Lukiolaiset: Turvalliset nasut antavat hyvän startin lukioon

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Moikka uudet ja vanhat opiskelijat, tervetuloa lukioon!

Uusi lukuvuosi alkaa lukioissa tällä viikolla. Jälleennäkeminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen on ihanaa, ja siksi moni haluaa aloittaa uuden lukuvuoden koulun omilla perinteillä. Monessa lukiossa koulun alkua värittävät opiskelijoiden itse järjestämät, nasutuksen, nahkiaisten tai mopotuksen nimellä kulkevat tapahtumat, jotka on tarkoitettu uusien opiskelijoiden tervetuliais- ja siirtymäriiteiksi.

Tarve yhteisöllisyyden rakentamiselle on suuri: nuoret ovat kärsineet paljon pandemia-ajan rajoituksista, ja Kouluterveyskyselyn 2021 mukaan joka kymmenes lukiolainen ei koe olevansa tärkeä osa koulu- tai luokkayhteisöään. Opiskelijatapahtumilla on suuri rooli ja erinomainen mahdollisuus toimia koulun yhteisöllisyyden rakentajana. Kun opiskelijoiden paineet kasvavat, kasvaa myös tarve pitää hauskaa ja tasapainottaa kuormittavaa opiskeluarkea.

Yhteishenki ei synny kiusaamalla – mikään tapahtuma ei ole onnistunut, jos kaikki eivät koe oloaan turvalliseksi. Siksi on tärkeää, että kaikki lukiolaiset voivat kouluarjen lisäksi tuntea yhteisöllisyyttä ja turvallisuuden tunnetta myös vapaa-ajan tapahtumissa. Hyvässä tapahtumassa kaikilla on hauskaa, eikä kukaan joudu tahtomattaan esimerkiksi kuuntelemaan taustaansa halventavia vitsejä tai riisuuntumaan toisten edessä. Kiusaaminen ja muiden nöyryyttäminen eivät kuulu opiskelijatapahtumiin, eikä niistä tule olla haittaa myöskään sivullisille tai ympäristölle.

Vaikka koulun aloitustapahtumiin osallistuminen on yleensä vapaaehtoista, niin kynnys jättää tapahtuma väliin voi olla opiskelijalle suuri. Moni pelkää ulkopuolelle jäämistä uudessa elämänvaiheessa, ja nuori voi silloin päätyä osallistumaan myös epämukavalta tuntuviin aktiviteetteihin. Ikävät kokemukset lukiotaipaleen alussa voivat aiheuttaa huonon fiiliksen lukioyhteisöstä ja vaikuttaa esimerkiksi opiskelumotivaatioon.

“Asiallisesti toteutettuina erilaiset tapahtumat antavat lukiolaisille mahtavan startin uudelle lukuvuodelle. Olisi hienoa, jos lukion henkilöstö ja opiskelijat voisivat yhdessä miettiä erilaisia osallistumisvaihtoja tapahtumiin. Kouluissa tulee olla myös yhteiset käytännöt sille, miten toimitaan, jos jotakuta häiritään tai kiusataan vapaa-ajan tapahtumissa”, painottaa Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Lukas Virtala.

Lukiolaisten Liitto toivottaa timanttista ja turvallista koulunalkua jokaiselle lukiolaiselle – pidetään yhdessä huolta siitä, että jokainen saa nauttia ainutlaatuisesta lukioajasta täysillä!

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Lukas Virtala, 050 377 9700, lukas.virtala@lukio.fi