täytyy olla hyötyä pääkaupunkiseudulta aina pohjoiseen asti. Tämän vuoksi jäsenetujen keräämisen pitäisi jatkossa olla aivan yhtä helppoa aktiiveille kuin vuosia sitten. Laajat edut tekevät kortista entistä kannattavamman opiskelijoille.

Vuosittain toistuvaan ongelmaan korttien toimitusajoissa täytyy löytää ratkaisu. Vaikka ongelma ei olekaan kaikilta osin meistä riippuvainen eivät nykyiset ongelmat voi jatkua. Todella monien korttien ja tarrojen toimitusajat venyvät kohtuuttomiksi, mikä vaikuttaa negatiivisesti liiton maineeseen ja opiskelijoiden haluun uusia jäsenyys. Harva haluaa tilata paikasta tai tuotetta josta kuulee negatiivista palautetta toimituksista, opiskelijakortti ei ole mikään poikkeus.

+ Muuttohaukka

 

Pietu Heiskanen, 1. tavoite

Liiton edunvalvontaa ja sen vaikuttavuutta pystytään vahvistamaan sillä, että tehdään yhdessä enemmän. Mitä enemmän lukiolaisia on mukana tekemässä liiton edunvalvontaa, sitä enemmän pystymme saamaan aikaan.

Meidän pitää korostaa aktiivien ja piiritoimijoiden osallistumista edunvalvontaan: valtakunnallisen ja alueellisen edunvalvonnan vaikuttamisen keinot ovat jaos-toiminta ja piirien omat edunvalvontatiimit.

Alueellista edunvalvontaa pystymme kehittämään myös siten, että pyrimme kannustamaan opiskelijakuntia lähtemään mukaan edunvalvontaan. Tehtävä ei missään nimessä tule olemaan helppo, koska vain harvoissa opiskelijakunnissa on tähän mennessä ylipäätään toteutettu edunvalvontaa. Haaste on aina haaste, mutta hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella pystymme pääsemään tavoitteeseen.

Suomen Lukiolaisten Liiton on myös muistettava, että olemme osa suurempaa opiskelijaliikettä. Useat lukiolaisia koskettavat asiat koskettavat myös muita opiskelijoita ja meidän pitää osata ottaa yhdessä kantaa ja vaikutettava yhdessä opiskelijoiden asemaan. Sillä on todellista merkitystä, jos haluamme näyttäytyä varteenotettavana koulutuksen kehittäjänä.

+ Toteemieläimeni ovat ilman muuta mufloni ja kuha. Tiedoksi jokaiselle, että mufloni on siis villilammas tai villiintynyt kesylammas. Villilammas! Ja niitä on vielä Suomessa jollain saarilla! On se ihmeellistä. Ihan vaan sen takia se voisi jo olla toinen toteemieläimeni.
 

Kuha on taas todella hyvä ruokakala ja jo pienestä asti luonnossa liikkuneena ja kalastusta harrastaneena kuha on ollut lähes joka kerta se arvokkain saalis. Eikä tähän toteemieläin-valintaan ollut tietenkään mitään vaikutusta sillä, että ne kuhameemit on hemmetin hauskoja.

Matleena Inget, 2. tavoite

Ensinnäkin lähtisin palvelujaosta ja piiritoimijoita osallistaen kehittämään viestintäämme siten, että se olisi kiinnostavampaa, lukiolaisia tavoittavaa ja sellaista, josta ilmenee jäsenyyden edut. Haluaisin myös olla mukana ideoimassa keväälle #kutsumua kaltaista kampanjaa. Näin saisimme näkyvyyttä mediassa ja sitä kautta varmasti uusia jäseniä.Varmistaisin myös, että jäsenyydestä oikeasti hyötyy. Piirit ja opiskelijakunnat tulee valjastaa paikallisten jäsenetujen hankintaan, ja heille tulee tarjota kattavat valmiudet sen tekemiseen. Pelkkä “hankkikaa jäsenetuja” ei riitä, vaan koulutusta ja ohjeita esim. neuvottelutaitojen kehittämiseen on tarjottava.Keräisin kyselyjen avulla tietoa siitä, mitä liiton tulisi tarjota, jotta lukiolaiset siihen liittyisivät. Tämän datan pohjalta lähtisin toteuttamaan mahdollisia kehitysideoita.Perinteisten roadshow:den tehostamisen lisäksi haluaisin kannustaa piirejä oma-aloitteiseen ja kokeilevaan jäsenhankintaan. Tähän ratkaisuna voisivat olla erilaiset kampanjat, esim. “junaliput festareille halvemmalla.” Tarjoamalla koulutusta ja eväitä tekemiseen jokaiselle toimijalle, pääsemme kohti tavoitetta ympärivuotisesta ja tehokkaasta jäsenhankinnasta.

