Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n Lounais-Suomen piiri ry:n varsinainen piirikokous

Suomen Lukiolaisten Liiton (SLL) Lounais-Suomen piirin (LSP) varsinainen piirikokous järjestetään 12.11.2022 Turussa, TYYn Turku-Salissa, osoitteessa Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku. Tila on esteetön. Kokous alkaa klo 11:00.

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki toiminnasta kiinnostuneet lukiolaiset. Kokouksessa on äänioikeus sekä oikeus aloitteiden jättämiseen jokaisella, jolla on Lukiolaisten Liiton opiskelijakortti voimassa olevalla lukuvuositarralla (2022–2023) ja joka opiskelee jossain Lounais-Suomen piirin alueen lukiossa*.

Lisäksi oikeus aloitteiden jättämiseen piirikokoukselle on piirin alueen lukioiden opiskelijakunnilla. Aloitteet on jätettävä piirihallitukselle (lounais-suomen.lukiolaiset@lukio.fi) viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
Todistaaksesi äänioikeutesi ota kokoukseen mukaan Lukiolaisten Liiton opiskelijakortti tai SLL:n keskustoimiston myöntämä todistus jäsenmaksun maksamisesta.

Piirikokouksessa pääset vaikuttamaan siihen, millaista toimintaa ja palveluja alueesi lukiolaisille järjestetään sekä pääset vaikuttamaan piirihallituksen kokoonpanoon joko äänestämällä tai vaikkapa hakemalla sinne itse!

Piirikokouksessa valitaan piirille puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja piirihallitus. Hakijan tulee olla piirin henkilöjäsen ja hänen tulee olla maksanut jäsenmaksunsa. Puheenjohtajan tulee olla 18-vuotias pestin alkamispäivästä lähtien (1.1.2023). Jos pestit yhtään kiinnostavat, kannattaa rohkeasti asettua ehdolle! Ehdolle asettuminen tapahtuu piirikokouksessa, jossa ehdokkaat pääsevät myös pitämään lyhyet puheenvuorot:
– puheenjohtajisto max. 3min
– piirihallitus max. 1min

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
– Edellisen vuoden toimintakertomuksen hyväksyminen
– Toimikauden 2021 tilinpäätösten vahvistaminen
– Tili- ja vastuuvapauksien myöntäminen tilikauden 2021 tili- ja vastuuvelvollisille
– Merkitään tiedoksi piirin osavuositoimintakertomus kuluvalta vuodelta 2022
– Piirihallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta vuodelle 2023
– Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2023
– Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2023
– Piirikokoukselle osoitetut aloitteet

Ilmoittautumaan piirikokoukseen pääset linkistä: bit.ly/LSPPIKO22

Jos kokouksesta herää kysymyksiä tai tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä piirin puheenjohtajistoon, Vilma Sirkelä puh. 0452352755 ja Eina Mäkelä 040 8768662 .

12.11.2022 11:00