Toisen asteen opiskelijajärjestöt: Lukukausimaksut eivät kuulu toiselle asteelle

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkistaa tänään tiistaina koulutusviennin tiekartan. Keskustelu toisen asteen koulutusviennin ympärillä sai uuden käänteen, kun kuntien mahdollisia säästötoimenpiteitä listaavassa ohjelmassa mainittiin yllättäen lukukausimaksujen periminen toisen asteen vieraskielisessä koulutuksessa.

Erityisen hätkähdyttävän kirjauksesta tekee se, että käytännössä tämä voisi tarkoittaa lukukausimaksuja myös suomalaisille kansainvälisissä toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville nuorille. Hallituspuolueista on jo ehditty rauhoittelemaan keskustelua toteamalla, että kirjaus koskee EU-/ETA-maiden ulkopuolisia kansalaisia. Tämäkään ei ole kuitenkaan ongelmatonta.

On epätodennäköistä, että alaikäiset muuttavat toisen asteen koulutuksen perässä itsenäisesti ulkomaille. Laadukas koulutusjärjestelmä voi olla yksi kilpailuvaltti suomalaisille työnantajille kansainvälistä työvoimaa rekrytoidessa – onkin mietittävä tarkkaan kenen kukkarosta maksut lopulta olisivat pois.

Koulutusviennin kehittäminen ei edellytä lukukausimaksujen perimistä yksittäisiltä opiskelijoilta Suomessa järjestettävästä koulutuksesta. Lukiokoulutuksen osalta kansainvälisesti kattava IB-verkosto tuottaa arvostetun tutkinnon, joten sen kanssa kilpailu ei ole mielekästä resurssien käyttöä. Lukukausimaksujen sijaan koulutusvientiä kannattaa rakentaa esimerkiksi opettajien osaamisen, opiskeluympäristön tai koulutuksen laadun kehittämisen ympärille. Ammatillista osaamista tulee jatkossa voida myydä ulkomaille, mutta lainsäädännön uudistamisen tulee kuitenkin keskittyä viennin edistämiseen, ei lukukausimaksujen perimisen mahdollistamiseen kaikilta. Toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden periaatteesta ei kannata luopua.

 

Elli Luukkainen, puheenjohtaja, Suomen Lukiolaisten Liitto, 050 433 3171

Musa Jallow, vt. puheenjohtaja Suomen Ammattiiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, 044 082 4221

Nicholas Kujala, ordförande, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, 044 277 8669