FIBSin varsinainen piirikokous 2023

KOKOUSKUTSU

 

SUOMEN LUKIOLAISTEN LIITTO RY:N – FINNISH INTERNATIONAL BACCALAUREATE SOCIETY RY:N VARSINAINEN VUOSIKOKOUS

Suomen Lukiolaisten Liiton (SLL) Finnish International Baccalaureate Societyn (FIBS) varsinainen vuosikokous järjestetään 17.11.2023 Helsingissä, Redi Neuvottelee – Hermannin rantatie 5, 00580 Helsinki (kauppakeskus Redi). Tila on esteetön. Etäosallistuminen on myös mahdollista https://bit.ly/FIBSGA2023 . Kokous alkaa klo 17.00, ja saapuminen noin puoli tuntia etuajassa on suositeltavaa.

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki toiminnasta kiinnostuneet lukiolaiset. Kokouksessa on äänioikeus sekä oikeus aloitteiden jättämiseen jokaisella, jolla on Lukiolaisten Liiton opiskelijakortti voimassa olevalla lukuvuositarralla (2023–2024) ja joka on FIBS ry:n jäsen. 

Lisäksi oikeus aloitteiden jättämiseen vuosikokoukselle on Suomen IB-lukioiden opiskelijakunnilla. Aloitteet on jätettävä piirihallitukselle (fibs@lukio.fi) viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Todistaaksesi äänioikeutesi ota kokoukseen mukaan Lukiolaisten Liiton opiskelijakortti tai SLL:n keskustoimiston myöntämä todistus jäsenmaksun maksamisesta. Ota mukaan lisäksi kuvallinen henkilötodistus, kuten passi tai ajokortti!

Vuosikokouksessa pääset vaikuttamaan siihen, millaista toimintaa ja palveluja IB-opiskelijoille järjestetään sekä pääset vaikuttamaan FIBS:n hallituksen kokoonpanoon joko äänestämällä tai vaikkapa hakemalla sinne itse!

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 • Edellisen vuoden toimintakertomuksen hyväksyminen
 • Toimikauden 2022  tilinpäätösten vahvistaminen
 • Tili- ja vastuuvapauksien myöntäminen tilikauden 2022 tili- ja vastuuvelvollisille
 • Merkitään tiedoksi piirin osavuositoimintakertomus kuluvalta vuodelta 2023
 • FIBS:n hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta vuodelle 2024
 • Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2024
 • Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2024
 • Vuosikokoukselle osoitetut aloitteet
 • (Kunniajäsen(t)en nimeäminen)

Kokoukseen osallistuminen ei vaadi ilmoittautumista, mutta osallistujamäärän tietäminen helpottaa meitä järjestelyissä, joten kannustamme sinua ilmoittautumaan kokoukseen seuraamalla tätä linkkiä bit.ly/FIBSGAsignup23 Voit tällä linkillä myös ilmoittaa halukkuudestasi hakea hallituksen jäseneksi tai puheenjohtajaksi/varapuheenjohtajaksi. Tämä ei velvoita sinua hakemaan mihinkään, eikä sinun ole pakko ilmoittaa halukkuudestasi meille. 

Jos kokouksesta herää kysymyksiä tai tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä piirihallituksen puheenjohtajaan Skyla Pihlajasaari (0414785963 / fibs@lukio.fi).

 

*FIBSin Lukiot ovat Etelä-Tapiolan Lukio, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Imatran Yhteislukio, International School of Helsinki, Joensuun Lyseon Lukio, Jyväskylän Lyseon Lukio, Lahden Lukio Gaudia, Kuopion Lyseon Lukio, Lyseonpuiston Lukio, Mattlidens Gymnasium, Oulun Lyseon Lukio, Ressun Lukio, Tampereen Lyseon Lukio, Tikkurilan Lukio, Turun Normaalikoulu, ja Vasa Övningsskola (IB-linjat) 

IN ENGLISH:

INVITATION TO GENERAL ASSEMBLY

Meeting Invitation

THE UNION OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN FINLAND RY’s – FINNISH INTERNATIONAL BACCALAUREATE SOCIETY RY’s GENERAL ASSEMBLY

The Union of Upper Secondary School Students in Finland’s (Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL)) Finnish International Baccalaureate Society’s (FIBS) General Assembly is organised on 17.11.2023 in Helsinki, Redi Neuvottelee – Hermannin rantatie 5, 00580 Helsinki (Shopping Center Redi). The space is accessible. There is also a possibility of distance participation https://bit.ly/FIBSGA2023 . The Assembly starts at 17.00, and arriving around half an hour beforehand is recommended.

All Upper Secondary students interested in the activities are welcome to the meeting. At the meeting, everyone who has a student card with a valid academic year sticker (2023–2024) and who is a member of FIBS ry has the right to vote and the right to submit initiatives. 

In addition, the student unions of Finnish IB high schools have the right to submit initiatives to the annual meeting. Initiatives must be submitted to the district board (fibs@lukio.fi) no later than seven (7) days before the meeting.

To prove your right to vote, bring your Lukiolaisten Liito student card or a certificate of payment of the membership fee issued by SLL’s central office to the meeting. Also, bring an ID with a picture, such as a passport or driver’s license!

At the annual meeting, you can influence what kind of activities and services are organized for IB students, and you can influence the composition of the FIBS board, either by voting or, for example, by applying for it yourself!

 

Matters to be discussed at the meeting:

 • Approval of the previous year’s activity report
 • Confirmation of the financial statements for the term of office 2022
 • Issuance of account and liability exemptions for the account and liability holders of the 2022 financial year
 • The district’s interim activity report for the current year 2023 is marked for information
 • Election of the chairman, vice-chairman and other members of the FIBS board for 2024
 • Selection of operational inspectors for 2024
 • Approval of the action plan and budget for 2024
 • Initiatives assigned to the General Assembly
 • (Nomination of honorary member(s))

 

Participating in the meeting does not require registration, but knowing the number of participants makes it easier for us in the arrangements, so we encourage you to register for the meeting by following this link  bit.ly/FIBSGAsignup23 You can also use this link to indicate your willingness to apply to be a board member or chairperson/vice chairperson. This does not oblige you to apply for anything, and you do not have to inform us of your willingness. 

If you have any questions about the meeting or need additional information, please contact the chairperson of the district board, Skyla Pihlajasaari (0414785963 / fibs@lukio.fi).

*FIBS’s schools are Etelä-Tapiolan Lukio, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Imatran Yhteislukio, International School of Helsinki, Joensuun Lyseon Lukio, Jyväskylän Lyseon Lukio, Lahden Lukio Gaudia, Kuopion Lyseon Lukio, Lyseonpuiston Lukio, Mattlidens Gymnasium, Oulun Lyseon Lukio, Ressun Lukio, Tampereen Lyseon Lukio, Tikkurilan Lukio, Turun Normaalikoulu, and Vasa Övningsskola (IB-lines).

 

Hermannin rantatie 5, Helsinki

17.11.2023 17:00