Lukiolaiset: Lukiossa tulee olla tilaa oppimisesta innostumiselle

Lausunnot & kannanotot Uutiset Vaikuttaminen

Petteri Orpon hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on Suomi, jossa halutaan oppia jatkuvasti uutta. Se on valtavan tärkeä asia tavoiteltavaksi: sivistys ja osaamisen kehittyminen luovat paljon hyvää sekä yksilölle että koko yhteiskunnalle.

Työtä oppimisen ilon ja halun vahvistamiseksi on kuitenkin vielä paljon tehtävänä. Nuorten innostuminen oppimisesta ei synny tyhjiössä, vaan tähän tarvitaan kunnossa olevia puitteita ja riittäviä resursseja.

Tässä Lukiolaisten työkaluja siihen, miten suomalaisessa lukiokoulutuksessa mahdollistetaan oppimisesta innostuminen jokaiselle. Saa käyttää!

  • Lukiolaisten kuormitus tekee opiskelusta suorittamista, eikä oivaltamiselle jää tilaa. Lukion opetussuunnitelma on lähinnä paisunut vuosien aikana, vaikka maailma muuttuu ja asioiden ulkoa oppimista tarvitaan yhä vähemmän. Siksi lukion opetussuunnitelman sisältöjen määrää tulee tarkastella myös kriittisesti, jotta lukioon saadaan tilaa ajattelun kehittymiselle ja asioiden sisäistämiselle.

  • Lukion tulee auttaa opiskelijaa tunnistamaan omat kiinnostuksenkohteensa ja kun liekki johonkin aiheeseen syventymiseen syttyy, tätä tulta kannattaa ruokkia. Opiskelijaa tulee auttaa näkemään opintojen yhteys muuhun elämään lukion aikana ja sen jälkeen. Kun pienistä ja suurista onnistumisista saa palautetta, se rohkaisee haluamaan enemmän.

  • Oppiminen syntyy opettajien tukemana. Paraskaan opettaja ei kuitenkaan saa opiskelijoita innostumaan, jos opettajia ei ole riittävästi ja työmäärä kasvaa liian suureksi. Siksikin lukiokoulutuksen rahoitusleikkuri tulee hetimmiten poistaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaista. 100 miljoonan rahoitusvaje rapauttaa vakavasti pohjaa hyviltä aikeilta ja lukioissa olevalta osaamiselta, eivätkä Orpon hallitusohjelman lupaamat 10 miljoonaa lisäeuroa riitä valitettavasti kuin alkuaskeliin.

  • Jos ei tunne iloa mistään, ei varmasti tunne iloa myöskään oppimisesta. Nuorten mielenterveyskriisi on vakava ja todellinen: noin joka neljäs nuori kärsii mielenterveyden ongelmista ja lukiolaisista lähes kaksi kolmesta kokee huolta mielialastaan sekä pitää opintojaan henkisesti raskaina. Jokaisen tulee saada apua jaksamisensa haasteisiin, jotta myös oppiminen voi sujua.

“Lukio-opiskelu ei ole eikä sen kuulukaan olla aina helppoa. Jokaisen lukiolaisen tulisi kuitenkin saada oppitunneilla myös ilon ja innostumisen kokemuksia. Se synnyttää uteliaisuutta ja halun oppia lisää myöhemminkin”, painottaa Lukiolaisten puheenjohtaja Ella Siltanen.

Tällä viikolla yli 32 100 nuorta aloittaa opintonsa lukiokoulutuksessa ja jatkaa polkuaan kohti sivistyneeksi kansalaiseksi kasvamista. Toivomme jokaiselle uudelle ja jatkavalle lukiolaiselle iloa ja riemua sekä oppimiseen että vapaa-ajalle!

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Ella Siltanen, 050 377 9700, ella.siltanen@lukio.fi