Lukiolaiset: Korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa vielä kehitettävää

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Kaikki kevään korkeakoulujen yhteishakujen tulokset on nyt julkaistu. Moni on saanut iloisia uutisia opiskelupaikasta, mutta vielä useampi on joutunut pettymään. Suomen Lukiolaisten Liitto on seurannut huolestuneena uutisointia valinnoissa ilmenneistä ongelmista.

“Viime viikkojen uutisoinnin perusteella lienee selvää, että homma ei ole mennyt aivan putkeen. Opiskelijavalintojen mokailut tai epäreiluilta tuntuvat käytännöt rapauttavat hakijoiden luottamusta järjestelmään. Virheistä ja virhearvioista on otettava opiksi”, Lukiolaisten Liiton varapuheenjohtaja Juho Leskelä toteaa.

Lukiolaisten Liitto pitää tärkeänä, että välivuoden viettäjiä ei jätetä oman onnensa nojaan. Avoimen korkeakoulujen opintojen tarjoaminen on yksi hyvä tapa tukea opiskelupaikkaa vaille jäänyttä. Esimerkiksi Jyväskylän yliopisto on luvannut maksupalautuksen niille ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville, jotka suorittavat 25 opintopistettä kandidaatti- ja maisteriohjelmien avoimen väylän opintoja. Hallitus puolestaan on päättänyt 10 miljoonan euron panostuksesta, jolla osin mahdollistetaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville määräaikainen opintomaksuista vapauttaminen. Lukiolaisten Liitto toivoo, että tätä opintomaksuista vapauttamista voidaan kohdentaa myös ilman opiskelupaikkaa jääneille ylioppilaille.

“Maksuttomien opintojen tarjoaminen avoimessa korkeakoulussa on varsinainen kaikki voittaa -tilanne: välivuoden viettäjä pääsee tutustumaan korkeakouluopintoihin ja pitämään opiskelurytmiä yllä, korkeakoulut saavat sitoutuneita hakijoita, ja yhteiskunnan kannalta on arvokasta, että nuorilla on mielekästä tekemistä, joka vieläpä edistää korkeakouluopintoja”, Leskelä sanoo.

Syksyllä on jälleen edessä tulevien valintaperusteiden päättäminen. Tämän kevään hakuihin vaikutti moni tekijä, joten se ei välttämättä tarjoa ideaalia lähtökohtaa tarkastella yhteispistevalinnasta luopumisen ja suoran todistusvalinnan lisäämisen seurauksia. Lukiolaisten Liitto pitää kuitenkin tärkeänä, että valintaperusteiden vaikutuksia esimerkiksi hyväksyttyjen hakijoiden moninaisuuteen sekä lukion ainevalintoihin selvitetään. Tarvittaessa valintaperusteita on korjattava.

“Korkeakoulut päättävät tietysti itse valintaperusteistaan tarpeidensa mukaisesti, mutta nyt käytössä olleet pisteytykset on koettu osin kohtuuttomiksi. Todistusvalintaan liittyy paljon väärinymmärryksiäkin, joita ohjauksella ja tiedotuksella on pyrittävä oikaisemaan. Pitää kuitenkin muistaa, että opiskelijavalinnat ovat nuorelle tärkeimpiä kysymyksiä, joten esimerkiksi pisteytysten signaaleja tulkitaan todella herkästi”, Leskelä kommentoi.

Lisätietoja: varapuheenjohtaja Juho Leskelä, juho.leskela@lukio.fi, 050 341 5544