+ Toteemieläin: Joutsen. Oon uskollinen, tajuan asioita sanomattakin ja uskallan olla erilainen, koska niin kuin ruma ankanpoikanen opetti, se ei ole välttämättä huono asia. Lisäksi oon tällä hetkellä yhtä valkoinen kuin joutsen, sillä kaipaan etelän aurinkoon.

 

Venla Kinnunen, 3. tavoite

Lukiolaisten liiton toimintaan tulee saada lisää toimijoita, ja opiskelijakuntien aktivoiminen on helpoin tapa kontaktoida heidät. Tätä varten tarvitaan kuitenkin kaksi asiaa: 1) Paljon mahdollisuuksia tehdä toimintaa sekä 2) tarvittava tiedonkulku toiminnasta. Mahdollisuuksia tehdä toimintaa saadaan vakiinnuttamalla tiimitoiminta piireihin. Omassa piirissäni on uudistettu tiimejä tekemään edunvalvonta-, palvelu-, ja järjestötoimintaa, joka mahdollistaa toisaalta laajemman toiminnan ja toisaalta helpon ja selkeän väylän piirin toimintaan. Koen, että pystyn tukemaan tässä piirejä ja tarvittaessa tekemään tarkempaa ohjeistusta tiimien toimintatavoista.Jotta toimintaan saadaan uusia ihmisiä, tulee kaikkien myös tietää mitä SLL tekee. Ensimmäinen askel tätä kohti on toimiva ja säännöllinen opiskelijakuntaviestintä. Keskusliitto voisi hyvin luoda valmiita pohjia kummilukiokirjeille, joihin piirit lisäävät omat tapahtumansa ja seuraavat tiimien kokouksensa. Lukioissa, joissa SLL on jo vakiintunut osaksi koulua voi myös kokeilla kuukausittaista updatea Lukiolaisten liiton toiminnasta sisältäen “tänne voit seuraavaksi ilmoittautua” -osion. Infon voisi tuoda opiskelijoille aamunavauksessa tai vaikkapa RO-tiedotteessa. Liiton johdossa pystyn tukemaan tässä omaa kummipiiriäni ja osallistumaan yhteisten pohjien tekemiseen kaikille piireille.

+ Toteemieläimeni on supikoira. Se on sopivan vikkelä liikkeissään ja hieman erilainen.

 

Kaisla Luukkainen, 2. tavoite

Mielestäni piirihallituksien tekemä markkinnointityö roadshow’den ja koulukäyntien yhteydessä ei riitä, vaan tässä kohtaa olisi aika ottaa opiskelijakunnat aktiivisesti mukaan.
Heidän olisi helppo markkinoida paikallisetuja opiskelijoille sekä
houkutella heitä liittymään liittoon. Tästä opiskelijakunnat
vastavuoroisesti saisivat esimerkiksi
hallitukselleen rahaa, verraten tulokseen minkä he ovat lukiossaan
saavuttaneet. Esimerkiksi jäsenhankintakamppikset heti lukuvuoden alussa voisivat olla hyvä
startti jäsenmäärän kasvulle sekä opiskelijakunnan aktivoimiselle.
En silti kannata että roadshow’den teko lopetettaisiin, vaan että niitä tehostettaisiin paremmalla etukäteismarkkinoinnilla sekä huomattavasti huomiotaherättävimmillä bannereilla ynnä muilla jotka pikaliittymispisteillä houkuttelisivat opiskelijat katsomaan tarkemmin mistä on kyse. Ylipäätään liiton tulisi tarjota enemmän konkreettista materiaalia roadshow’ta varten, yksittäisenä esimerkkinä mm. konkreettinen mallikappale opiskelijakortista. Kaiken kaikkiaan markkinoinnissa on tärkeä muistaa kohde, jolloin kortin markkinoija tulisi kartoittaa paikallisedut joka kerta mennessään uuteen kohteeseen.
+ Piisamirotta, koska ei siivoaminen mitään auta.

