Verkkosivustojen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä:
Suomen Lukiolaisten Liitto ry

Yhteyshenkilö:
Ville Koivisto
Jäsenpalvelu- ja hallintosihteeri
ville.koivisto@lukio.fi

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään verkkosivustojen lukio.fi sekä improbatur.fi kävijöiden tietoja.

Henkilöt, jotka liittyvät lukio.fi -sivuston kautta Suomen Lukiolaisten Liiton jäseneksi siirtyvät ennen liittymistä erilliselle evästeettömälle liittymissivulle. Liittymisen yhteydessä kerättävät tiedot ovat osa Suomen Lukiolaisten Liiton jäsenrekisteriä. Jäsenrekisterin tietosuojaselosteeseen pääset tästä.

Henkilöt, jotka tilaavat Improbatur-lehden improbatur.fi -sivuston kautta siirtyvät myös ennen tilausta erilliselle tilaussivustolle. Tilaustiedot ovat osa Improbaturin vastaanottajarekisteriä. Vastaanottajarekisterin tietosuojaseloste löytyy täältä.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet
Sivusto käsittelee tietoja käyttämällä evästeitä. Tietoja käsitellään tilastollisen tiedon tuottamiseen, kävijäseurantaan, mainontaan sekä sivuston ja palveluiden kehittämiseen. Tietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus.

Verkkosivustot käyttävät seuraavia evästetyökaluja:

 • Facebook Pixel
 • Google Analytics

4. Käsiteltävät/rekisteriin tallennettavat tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Käyttäjän IP-osoite
 • Kellonaika
 • Käytetyt sivut
 • Selaintyyppi
 • Mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
 • Miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • Mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • Kävijätietoihin liittyvä data ja demografiatiedot
 • Muita tietoja käyttäytymisestä sivustoillamme

5. Erityiset henkilötietoryhmät
Rekisteri ei sisällä erityisiä henkilötietoryhmiä.

6. Henkilötietojen säilytysaika
Käytämme sekä väliaikaisia että pysyviä evästeitä. Väliaikaiset evästeet säilyvät vain siihen saakka, kunnes suljet selaimesi. Käytämme myös pysyviä evästeitä, jotka säilyvät pidemmän ajan, kuitenkin maksimissaan kuusi kuukautta.

Google Analytics luo tilastotietoa esimerkiksi sivustojen kävijämääristä. Tilastotiedot tallennetaan anonyymisti, eikä niistä voi tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Anonyymiä dataa säilytetään toistaiseksi.

Evästeet voi ottaa pois käytöstä verkkoselaimen asetuksista. Evästeiden ottaminen pois käytöstä voi kuitenkin rajoittaa sivuston käyttöä. Selaimen asetuksista voi myös asettaa tilan, joka ilmoittaa tallennettavasta evästeestä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä.

8. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus

 • Saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • Saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat rekisterinpitäjän käsittelemät henkilötiedot
 • Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • Vaatia henkilötietojensa poistamista rekisteristä silloin, kun:
  • Tietojen käsittely perustuu suostumukseen
  • Tietojen poistaminen ei ole ristiriidassa rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden tai yleisen edun kanssa
  • Henkilötietojen käsittely ei ole enää tarpeellista niitä tarkoituksia varten joihin ne alunperin kerättiin
 • Saada henkilötietonsa sähköisessä muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (tietyin edellytyksin)
 • Vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, esimerkiksi pyytämällä suoramarkkinoinnin lopettamista
 • Tehdä valitus valvontaviranomaiselle

9. Henkilötietojen luovutus ja siirtäminen
Henkilötietoja ei luovuteta ulkoisten rekisterinpitäjien omistukseen. Evästeillä kerättyjä tietoja voidaan käyttää markkinointiin, joka tapahtuu kolmannen osapuolen palvelinten kautta. Kolmannella osapuolella ei ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

10. Tietojen siirtäminen EU:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan käsitellä EU-/ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevissa palvelimissa. Suomen Lukiolaisten Liitto on tällöin vastuussa siitä, että kaikki henkilötietoja käsittelevät toimiat ovat mukana EU:n ja Yhdysvaltain välisessä Privacy Shield-sopimuksessa tai muulla tavoin sitoutuneet noudattamaan eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä.

11. Tietoturva
Sivustot käyttävät suojattua yhteyttä. Digitaalisesti käsiteltäviin henkilötietoihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät palveluntarjoajat valitaan huolellisesti ja niiden tietosuojakäytäntöjä valvotaan.

12. Tietosuojaselosteen päivittäminen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa tai tarkentuessa. Seloste on viimeksi päivitetty 27.3.2019.

13. Ota yhteyttä!

Jos tästä tietosuojaselosteesta tai muista tietosuoja-asioista herää kysymyksiä, vastaamme mielellämme! Yhteydenotot tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen tietosuoja@lukio.fi tai kirjallisesti osoitteeseen:

Tietosuojayhteyshenkilö
Suomen Lukiolaisten Liitto
Töölönkatu 35 B
00260 Helsinki