Viljami Miekkavaara, 3. tavoite

Valitsin kolmannen kysymyksen eli aktiivimäärän kasvattamisen liitossa. Lukiolaisille tulee tarjota mahdollisimman paljon väyliä päästä mukaan toimintaan ja tapoja millä he pystyvät vaikuttamaan aktiivisesti SLL:ssa. Ensi vuonna kasvavissa määrin tiimien avulla kuka tahansa voi piirissään tulla vaikka tapahtumatiimiin järjestämään tulevaa tapahtumaa ja ottamaan vastuuta sen mukaan mitä haluaa ja myöhemmin vaikka vaihtaa tiimiä kiinnostuksien mukaan. Loistava konsepti jonka yleistymistä piireissä haluan ehdottomasti edistää ensi vuonna.Myös piirien ja opiskelijakuntien välistä yhteistyötä tulee kehittää ja esimerkiksi opiskelijakuntayhtymien kautta suuremmissa kaupungeissa edistää yhteistyötä mm. tapahtumien järjestämisessä. Kun piireillä on hyvät yhteydet opiskelijakuntiin, lukiolaisia lähtee helpommin mukaan toimintaan. Haluaisin kehittää kummilukiotoimintaa monipuolisemmaksi. Se onnistuisi helposti keskusliiton piireille tarjoamilla työkaluilla ja yhtenäisillä ohjeistuksilla.Liiton ja piirien tapahtumilla on suuri merkitys. Mielenkiintoisilla sisällöillä uudet kiinnostuvat enemmän toiminnasta ja todennäköisemmin jäävät mukaan. Haluan myös kiinnittää huomiota tapahtumien monipuolisuuteen, jotta kauemmin toiminnassa olleet aktiivit saavat tapahtumilta myös tulevaisuudessa entistä enemmän jotain uutta ja mielenkiintoista.

+ Toteemieläimeni on saukko. Sain sen toteemieläintestistä, en tiedä johtuuko se luonteestani vai kenties kotipiiristäni, hmm? (Järvi-Suomen piiri = saukkoja)

 

Henri Miettinen, 3. tavoite

Jotta Suomen lukiolaisten liitto voisi tosiasiallisesti kasvaa, tulee meidän ehdottomasti pureutua siihen, miten liitosta toimivien lukiolaisten määrää saisi kasvatettua. Se johtaisi myös edunvalvonnallisen vakuuttavuuden kasvuun, kun edunvalvontaa tekisi enemmän ihmisiä. Lisäksi jäsenmääräkin nousisi omalta osaltaan, kun lukiolaisuuden lähettiläitä olisi enemmän.Ensinnäkin piireissä tulee saada toimivat tiimit jokaiselle vastuualueelle, ja jokaista tiimiä vetäisi piirihallituksen jäsen. Piirien toiminta tulee muuttaa tiimien tehtäväksi, jolloin piirihallitukselle muodostuisi liittohallitusmainen rooli, ja piirihallitukset voisivat keskittyä kokonaiskuvan hallitsemiseen.

Toiseksi opiskelijakunnat ja heidän tyypit on saatava paremmin osaksi liittoa, luomalla opiskelijakuntiayhtymiä. Jokainen piiri voisi ensi vuonna kokeilla jo yhtä yhtymää alueellaan.
Lisäksi kummilukiotoiminta tulee vakiinnuttaa piirien sisäisillä kannustimilla lukiokummeille. Toimii Helsingin piirissä, miksi ei muuallakin?

Ensi vuonna liiton johdossa ajaisin ehdottomasti näitä asioita.

+ Mun toteemieläin on ilves, koska meitsi tykkää tarkkailla asioita sillee vähä ilvesmäisesti, ja mun unelma ois olla yhtä komea kuin toteemieläimeni

 

Aleksi Ojanperä, 1. tavoite

Liiton edunvalvonnallista vaikuttavuutta tulisi edistää kehittämällä piirien tekemää paikallista edunvalvontaa. Nykyään piirien tekemä paikallinen edunvalvonta on eritasoista eri piirien välillä joka voi johtua monesta eri syystä. Esimerkiksi opiskelijakuntien ja piirien keskinäinen heikko vuorovaikutus voi johtaa piirien tiedonpuutteeseen. Tällöin piirit eivät välttämättä saa tietää ajoissa edunvalvonnallisista tapauksista. Myös piirit panostavat edunvalvontaan erilailla toisiin piireihin nähden.

Opiskelijakuntien ja piirien keskinäisessä vuorovaikutuksessa lukiokummitoiminta on avainasemassa. Lukiokummitoiminta on paras väylä saada tietää edunvalvonnallisista tapauksista. Piirejä tulisikin tukea ja kannustaa tekemään aktiivista lukiokummitoimintaa ympäri vuoden. Kannustamisessa piirikummilla on tärkeä rooli.

Lisäksi piirejä tulisi kannustaa tekemään paikallista edunvalvontaa aktiivisesti muulloinkin kuin opiskelijakuntatoiminnan kautta. Piirien edunvalvontatiimien kautta saadaan tekijöitä tekemään paikallista edunvalvontaa. Yksi henkilö ei aina välttämättä pysty tekemään kaikkea edunvalvontatyötä sillä edunvalvonta on niin laaja osa-alue. Kun työtä ei ole liikaa yhden ihmisen harteilla niin työn ilokin säilyy. Lisäksi keskusliiton tuki ja ympärivuotinen koulutus ovatkin erittäin tärkeitä tiimien toimimisen kannalta.

+ Toteemieläimeni on karhu.

 

Roope Olli, 2. tavoite

Liiton markkinoiminen aloitettava jo yläasteella, esimerkiksi opotuntien yhteydessä suurissa kouluissa. Siisti liittymiskampanja, esimerkiksi markkinointiyhteistyö vaihto-opiskelijayrityksen/järjestön kanssa voisi toimia. “Liity jäseneksi 30.8 mennessä, ja voit voittaa vaihtovuoden”. Laaja somenäkyvyys ja suoramarkkinointi ovat kovia sanoja. Mainostus, jossa ilmaistaan, paljon tavallinen lukiolainen (voi) säästää opiskelijakortin avulla on havainnollistava ja houkuttava esimerkki eduista. Opiskelijakuntatoimijoista palkintojen avulla osa jäsenhankkijoita.

+ Toteemieläin ehdottomasti Manaatti, en tiedä miksi.
(Toimisto otti vapauden googlettaa Manaatin, tulokset löydätte täältä.)

 

Mikaela Ranto, 3. tavoite

Tätä voisi edistää luomalla toimivat tiimit piireihin sekä opiskelijakuntayhtymillä. Kun tiimit saadaan toimiviksi konsepteiksi ja opiskelijakunnat tietoisiksi niistä, on kenen tahansa helppo tulla niihin mukaan. On tärkeää, että lukiolaiset ymmärtävät, että toiminnassa he voivat tehdä juuri sitä, mitä he haluavat. Jotakin kiinnostaa edunvalvonta, toista tapahtumien järjestäminen, mutta vastuun ottaminen voi jännittää. Tiimeissä saadaan osallistettua paljon ihmisiä ja kasvatettua aktiivikenttää näiden kautta. Opiskelijakuntayhtymät ovat myös hyvä väylä aktivoida lukiolaisia SLL:n toimintaan. Piirien sekä keskusliiton on hyvä olla mukana yhtymien luomisessa ja auttamassa niitä alkuun. Tätä helpottaisi varmasti ns. ‘’tietoisku’’ opiskelijakunnille siitä, mitä hyötyä yhtymistä on ja miksi niitä on tärkeää luoda. Kun piirit ovat mukana luomassa näitä, saavat he kehitettyä suhteitaan opiskelijakuntiin sekä voivat siirtää piireissä tehtävää työtä kuten vaikka edunvalvontaa ja jäsenhankintaa opiskelijakuntien vastuulle. Toiminnan on näytettävä siltä, että jokainen lukiolainen haluaa olla siinä mukana ja se koetaan tärkeäksi osaksi lukioaikaa.

+ Toteemieläimeni olisi vaikkapa fretti, koska ne ovat niin energisiä pakkauksia. Virtaa ja energisyyttä löytyy paljon minustakin!

 

 Niko Ylä-Poikelus, 2. tavoite

Suomen Lukiolaisten Liitto on kasvanut dynaamiseksi, jokaisen lukiolaisen etua ajavaksi järjestöksi. Kun jäsenyydestämme tulee itsestään selvä osa lukiolaisuutta, toimintaedellytyksemme paranevat: rahoitus vakiintuu, lukiolaiset ovat houkutteleva yhteistyökumppani ja mandaattimme edunvalvontaan vahvistuu.

Jäsenhankinta on usein painottunut koulukäynteihin. Liittohallituksen tuleekin huolehtia jäsenhankinnan ympärivuotisuudesta. Jäsenemme eivät saa ajatella, että SLL pitää heistä ainoastaan rahoituksen lähteenä! Kehittämällä jäsenviestintää parannamme mainettamme aktiivisena lukiolaisten puolesta toimijana. Tällöin jäsenyys uusitaan vuosittain, ja sitä suositellaan myös muille. Myös monipuoliset paikallisedut ja niiden alueellinen kattavuus ovat elintärkeitä. Silloin toimintamme on läheisempää ja jäsenyys hyödyllisempää.

On muistettava, ettemme ole ainoita jäsenhankintaa tekeviä – muiden ajatukset Liitosta merkitsevät paljon. Jos SLL on uskottava ja hyödyllinen vanhempien näkökulmasta sekä lukioyhteisöä kehittävä toimija henkilökunnan mielestä, eivät he epäröi suositella jäsenyyttämme.

Myös yhteistyössä yläkoulujen kanssa on suuri jäsenpotentiaali. Tutustuttamalla ysiluokkalaiset lukiolaisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin olisimme läsnä myös peruskoulun vaikeimmassa päätöksessä, yhteishaussa – heti lukioelämän alusta.

+ Toteemieläimeni on pöllö, sillä luotan usein intuitiooni ja kykyyni omaksua asioita “on the spot”, mutten myöskään pelkää ihmetellä uutta.